Zmiany na Chrobrego

Koniec absurdu na ul….

Koniec absurdu na ul. Chrobrego – trasa rowerowa zyskała oznakowanie zgodne ze standardami. Droga do tego stanu była bardzo długa. Od dnia oddania inwestycji w kwietniu 2005 roku wysyłaliśmy pisma zarówno do Urzędu Miejskiego, MZDiK jak i do Zespołu do spraw Poprawy Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym.

Radom. Nieistniejace już oznakowanie na ul. Chrobrego

Przeprowadziliśmy rozmowy z prezydentami i drogowcami, fotografie błędnego oznakowania znalazły się w ogólnopolskiej broszurze „Jak nie zmarnować pieniędzy na drogę rowerową” oraz na kliku konferencjach rowerowych, były też artykuły w prasie. Jak widać wszystkie te zabiegi miały sens.

Radom. Prawidłowo oznakowany przejazd rowerowy na ul. Chrobrego

Teraz czekamy na podobne rozwiązania po drugiej stronie ulicy, sygnalizację dla rowerzystów na skrzyżowaniu z ul. Rapackiego oraz na przejazdy poprzeczne obok przejść dla pieszych przy Politechnice (ul. Mierzejwskiego i Paderewskiego).

Radom. Brak sygnalizacji dla rowerzystów

/PAW/

Łącznik przy Łuczniku – Łucznik przy łączniku

Na początku tygodnia …

Na początku tygodnia złożyliśmy w Urzędzie Miejskim pismo dotyczące wybudowania łącznika rowerowego przy pl. Waltera na odcinku od wiaduktu w al. Grzecznarowskiego do ul. Broni [3]. We wniosku prosimy również o wyznaczenie przejazdu rowerowego przez ul. Poniatowskiego.

Łącznik jest brakującym fragmentem (220 m) szlaku rowerowego Ustronie – centrum miasta. Wpisuje się też w budowane obecnie jak i planowane drogi rowerowe w ul. 1905 Roku, Grzecznarowskiego i Traugutta [1,2]. Mamy nadzieję, że podobnie jak rok temu, gdy prosiliśmy o podobną inwestycję przy ul. Solskiego [4] prezydent przychyli się i do tego wniosku.

Radom. Przebieg łącznika przy pl. Waltera
Budowane i planowane drogi rowerowe

1 – Przebudowa ul. 1905 Roku
2 – Przebudowa al. Grzecznarowskiego
3 – Łącznik rowerowy przy pl. Waltera – brakujący łącznik   pomiędzy budowaną drogą rowerową w al. Grzecznarowskiego a ul. Broni.
4 – Planowany łącznik w ul. Traugutta – budowa łącznika podczas przebudowy skrzyżowania Traugutta/Narutowicza/Piłsudskiego

/PAW/