Punkt przesiadkowy na placu Dworcowym. Pozytywne echa naszej akcji z roku 2011

Dobiega końca remont …

Dobiega końca remont dworca kolejowego oraz placu przed nim. Jak już wspominaliśmy udało się nam namówić PKP do montażu stojaków rowerowych przed budynkiem dworca (zobacz >>>), ale to nie koniec dobrych wieści. Udała się nam sprawa o wiele ważniejsza – mianowicie kolej zgodziła się na dobudowanie 3 peronu dla autobusów na placu Dworcowym (zobacz >>>) a MZDiK przystał na naszą propozycję, aby na wszystkich trzech zatrzymywały się pojazdy komunikacji miejskiej (zobacz >>>). Dzięki temu ograniczone zostanie rozproszenie przystanków, z których można odjechać z rejonu dworca kolejowego. Do tej pory było ich 7, co znacznie utrudniało korzystanie z komunikacji miejskiej, nie tylko przyjezdnym, ale nawet radomianom. 

Radom. Zmiany przystankowe w sąsiedztwie dworca PKP

Malowanki na Wierzbickiej – odsłona kolejna

Lato w pełni – być …

Lato w pełni – być może pomyśleliście, że miasto urządza konkurs malowania kredą na asfalcie dla dzieci? Niestety nie, sprawa powinna być traktowana dużo poważniej. A nie jest. Na przejściach dla pieszych w Radomiu są potrącani – również śmiertelnie – ludzie, a MZDiK z Policją co rusz domalowuje jakieś talizmany, zamiast zrobić cokolwiek realnie poprawiającego sytuację pieszych na przejściach. Były już:

 • czerwone przejścia (nasza opinia o tym >>>),
 • były znaki z pomarańczową obwódką >>>,
 • były migające światełka >>>,
 • była wymiana żarówek sodowych na LED w latarniach >>>.

Do kompletu na nowo doszły poprzeczne paski z wypukłej farby na jezdni, na których pędzący samochód zabawnie terkocze (przez pierwszy miesiąc).

Radom, Wierzbicka, paski z wypukłej farby

Nadal i niezmiennie żądamy konkretnych rozwiązań na niebezpiecznych przejściach (przede wszystkim progów poduszkowych >>> lub sygnalizacji świetlnej czy zwężania jezdni do jednego pasa). MZDiK nadal i niezmiennie pokrywa problemy po wierzchu farbą, za nasze pieniądze. Zdaje się, że wachlarz możliwości robienia czegoś tak, aby nic nie robić został wyczerpany. Następnym ruchem MZDiK powinien być montaż np. wnioskowanych przez nas progów poduszkowych. Oby zdążyli zanim będzie kolejny wypadek.

Radom, Wierzbicka, śmiertelne potrącenie pieszego

Autobusy. Akcyza na CNG to cios dla zrównoważonego transportu

Zanieczyszczenie …

Zanieczyszczenie powietrza oraz hałas powodowane przez transport to jedna z większych bolączek każdego z miast. Władze usiłują walczyć różnymi sposobami z tym problemem, który obniża komfort życia i stanowi zagrożenie dla zdrowia i życia mieszkańców. Jednym ze sprawdzonych sposobów wyeliminowania części negatywnych skutków transportu miejskiego jest wybór ekologicznego paliwa, jakim jest sprężony gaz ziemny (CNG). Tak też postąpiły władze Radomia, które zdecydowały się na zakup 37 autobusów zasilanych CNG. Okazuje się jednak, że zamiast gratyfikacji i uznania za takie posunięcie, władze centralne nałożą na MPK Radom swoistą karę w postaci podatku akcyzowego.

W związku z forsowanym przez Rząd projektem ustawy o podatku akcyzowym na gaz ziemny, od 1 listopada 2013 roku Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji w Radomiu będzie zmuszone odprowadzać nowy podatek naliczany od ceny paliwa. W skali roku oznacza to dodatkowy wydatek na poziomie ok. 550.000 złotych.

Wszystko dzieje się w czasie intensywnego wsparcia dla tego ekologicznego paliwa ze strony innych państw Unii Europejskiej. Władze wielu miast Austrii, Francji czy Niemiec mogą liczyć na specjalne dofinansowania, zwolnienia z podatków czy wsparcie organizacyjne. Takie podejście było przyczyną modyfikacji Dyrektywy Unii Europejskiej regulującej opodatkowanie gazu ziemnego dla transportu. W efekcie rezolucji Parlamentu Europejskiego, CNG może być zwolnione całkowicie z akcyzy do 2023 roku, zaś w latach 2024 – 2028 uzyskać 50% prób zwolnienia. Niestety – nasz Rząd całkowicie zlekceważył tę możliwość i pragnie obłożyć CNG akcyzą. W uzasadnieniu Podsekretarz Stanu Ministerstwa Finansów nie widzi żadnego związku między wprowadzeniem akcyzy na CNG i zagrożeniem, jaki niesie ten podatek na niskoemisyjne autobusy zasilane metanem. Ba! Tak wysoki urzędnik państwowy, odpowiedzialny za strategiczną politykę państwa, nie dostrzega żadnej różnicy między innym gazem stosowanym w motoryzacji, jakim jest propan-butan (nazywany również LPG lub popularnie autogazem).

Wraz z początkiem eksploatacji autobusów na CNG w Radomiu, od 2004 roku mieszkańcy Radomia oraz Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji uzyskali szeroki wachlarz korzyści:

 • zmniejszono emisję związków szkodliwych dla zdrowia i życia (cząstek stałych [sadzy], tlenku węgla) pochodzących z transportu miejskiego;
 • zmniejszono poziom hałasu generowanego przez autobusy (pojazdy zasilane gazem ziemnym są dużo cichsze od pojazdów na olej napędowy);
 • wyeliminowano potrzebę prowadzenia uciążliwych dostaw oleju napędowego cysternami (gaz ziemny jest dostarczany gazociągiem), dzięki temu zmniejszono degradację dróg na terenie miasta;
 • zaoszczędzono znaczne środki finansowe, które mogły zostać przeznaczone na inne zadania (np. podwyżki dla pracowników, poprawienie stanu technicznego floty pojazdów);
 • ustanowiono fundamenty dla wprowadzenia całkowicie bezpiecznego i innowacyjnego biopaliwa, jakim jest biometan (bioCNG);
 • oraz wiele innych korzyści, które uzyskano dzięki eksploatacji tego ekologicznego paliwa.

Radom, jak i inne polskie miasta, posiada ambitne plany zakupu kolejnych pojazdów. Trwa nabór wniosków w ramach krajowego programu GAZELA, gdzie 25 przewoźników stara się o dofinansowanie zakupu 302 autobusów. Dynamika przyrostu ilości takich ekologicznych pojazdów mogłaby być dużo większa. Niestety – ambicje te spotkały się z rażącą krótkowzrocznością i niepotrzebnym fiskalizmem ze strony Ministerstwa Finansów. Decyzja o objęciu CNG podatkiem akcyzowym została także przyjęta przez Rząd. Również w wypowiedziach polityków Platformy Obywatelskiej pojawiają się niezrozumiałe głosy poparcia dla tego rozwiązania (vide komentarz Posła Witkowskiego dla Gazety Wyborczej, zobacz >>>)…

Obecnie projekt ustawy został przekazany do głosowania w Sejmie. Istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo dla przegłosowania stosownej poprawki. Poprawki kluczowej dla dalszego rozwoju ekologicznego i niskoemisyjnego transportu opartego na sprężonym gazie ziemnym (CNG). Dlatego apelujmy do Posłanek i Posłów z naszego okręgu wyborczego! Nie pozwólmy na zaprzepaszczenie długoletnich inwestycji w zrównoważony i ekologiczny transport w imię groszowych wpływów do Skarbu Państwa z niepotrzebnego podatku!
Radom. Autobus zasilany CNG na ul. Traugutta

Nie ma kładki są wypadki. Pozytywne echa naszej akcji z roku 2009

W 2009 roku w głowach…

W 2009 roku w głowach projektantów zaczęła nabierać realnego kształtu nowa trasa łącząca obwodnicę południową z centrum miasta tzw. Nowomłodzianowska. W jej skład miała wchodzić również przeprawa przez linię kolejową, niestety początkowo projekt wiaduktu nie przewidywał rozwiązań dla rowerzystów. Bractwo Rowerowe zorganizowało wtedy zmasowaną akcję pt. „Nie ma kładki – są wypadki” czego efektem było zaprojektowanie zarówno kładki rowerowej jak i później całej trasy. Naszym głównym założeniem było to, żeby po wybudowaniu drogi rowerowej na w Parku Ustronie powstał ciąg rekreacyjny łączący Ustronie z zalewem na Borkach (ulicami: Młodzianowska, Torowa, Tartaczna, Sosnowa, Sucha). 

W tym tygodniu ogłoszono przetarg na realizację inwestycji (zobacz >>>). Poniżej przedstawiamy najbardziej interesujące wycinki dokumentacji.

Docelowa organizacja ruchu (droga dla rowerów – kolor czerwony, ciąg pieszo-rowerowy – różowy) 
Węzeł z trasą NS, zobacz >>>, zobacz >>>
Odcinek ul. Czarna – Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9, zobacz >>>
Odcinek Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9 – ul. Armii Ludowej, zobacz >>>
Odcinek ul. Armii Ludowej – ul. Godowska, zobacz >>>

Konstrukcje
Przekroje dróg dla rowerów, zobacz >>>
Przepust pod nasypem ul. Orzechowa, zobacz >>> 
Konstrukcja wyniesienia, zobacz >>> 
Zjazd indywidualny, zobacz >>> 
Przekrój kładka, zobacz >>>  

Na plus:
+ nawierzchnia asfaltowa;
+ projekt (poza węzłem z NS) opracowała firma PW Dakar – ta sama, która zaprojektowała wzorcową drogę dla rowerów na osiedlu Południe;
+ droga rowerowa obniżona o 5cm w stosunku do chodnika;
+ wyniesione przejazdy rowerowe i przejścia dla pieszych;
+ poszerzenia dróg dla rowerów na łukach;
+ słupki uniemożliwiające wjazd samochodom na drogę dla rowerów;
+ podłączenia dróg dla rowerów do ulic lokalnych;
+ na ślepych odcinkach bez możliwości wjazdu/zjazdu zastosowano oznakowanie C-16/T-22 czyli ciąg pieszy z możliwością jazdy rowerem (bez obowiązku korzystania z niego)

Na minus:
– przyciski sygnalizacji na skrzyżowaniu z Jana Pawła II;
– brak ciągłości drogi dla rowerów po stronie zachodniej ulicy;
– brak możliwości jazdy ul. Młodzianowską na wprost na kierunku Ustronie – Śródmieście

Radom. Wiadukt nad torami, ul. Młodzianowska

Wzorujmy się na Lublinie czyli pasy rowerowe na Lubelskiej

Poniżej przedstawimy …

Poniżej przedstawimy kopię pisma jakie skierował do MZDiK mieszkaniec Radomia – popieramy tą inicjatywę!

Dotyczy remontu ul. Lubelskiej

W związku z remontem nawierzchni ulicy Lubelskiej zwracam się z wnioskami:

– wyznaczenia obustronnych pasów ruchu dla rowerów w jezdni;
– przeznaczenia środkowego pasa ruchu na lewoskręty jak na ul. Słowackiego (od Grzecznarowskiego do granic miasta).

Proponowane rozwiązanie pozwoli zwiększyć bezpieczeństwo rowerzystów (w latach 2007-2012 doszło do 7 zdarzeń z udziałem rowerzystów) pieszych (5 osób lekko rannych oraz 7 ciężko) oraz pozostałych uczestników ruchu (w 2007-12 doszło do 285 kolizji oraz 53 wypadków). Powyższa ulica stanowi także ważny odcinek systemu tras rowerowych zgodnie ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Radom”.

O tym, że takie pasy są wytyczane w Polsce niech świadczy świeży przykład Lublina: http://www.lublinrowerem.pl/2013/07/remont-ul-nowy-swiat-z-pasem-rowerowym.html

Lublin. Pasy rowerowe w jezdniZdjęcie: Porozumienie Rowerowy Lublin

Jazda z miasta! Do Orońska

Na drugą …

Na drugą „muzealną” Jazdę z miasta! – do Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku – zapraszają 21 lipca: Salon Rowerowy Rodex, Bezpłatny Tygodnik „7 Dni” i Bractwo Rowerowe

Przypomnijmy – czerwcowa Jazda miała finał w Muzeum Witolda Gombrowicza we Wsoli i była pierwszym w tym roku naszym wypadem o charakterze muzealnym. Teraz czas na drugą z finałem w CRP w Orońsku.

Spotykamy się o godz. 10 przed siedzibą Salonu Rowerowego Redex przy ul. Wierzbickiej 26/44. Ruszamy o 10.15. Do pokonania będziemy mieli około 25 km w zdecydowanej większości asfaltem.

W towarzystwie policjantów z radomskiej drogówki, Wierzbicką pojedziemy w stronę osiedla Południe. Przed Południem II odbijemy w ul. Warsztatową. Miniemy zakłady ITM i na rozjeździe dróg skręcimy w lewo. Następnie przekroczymy linię kolejową do Tomaszowa nad Pilicą a po kilkuset metrach dotrzemy do linii kolejowej do Skarżyska. Przed nią odbijemy w prawo i pojedziemy przez Ludwinów.

Przy przejeździe kolejowym odbijemy lekko w prawo i pomkniemy prosto – aż droga skończy się osiągając trakt Krychnowice-Kowala. Przekroczymy tory linii skarżyskiej. Za zieloną tablicą „Kowala Kolonia” czeka nas łagodny podjazd. Na wierzchołku wzniesienia –  na horyzoncie – będzie można spostrzec pasmo wzgórz zwane Garbem Gielniowskim. Za łukiem drogi przywita nas znak „Kowala” i widoczny w całej okazałości dość ostry podjazd, który przyjdzie nam pokonać. Stąd do kościoła św. Wojciecha znajdującego się na „szczycie” czterysta metrów do przodu i ponad dwadzieścia do góry. Naprzeciwko kościoła, po drugiej stronie drogi stoi kapliczka Matki Bożej. Po jej lewej stronie, dokładnie na wprost wejścia do świątyni, zaczyna się droga gruntowa. Tu odpoczniemy. Po chwili wytchnienia ruszymy szutrówką w las. Za lasem do Orońska już cały czas prosto. Miniemy Załawie, znowu przekroczymy linię kolejową do Skarżyska. Przez piękny krajobrazowo obszar dotrzemy do Orońska. Przetniemy „siódemkę” i pomkniemy dalej prosto do Centrum Rzeźby Polskiej. W muzeum, jak zwykle na finał ognisko i upominki od sponsora Salonu Rowerowego Rodex.

Poczęstunek podczas tegorocznych edycji „Jazdy” mamy dzięki firmom: Mirat, Piekarni Fogiel & Fogiel, napiekanki.pl, stek.net.pl, Ośrodkowi Szkolenia Kierowców Gepard. Dziękujemy!

By wziąć udział w naszej imprezie trzeba wysłać sms o treści (7dni.jazdalipiec.imienazwisko) na nr 7248. Koszt sms-a to 2 zł netto (2,46 zł brutto). Po wysłaniu wiadomości otrzymacie państwo sms-a zwrotnego, który należy zachować do kontroli podczas wydawania posiłku na mecie. Koniecznie więc zabierzcie na „Jazdę” telefon komórkowy. Wysłanie jednego sms-a uprawnia do skorzystania przez jedną osobę z wycieczki oraz poczęstunku. Możecie państwo jednak z tego samego numeru telefonu zarejestrować na „Jazdę”, np. kilku członków rodziny czy kilku znajomych. Na sms-owe zgłoszenia czekamy do soboty, 20 lipca do godz.10.

Jazda z miasta! odbędzie się, gdyby padał bardzo mały deszcz zapowiadający się na przejściowy. Jeśli opady będą spore, wyjazd przełożymy na 28 lipca.

Powrót z imprezy – we własnym zakresie.

Jazda z miasta! Do Orońska

[Rowerem na zakupy] Stojaki przed E.Leclerc

Miło nam …

Miło nam poinformować, że supermarket E.Leclerc włączył się do wspólnej akcji Bractwa Rowerowego i Gazety Wyborczej „Rowerem na zakupy” (zobacz >>>). W jej ramach namawiamy sklepy, punkty usługowe, ale również przychodnie do montażu prawidłowych stojaków rowerowych. Prawidłowych czyli takich, do których można przypiąć ramę roweru a nie tylko koło. Najczęściej takie stojaki mają kształt odwróconej litery U. We wtorek rozpoczął się montaż urządzeń tuż przed głównym wejściem do supermarketu na ul. Toruńskiej. Każdy etap inwestycji był konsultowany z naszym stowarzyszeniem. Uwzględniono wszystkie uwagi zarówno co do rodzaju stojaków jaki i ich rozmieszczenia. W sumie zamontowano 8 urządzeń na 16 rowerów. Wcześniej klienci mieli do dyspozycji stojaki wyrwikółki, które widać na drugim zdjęciu. W imieniu rowerzystów dziękujemy!

Do tegorocznej akcji „Rowerem na zakupy” przyłączyły się już następujące placówki budując w sumie 36 miejsc parkingowych:
– dworzec kolejowy, ul. Beliny Prażmowskiego 6 – 18 miejsc parkingowych (zobacz >>>)
– multiDENT / MZDiK, ul. Traugutta 30/30A – 2 miejsca parkingowe (zobacz >>>)
– supermarket E.Leclerc,  ul. Toruńska 1 – 16 miejsc parkingowych

W ciągu dwóch lat trwania wspólnej akcji Bractwa Rowerowego i Gazety Wyborczej rowerzyści w Radomiu zyskali 106 miejsc parkingowych!

Radom. Stojaki rowerowe U przed E.Leclerc

Radom. Stojaki rowerowe U przed E.Leclerc

XV-lecie: 7.16. Budowa drogi rowerowej wzdłuż Potoku Północnego

W ramach budżetu …

W ramach budżetu obywatelskiego trzy propozycje Bractwa Rowerowego zostały zaakceptowane i dopuszczone do etapu głosowania. Pierwszy dotyczył Kontrapasów na 33 ulicach (zobacz >>>), drugi remontu drogi rowerowej wokół zalewu na Borkach (zobacz >>>), trzeci dobudowy brakujących fragmentów ciągu spacerowego na osiedlu XV-lecia

Tytuł projektu
Remont i dobudowa brakujących fragmentów ciągu spacerowego wzdłuż Potoku Północnego
Nr wniosku
7.16 
Lokalizacja projektu
Obszar V

Zagłosuj! >>>

Wnosimy o kontynuację budowy ciągu spacerowego im. prof. Leszka Kołakowskiego  (pieszego i rowerowego) wzdłuż Potoku Północnego na odcinku: Osiedle nad Potokiem – Park Leśniczówka – ul. Struga – ul. Miła – ul. Chrobrego oraz ul. Warszawska.

Trasa w sposób mało kolizyjny łączy Osiedle Nad Potokiem z Osiedlem Obozisko a dalej z ciągiem Las Kapturski – Muzeum Wsi Radomskiej. Obecnie wykonano bądź wyremontowano fragmenty na wysokości Szkoły Podstawowej nr 34 oraz przy Osiedlu Słonecznym. Zaprojektowano fragment w Parku leśniczówka i przy osiedlu Obozisko.


Pokaż Potok Północny – droga rowerowa na większej mapie

Borki: 21.19. Remont drogi rowerowej wokół zalewu

W ramach budżetu …

W ramach budżetu obywatelskiego trzy propozycje Bractwa Rowerowego zostały zaakceptowane i dopuszczone do etapu głosowania. Pierwszy dotyczył Kontrapasów na 33 ulicach (zobacz >>>), drugi remontu drogi rowerowej wokół zalewu na Borkach: 

Tytuł projektu
Remont i dobudowa brakujących fragmentów ciągu spacerowego wokół Zalewu Borki
Nr wniosku
21.19
Lokalizacja projektu
Obszar III

Zagłosuj! >>>

Opis projektu wraz uzasadnieniem
Projekt zakłada domknięcie pętli rowerowej wokół zalewu na Borkach. Obecnie drogi rowerowej brakuje na znacznym odcinku trasy w związku z czym rowerzyści nie mogą legalnie okrążyć całego akwenu. Tym samym trasa nie jest w stanie pełnić ani funkcji rekreacyjnych ani funkcji transportowych.

W związku z powyższym wnioskujemy o:
– dobudowanie drogi rowerowej długość ok. 160 m w części południowej zalewu (nie przez most, ale dalej przez groblę)
– dobudowanie drogi rowerowej długości ok. 250 m w okolicach plaży po stronie północno-wschodniej po zachodniej stronie chodnika bez likwidowania czy zawężania chodnika
– dobudowanie drogi rowerowej długości ok. 250 m łączącej Zalew Borki z drogą dla rowerów w ulicy Maratońskiej
– dobudowanie odcinka ok. 20 m łączącego istniejącą drogę dla rowerów z ulicą Suchą
– wymiana nawierzchni z płyt betonowych na masę bitumiczną
Radom, Borki. Budżet obywatelski 21.19

Ponad 830 uczestników projektu Rowerowa Szkoła

Zakończyła się …

Zakończyła się trzecia edycja radomskiej części ogólnopolskiego projektu „Rowerowa Szkoła” (zobacz >>>). Wzięło w niej udział ponad 830 uczniów z liceów, gimnazjów i szkół podstawowych z miasta. Projekt prowadziło w Radomiu stowarzyszenie Bractwo Rowerowe. Projekt został stworzony przez stowarzyszenie „Wrocławska Inicjatywa Rowerowa”.

Podstawowymi celami projektu są: promocja codziennej jazdy rowerem wraz z praktyczną podpowiedzią jak to robić bezpiecznie oraz zainicjowanie i wsparcie zmian w szkołach, aby stały się one bardziej przyjazne rowerzystom.

W czasie dwóch godzin lekcyjnych poruszane były m.in. takie tematy jak:

 • rola roweru w mieście;
 • idea zrównoważonego transportu w odniesieniu do sytuacji komunikacyjnej w Polsce i Europie;
 • zasady bezpiecznego poruszania się rowerem po mieście;
 • globalne problemy transportu samochodowego;
 • zabezpieczanie roweru przed kradzieżą;
 • korzyści i zagrożenia wynikające z używania roweru jako środka transportu w mieście.

Uczniowie otrzymywali broszury szerzej omawiające poruszane na prelekcji zagadnienia oraz płytę z dwoma filmami: „Rowerem między samochodami” oraz „Samochodem między rowerami”. Na zakończenie prelekcji odbywały się krótkie testy sprawdzające rowerową wiedzę uczniów. Najlepsi otrzymywali przednie i tylne lampki rowerowe oraz zabezpieczenia do roweru typu U-lock.
Radom. Rowerowa szkoła 2013