Progów wyspowych nie będzie. Na chwilę obecną

Dostaliśmy odpowiedź …

Dostaliśmy odpowiedź na pismo skierowane do MZDiK dotyczące montażu progów wyspowych przed najbardziej niebezpiecznymi przejściami dla pieszych (zobacz >>>). Na sześciu przejściach wymienionych w piśmie doszło od 2007 roku do 48 potrąceń! Niestety Zarząd Dróg nie przychyla się również do tej (kolejnej naszej) propozycji poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego. Skoro azyle nie, zwężenia jezdnie nie, progi nie. To co? Odblaski wokół znaków, biało-czerwone zebry oraz migające lampeczki się nie sprawdzają…

Poniżej treść odpowiedzi MZDiK

Radom, dn. 19.12.2012r.

DR.0131.124.2012

W odpowiedzi na pismo z dnia 03.12.2012r. dotyczące montażu progów wyspowych z materiałów prefabrykowanych przed przejściami dla pieszych na ulicach: 11-go Listopada, Narutowicza, Prażmowskiego, Limanowskiego, 25-go Czerwca, Wierzbicka, Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Radomiu informuje, że stosowanie w/w elementów ze względów bezpieczeństwa ruchu wymagałoby zapewnienia odpowiednich parametrów co do stanu nawierzchni (właściwe przyleganie elementu) – nawierzchnia bez śladów degradacji jak np. koleiny Ponadto stanowiłyby one uciążliwości w trakcie zimowego utrzymania ulic (odśnieżanie). Dlatego tut Zarząd stoi na stanowisku by na chwilę obecną nie stosować takich elementów na postulowanych ulicach.

DYREKTOR
Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji
mgr Kamil Tkaczyk

Radom. Śmiertelne potrącenie na ul. 25 Czerwca

Remont stacji Radom

Poniżej przedstawiamy…

Poniżej przedstawiamy pismo skierowane do PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w sprawie remontu stacji Radom. Bractwo Rowerowe jest jednym z pięciu sygnatariuszy podpisujących się pod nim. Oprócz nas wystąpienie poparły następujące stowarzyszenia: Inicjatywa Wózkiem po Radomiu, Klub Miłośników Kolei w Radomiu, Radomskie Inwestycje, Kocham Radom.  

Radom, 27 grudnia 2012 r.
 
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
ul. Targowa 74
03-734 Warszawa

Dotyczy remontu stacji Radom

W związku z ogłoszeniem przetargu na  opracowanie projektów wykonawczych  i realizację robót dla LCS Radom – Lot F wnosimy o rozpatrzenie następujących uwag dotyczących zakresu prac:

1. Wnosimy o montaż schodów ruchomych po południowej stronie stacji Radom przy wyjściu z tunelu w kierunku osiedla Ustronie. W tym samym miejscu wnosimy o montaż windy dla osób niepełnosprawnych  (windy  powinny zapewniać możliwość wjazdu elektrycznym wózkiem inwalidzkim oraz wprowadzania do nich rowerów). Obecnie zastosowane rozwiązanie  –  strome schody  –  jest niezmiernie uciążliwe dla  kilkudziesięciu  tysięcy ludzi przemieszczających się codziennie tunelem dworca. Niefunkcjonalne schody były niejednokrotnie opisywane w lokalnej prasie, np. Echo Dnia, 12 V 2008  „Przeszkoda dla wózków” (zobacz >>>), Echo Dnia 14 II 2012  „Kolejowa droga przez mękę na dworcu PKP w Radomiu” (zobacz >>>)

2. Wnosimy o montaż wind umożliwiających dostanie się osobom niepełnosprawnym na poszczególne perony z poziomu tunelu  (windy  powinny zapewniać możliwość wjazdu elektrycznym wózkiem inwalidzkim oraz wprowadzania do nich rowerów). Obecnie zastosowane rozwiązanie nie dość, że wydłuża drogę to w wielu przypadkach uniemożliwia dostanie się do pociągu  –  osoba niepełnosprawna może wjechać wózkiem jedynie drogą techniczną i tylko na peron 1. Proponujemy, aby windy był zlokalizowane po jednej stronie wejść na perony. Po stronie przeciwnej wnosimy o wykonanie podjazdów dla  wózków dziecięcych, które jednocześnie pełniłyby funkcję prowadnic umożliwiających wprowadzenie na perony rowerów; 
 
3. Wnosimy o zmianę wysokości peronów z niskich na wysokie (76 cm,  86 cm lub 96 cm nad PGS). Z uwagi na budynek dworca kolejowego wnosimy o rozważenie pomysłu, aby peron 1 był wykonany jak na poniższym zdjęciu  (Grodzisk Mazowiecki). Część przy budynku wysokość peronu jak obecnie, część przy torze 7 peron wysoki;

Grodzisk Mazowiecki. Dwustopniowy peron na stacji kolejowej
4. Z uwagi na znaczne zawężenie przekroju tunelu  (ponad 30%)  wnosimy o likwidację znajdujących się tam punktów usługowych.  Tunel jest częścią  pieszego  ciągu komunikacyjnego łączącego największe osiedle w Radomiu z centrum miasta. W przypadku przyjazdu do stacji Radom pociągów o wysokiej frekwencji podróżnych w tunelu panuje ścisk, który zagraża ogólnemu bezpieczeństwu. Komunikację pieszą dodatkowo utrudniają reklamy (potykacze) rozstawiane, mimo braku pozwolenia, przez wynajmujących lokale; 
 
5. Wnosimy o wykonanie zadaszenia peronów wg poniżej koncepcji: 

  • peron  1  –  zadaszenie na części długości peronu (od krańca wschodniego peronu  do zachodniego wyjścia z tunel na peron włącznie)
  • peron 2 – zadaszenie na całej długości peronu
  • peron 3 – zadaszenie na całej długości peronu

Wnosimy o zaprojektowanie i wykonanie zadaszenie nawiązującego do architektury zabytkowego budynku dworca kolejowego. Z uwagi na liczbę podróżnych oraz estetykę nie do przyjęcia są wiaty, gdyż nie zapewniają ciągłego przykrycia peronu;
 
6. W związku z przygotowaniem terenu pod planowany przystanek osobowy pn. Radom ulica Żeromskiego, wnosimy  o takie zaprojektowanie układu torowego, aby mogły się tam zatrzymywać pociągi osobowe jadące zarówno z/w kierunku Warki jak i Dęblina.  Linia dęblińska obsługuje największe ramię aglomeracji radomskiej – po Pionki, skąd dojazdy do Radomia mają szczególnie duże znaczenie;
 
7. W związku z przebudową i modernizacją peronów wnosimy o dostosowanie ich długości do długości wszystkich składów dalekobieżnych;
 
8. Wnosimy o wybudowanie  na  peronach  poczekalni peronowych wraz z zapleczem
komercyjnym (prasa, przekąski, automaty biletowe);
 
9. Wnosimy o udrożnienie bezpośredniego dojścia przedłużeniem peronu 1 do parkingu
przydworcowego a dalej do dworca autobusowego;
 
10. Prosimy o dostosowanie przestrzeni stacji do potrzeb osób niewidomych i słabowidzących: oznaczenia poziome, oznaczenia krawędzi peronów, listwy prowadzące, grzybki ostrzegawcze, pinezki ostrzegawcze oraz powierzchnie ostrzegawcze;
 
11. Wnosimy o montaż nowoczesnych nośników dynamicznej  informacji pasażerskiej w tunelu przy wejściach na perony oraz na  peronach. Z uwagi na fakt, że z jednej krawędzi peronowej odjeżdżają w zbliżonym czasie dwa pociągi w przeciwnych kierunkach, postuluje się wyposażenie każdego z peronów w cztery pary elektronicznych tablic informacyjnych. Obecnie są to tylko dwie pary tablic, co powoduje zamieszanie informacyjne w sytuacjach wyżej opisanych.
 
Prosimy o pisemną odpowiedź zgodnie z art. 244 § 1 w zw. z art. 237 § 1 KPA.
 
Sebastian Pawłowski, Bractwo Rowerowe
Wojciech Matłacki, Inicjatywa Wózkiem po Radomiu
Andrzej Lewandowski, Klub Miłośników Kolei w Radomiu
Radomir Jasiński, Radomskie Inwestycje
Jakub Kluziński, Stowarzyszenie Kocham Radom

Zdrowo doładowany

Kilka miesięcy temu …

Kilka miesięcy temu na łamach jednego z dzienników ukazało się ogłoszenie koncernu motoryzacyjnego, gdzie samochody towarowe reklamowane były hasłem „Rowery dostawcze nie istnieją.” Oczywiście nie jest to prawdą, bo potwierdzenie tego faktu znajdujemy na wielu stronach (zobacz >>>, zobacz >>>), ale również i w codziennym życiu. Wczoraj na ul. Szarych Szeregów spotkaliśmy co prawda nie typowy rower transportowy a raczej zestaw drogowy rower plus przyczepka. Na pierwszy rzut oka wydaje się, że objętość ładunku przewyższa pojemność mniejszych samochodów dostawczych. Gratulujemy zaradności i pomysłu na zdrowy transport.

Radom. Ulica Szarych Szeregów, rower dostawczy w akcji

Radom. Ulica Szarych Szeregów, rower dostawczy w akcji

Droga rowerowa na Warszawskiej. 280 metrów bubla!

Trwa budowa drogi …

Trwa budowa drogi rowerowej na ul. Warszawskiej, mimo bardzo dobrego projektu, który zawiera:
– wyniesiony przejazd dla rowerów;
– wyniesione przejście dla pieszych;
– różnice w poziomie pomiędzy chodnikiem a częścią dla rowerów;
– odpowiednie promienie łuków;
– ciągłość nawierzchni chodnika na skrzyżowaniu z ul. Śniadeckich (pierwsze takie rozwiązanie w Radomiu!)
wykonastwo pozostawia wiele do życzenia.

W krótkiej historii powstawania infrastruktury dla dwóch kółek w Radomiu liczba błędów na metr infrastruktury nigdy nie była tak duża:
– brak zachowanej skrajni na moście nad Potokiem Północnym;
– brak obniżeń krawężnika na całej szerokości drogi rowerowej na skrzyżowaniu z ul. Rodziny Wińczewskich;
– kratka burzowa, która wypadła po środku przejazdu rowerowego, zamiast gęstożebrowej jest standardowa co może skutkować wywrotkami;
– masa bitumiczna drogi rowerowej została rozściełana w temperaturze około 0 st. C i przy dużej wilgotności podłoża! Niech za kilka miesięcy Zarząd Dróg nie będzie zdziwiony, że asfalt pęka i się kruszy…

Radom. Budowa drogi rowerowej na ul. Warszawskiej. Masa bitumiczna rozściełana w temperaturze 0 stopni Celsjusza
Radom. Budowa drogi rowerowej na ul. Warszawskiej. Masa bitumiczna rozściełana w temperaturze 0 stopni Celsjusza

Radom. Budowa drogi rowerowej na ul. Warszawskiej. Masa bitumiczna rozściełana w temperaturze 0 stopni Celsjusza  

Poprawcie bezpieczeństwo pieszych! List otwarty do MZDiK

W dniu 28 listopada  …

W dniu 28 listopada  na jednej z radomskich ulic doszło do kolejnego potrącenia pieszego,
tym razem śmiertelnego (zobacz >>>). W związku z tym, że sytuacja  tzw. niechronionych uczestników ruchu ulega w Radomiu stałemu pogorszeniu,  żądamy podjęcia radykalnych działań na rzecz  jej  poprawy. Nie zgadzamy się na to, żeby jedynym sposobem na złudną poprawę bezpieczeństwa była likwidacja przejść, ustawianie zapór przeciwpiechotnych zwanych fachowo wygrodzeniami czy  stosowanie talizmanów w postaci pomarańczowych obwódek wokół znaków lub migających światełek obok przejść.  Te działania nie odnoszą  pożądanego skutku  –  na przejściach tak przyozdobionych  nadal dochodzi do  potrąceń.  Sztandarowe przykłady to zebry  na  ul. 11 Listopada przy LO im.  Stanisława Staszica  czy  na  ul. Narutowicza przy hali MOSiR. Pomimo tego, że bezpośrednim sprawcami wypadków  są uczestnicy ruchu,  to  również  zarządca  drogi jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo. Wina za  zdarzenia  drogowe  obciąża pośrednio urzędników, którzy zasłanianie się  płynnością  ruchu (czemu tylko samochodowego?) nie chcą stosować sprawdzonych metod poprawy bezpieczeństwa. Wiedza o tym, które miejsca są niebezpieczne,  nie jest wiedzą tajemną. Wystarczy odrobina dobrej woli i zaangażowania, aby ją pozyskać  –  zarówno od mieszkańców, organizacji pozarządowych czy w końcu od służb wzywanych do zdarzeń. Wiedza na temat skutecznych środków zapobiegających wypadkom  jest  również  ogólnodostępna  –  do dyspozycji  jest  szeroki wachlarz literatury i  doświadczeń  innych miast.  Jednym z urządzeń,  które stosuje się m.in. na ulicach z wprowadzoną komunikacją miejską  jest próg wyspowy.  Tego typu rozwiązanie  z powodzeniem zastosowano na jednej z głównych arterii Warszawy – ul. Stawki.

Warszawa. Progi wyspowe na ul. Stawki. Źródło zdjęcia: http://www.mmwarszawa.pl

Wobec  powyższego  wnioskujemy o  montaż  progów  wyspowych  przed  przejściami  dla pieszych  na następujących ulicach:
1.  ul. 11 Listopada, LO im. Stanisława Staszica (8 potrąceń od 2007 roku), zobacz >>>
2.  ul. Narutowicza, MOSiR (6 potrącenia od 2007 roku), zobacz >>>
3.  ul. Prażmowskiego, dworzec PKS (12 potrąceń od 2007 roku), zobacz >>>
4.  ul. Limanowskiego, stacja krwiodawstwa (13 potrąceń od 2007 roku), zobacz  >>>
5.  ul. 25 Czerwca, Park Leśniczówka (3 potrącenia, w tym 1 śmiertelny od 2007 roku), zobacz >>>
6.  ul. Wierzbicka, LIDL (6 potrąceń od 2007 roku), zobacz >>>

I po przejściu…

Likwidacja przejścia …

Likwidacja przejścia przez MZDiK na ul. Warszawskiej stała się faktem – ustawiono zapory przeciwpiechotne. Obecnie mieszkańcy Oboziska, aby dojść np. do apteki znajdującej na ul. Warszawskiej 4 muszą nadrobić w jedną stronę dodatkowo 320 metrów (w obie to już ponad pół kilometra!). Tak wygląda uwzględnienie przez Zarząd Dróg interesów wszystkich uczestników ruchu. Przypomnijmy jeszcze, że o likwidacji zebry mieszkańcy dowiedzieli się nie z konsultacji społecznych a z obserwacji z okien mieszkań. Stoi to w opozycji do zapewnień urzędników o wsłuchiwaniu się w głosy ludu. Niemniej liczymy na to, że zdanie w tej kwestii zostanie zmienione i dlatego trwa zbieranie podpisów pod petycją do MZDiK. Na chwilę obecną mamy ich już kilkaset. Tych, którzy jeszcze tego nie zrobili zachęcamy do działania! Wzór petycji można pobrać tu >>>

Można też ją podpisać m.in. w:
– Przychodni „Centrum” NZOZ, ul. Warszawska 4
- Przychodni „Obozisko” NZOZ, ul. Warszawska 4
– aptece, ul. Warszawska 4
– Zespole Szkół Niepublicznych, ul. Warszawska 3 (dawna PSP nr 27) 
– kancelarii parafii Matki Bożej Bolesnej, ul. Radosna 2

Radom. Przejście dla pieszych zlikwidowane przez MZDiK

Radom. Przejście dla pieszych zlikwidowane przez MZDiK