Wierzbicka / Gębarzewska. Przespaliśmy temat

Kilka dni po …

Kilka dni po ogłoszeniu przetargu na budowę sygnalizacji świetlnej dla pieszych na ulicy Wierzbickiej zajrzeliśmy do dokumentacji projektowej (zobacz >>>). Niestety rozczarowaliśmy się, bowiem po raz kolejny okazało się, że jeśli my nie zgłosimy uwag to nie ma co liczyć na kompleksowe zajęcie się tematem. Projekt nie tylko nie przewiduje dość oczywistej rzeczy jaką jest połączenia chodnika wzdłuż Wierzbickiej a co za tym idzie i przejścia ze ślepą dla samochodów Gębarzewską, nie przewiduje również jednokierunkowego przejazdu rowerowego umożliwiającego „zabranie” rowerzystów z niebezpiecznej drogi wojewódzkiej. Łącznik umożliwiłby wjazd w ulicę Gębarzewską, a po wykonaniu w przyszłości 90 metrowej drogi dla rowerów wzdłuż Wierzbickiej uzyskalibyśmy również połączenie z istniejącą trasą wokół osiedla Południe. Czeka na to gotowy już od kilku lat przejazd przez ulicę Czarnoleską.


Powyższe uwagi złożone zostały do MZDiK z cichą nadzieją, że mimo mocno zaawansowanych prac zostaną uwzględnione. Tak już kilkukrotnie bywało, np. już po ogłoszeniu zwycięzcy przetargu na przebudowę pasażu Kołakowskiego udało się nam zmienić nawierzchnię z kostki na asfalt. Niestety tym razem tak się nie stało. Oczywiście poczuwamy się częściowo do winy, gdybyśmy zgłosili uwagi na etapie projektu odpowiedź na nasz wniosek byłaby prawdopodobnie pozytywna. Rozumiemy procedury przetargowe, wydłużony czas realizacji i jakoś nawet tą dbałość o punkty kolizji z pieszymi (ta…), ale wymyślanie i opisywanie argumentu o umożliwieniu wjazdu kierowcom w Gębarzewską trwa tyle co postawienie tam słupka albo dwóch…

Radom. Propozycja przejazdu rowerowego przez ul. Wierzbicką
Jak widać zapotrzebowanie na infrastrukturę jest:

Poniżej odpowiedź MZDiK na nasz wniosek:

W odpowiedzi na wniosek dotyczący wykonania przejazdu dla rowerzystów oraz łącznika z ul. Gębarzewską w ramach budowy sygnalizacji świetlnej na ul. Wierzbickiej, Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Radomiu informuje, że w tym momencie powyższe nie jest już możliwe. Dokumentacja projektowa została przygotowana i nie uwzględniała ona takiego rozwiązania. W oparciu o nią zostały zabezpieczone środki oraz ogłoszony przetarg. Aby wdrożyć proponowane rozwiązanie, należałoby anulować przetarg, skorygować całą dokumentacje projektową, dokonać nowych uzgodnień oraz pozyskać więcej środków na dodatkowe elementy, które w pierwotnej koncepcji nie były przewidziane. Cała procedura znacząco wydłużyłaby realizację tego zadania, co najmniej o 6 miesięcy, wzrósłby także jego koszt. W związku z powyższym nie możemy przychylić się do Pańskiej prośby. Przejazd dla rowerzystów nie został uwzględniony w dokumentacji projektowej, gdyż jego wyprowadzenie drogi dla rowerów bezpośrednio przed strefą dojścia pieszych do przejścia stwarzałoby niebezpieczeństwo dla pieszych chcących wkroczyć na to przejście. Realizując włączenie do ciągu rowerowego od str. ul. Starowiejskiej (według załącznika) stworzony by został punkt kolizji pomiędzy rowerzystą a pieszym, który zamierza przekroczyć jezdnię (niejednokrotnie dobiegając do przejścia, aby zdążyć przejść przed zakończeniem fazy). Ponadto utrudniony by został dojazd rowerzysty do przejazdu przez grupę pieszych oczekujących na zielone światło. Wykonanie przejazdu dla rowerzystów wiązałoby się również ze skróceniem bariery energochłonnej na zakończeniu ul. Gębarzewskiej, co mogłoby skutkować wykorzystywaniem łącznika rowerowego przez kierowców samochodów osobowych.

Sedlaka – Młodzianowska – Sedlaka

W związku z planami …

W związku z planami budowy sygnalizacji świetlnej przy przejściu dla pieszych na skrzyżowaniu Młodzianowska / Sedlaka zwróciliśmy się z prośbą do MZDiK o zaprojektowanie takiej organizacji ruchu, aby stał się możliwy przejazd rowerem na wprost na ciągu Sedlaka – Sedlaka. Rozwiązanie, które zaproponowaliśmy MZDiK z powodzeniem zastosował na skrzyżowaniu Limanowskiego / Wałowa / Staromiejska zbierając pochwały w Polsce za innowacyjne podejście do organizacji i promocji ruchu rowerowego.

W odpowiedzi na pismo MZDiK poinformował, że przedstawione przez nas rozwiązanie […]wymaga rozbiórki (demontażu) odcinka barier ochronnych na co Zarząd nie może wyrazić zgody. Bariery te bowiem zapobiegają przejeżdżaniu pojazdów z drogi w miejscach, gdzie jest to niebezpieczne oraz przejeżdżaniu pojazdów na jezdnię przeznaczoną dla przeciwnego kierunku ruchu. Ulica Mariacka jest obwodnicą śródmiejską o dużym natężeniu ruchu, które wzrośnie po oddaniu do użytku budowanego odcinka ul. Młodzianowskiej wraz z wiaduktem. Dodatkowo zbyt duża różnica poziomów pomiędzy jezdniami ul. Mariackiej uniemożliwia wykonania w pasie dzielącym miejsca oczekiwania (azylu) dla rowerzystów. Jednocześnie informujemy, że MZDiK zleci projektantowi w ramach wykonywanej dokumentacji na sygnalizację świetlną zaprojektowanie przejazdów dla rowerzystów łączących odcinki ul. Sedlaka oraz ul. Sedlaka z ul. Chałubińskiego.[…]

Mimo, że nie w całości przychylono się do naszej prośby, rowerzyści otrzymają fragment nowej infrastruktury, co nas – jak zawsze – cieszy.

Radom. Sedlaka

Uwagi do projektu drogi dla rowerów na al. Grzecznarowskiego

Poniżej przedstawiamy…

Poniżej przedstawiamy uwagi Bractwa Rowerowego do projektu drogi dla rowerów po północnej stronie alei Grzecznarowskiego, na odcinku do skrzyżowania z obwodnicą południową do ulicy Staroopatowskiej. Inwestycja powstanie na mocy porozumienia pomiędzy Urzędem Miasta a Centrum Handlowym M1. Dzięki tym pracom jak i dzięki Budżetowi Obywatelskiemu aleja Grzecznarowskiego po 12 latach od rozpoczęcia pierwszych prac zyska infrastrukturę dla rowerów na całym swym odcinku.

1. Wnosimy o zmianę przebiegu drogi dla rowerów na wysokości budynku CH M1. W naszej ocenie trasa rowerowa powinna biec wzdłuż istniejącego chodnika. Dzięki temu piesi nie będą skracali drogi po infrastrukturze przeznaczonej dla rowerzystów.

2. Wnosimy o wykonanie trzech łączników rowerowych:
– skrzyżowanie Grzecznarowskiego / Osiedlowa – parking CH M1 (wraz z przejazdem rowerowym przy istniejącym przejściu dla pieszych oraz obniżeniem krawężnika do 0 cm na końcu łącznika);
– droga dla rowerów – parking Decathlon (wraz z obniżeniem krawężnika do 0 cm na końcu łącznika);
– skrzyżowanie Placowa / Kwiatkowskiego – rondo Dmowskiego.

Radom. Droga dla rowerów, al. Grzecznarowskiego

Radom. Droga dla rowerów, al. Grzecznarowskiego

3. Wnosimy o ustawienie słupków blokujących przejazd samochodów na kierunku al. Grzecznarowskiego – ul. Hoża. Obecny chodnik został zniszczony w tym miejscu przez kierowców skracających sobie drogę. Zachodzi obawa, że tak samo może zostać zdewastowana nowa droga dla rowerów.

Radom. Droga dla rowerów, al. Grzecznarowskiego

4. Wnosimy o zaprojektowanie przejazdu i przejścia dla pieszych przez al. Grzecznarowskiego na wysokości sklepu Komfort. Dzięki temu rozwiązaniu do drogi dla rowerów wzdłuż Potoku Południowego, poprzez ciąg jezdny za CH M1, zostanie podłączona dzielnica Glinice. Mieszkańcy zyskają wygodne połączenie nie tylko z Ustroniem, ale poprzez trasę wzdłuż ul. Młodzianowskiej z osiedlem Południe, Żakowicami i Borkami.

Radom. Droga dla rowerów, al. Grzecznarowskiego

5. W związku z budową w tym roku drogi dla rowerów po południowej stronie al. Grzecznarowskiego wnosimy o zaprojektowanie przejazdów dla rowerów w obrębie skrzyżowania Osiedlowa / Grzecznarowskiego oraz ronda Dmowskiego.

6. Wnosimy, aby przejazdy rowerowe oraz przejścia dla pieszych przez ul. Niemcewicza oraz ul. Kwiatkowskiego (Konopnicka) zostały wykonane jako wyniesione.

7. Wnosimy, aby połączenia drogi dla rowerów z jezdnią ruchu ogólnego były wykonane w technologii bezszwowej (bez krawężników w poprzek drogi dla rowerów).

8. Wnosimy o takie zaprogramowanie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu Osiedlowa / Grzecznarowskiego, aby sygnał zielony na sygnalizatorze S-2 dopuszczający warunkowy skręt w prawo nie był nadawany jednocześnie z sygnałem zielonym dla pieszych i rowerzystów poruszających się wzdłuż al. Grzecznarowskiego.

9. Z uwagi na duże natężenie ruchu pieszego wnosimy, aby szerokość chodnika na całej długości objętej pracami projektowymi nie była mniejsza niż 2,5 metra.

10. Wnosimy, aby nawierzchnia chodnika była wykonana z klasycznych płyt a nie z kostki bauma.

11. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach, powinna być zapewniona automatyczna detekcja rowerzystów. Wnosimy o zapewnienie detekcji automatycznej lub sprzężenie sygnalizatorów dla rowerzystów z niekolizyjnymi strumieniami ruchu ogólnego.

12. Wnosimy, aby różnica wysokości pomiędzy drogą dla rowerów a chodnikiem była zniwelowana za pomocą ściętego krawężnika lub odpowiednio wyprofilowanej kostki betonowej.

Radom. Droga dla rowerów, al. Grzecznarowskiego
Użyto podkładów ze zdjęć satelitarnych pochodzących z serwisu maps.google.com