Budżet obywatelski. Konkurs na koncepcję architektoniczną zespołu kładek pieszo-rowerowych

W ramach budżetu …

W ramach budżetu obywatelskiego (zobacz >>>) Bractwo Rowerowe złożyło sześć formularzy z propozycjami inwestycji i zadań do budżetu na rok 2014. Drugi pomysł przedstawiamy poniżej, kolejne będziemy sukcesywnie prezentować na naszych stronach.

Tytuł projektu
Konkurs na koncepcję architektoniczną i projekt zespołu kładek pieszo-rowerowych w ciągach ulic Szpitalna  – Okulickiego oraz Żytnia – Staromiejska

Lokalizacja projektu
Ciąg ulic Szpitalna  – Okulickiego oraz Żytnia – Staromiejska

Opis projektu wraz uzasadnieniem
Projekt zmierza do ożywienia Miasta Kazimierzowskiego dzięki odtworzeniu historycznych ciągów pieszych łączących Stare Miasto i Zamłynie ze śródmieściem.

Bezkolizyjne kładki stanowiłyby ułatwienie w ruchu pieszym i rowerowym, wpływając na szybkość i bezpieczeństwo komunikacji.

W projekcie ważne jest rozpisanie konkursu na obie kładki jednocześnie. Zaprojektowane wspólnie będą stanowić ciekawy zespół architektoniczno-urbanistyczny, oryginalną dominantę w ciągu obwodnicy śródmiejskiej.

Wnosimy, aby kładki były bezstopniowe z łagodnym podejściem, tak aby mogły być wykorzystywane zarówno przez pieszych, rowerzystów jak i osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich. Takiemu rozwiązaniu sprzyja położenie Miasta Kazimierzowskiego na wzniesieniu ponad ulicą Limanowskiego.

Radom. Propozycja lokalizacji kładek w ciągu Szpitalna  – Okulickiego oraz Żytnia – Staromiejska

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *