Park Ustronie. Spółdzielnia za powiększeniem parku!

Kopia pisma, w którym…

Kopia pisma, w którym wnioskujemy o powiększenie parku Ustronie (zobacz >>>) oprócz Urzędu Miejskiego została wysłana również do Spółdzielni Mieszkaniowej. Poniżej przedstawiamy korespondencję jaką otrzymaliśmy od Zarządu SM Ustronie.

Zarząd SM USTRONIE w odpowiedzi na Państwa pismo znak Jn.1.7011.3.6.2013, w sprawie nieodpłatnego przeniesienia na rzecz Gminy Miasta Radomia prawa użytkowania wieczystego działki 305/12 o po w. 4622 m z przeznaczeniem na włączenie jej do obszaru projektowanego parku miejskiego, tzw. „Parku Ustronie”, informujemy, że Rada Nadzorcza Spółdzielni pozytywnie zaopiniowała nieodpłatne przekazanie przedmiotowej działki, które nastąpić może w formie zamiany za tereny należące do Gminy Miasta Radomia, szczegółowo opisane w załączniku do pisma.

Zarząd SM USTRONIE proponuje również nieodpłatne przekazanie w formie zamiany zajętych pod oczko wodne działek o nr nr 305/10, 328/5 i 290/12 o łącznej powierzchni 11503 m2 na rzecz Gminy Miasta Radomia w celu włączenia ich do planowanej budowy „Parku Ustronie” ze względu na bezpośrednie sąsiedztwo z planowanym parkiem, które po odpowiednim zagospodarowaniu stanowić będą w sposób naturalny ciąg rekreacyjno-parkowy.

Jednocześnie informujemy, że w związku z planowaną budową parku, do Spółdzielni wpłynęło pismo Bractwa Rowerowego, w którym przedstawiona została koncepcja budowy ścieżki rowerowej oraz ciągu pieszego, przebiegających od projektowanej ulicy Nowomłodzianowskiej poprzez teren parku między jednostkami A i B Spółdzielni, następnie przez ul. Jana Pawła obok oczka wodnego przy kościele Św. Rafała Kalinowskiego wzdłuż potoku poprzez tereny zielone Spółdzielni – działka nr 156/39 – jednostki C osiedla, do al. Grzecznarowskiego na wysokości sklepu Komfort w kierunku dzielnicy Glinice.

Wniosek Zarządu Spółdzielni w sprawie budowy ścieżki rowerowej i ciągu pieszego na działce nr 156/39 został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą Spółdzielni, jednakże wszelkie działania w tym kierunku zależne są od decyzji budowy ciągów na terenach miejskich przeznaczonych pod park min. na działce nr 305/11. W związku z powyższymi Spółdzielnia w załączeniu przesyła propozycje zamiany nieruchomości Spółdzielni za działki należące do Gminy Miasta Radomia, z przeznaczeniem na włączenie ich do dokumentacji projektowej utworzenia parku. Po uzyskaniu akceptacji proponowanej zamiany gruntów przez Gminę Miasta Radomia, Zarząd Spółdzielni złoży stosowny wniosek do Walnego Zgromadzenia Spółdzielni o nieodpłatne przekazanie w drodze zamiany działek wymienionych w piśmie. Dodatkowe informacje ze Strony Spółdzielni i szczegółowe uzgodnienia dotyczące przedmiotowej sprawy będą przedmiotem spotkania, które odbędzie się w dniu 17.04.2013r. w Wydziale Inwestycji Urzędu Miejskiego – zgodnie z pismem znak In.1.7011.3.8.2013AT .

Radom. Park Ustronie, brakujące przejście na al. Grzecznarowskiego

Jedlnia Letnisko to też obaszar działalności Bractwa

Poniżej przedstawiamy…

Poniżej przedstawiamy pismo skierowane do Urządu Gminy oraz do Zarządu Dróg Wojewódzkich dotyczące przebudowy ul. Radomskiej w Jedlni Letnisko.

Dotyczy przebudowy drogi wojewódzkiej nr 699 na odcinku od km 7+060,14 do km 8+217,37 w miejscowości Jedlnia-Letnisko

Po zapoznaniu się z dokumentacją projektową składamy uwagi do stałej organizacji ruchu:

1.  Wnosimy o niepodnoszenie parametrów drogi do klasy G

Remontowany odcinek biegnie przez środek miejscowości zamieszkałej przez 4 tysiące osób.
W bezpośredniej bliskości drogi usytuowane są budynki: zespołu szkół, przedszkola, ośrodka zdrowia, urzędu gminy oraz licznych sklepów. Wzdłuż ulicy odnotowuje się znaczny ruch pieszych i rowerzystów. W takim przypadku logicznym jest zmniejszenie klasy drogi a nie jej podwyższanie. Ponadto klasa G wyklucza możliwość zastosowania progów zwalniających.

2.  Wnosimy o zaprojektowanie wyniesionych tarcz skrzyżowań i wyniesionych przejść dla pieszych

Z przykrością stwierdzamy, że projekt nie przewiduje zastosowania urządzeń spowalniających ruch. Jest to szczególnie ważne na przejściu dla pieszych prowadzącym do Zespołu Szkół Ogólnokształcących i przedszkola. Zastosowane obecnie pulsujące światła nie spełniają swojej funkcji. Między innymi przez to, że fotokomórki nie odróżniają pieszych chcących przejść przez przejście od tych idących na wprost wzdłuż jezdni. Ponadto ze względów bezpieczeństwa wnosimy o wykonanie wyniesionego skrzyżowania Radomska / Piłsudskiego oraz progów poduszkowych w rejonie Urzędu Gminy. Fizyczne spowolnienie ruchu jest niezbędne – na ulicy Radomskiej kierujący notorycznie przekraczają dopuszczalne prędkości. Szczególnie jest to uciążliwe od wiosny do jesieni kiedy rozpoczyna się sezon motocyklowy.

Z przyczyn formalnych wnosimy o uzyskanie zgody na odstępstwo od warunków technicznych na zastosowanie takich urządzeń na drodze wojewódzkiej. Takie odstępstwa są udzielane. Jako przykład niech posłuży droga wojewódzka 824 biegnąca przez Puławy oraz droga wojewódzka 109 w Gryficach. Zaznaczmy, że po wymienionych drogach prowadzona jest regularna komunikacja autobusowa.

Puławy. Wyniesiona tarcza skrzyżowania na drodze wojewódzkiej
Puławy. Wyniesiona tarcza skrzyżowania na drodze wojewódzkiej nr 824

3.  Wnosimy o wyznaczenie przejścia dla pieszych w rejonie przystanku „JEDLNIA LET. I” (dla kierunku RADOM DWORZEC PKS) przy skrzyżowaniu z ul. Równą

Analogicznie jak to zostało zrobione dla bliźniaczego przystanku w przeciwnym kierunku.

4.  Wnosimy o likwidację zatoki autobusowej przy skrzyżowaniu Radomska / Mickiewicza (nie przystanku)

Zaprojektowana zatoka w znaczący sposób zawęża chodnik w miejscu największej kumulacji pasażerów czyli na przystanku autobusowym. Obszar przystanku należy planować z zapasem, a nie go ograniczać.

Dobowe natężenie ruchu na drodze wojewódzkiej 699 w wysokości 3528 pojazdów samochodowych ogółem (GPR 2010) nie wymaga stosowania zatok  (§ 119. p. 5 Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie).

Wartym zaznaczenia jest fakt, że brak zatoki spełni rolę fizycznego uspokojenia ruchu. Jest to szczególnie ważne w rejonie skrzyżowania Radomska / Mickiewicza / Jasna, gdzie często dochodzi do zdarzeń drogowych włącznie z dachowaniami i niszczeniem ogrodzeń posesji położonych przy ulicy.

5.  Wnosimy o wyznaczenie przejazdu rowerowego przy przejściu dla pieszych na wysokości przystanku „JEDLNIA LET. I” (dla kierunku JEDLNIA L./PIOTROWICKA-PĘTLA)

Na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką 737 do miejsca rozpoczęcia przebudowy biegnie ciąg pieszo-rowerowy. Niestety projekt nie uwzględnia w jaki sposób na końcu tego ciągu rowerzysta ma zgodnie z przepisami i bezpiecznie włączyć się do ruchu ogólnego. O ile nie stanowi to problemu dla jadących w kierunku miejscowości Siczki o tyle nie jest to możliwe dla jadących w kierunku Jedlni Letnisko.

6.  Wnosimy, aby pod wszystkimi znakami B-1, B-2, D-3 znalazła się tabliczka T-22

Mamy nadzieję, że następne remonty dróg w gminie będą prowadzone przy większym udziale społeczeństwa.

Prosimy o pisemną odpowiedź zgodnie z art. 244 § 1 w zw. z art. 237 § 1 KPA.

Powtórka. Piasek czyli śliski temat na wiosnę

Niestety jak co roku …

Niestety jak co roku powtarza się problem zalegającego piachu na drodze rowerowej wzdłuż alei Grzecznarowskiego. Co prawda jest go mniej niż w zeszłym roku (zobacz >>>), ale nie znaczy to, że stanowi mniejsze zagrożenie. Apelujemy do zarządców radomskich dróg rowerowych o ich posprzątanie. 

Radom. Piach na drodze dla rowerów

Radom. Piach na drodze dla rowerów
Radom. Piach na drodze dla rowerów

[Rowerem na zakupy] Aldi i Biedronka wprowadzają standardy

Bractwo Rowerowe w …

Bractwo Rowerowe w ramach zeszłorocznej akcji „Rowerem na zakupy” (zobacz >>>) ponowiło wysłanie do central sieci handlowych pism z prośbą o wdrożenie ogólnopolskich standardów parkingów rowerowych. Wnosimy w nich o montaż stojaków w kształcie odwróconego U. Stojaki takie jako dużo bezpieczniejsze oraz wygodniejsze zalecają organizacje rowerowe.

Jako pierwsi w tym roku odezwali się do nas przedstawiciele ALDI Sp. z o.o. oraz Jeronimo Martins Polska S.A. (Biedronka).

Podczas rozmowy telefonicznej przedstawiciel pierwszej sieci obiecał, że przy wszystkich nowych obiektach będą już ustawiane prawidłowe stojaki w kształcie odwróconego U.

Sieć Biedronka natomiast przysłała poniższe oświadczenie:

„Szanowny Panie,
W imieniu Dyrekcji firmy Jeronimo Martins Polska S.A. pragniemy podziękować za ponowny kontakt z Biurem Obsługi Klienta sieci sklepów Biedronka.

Odpowiadając na Pana kolejne zgłoszenie informujemy, iż stojaki takie zostały wprowadzone do standardu Biedronki i na nowo otwieranych sklepach oraz remontowanych takie rozwiązanie jest stosowane.”

Wrocław, osiedle Brochów. Prawidłowe stojaki U przed sklepem Biedronka. Zdjęcie: Jakub SzymczakWrocław, osiedle Brochów. Prawidłowe stojaki U przed sklepem Biedronka

Poniżej przykładowe pismo wysłane do jednej z sieci:

Dotyczy: montowania stojaków na rowery typu „odwrócone U”

Zwracamy się ponownie z uprzejmą prośbą o wprowadzenie jako standard, montowania przed sklepami ALDI stojaków na rowery w kształcie odwróconej litery U – sprawdzonego na świecie sposobu parkowania rowerów.

Konstrukcja stojaka tego typu pozwala na oparcie dowolnego typu roweru oraz przypięcie ramy i koła najbezpieczniejszym zapięciem,czyli kłódką szeklową (u-lock). Optymalne wymiary stojaka to: długość 100cm, wysokość 80cm, średnica rury 8cm. Zalecana odległość między stojakami: 1,0-1,5m. Więcej informacji o solidnych stojakach rowerowych można znaleźć na przykład na stronie internetowej: www.zm.org.pl/?a=stojaki_faq

Do stojaków o innej konstrukcji nie da się przypiąć jednośladów w bezpieczny sposób – czyli za ramę. Przypinanie rowerów za koło ułatwia kradzież przez jego odkręcenie oraz nie pozwala na stabilne załadowanie toreb i niszczy rower przez uszkadzanie kół i przerzutek.

Z obserwacji wynika, że rowerzyści stanowią znaczną grupę Państwa sklepów. Montaż odpowiednich stojaków wpłynie nie tylko na wzmocnienie lojalności obecnych klientów, ale również na pozyskanie nowych. Wierzymy, że dbałość o potrzeby każdego klienta jest dla Państwa sprawą najważniejszą i dlatego liczymy na pozytywne rozpatrzenie naszego wniosku.

Jako stowarzyszenie wspierające rower jako środek codziennego transportu oferujemy pomoc przy pracy nad wnioskowanymi standardami miejsc do parkowania rowerów.

Jazda z miasta! Ruszamy 28 kwietnia

Błoto zalepiające …

Błoto zalepiające koła, rujnujące napęd, czyniące jazdę mało przyjemną – to przyczyna zmiany terminu pierwszej w tym roku Jazdy z Miasta! Na leśny parking przy Jastrzębiej Drodze w pobliżu Zadobrza pojedziemy dopiero za tydzień, 28 kwietnia.

Planowaliśmy ruszyć 21 kwietnia, jednak rekonesans po Puszczy Kozienickiej przesądził, iż poczekamy do przyszłej niedzieli. Ale i tak, za tydzień, uczestnicy muszą liczyć się z błotem, choć mamy nadzieję, że nie będzie ono tak uciążliwe jak w mijającym tygodniu.

28 kwietnia spotykamy się tradycyjnie o godz. 10 za starym młynem na Pacynce w pobliżu Dąbrowy Kozłowskiej. By dotrzeć na miejsce, trzeba dostać się na ul. Zbrowskiego i minąć skrzyżowanie z Żółkiewskiego (ze światłami), dalej jechać ul. Energetyków i skręcić w prawo w Starą Wolę Gołębiowską. Starą Wolą dotrzemy aż do skrzyżowania z ul. Potkańskiego, gdzie skręcamy w lewo. Potkańskiego doprowadzi nas do granic miasta – mostu na Pacynce. Zaraz za mostem jest stary zniszczony młyn. Po minięciu tej budowli pilnujemy pierwszego asfaltowego zjazdu w prawo z drogi do Kozłowa. Właśnie na tym mało uczęszczanym zjeździe się spotykamy. Czekamy kwadrans i o godz. 10.15 ruszamy. Będzie więcej niż jeden przewodnik – zapewne ucieszy to tych, którzy preferują nieco wolniejszą jazdę.

Trasa, to w jedną stronę około 25 km. W większości będziemy jechać szerokimi, leśnymi drogami publicznymi, więc wyprawę należy uznać za łatwą.

Najpierw pojedziemy asfaltem w kierunku Komorników Kozłowskich. Przy tartaku skręcimy w prawo. Mało uczęszczana asfaltowa droga między lasem a polami doprowadzi nas do szutru krzyżującego się z zielony szlakiem rowerowym. Nie skręcimy jednak w „zielony”, pojedziemy prosto w stronę leśniczówki. Kilkadziesiąt metrów przed nią skierujemy się w stronę zielonego szlaku rowerowego. Nim dotrzemy w pobliże Leśnego Ośrodka Edukacyjnego w Jedlni Letnisko. Na polanie tuż przed placówką zrobimy przerwę na odpoczynek i po około kwadransie ruszymy kierując się w stronę Zadobrza. Trasę będzie nam wyznaczał – aż do parkingu leśnego przy Jastrzębiej Drodze – żółty szlak rowerowy. A tu już kres naszej wycieczki i ognisko z kiełbaskami.

Poczęstunek w tym roku mamy dzięki firmom: Mirat, Piekarni Fogiel & Fogiel, napiekanki.pl, stek.net.pl, Ośrodkowi Szkolenia Kierowców Gepard. Dziękujemy!

Tak jak w ubiegłym roku, wsparcia przy organizacji tegorocznego cyklu „Jazda z miasta!” udziela nam Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu i podległe jej nadleśnictwa. Drewno na ognisko podczas pierwszej edycji mamy dzięki Nadleśnictwu Radom.

Podczas ogniska tradycyjnie będą upominki od Salonu Rowerowego Rodex.

By wziąć udział w naszej imprezie trzeba wysłać sms o treści (7dni.28jzm.imienazwisko) na nr 7248. koszt sms-a to 2 zł netto (2,46 zł brutto). po wysłaniu wiadomości otrzymacie państwo sms-a zwrotnego, który należy zachować do kontroli podczas wydawania posiłku na mecie. Koniecznie więc zabierzcie na „Jazdę” telefon komórkowy. Wysłanie jednego sms-a uprawnia do skorzystania przez jedną osobę z wycieczki oraz poczęstunku. Możecie państwo jednak z tego samego numeru telefonu zarejestrować na „Jazdę”, np. kilku członków rodziny czy kilku znajomych. Na sms-owe zgłoszenia czekamy do soboty, 27 kwietnia do godz.10.

Dochód z sms-ów zostanie przeznaczony na cel charytatywny.

„Jazda z miasta!” odbędzie się, gdyby padał mały deszcz zapowiadający się na przejściowy. Jeśli opady będą spore, wyjazd przełożymy.

Powrót z wyprawy na własną rękę.
Radom. Jazda z miasta!

Wina i kara

We wtorek 27 …

We wtorek 27 listopada 2012 roku na ulicy 25 Czerwca w Radomiu doszło do tragicznego w skutkach wypadku (zobacz >>>), kierujący lawetą zabił na przejściu dla pieszych 88-letnią kobietę.

Po kilku miesiącach potwierdziły się nasze przypuszczenia kto zostanie obciążony odpowiedzialnością. Według Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji policja przypisała winę kobiecie (sewik.pl). Warto zaznaczyć, że kobieta poruczała się o kulach i próbowała przejść przez czteropasową jezdnię.

Czyżby zadziałał tutaj zasada, że w przypadku wypadków śmiertelnych zmarły nie ma szans się bronić? Jak policja wytłumaczy się obciążeniem winą zmarłą w konfrontacji z przepisami Prawa o Ruchu Drogowym?:

Artykuł 26. 7.
„W razie przechodzenia przez jezdnię osoby NIEPEŁNOSPRAWNEJ, używającej specjalnego znaku, lub osoby o WIDOCZNEJ OGRANICZONEJ SPRAWNOŚCI RUCHOWEJ, kierujący jest OBOWIĄZANY ZATRZYMAĆ POJAZD w celu umożliwienia jej przejścia.”

Artykuł 47.4.
„Kierujący pojazdem zbliżający się do miejsca oznaczonego znakiem D-6, D-6a albo D-6b jest obowiązany zmniejszyć prędkość tak, aby nie narazić na niebezpieczeństwo pieszych lub rowerzystów znajdujących się w tych miejscach lub na nie wchodzących lub wjeżdżających.”

Radom. Śmiertelne potrącenie na ul. 25 Czerwca

Wyniesione skrzyżowanie

Trwa budowa …

Trwa budowa wyniesionego skrzyżowania Górna / Odrodzenia / Kaszubska. To między innymi na nasz wniosek zostanie w końcu realnie poprawione bezpieczeństwo w tym miejscu (zobacz >>>). Do tej pory bazowaliśmy jedynie na doniesieniach prasowych informujących o kolejnym zdarzeniu. Obecnie uzyskaliśmy dostęp do policyjnego Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji i możemy przedstawić szczegółowe statystyki dla tego skrzyżowania. Poniższe zestawienie zawiera jedynie dane odnośnie kolizji zgłoszonych policji. Od mieszkańców wiemy, że było wiele takich, które kierowcy załatwili bez potrzeby wzywania służb porządkowych.

Lata: 2007-2012
Liczba zdarzeń: 48
Lekko rannych: 13 osób
Ciężko rannych: 1 osoba

Liczba zdarzeń w podziale na lata:
2007 – 1
2008 – 4
2009 – 9
2010 – 11
2011 – 9
2012 – 13

Źródło danych: sewik.pl

Warto zadać następujące pytania:
– czy musieliśmy czekać tak długo na konkretne działa?
– czy policja nie analizuje danych, które sama wytwarza?
– czy MZDiK tych danych nie dostaje, a jeśli dostaje to co z nimi robi?

Radom. Budowa wyniesionego skrzyżowania Górna Odrodzenia Kaszubska

Wycieczka rowerowa śladami radomskich Żydów

Jako współorganizator…

Jako współorganizator zapraszamy 20 kwietnia 2013 r. (sobota) na wyjątkową wycieczkę rowerową śladami społeczności żydowskiej miasta.

Najważniejsze punkty na mapie Radomia związane z Żydami oznaczane będą specjalnie przygotowanymi tablicami.

Trasa wycieczki liczy ok. 10 km.

Start spod dworca PKP o godz. 14.00. Następnie ulicami Słowackiego, Żeromskiego, Podwalną, Bóżniczną, Szwarlikowską i Warszawską do najważniejszych punktów związanych z historią radomskich Żydów.

Meta w Resursie o godz. 17.00.

Udział w wycieczce bezpłatny, trasę wycieczki zabezpiecza Policja.

Wycieczka odbędzie się w ramach 5 spotkania z kulturą żydowską „Ślad” (zobacz >>>) 

Pomnik, poświęcony pamięci Żydów Radomia zamordowanych w czasie II wojny