[Rowerem na zakupy] Restauracja La Melisa

Nowo wybudowana…

Nowo wybudowana restauracja La Melisa na ul. Mieszka I 22A jest już dziesiątym miejscem, gdzie w tym roku zostały ustawione prawidłowe stojaki rowerowe. Prawidłowe czyli takie do których można przypiąć nie tylko koło, ale również ramę roweru. Przed wejściem ustawiono 4 stojaki w kształcie odwróconej litery U umożliwiające bezpieczne zaparkowanie 8 rowerów. Tym samy firma włączyła się do wspólnej akcji Bractwa Rowerowego i Gazety Wyborczej „Rowerem na zakupy”. W imieniu swoim i rowerzystów dziękujemy! Jednak to nie koniec atrakcji właściciel restauracji mając na uwadze bliskość drogi rowerowej planuje również ustawienie samoobsługowej stacji naprawy rowerów oraz rabaty dla klientów na 2 kółkach!

Do tegorocznej akcji przyłączyły się następujące instytucje zapewniając w sumie 120 miejsc parkingowych:
1. Restauracja La Spezia, ul. Sandomierska 1 – 10 miejsc parkingowych
2. Osiedle 4 Pory Roku, ul. Warsztatowa – 18 miejsc parkingowych
3. Sanepid, ul. Okulickiego – 22 miejsca parkingowe
4. Radomskie Hale Mięsne, ul. Wernera 10a – 14 miejsc parkingowych
5. Galeria Słoneczna, ul. Chrobrego 1 – 24 miejsc parkingowych
6. Sklep Stokrotka, al. Grzecznarowskiego 17 – 6 miejsc parkingowych
7. Sklep Biedronka, ul. Zbrowskiego 95 – 6 miejsc parkingowych
8. Sklep Biedronka, ul. Żółkiewskiego 10 – 6 miejsc parkingowych 
9. Sklep Biedronka, ul. Kozienicka  – 6 miejsc parkingowych 
10. La Melisa, ul. Mieszka I 22A – 8 miejsc parkingowych 

W ciągu czterech lat trwania wspólnej akcji Bractwa Rowerowego i Gazety Wyborczej rowerzyści w Radomiu zyskali już 432 miejsca parkingowe

Radom, stojaki u kształtne ul. Mieszka I 22A La Melisa

Radom, stojaki u kształtne ul. Mieszka I 22A La Melisa

[Rowerem na zakupy] Biedronka na Gołebiowie i Akademickim

Po remoncie sklepy …

Po remoncie sklepy Biedronka na ulicy Kozienickiej, Zbrowskiego i Żółkiewskiego wzbogaciły się o prawidłowe stojaki rowerowe czyli takie do których można przypiąć nie tylko koło, ale również ramę roweru. Przed każdym sklepem ustawiono 3 stojaki w kształcie odwróconej litery U umożliwiające bezpieczne zaparkowanie po 6 rowerów. Tym samy sieć włączyła się do wspólnej akcji Bractwa Rowerowego i Gazety Wyborczej „Rowerem na zakupy”. W imieniu swoim i rowerzystów dziękujemy!

Do tegorocznej akcji przyłączyły się następujące instytucje zapewniając w sumie 112 miejsc parkingowych:
1. Restauracja La Spezia, ul. Sandomierska 1 – 10 miejsc parkingowych
2. Osiedle 4 Pory Roku, ul. Warsztatowa – 18 miejsc parkingowych
3. Sanepid, ul. Okulickiego – 22 miejsca parkingowe
4. Radomskie Hale Mięsne, ul. Wernera 10a – 14 miejsc parkingowych
5. Galeria Słoneczna, ul. Chrobrego 1 – 24 miejsc parkingowych
6. Sklep Stokrotka, al. Grzecznarowskiego 17 – 6 miejsc parkingowych
7. Sklep Biedronka, ul. Zbrowskiego 95 – 6 miejsc parkingowych
8. Sklep Biedronka, ul. Żółkiewskiego 10 – 6 miejsc parkingowych 
9. Sklep Biedronka, ul. Kozienicka  – 6 miejsc parkingowych 

W ciągu czterech lat trwania wspólnej akcji Bractwa Rowerowego i Gazety Wyborczej rowerzyści w Radomiu zyskali już 424 miejsc parkingowych

Radom, stojaki u kształtne ul. Zrowskiego

Radom, stojaki u kształtne ul. Zrowskiego, Biedronka

Z Iłży za Wisłę. Będzie trasa dla rowerów!

Zarząd Dróg …

Zarząd Dróg Wojewódzkich pozytywnie odpowiedział na nasze pismo (zobacz >>>) dotyczące zarówno planów budowy drogi rowerowej Iłża – Lipsko – most na Wiśle jak i naszego uczestnictwa w pracach projektowych. Poniżej treść odpowiedzi:

Dotyczy: ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 747 na odcinku od Lipska do Iłży.

W odpowiedzi na pismo z dnia 19 lipca 2015 r. w sprawie jw., Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie informuje, że zgodnie z dotychczasowymi zamierzeniami, droga wojewódzka nr 747 na odcinku od Iłży do Lipska będzie wybudowana w nowym przebiegu, z niewielkim wykorzystaniem istniejącego przebiegu tejże drogi. W ramach przygotowania tej inwestycji w 2010 r. została opracowana stosowna koncepcja programowo-przestrzenna. Dla rozwiązań i przebiegu drogi wskazanego w tejże koncepcji, Wójt Gminy Rzeczniów wydał w 2011 r. decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach. Obecnie na podstawie ww. koncepcji i decyzji zlecone będzie opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej (budowlanej, wykonawczej i przetargowej) wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, na mocy której zatwierdzony zostanie projekt budowlany, wydane pozwolenie na budowę oraz na własność województwa mazowieckiego przejdą grunty niezbędne do realizacji tejże inwestycji. Tym samym rozwiązania przyjęte w ww. koncepcji stanowią podstawę do dalszych prac projektowych i nie powinny ulegać istotnym modyfikacjom.

W ww. koncepcji przewidziano, iż ruch rowerowy w ciągu DW 747 będzie odbywał się głównie poprzez drogi serwisowe. Na kilku odcinkach w obrębie których nie przewidziano dróg serwisowych, zaprojektowano drogi dla rowerów. Ww. rozwiązania pozwalają na zapewnienie ciągłości ruchu rowerowego na ok. 90% długości projektowanego odcinka drogi wojewódzkiej nr 747.

Odnosząc się do Państwa prośby o możliwość zapoznania się w toku prac projektowych z dokumentacją projektową, Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie co do zasady nie widzi przeciwwskazań odnośnie powyższego. W chwili obecnej przygotowywana jest procedura przetargowa w celu wyłonienia wykonawcy prac projektowych. Przewidujemy, iż umowa z wyłonionym wykonawcą zostanie zawarta pod koniec IV kwartału br., w związku z czym prosimy o ponowny kontakt lub stosowny wniosek pod koniec I kwartału 2016 r. Sądzimy, iż w tym terminie wykonawca prac projektowych będzie w stanie udostępnić Państwu opracowanie projektowe w fazie projektu budowlanego.

Droga dla rowerów na moście w miejscowości Kamień.Droga dla rowerów na moście w miejscowości Kamień.