Prowadnice w tunelu dworcowym

Zauważając problemy z dostępnością oraz wymiarami windy umożliwiającej dostanie się od strony osiedla Ustronie do tunelu dworcowego zwróciliśmy się do PKP PLK S.A. z wnioskiem dotyczącym montażu prowadnic przyschodowych dla rowerów. Poniżej treść wystąpienia Bractwa Rowerowego oraz odpowiedź kolejarzy.

W roku 2015 zakończył się remont stacji Radom w ramach, którego zlikwidowano zjazdy służące do sprowadzania wózków dziecięcych po schodach prowadzących do tunelu od strony osiedla Ustronie. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą dotyczącą montażu prowadnicy ułatwiających pokonanie schodów z rowerem. Uruchomiona winda nie jest w stanie pomieścić dłuższych rowerów utrudniając tym samym komunikację pomiędzy dzielnicami. Wnioskowane prowadnice z powodzeniem stosują Państwo na innych stacjach i przystankach kolejowych. Jednocześnie informujemy, że przepis dotyczący nachylenia schodów, na który powoływali się Państwo w ostatniej odpowiedzi skierowanej do naszego stowarzyszenia dotyczy zjazdów dla wózków dziecięcych a nie pochylni do sprowadzania rowerów.

Radom. Schody tunel dworcowy
Radom. Zejście do tunelu dworcowego

Włochy. Stacja Spondigna Prado
Włochy, Spondigna Prado. Zejście do tunelu dworcowego

W związku z pismem nr BR.RRR.10.2019.SP z dn. 09.09.2019 w sprawie zainstalowania prowadnic dla rowerów na schodach przejścia pod torami st. Radom od strony ul. T. Mazowieckiego, Zakład Linii Kolejowych w Skarżysku – Kamiennej informuje, że według „Wytycznych organizacji bezpiecznego ruchu rowerowego” Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego i Ministerstwa Infrastruktury -(opracowanie z XI 2018 r.) dopuszcza się stosowanie prowadnic w przypadku pochylenia biegu schodowego do 25 stopni przy jej odległości od ściany 20-25 cm. Schody od strony ul. T. Mazowieckiego nie były przebudowywane, a jedynie remontowane i pochylenie stopni na nich wynosi 29-30 stopni. W celu dostosowania wejścia do tunelu dla osób niepełnosprawnych i mających trudności w poruszaniu się zastosowano urządzenia dźwigowe biorąc pod uwagę rozwiązania techniczne oraz co najważniejsze względy bezpieczeństwa podróżnych.

Jednocześnie nadmieniamy, że w obecnej chwili w ramach planowanej przez Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Radomiu trasy N-S zakładana jest przebudowa ulicy T. Mazowieckiego w tym również wejścia do przejścia pod torami. W związku z powyższym prosimy o kierowanie ewentualnych uwag, sugestii lub zapytań do Zamawiającego tj. MZDiK w Radomiu w kwestii ewentualnej budowy pochylni dla osób niepełnosprawnych, a także dla innych osób, w tym także osób poruszających się z rowerami. Po otrzymaniu do uzgodnienia dokumentacji od Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Radomiu, Zakład będzie wnioskować o wykonanie niezbędnej infrastruktury.