UWAGA! Nie działa sygnalizacja świetlna na al. Grzecznarowskiego

Od wczoraj nie działa…

Od wczoraj nie działa sygnalizacja świetlna na przejściu dla pieszych i przejeździe dla rowerzystów na alei Grzecznarowskiego przy Stokrotce. Sprawa została zgłoszona w piątek około 16 za pośrednictwem Straży Miejskiej do MZDiK. Na skrzyżowaniu dochodzi do niebezpiecznych sytuacji, na asfalcie są widoczne śladu ostrego hamowania.

Uważajcie!

Oby nie doszło do podobnej sytuacji jak w grudniu 2008, kiedy to kierowca samochodu potrącił na tym przejściu dwie siostry, z których jedna zmarła. Z tłumaczenia kierowcy wynikało, że na przejściu nie działała sygnalizacja świetlna (zobacz >>>).

Radom. Al. Grzecznarowskiego, przejście dla pieszych i przejazd dla rowerzystów

Rowerami nad torami

Poniżej treść …

Poniżej treść kolejnego pisma do MZDiK.

Dotyczy planów remontu i rozbudowy wiaduktów w ulicach Lubelskiej i Wojska Polskiego

W nawiązaniu do planów remontu wiaduktów w ulicach Lubelskiej i Wojska Polskiego wnosimy ponownie o uwzględnienie potrzeb ruchu pieszego i rowerowego.

1.    Wiadukt w ulicy Lubelskiej

Radom. Wiadukt na ulicy Lubelskiej

Wnosimy o zwiększenie szerokości chodników po obu stronach wiaduktu do co najmniej 2 metrów. Wnosimy także o wyznaczenie oddzielnych pasów ruchu dla rowerów w obu kierunkach ewentualnie o wyznaczenie ciągu pieszo-rowerowego o szerokości minimum 2,5 metra. Obecną szerokość chodnika dla pieszych trudno uznać za dostateczną – nie pozwala na wyminiecie się wózków inwalidzkich. Tym bardziej jest zbyt mała dla swobodnego przeprowadzenia pchanego wózka towarowego. Przypominamy, że na wiadukcie w ulicy Słowackiego doszło do śmiertelne potrącenie człowieka prowadzącego wózek jezdnią. Wobec planowanego zastosowania ekranów przeciwhałasowych – wnosimy, by były one umieszczone między pasami ruchu dla pieszych i rowerzystów a pozostałą częścią drogi. Będzie to zbieżne z zasada ochrony pieszych i rowerzystów przed uciążliwością ruchu pojazdów silnikowych. Podpowiadamy, że rozszerzenie ciągu pieszo-rowerowego nie musi wiązać się z koniecznością kosztownego poszerzania żelbetowej konstrukcji wiaduktu. Ciąg może zostać posadowiony na lekkiej kratownicy przymocowanej do istniejącej konstrukcji.

2.    Wiadukt w ulicy Wojska Polskiego

Radom. Ulica Wojska Polskiego

Wnosimy o uwzględnienie w planach przebudowy wiaduktu ciągu pieszo-rowerowego po jednej ze stron obiektu. Obecnie wiadukt nie posiada żadnych udogodnień dla niechronionych uczestników ruchu drogowego. Nadmieniamy, że w planach przebudowy ulic Wojska Polskiego, Kozienickiej oraz Żółkiewskiego projektanci przewidzieli powstanie dróg rowerowych. Bez uwzględnienia naszego postulatu rowerzysta zostanie zmuszony do poruszania się jezdnią na zasadach ogólnych wśród ciężkiego ruchu tranzytowego.

Pragniemy przypomnieć, że zarówno Urząd Miejski jak i Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji zobowiązały się publicznie do każdorazowego uwzględniania potrzeb rowerzystów podczas realizacji inwestycji drogowych.

Prosimy o udzielenie pisemnej odpowiedź zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego.

[Kozienicka] Cztery kąty rower piąty

Poniżej zdjęcia od czytelnika obrazujące postęp prac na ulicy Kozienickiej. Niestety i tym razem nie obyło się bez problemów.

1. Brak wyłukowań przy wjeździe do Specjalnej Strefy Ekonomicznej. W przypadku ulicy Kozienickiej jest to tym bardziej ważne, że droga rowerowa jest dwukierunkowa. Rowerzysta podczas pokonywania łuków pochyla się, co na tego typu trasie może skutkować kolizjami z jadącym z naprzeciwka. Sprawa została przekazana, MZDiK obiecało wprowadzić poprawki.

Radom. Ulica Koziecnicka, budowa drogi rowerowej

Radom. Ulica Koziecnicka, budowa drogi rowerowej

2. Brak zjazdu do poziomu jezdni. Rozumiemy, że budowa drogi rowerowej będzie kontynuowana podczas przebudowy ronda Kozienickiego jednak, kiedy to nastąpi na razie nie wiadomo. W tym miejscu warto zapytać projektanta jak rowerzysta jadący od strony miasta ma wjechać na trasę? Droga rowerowa jest tylko po jednej stronie ulicy! Proponujemy przedłużyć trasę do najbliższego przejścia i tam wyznaczyć przejazd rowerowy.

Radom. Ulica Koziecnicka, budowa drogi rowerowej

3. Słupy oświetleniowe w skrajni. Wymagane przez Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej minimum to 20 cm. Nasza propozycja: przełożyć dwa rzędy kostki z opaski od strony muru na stronę bliżej jezdni.

Radom. Ulica Koziecnicka, budowa drogi rowerowej

Jeszcze tylko znaki pionowe

Jest już nowe …

Jest już nowe przejście dla pieszych na ulicy Podwalnej, o jego wyznaczenie wnioskowaliśmy pod koniec zeszłego roku do Zespół ds. Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym (zobacz >>>).

[…]Zwracamy się z wnioskiem o uwzględnienie następujących uwag dotyczących poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym:

– wyznaczenie przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ulic  Podwalnej, Kanałowej i Tochtermana – najbliższe przejścia znajdują się przy skrzyżowaniu z ul. Wałową oraz ul. Narutowicza

Wniosek został rozpatrzony pozytywnie i skierowany do realizacji przez MZDiK w Radomiu.[…]

Radom. Nowe przejscie na ulicy Podwalnej

II Radomska Pielgrzymka Rowerowa na Jasną Górę

W imieniu …

W imieniu organizatora – Macieja Kopyta – zapraszamy do wzięcia udziału w II Radomskiej Pielgrzymce Rowerowej na Jasną Górę.

14-17 lipca

– 4 dni podróży
– 200 kilometrów drogi
– dystans około 60 kilometrów dziennie
– tysiące wspaniałych ludzi spotkanych na trasie

Więcej informacji oraz zapisy:
Maciej Kopyt tel.: 693 058 312
pielgrzymka.rowerowa@interia.eu

www.ksm-rodzina.host247.pl/rpr

Po Lublinie tniemy rowerem a w Radomiu tniemy budżet

Myślałeś, że w …

Myślałeś, że w tym roku będziesz jeździł ścieżką rowerową na Południu? Musisz ograniczyć marzenia, w tym roku miasto budowę tylko zacznie. […] Ścieżka rowerowa ma być budowano wzdłuż ulicy Wierzbickiej, Czarnoleskiej i Sycyńskie na osiedlu Południe. Były na nią zarezerwowane pieniądze w miejskiej kasie. Ostatnio radni przegłosowali zmiany budżetu, wśród nich też tą dotyczącą ścieżki. Połowę pieniędzy po prostu z tego zadania zabrano. Miały być dwa miliony złotych, został milion. tutaj cały artykuł z Echa Dnia >>>

Tniemy budżet i co wycinamy? Drogi dla rowerów, których dzięki oporowi materii jest ciągle za mało.

A przy ulicy Wierzbickiej, w drodze na i z rzeczonego Południa widzimy takie banery:

lubelski UMCS reklamuje się przez rower - Radom, ul. Wierzbicka

Nie trzeba tłumaczyć o ile łatwiej będzie jakąkolwiek inwestycję dotyczącą komunikacji rowerowej przeprowadzić w Lublinie, skoro tamtejsza miejska instytucja widzi popyt na rower i rowerem do siebie zachęca.

A u nas? Tniemy budżet wycinając drogi rowerowe >>>, likwidujemy stojaki na rowery >>>, rozdajemy kamizelki odblaskowe zrzucając odpowiedzialność za zagrożenie rowerzystów na drogach w mieście na nich samych >>>.

Apelujemy do władz o rozejrzenie się wokół, czasem warto spojrzeć jak robią coś w innych miastach.

Kolejne światła, kolejne niedoróbki

Poniżej treść …

Poniżej treść kolejnego pisma do MZDiK.

Informujemy, że w ogłoszonym do realizacji projekcie budowy sygnalizacji na skrzyżowaniu Słowackiego/Idalińska/Skaryszewska i Słowackiego/Malenicka (zobacz >>>) projektant nie wyznaczył poprzecznych przejazdów rowerowych przez ulicę Słowackiego. Prosimy o zmiany projektowe uwzględniające ten postulat.

Radom. Brakujący przejazd rowerowy na skrzyżowaniu ulic Słowackiego/Malenicka

Niechlujstwo projektanta jest tym bardziej oburzające jeśli weźmiemy pod uwagę fakt, że droga dla rowerów po wschodniej stronie ulicy Słowackiego kończy się koło 30 metrów za skrzyżowaniem. W jaki sposób, zgodnie z przepisami, rowerzysta ma się przedostać na drugą stronę ulicy w celu kontynuowania jazdy?