Udało się! Punkt przesiadkowy przy dworcu kolejowym

Miło jest nam …

Miło jest nam poinformować, że dzięki naszym staraniom a przede wszystkim dzięki przychylności dyrekcji PKP Dworce Kolejowe udało się wprowadzić zamiany do projektu przebudowy placu Dworcowego w Radomiu. Modernizacja placu będzie realizowana w ramach inwestycji: „Przebudowa dworca kolejowego Radom”.

Zmiany dotyczą wyprostowania wyspy parkingowej, przez co możliwe stało się zaprojektowanie dodatkowego peronu dla komunikacji miejskiej. Dzięki temu ograniczone zostanie rozproszenie przystanków, z których można odjechać z rejonu dworca kolejowego. Obecnie jest ich 7, co znacznie utrudnia korzystanie z komunikacji miejskiej.

Dodatkowo przed budynkiem dworcowym i w zasięgu kamer monitoringu zostaną zainstalowane stojaki rowerowe w kształcie odwróconego U.

Propozycja Bractwa Rowerowego

Radom. Plac Dworcowy

Projekt wykonawczy

Radom. Plac Dworcowy

Kostka atakuje czyli ciąg pieszo-rowerowy na ulicy Nadrzecznej

W statucie …

W statucie stowarzyszania określiliśmy obszar działania jako Ziemia Radomska. Nie mogliśmy zatem nie zabrać głosu w sprawie budowy ciągu pieszo-rowerowego w Jedlni-Letnisko. Poniżej treść pisma do Rady Gminy.

Dotyczy budowy ciągu pieszo-rowerowego na ulicy Nadrzecznej

Bractwo Rowerowe z zadowoleniem przyjmuje wiadomości o planach budowy ciągu pieszo-rowerowego w ulicy Nadrzecznej. Mamy nadzieję, że zgodnie z propozycją pracowni projektowej PW Dakar nawierzchnia ciągu zostanie wykonana z masy bitumicznej. Możliwość wykorzystania kostki brukowej jest nie do przyjęcia.

Kostka nie jest zalecana do budowy dróg rowerowych, ponieważ nawet przy prawidłowym ułożeniu nie tworzy gładkiej powierzchni. Użytkownik odczuwa to jako znaczne pogorszenie warunków jazdy. Jak wynika z raportu Umwelt – und Prognose – Institut e.V. „UPI-Bericht 41” rowerzysta poruszający się po nawierzchni z kostki napotyka opory toczenia o 30% większe niż w przypadku nawierzchni asfaltowej.

Negatywną opinię co do użycia kostki brukowej do budowy dróg rowerowych wydała również Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w odpowiedzi na zapytanie skierowane do Ministerstwa Infrastruktury przez redakcję dziennika Życie >>>.

Stosowania kostki brukowej nie usprawiedliwiają również względy finansowe – koszt ułożenia metra kwadratowego kostki betonowej jest blisko o 1/3 wyższy w porównaniu
z kosztem ułożenia metra kwadratowego nawierzchni z masy bitumicznej.

Masa bitumiczna na podbudowie jest trwalsza – w szczeliny pomiędzy kostkami dostaje się woda, która zamarzając rozsadza i kruszy tego typu nawierzchnię. Przykład tak zniszczonej trasy rowerowej mogliśmy do niedawna oglądać na alei Grzecznarowskiego w Radomiu, która po 2 latach nadawała się tylko do rozbiórki. Zastąpiono ją nawierzchnią wykonaną z asfaltu. Kolejny argument – masę bitumiczną trudniej ukraść. Nawierzchnia wykonana z kostki jest rozbieralna, radomska prasa opisywała przypadki kradzieży chodnika w ustronnych miejscach, a przecież w takim miejscu położona jest ulica Nadrzeczna.

Nie bez znaczenia jest również komfort pieszych. Po kostce brukowej niewygodnie się chodzi – szczególnie w obuwiu na obcasie – a wózki dziecięce wpadają w wibracje. Wartym podkreślenia jest fakt, że ciąg ten ma być przecież promenadą a nie torem przeszkód.

Ostatnim argumentem przeciw kostce niech będzie cytat z  dziennika Życie >>>: „– Kostka Bauma to synonim tandety – mówi bez ogródek historyk sztuki Michał Krasucki, prezes Towarzystwa Opieki nad Zabytkami. – Przy tanim wykonawstwie i nieudolnym ułożeniu jest fatalnym rozwiązaniem: najtańszym i najbrzydszym”.

Jedlnia-Letnisko. Ulica Nadrzeczna
Pierwszy etap remontu ulicy Nadzrzecznej

[Pismo] Dwukierunkowo na ulicach jednokierunkowych

Poniżej treść …

Poniżej treść kolejnego pisma do MZDiK – tym razem włączamy się do dyskusji na temat zmian organizacji ruchu na Janiszpolu, Wacynie oraz na osiedlu XV-lecia.


Dotyczy wyznaczenia ulic jednokierunkowych

W nawiązaniu do planów wprowadzenia ruchu jednokierunkowego na wybranych ulicach na Janiszpolu, Wacynie oraz na osiedlu XV-lecia wnosimy, aby po zmianie organizacji ruchu były to ulice dwukierunkowe dla rowerzystów. Prosimy, aby zmiany polegały na dodaniu tabliczki T-22 „Nie dotyczy rowerów” pod znakami B-2 „Zakaz wjazdu” oraz znakami D-3 „Droga jednokierunkowa”.

Dopuszczenie dwukierunkowego ruchu rowerowego w jezdniach ulic jednokierunkowych jest standardową organizacją ruchu w terenie zabudowanym wielu krajach Unii Europejskiej (zwłaszcza w Holandii, Niemczech, ostatnio także Wielkiej Brytanii i Irlandii). Pierwsze pozytywne przykłady mamy również w Polsce – rozwiązanie takie w ubiegłym roku systemowo wprowadzono w Gdańsku, Wrocławiu i Krakowie.

Ruch pod prąd jest generalnie uznawany za pożądany i bardzo bezpieczny. Wynika to stąd, że jazda pod prąd wymusza kontakt wzrokowy, będący podstawą bezpieczeństwa ruchu. Badania niemieckie wskazują, że ruch rowerowy pod prąd jest bezpieczniejszy niż zgodny z organizacją ruchu (mniejsze ryzyko zderzeń z otwierającymi się drzwiami parkujących samochodów, lepsza widoczność wzajemna). Jazda pod prąd ulic o niewielkich prędkościach miarodajnych pozwala ominąć ulice i skrzyżowania niebezpieczne dla rowerzystów, co poprawia bezpieczeństwo. Często skraca też drogę, co promuje ruch rowerowy.

Ponadto wnosimy, aby wyznaczone w ostatnim czasie ulice jednokierunkowe – Grodzka, Mała, Szwarlikowska oraz Szewska oznakować jako dwukierunkowe dla ruchu rowerowego.

Gdańsk. Dwukierunkowy ruch rowerowy w jezdniach ulic jednokierunkowych

Gdańsk, ulica Na Piaskach

[Parkowanie] Strefa zamieszkania c.d.

Kontynuując temat …

Kontynuując temat zachowania kierowców w strefie zamieszkania, o którym było już na blogu >>> , prezentujemy kolejny wpis dotyczący tego problemu.

Dla przypomnienia w takiej strefie parkowanie pojazdów jest dozwolone jedynie w miejscach wyznaczonych a pieszy ma bezwzględne pierwszeństwo przed pojazdem – przy czym może on korzystać z całej szerokości drogi.

Parę miesięcy temu zarządca drogi wprowadził strefę na placu Konstytucji 3 Maja. Niestety przez kilka miesięcy nikt nie zwracał uwagi na znak D-40. Podobno o strefie dłuższy czas nie wiedziała nawet Straż Miejska.

Radom, strefa zamieszkania

Codziennie parkuje tutaj nieprawidłowo kilkadziesiąt samochodów. Być może wynika to z niewiedzy albo z chęci uniknięcia opłaty za miejsce postojowe. Chyba jednak chodzi o to drugie ponieważ duża część wyznaczonych miejsc jest pusta.

Radom, strefa zamieszkania

W końcu jednak sprawą zainteresowała się Straż Miejska, która podjęła odpowiednią interwencję.

Radom, strefa zamieszkania

Niestety liczba nieprawidłowo parkujących pojazdów była zbyt duża w stosunku do ilości posiadanych przez Straż Miejską urządzeń do blokowania kół. Większość kierowców została sfotografowana i wystawiono im mandat.

Niektórzy kierowcy zostali ukarani również za parkowanie w odległości mniejszej niż 10 metrów od skrzyżowania, w tym przypadku praktycznie na nim:

Radom, strefa zamieszkania

PS.
Egzekowanie prawa w strefie zamieszkania na przykładzie Krakowa można obejrzeć tutaj >>>.

[List] Przejścia na ulicy Słowackiego

List otwarty do …

List otwarty do prezydenta Andrzeja Kosztowniaka w odpowiedzi na pomysł likwidacji przejścia na ulicy Słowackiego.

Panie Prezydencie,

Według Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji zdarzenia do których dochodziło na przejściu dla pieszych przy skrzyżowaniu Słowackiego/Nowogrodzka były z winy kierowców. Zatem co najmniej dziwnym wydaje się pomysł karania pieszych za brawurę kierowców. Likwidacja przejścia nie poprawi sytuacji pieszych, a wręcz ją pogorszy. Według Prawa o Ruchu Drogowym nadal będą mogli pokonywać jezdnię w tamtym miejscu:

Art. 13. 2. Przechodzenie przez jezdnię poza przejściem dla pieszych jest dozwolone, gdy odległość od przejścia przekracza 100 m. Jeżeli jednak skrzyżowanie znajduje się
w odległości mniejszej niż 100 m od wyznaczonego przejścia, przechodzenie jest dozwolone również na tym skrzyżowaniu.

Nawet ustawienie barierek niewiele pomoże, ponieważ nie można ich zamontować na wjazdach bramowych. Przykład likwidacji przejścia, w efekcie którego miało wzrosnąć bezpieczeństwo pieszych, mamy na skrzyżowaniu ulic 25 Czerwca i Skłodowskiej. Przejścia nie ma, kolejne jest ‚tylko’ 130 metrów dalej, są barierki, a mimo to nadal dochodzi do potrąceń. Zmieniła się jedynie wina – z kierowcy na pieszego. Tylko czy o to chodziło?

Jako argument za likwidacją przejścia stawia się mityczne już blokowanie ruchu. Jednak na tym odcinku ulicy Słowackiego i tak występuje permanentny korek. Zatem budowa wzbudzanej sygnalizacji nie może pogorszyć płynności jazdy. Nawet gdyby tak miało się stać, to dlaczego możemy zlikwidować ruch pieszych, a nie możemy chwilowo spowolnić ruchu samochodów? W czym ważniejszy jest ruch pojazdów, żeby traktować go priorytetowo? Tego typu podejście było ‚modne’ w latach 70 na Zachodzie. Europa się z tego wycofuje – przejścia podziemne są likwidowane, a naziemne ponownie wymalowywane, tworzone są atrakcyjne skróty dla pieszych. Miasta stają się przyjazne dla ludzi. Mamy niepowtarzalną okazję skorzystać z efektu zapóźnienia i nie powielać bardzo drogich – jak się okazało w perspektywie czasu – eksperymentów urbanistycznych.

Niestety w naszym mieście likwidowane są kolejne przejścia, po deptaku jeżdżą samochody, na ulicy Kilińskiego auta zastawiają chodnik, plac Jagielloński stał się wielkim parkingiem, a na ulicę Winczewskich nie mogą wjeżdżać autobusy linii 11, ponieważ jezdnię blokują parkujące samochody klientów targu.

Może już czas powiedzieć DOŚĆ?! W naszym mieście żyją nie tylko użytkownicy samochodów…

Sebastian Pawłowski
mgr inż. transportu
specjalność organizacja i technika transportu miejskiego

[Film] Mrok na radomskich ulicach

Z powodu oszczędności…

Z powodu oszczędności oświetlenie uliczne w Radomiu wyłączane jest 20 minut przed wschodem oraz włączane 20 minut po zachodzie słońca.

Czy jest bezpieczniej? Szczególnie jeśli weźmie się pod uwagę, że co trzeci kierowca jest chory na ślepotę zmierzchową? Znamienne jest również to, że władze miasta tak chętnie uczestniczą w akcji rozdawania kamizelek, aby poprawić widoczność niechronionych uczestników ruchu drogowego i jednocześnie z taką lekkomyślnością podchodzą do tematu będącego tematem poniższego filmu.

II Masa Krytyczna pod patronatem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

Zapraszamy na drugą …

Zapraszamy na drugą już wyjątkową Masę Krytyczną pod patronatem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Spotykamy się 9 stycznia o godzinie 13 przed Galerią Rosa na ul. Żeromskiego. Trasa przejazdu poprowadzona zostanie przez centrum miasta między innymi ulicami: Mickiewicza, Narutowicza, Limanowskiego, Żwirki i Wigury oraz 25 Czerwca.

Nie zapomnijcie o datkach na dzieciaki, trąbkach, gwizdkach oraz dobrym humorze 🙂

Nad bezpieczeństwem uczestników czuwać będzie radomska drogówka.

Radom. Masa Krytyczna Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy