Odśnieżają drogi rowerowe!

W tym roku MZDiK …

W tym roku MZDiK zleciło odśnieżanie wydzielonych dróg rowerowych. To dobra wiadomość dla tych, którzy rowerów nie odstawiają na zimę. Być może brak zasp zachęci do jazdy również tych, którzy jeszcze tego nie robią. Odśnieżone drogi co prawda nie spełniają standardu „czerwonego asfaltu”, ponieważ śnieg jest tylko odgarnięty a nawierzchnia posypana piachem, ale jak twierdzą doświadczeni rowerzyści to lepiej. Przede wszystkim ze względu na brak soli, która wpływa niekorzystnie na metalowe części jednośladów.

W imieniu rowerzystów dziękujemy!

Radom. Odśnieżona droga dla rowerów na ul. 1905 Roku

Propozycja poprawy bezpieczeństwa na skrzyżowaniu Wernera Mireckiego

Jak już wspominaliśmy…

Jak już wspominaliśmy w listopadzie (zobacz >>>) koszty 140 wypadków na skrzyżowaniu Wernera/Mireckiego tylko w latach 2007-12 wyniosły ponad 7 milionów złotych. Niestety MZDiK nadal nie podjął żadnych konkretnych działań w celu poprawy bezpieczeństwa w tym miejscu.

Wychodząc naprzeciw Zarządcy Drogi przygotowaliśmy własną koncepcję zmian. Główna zmiana to rezygnacja z sygnalizacji świetlnej na rzecz ronda półturbinowego.

Pozostałe korzyści:

  • likwidacja niebezpiecznego zwłaszcza dla rowerzystów manewru skrętu w lewo – na rondzie skręcamy tylko w prawo;
  • zwiększenie płynności ruchu autobusów i pozostałych pojazdów;
  • zmniejszenie czasu przebycia skrzyżowania przez pieszych;
  • wybór kierunku jazdy przed skrzyżowaniem i uniemożliwienie skrętu w prawo z lewego pasa poprzez zainstalowane separatory w ciągu ulicy Wernera;
  • promień wyspy centralnej 14 m, wjazdowy 8 m i wyjazdowy 10 m powodują fizyczne zmniejszenie prędkości.

Całość można wykonać z gotowych elementów prefabrykowanych co w porównaniu z modernizacją sygnalizacji świetlnej jest zdecydowanie tańszym rozwiązaniem.

Grubszą linią oznaczono krawężniki i separatory.

Radom. Rondo turbinowe na skrzyżowaniu Wernera/Mireckiego/Szarych Szeregów

Koncepcja w większej skali dostępna tu >>>

Koniec z barierkami?

Poniżej przedstawimy …

Poniżej przedstawimy odpowiedź jaką otrzymaliśmy od Prezydenta Igora Marszałkiewicza na nasze pismo dotyczące wygrodzeń zastosowanych przy ciągach pieszych i rowerowych podczas budowy obwodnicy południowej (zobacz >>>). Trzymamy za słowo!

W odpowiedzi na pismo wysłane drogą elektroniczną, dotyczące zamiany barier wygradzających wzdłuż obwodnicy południowej m. Radomia na naturalne wygrodzenia uprzejmie informuję, że budowa ww. drogi realizowana jest zgodnie z dokumentacją projektową, jednakże na etapie wykonawstwa wprowadza się korekty dotyczące również zmniejszenia ilości przedmiotowych barier. Powyższa sugestia zostanie jednak wzięta pod uwagę przy projektowaniu kolejnych ulic w Radomiu.

Radom. Bariery przeciwpiechotne przy obwodnicy południowej