[FOTO] Gdzie sens? Gdzie logika?

Poniżej zamieszczamy …

Poniżej zamieszczamy zdjęcia stałego czytelnika. W zasadzie można by było pozostawić je bez komentarza…

Dlaczego żadna z odpowiedzialnych służby nie zajmie się problemem nieodśnieżonych dróg rowerowych? Różne instytucje tak ambitnie zachęcają np. do noszenia kamizelek czy w obawie o bezpieczeństwo rowerzystów ociągają się z wyznaczeniem kontrapasów (choć jest to bardzo bezpieczne rozwiązanie >>>). Jednocześnie w okresie bardzo trudnych warunków drogowych zmuszają rowerzystów do jazdy niebezpiecznymi ulicami poprzez niedopilnowanie odśnieżenia tras oraz przejazdów rowerowych. Można tutaj zacytować fragment znanego wszystkim kawału o niegrzecznym Jasiu: ‘Gdzie sens? Gdzie logika?’

Radom. Nieodśnieżony przejazd rowerowy przez al. Grzecznarowskiego

Radom. Nieodśnieżony przejazd rowerowy przez ul. PCK

Radom. Nieodśnieżony przejazd rowerowy przez al. Grzecznarowskiego

Radom. Nieodśnieżony przejazd rowerowy przez ul. 1905 Roku

Radom. Nieodśnieżona droga rowerowa w ul. Kościuszki

/PAW/

II Wielkoorkiestrowy przejazd rowerowy

Już po raz drugi …

Już po raz drugi włączamy się w akcję „Policz się z cukrzycą” i razem z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy przejedziemy rowerami ulicami Radomia.

plakat10

Podczas XVIII finału WOŚP – 10 stycznia –  w całej Polsce jak i na całym świecie zbierane będą pieniądze do puszek z przeznaczeniem, jak w roku ubiegłym, na doposażenie klinik onkologicznych w sprzęt wysokospecjalistyczny. Dzięki niemu będzie możliwa pomoc dzieciom z chorobami onkologicznymi.

Nasz przejazd rozpoczniemy jak ostatnio na parkingu przed galerią Rosa. Wyruszamy o godz. 13.00 ale warto przyjechać parę minut wcześniej.

Trasa przejazdu nie jest długa i będzie przebiegała następującymi ulicami:
Mickiewicza (Rosa) – Traugutta – Żeromskiego – Malczewskiego – Kelles-Krauza – Focha – Kilińskiego – Staszica – Kelles-Krauza – park Leśniczówka – Kolberga – Zbrowskiego – Żeromskiego – Czachowskiego – Prażmowskiego – 25 Czerwca – Sienkiewicza – Moniuszki – Żeromskiego scena.

mapa

Zakończymy go pod główną sceną na ul. Żeromskiego. Zapraszamy wszystkich bardzo gorąco do wzięcia w nim udziału i wsparcia Orkiestry.

Nie zapomnijcie o sprawnym rowerze, ciepłym ubraniu oraz dobrym humorze:)

Jak było w tamtym roku? <<

Do zobaczenia na Masie! 🙂

/firebwoy/

W końcu rozpatrzyli!

Po raz pierwszy …

Po raz pierwszy większość wniosków wysłanych do Zespół ds. Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym została rozpatrzona pozytywnie.  Czyżby stało się to za przyczyną kilku potrąceń pieszych w miejscach gdzie do tej pory bezskutecznie apelowaliśmy o ustawienie azyli?

Poniżej przedstawiamy treść pisma oraz odpowiedzi Zespołu:

Zwracam się z wnioskiem o uwzględnienie następujących uwag dotyczących poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym:

– wyznaczenie przejścia na skrzyżowaniu ulic Kwiatkowskiego i Pustej – najkrótsze dojście mieszkańców tego rejonu do targu na ul. Śląskiej oraz dworców kolejowego i autobusowego;

Wniosek został rozpatrzony pozytywnie i skierowany do realizacji przez MZDiK w Radomiu.

Radom. Szkrzyżowanie ulic Kwiatkowskiego i Pustej

– wybudowanie wyniesionego przejścia dla pieszych na ul. Osiedlowej (przy bloku Osiedlowa 17 i Osiedlowa 32 – zostanie zapewniona bezpieczna droga do Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 4 oraz Przedszkola Publicznego Nr 10;

Wniosek będzie przedmiotem szczegółowej analizy MZDiK i Spółdzielnię Mieszkaniową Ustronie. W przypadku uzyskania porozumienia w/w temacie MZDiK dokona wyznaczenia takiego przejścia.

Radom. Ustronie, ul. Osiedlowa

– wyznaczenie przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ulic  Podwalnej, Kanałowej i Tochtermana – najbliższe przejścia znajdują się przy skrzyżowaniu z ul. Wałową oraz ul. Narutowicza

Wniosek został rozpatrzony pozytywnie i skierowany do realizacji przez MZDiK w Radomiu.

Radom. Szkrzyżowanie ulic Podwalnej i Tochtermana

– obniżenie krawężników do wysokości 0 cm na przejściu przy ul. Szarych Szeregów (obok Potoku Północnego i targu) – przejście jest szczególnie uczęszczane przez osoby starsze, często z torbami na kółkach, umożliwienie im bezpiecznego i szybkiego opuszczenia ruchliwej ulicy wpłynie znacząco na poprawę bezpieczeństwa;

Wniosek został rozpatrzony pozytywnie i skierowany do realizacji przez MZDiK w Radomiu.

– wyznaczenie przejścia dla pieszych przez ul. PCK przy skrzyżowaniu z ul. Czarną;

Wniosek został rozpatrzony pozytywnie i skierowany do realizacji przez MZDiK w Radomiu.

– wyznaczenie przejścia dla pieszych przy nowo utworzonym przystanku Wierzbicka/Szkoła NŻ, w połowie drogi pomiędzy istniejącymi przejściami przy skrzyżowaniu z ul. Toruńską i Czarnoleską (odcinek ten wynosi 600 metrów) – zostanie zapewniona bezpieczna droga do Szkoły Podstawowej nr 17.

Wniosek został rozpatrzony odmownie. Jezdnia ul. Wierzbickiej jest jezdnią czteropasową i pokonywanie jej w nowo wyznaczonym miejscu przy poruszających się dość szybko pojazdach byłoby zbyt niebezpieczne. Zdanie zespołu wyznaczenie przejścia dla pieszych w tym rejonie spowoduje utworzenie niebezpiecznego przejścia i zagrożenie dla pieszych.

Zaprawdę dziwna argumentacja dotycząca ostatniego punkt, rzekłbym zgodna z dotychczasową linią. Nic nie róbmy (zlikidować się nie da) będzie bezpieczniej – nic bardziej błędnego,  zgodnie z Prawem o Ruchu Drogowym pieszy, a w tym przypadku często pieszym jest dziecko, ma prawo przejść w tamtym miejscu i chyba warto zapewnić mu maksimum bezpieczeństwa. Tym bardziej, że sami członkowie Zespołu uważają ulicę za niebezpieczną.

Prawo o Ruchu Drogowym

Art. 13. 2. Przechodzenie przez jezdnię poza przejściem dla pieszych jest dozwolone, gdy odległość od przejścia przekracza 100 m. Jeżeli jednak skrzyżowanie znajduje się w odległości mniejszej niż 100 m od wyznaczonego przejścia, przechodzenie jest dozwolone również na tym skrzyżowaniu.