Z Podwalnej w lewo!

MZDiK ogłosiło …

MZDiK ogłosiło właśnie przetarg nieograniczony na remont nawierzchni jezdni i chodników ulicy Podwalnej (zobacz >>>).  Bractwo Rowerowe wychodzi z propozycją, aby na skrzyżowaniu z ulicą Narutowicza rowerzyści nie byli zobowiązani skręcać w prawo jak pozostali uczestnicy ruchu. Dzięki umieszczeniu tabliczki T-22 „Nie dotyczy rowerów” pod znakiem C-2 „Nakaz skrętu w prawo” jadący m.in. w kierunku parku Planty nie musieliby wjeżdżać na rondo im. Stefana Kisielewskiego. Tym samym liczba potencjalnych punktów kolizji spadłaby z 7 do 2, co bez wątpienia przyczyniłoby się do poprawy bezpieczeństwa. Tabliczka tak naprawdę usankcjonowałaby obecne zachowania. Z obserwacji wynika, że ponad 90% rowerzystów z obawy o swoje bezpieczeństwo wybiera nielegalny obecnie skręt w lewo lub wjazd na chodnik i przemieszczenie się nim do skrzyżowania z ulicą Sedlaka. Ponadto, tabliczka przyczyniłaby się do promocji ruchu rowerowego dając jasny sygnał, że wybierając ten środek transportu mamy bliżej i poruszamy się szybciej.

Radom. Ulica Podwalna, nakaz skrętu w prawo nie dotyczy rowerów

[Rowerem na zakupy] Polmedic montuje stojaki!

Miło nam …

Miło nam poinformować, że Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Polmedic z ul. Okulickiego 58/70 włączył się we wspólną akcję Bractwa Rowerowego i Gazety Wyborczej (zobacz >>>) dotyczącej ustawiania stojaków rowerowych. W poniedziałek rozpoczął się ich montaż. Podobnie jak miało to miejsce w przypadku Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego (zobacz >>>) każdy etap inwestycji był konsultowany z naszym stowarzyszeniem. Uwzględniono wszystkie uwagi zarówno co do rodzaju stojaków, jaki i odległości między nimi. W sumie zamontowano 4 stojaki na 8 rowerów. Wcześniej zarówno pracownicy jak i pacjenci przypinali rowery do poręczy, co widać to na drugim zdjęciu. W imieniu rowerzystów dziękujemy!

Radom. Stojak rowerowy Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Polmedic ul. Okulickiego 58/70

Radom. Stojak rowerowy Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Polmedic ul. Okulickiego 58/70

Piszemy do ministra!

29 maja Minister …

29 maja Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej skierował do konsultacji społecznych projekt planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego w zakresie sieci komunikacyjnej w międzywojewódzkich i międzynarodowych przewozach pasażerskich w transporcie kolejowym (zobacz >>>). Poniżej przedstawiamy uwagi Bractwa Rowerowego do tego dokumentu

Uwaga ogólna

Artykuł 25 Ustawy o publicznym transporcie zbiorowym z dnia 16 grudnia 2010 r.: Wojewódzkie przewozy pasażerskie — przewóz osób w ramach publicznego transportu zbiorowego wykonywany w granicach administracyjnych co najmniej dwóch powiatów i niewykraczający poza granice jednego województwa, a w przypadku linii komunikacyjnych w transporcie kolejowym także przewóz do najbliższej stacji w województwie sąsiednim, umożliwiający przesiadki w celu odbycia dalszej podróży lub techniczne odwrócenie biegu pociągu, oraz przewóz powrotny; inne niż przewozy gminne, powiatowe i międzywojewódzkie;

Założenie, że przejazdy maja się odbywać „do najbliższej stacji w województwie sąsiednim, umożliwiający przesiadki” – jest błędne ponieważ granice administracyjne częstokroć przecinają granice funkcjonalne odcinając miasta od ich zaplecza. Skutkuje to coraz mniejszą liczbą pasażerów np. na linii nr 8 na trasie Radom – Kielce.

Uwagi szczegółowe

strona 1Uwzględniając infrastrukturę transportową znajdującą się na obszarze objętym Planem, preferowanymi środkami transportu pozostają wyłącznie pojazdy kolejowe przeznaczone do wykonywania przewozów pasażerskich w normalnotorowych systemach kolei.

1. Na świecie do obsługi ruchu pasażerskiego na liniach kolejowych z powodzeniem wykorzystuje się tramwaje dwusystemowe, również w ruchu transgranicznym (np. otwarta w 1997 roku linia Saarbrücken, Niemcy – Sarreguemines, Francja).

W Polsce próba uruchomienia takiego systemu miała miejsce w Krakowie. Niestety na drodze stanęły właśnie przepisy kolejowe.

2. Na świecie do obsługi ruchu pasażerskiego z powodzeniem wykorzystuje się koleje wąskotorowe, niektóre z nich mają prędkość dopuszczalną do 160 km/h (np. otwarta w 1994 roku linia Saigata – Muikamachi w Japonii).

Na pograniczu województwa mazowieckiego i świętokrzyskiego duży potencjał ma kolejka wąskotorowa Iłża – Starachowice. Jeszcze większy potencjał ma linia Piaseczno – Grójec (Nowe Miasto), która z powodzeniem mogłaby obsługiwać miejscowości w aglomeracji warszawskiej.

strona 2Kolejowe przewozy pasażerskie są jednym z najbardziej istotnych czynników determinujących rozwój społeczno-gospodarczy kraju, w tym wzmacniających wewnętrzną spójność terytorialną oraz powiązania zewnętrzne, o których mowa w założeniach głównych rządowych dokumentów strategicznych i ich aktualizacjach.

Jednocześnie zakładają Państwo, że standardem jest obsługa „co najmniej 2 połączenia na dobę pomiędzy miastami wojewódzkimi” (s. 54). To nie jest standard to substandard – w Niemczech przewozy pomiędzy dużymi miastami odbywają się w takcie godzinowym. Warto również podkreślić, że to nie status miasta (wojewódzkie, powiatowe) powinien określać liczbę połączeń a jego liczba mieszkańców. Przy planowaniu liczby połączeń nie są uwzględniane miast liczące ponad 200 tysięcy mieszkańców (Częstochowa, Radom), a jednocześnie uwzględniane są o wiele mniejsze (Gorzów, Opole i Zielona Góra).

strona 3Średnia krajowa gęstość sieci kolejowej wyniosła 6,3 km/100 km2. Wskaźnik ten jest wyższy od średniej określonej dla wszystkich krajów UE, wynoszącej 4,9 km/100 km².

To prawda, niestety ważniejszym czynnikiem jest wykorzystanie sieci kolejowej i liczba przewiezionych pasażerów. W Polsce nie dość, że wartość ta jest niska to jeszcze z roku na rok spada.

strona 5Plan jest spójny z narodową i europejską strategią rozwoju transportu kolejowego.

Jak powyższy zapis ma się do propozycji rażąco niskiej liczby połączeń?

strona 7Rozmieszczenie sieci kolejowej na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej jest bezpośrednim odzwierciedleniem historii Państwa i nawet współcześnie determinuje kierunki funkcjonowania i rozwoju międzywojewódzkich i międzynarodowych kolejowych przewozów pasażerskich wykonywanych w ramach publicznego transportu zbiorowego.

To prawda, niemniej kilkadziesiąt lat zaborów nie może tłumaczyć obecnego braku rozbudowy sieci kolejowej. Od ponad 30 lat nie wybudowano w Polsce żadnej nowej linii kolejowej łączącej miejscowości. Za to od lat mówi się o potrzebie budowy skrótu do Zakopanego, bezpośredniego połączenia Kielc i Tarnowa (korytarz Warszawa – Muszyna – Koszyce); Włocławek – Płock – Warszawa (korytarz Bydgoszcz – Warszawa); Radom – Ostrowiec (korytarz Warszawa – Rzeszów).

strona 40Z kolei najmniejszy odsetek mieszkańców korzystających z transportu kolejowego dotyczy: Koniecpola, Nowego Targu, Tomaszowa Mazowieckiego, Swarzędza, Oświęcimia, Pszczyny, Wieruszowa, Tychów i Rybnika.

Stwierdzenie jest zbyt ogólne. Pasażerowie nie korzystają bo być może jest słaba oferta przewozowa ewentualnie stan linii wydłuża czas jazdy pociągów czyniąc przejazd nieatrakcyjnym w stosunku do innych środków transportu.

strona 17, 52

Z porównania rysunków 10 i 21 wynika, że np. na linii nr 9 (Gdańsk – Warszawa) pomimo remontu i skrócenia czasu przejazdu o blisko połowę o nie przoduje się wzrostu potoków ruchu w przewozach międzywojewódzkich. Jak to możliwe?

Radom. Pociąg pospieszny na tle radomskiej katedry

Wzrasta ruch rowerowy!

Ruch rowerowy wzrasta…

Ruch rowerowy wzrasta z miesiąca na miesiąc, widać to nie tylko po liczbie zaparkowanych rowerów przed sklepami (zobacz >>>), szkołami (zobacz >>>) czy zakładami pracy (zobacz >>>), ale również po tłoku na drogach dla jednośladów. Jeszcze w kwietniu trudno było spotkać na raz dwóch rowerzystów oczekujących na zmianę świateł dziś trudno spotkać mniej niż czterech, pięciu.

Radom. Skrzyżowanie 1905 Roku / Kościuszki / Dowkonta Rowerzyści na przejeździe rowerowym

Zmian na parkingu przedworcowym nie będzie

W kwietniu Bractwo …

W kwietniu Bractwo Rowerowe wspólnie z Zielonym Mazowszem wystąpiło o uporządkowanie kwestii parkowania rowerów na parkingach Kolei Mazowieckich (zobacz >>>). Zwróciliśmy przede wszystkim uwagę na niesprawiedliwy system pobierania opłat. Dość szybko otrzymaliśmy odpowiedź, niestety nie taką na jaką liczyliśmy.

Odpowiedzi Kolei Mazowieckich

2012.05.07: Spółka informuje, że przekaże informacje

W odpowiedzi na pismo z dnia 18 kwietnia 2012 r. Spółka „Koleje Mazowieckie – KM” sp. z o.o. informuje, że zwróciliśmy się pismem nr MAN3-070-08-2012 do Właściciela parkingów „Parkuj i Jedź” z prośbą o rozważenie możliwości całkowitego zniesienia opłat lub ich zawieszenia za parkowanie rowerów w czasie trwania promocji w Spółce KM pn. „Rower gratis”.

Ponadto w ww. piśmie wystąpiliśmy również z prośbą o podjęcie decyzji w sprawie modernizacji kształtu stojaków rowerowych oraz zmiany miejsca ich usytuowania na terenie parkingu w Radomiu. Informujemy, że do dnia dzisiejszego nie otrzymaliśmy od Właściciela parkingów odpowiedzi na przedstawione propozycje zmian, wynikające także z uwag Bractwa Rowerowego.

Więcej informacji w przedmiotowej sprawie przekażemy niezwłocznie po uzyskaniu od Inwestora systemu odpowiedzi na wystosowane przez Spółkę KM pismo.

2012.05.14: O zasadności, celach i założeniach

Nawiązując do pisma nr MAN3-072-05-2012 z dnia 07 maja 2012 r. informujemy, że otrzymaliśmy od Właściciela parkingów „Parkuj i Jedź” stanowisko w kwestii zniesienia opłat za pozostawienie rowerów na parkingach będących w administrowaniu Spółki „Koleje Mazowieckie – KM” sp. z o.o.

Z przykrością informujemy, iż Samorząd Województwa Mazowieckiego nie wyraził zgody na zniesienie przedmiotowych opłat. W opinii Inwestora systemu takie działanie nie jest zasadne w przypadku ponoszenia przez Właściciela parkingów i tak zbyt wysokich kosztów ich utrzymania, w tym zapewnienia dozoru. Zdaniem Inwestora dużym udogodnieniem dla użytkownika roweru jest możliwość pozostawienia za niewielką kwotę swojego pojazdu na dozorowanych parkingach „Parkuj i Jedź”.

Ponadto należy zwrócić szczególną uwagę, iż przedmiotowe parkingi realizowane są głównie w celu ograniczenia ruchu samochodów osobowych na drogach dojazdowych i centrach miast, co w szczególności pozytywnie wpływa na zmniejszenie emisji szkodliwych związków chemicznych do atmosfery. Parkingi „Parkuj i Jedź” nie są z założenia parkingami dla rowerów. Stwarzają one jedynie możliwość bezpiecznego pozostawienia roweru w przypadku rezygnacji z bezpłatnego jego przewozu koleją pod nadzorem i za symboliczną opłatą.

W kwestii zmiany lokalizacji wiat rowerowych znajdujących się na parkingu w Radomiu oraz modernizacji ich kształtu informujemy, że Inwestor systemu zajmie stanowisko w przedmiotowej sprawie po określeniu kosztów realizacji proponowanych zmian.

Dyrektor Biura Administracyjnego
Małgorzata Tendera

Nasz komentarz

Przede wszystkim: cieszymy się niezmiernie, że 2 złote dziennie pobierane od rowerzystów ratuje budżet najbogatszego województwa w kraju określanym jako gospodarczy tygrys Europy. Bogactwo województwa jest imponujące, skoro woli zachęcać klientów kolei do wożenia rowerów w pociągach niż do ich pozostawiania na stacji.

W kwestii ograniczania ruchu samochodów na drogach dojazdowych i w centrach miast odpowiadającemu umknął fakt, że np. w Radomiu parking „Parkuj i Jedź” znajduje się w śródmieściu. Zatem, aby zmniejszyć kongestię należałoby zachęcać do dojeżdżania do parkingu rowerem. Z kolei w aglomeracji warszawskiej konkurencją dla płatnych parkingów KM w podwarszawskich miejscowościach są bezpłatne parkingi ZTM w granicach Warszawy. Brak koordynacji polityki opłat pomiędzy ZTM a samorządem województwa powoduje czytelny przekaz – zamiast jechać rowerem do najbliższej stacji KM i dalej pociągiem, pchaj się samochodem do Warszawy, nie tylko zapłacisz mniej za bilet, ale także mniej za parking.

A myśl, że: „Parkingi Parkuj i Jedź nie są z założenia parkingami dla rowerów” zalicza się do tych złotych i zasługuje na to, by pozostawić ją bez komentarza.
Radom. Niefunkcjonalne stojaki rowerowe na parkingu przydworcowym

Pielgrzymka rowerowa do Częstochowy

IV Radomska …

IV Radomska Pielgrzymka Rowerowa
Radom – Jasna Góra
18-21 lipca 2012

Organizator, zapisy:
Maciej Kopyt, tel.: 785 068 312
parafia p.w. Świętego Wacława w Radomiu plac Stare Miasto 13

Trasa (210 km):
Radom – Stąporków (nocleg) – Włoszczowa – Kurzelów (nocleg) – Gidle – Częstochowa (nocleg) – Jasna Góra

Powrót we własnym zakresie (np. pociąg) lub z grupą rowerową – jazda ciągła bez noclegów.

Patronat: Biskup Diecezji Radomskiej Henryk Tomasik, Prezydenta Radomia Andrzej Kosztowniak, Bractwo Rowerowe

Regulamin, kupon zgłoszeniowy >>>
Trasa pielgrzymki na mapach Google >>>Radom - Jasna Góra. Pielgrzymka rowerowa

Będą zmiany w projekcie obwodnicy południowej

Kilka miesięcy temu …

Kilka miesięcy temu złożyliśmy do MZDiK pakiet uwag dotyczących błędnych rozwiązań rowerowych w projekcie obwodnicy południowej (dyskusja na Forum Radomskich Inwestycji >>>). Poniżej odpowiedź Zarządu Dróg.

W odpowiedzi na pismo z dnia 12.04.2012r. w sprawie uwag do organizacji ruchu na Obwodnicy Południowej Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Radomiu informuje, iż rozstrzygnięty został przetarg oraz podpisana umowa na budowę południowej obwodnicy miasta Radomia, zgodnie z dokumentacja projektową dostępną na oficjalnej stronie MZDiK.

Zgodnie z przekazanym do Państwa pismem nr DR.4012.10.2011 z dn. 25.08.2011r. ewentualne uwagi mogą być dokonane na etapie wykonawstwa po uprzednim wprowadzeniu zmian w projekcie budowlanym oraz stałej organizacji ruchu przez jednostkę projektową. Kwestia ograniczonej widoczności wymaga analizy, w tym celu zostanie ona przedstawiona projektantom.

Radom. Budowa obwodnicy południowej

Jazda do Wsoli!

Tam nas jeszcze nie …

Tam nas jeszcze nie było! 24 czerwca Jazda z Miasta! z finałem w Muzeum Witolda Gombrowicza we Wsoli. Na rowerową wyprawę zapraszają: Bezpłatny Tygodnik „7 Dni”, Salon Rowerowy Rodex i Bractwo Rowerowe. Pomysł na wizytę w Muzeum Gombrowicza pojawił się przed dwoma laty i wyszedł od szefostwa placówki. W tym roku udało nam się tak zmodyfikować etapy naszego cyklu, by wreszcie skorzystać z zaproszenia i gościnności muzeum. Szykuje nam się więc wycieczka niezwykła zarówno pod względem miejsca zakończenia, jak i urozmaicenia trasy przejazdu – pierwsza część, „terenowa”, przez Puszczę Kozienicką, druga, „szosowa”, przez Kozłów, Wojciechów i Owadów do Wsoli.

Spotykamy się o godz. 10 za starym młynem na Pacynce, w pobliżu Dąbrowy Kozłowskiej. Dojazd na miejsce zbiórki ulicami: Zbrowskiego, Energetyków i Starą Wolą Gołębiowską. Starą Wolą dotrzemy do skrzyżowania z ul. Potkańskiego, gdzie skręcamy w lewo. Potkańskiego doprowadzi nas do granic miasta – mostu na Pacynce. Zaraz za mostem jest stary, zniszczony młyn. Mijamy go i skręcamy w prawo w pierwszy asfaltowy zjazd prowadzący do Dąbrowy Kozłowskiej. Na tym zjeździe – zbiórka.

O godz. 10.15 ruszamy. Przez Kozłowskie Komorniki dojedziemy do zielonego szlaku rowerowego wiodącego na Wielką Górę. Przejdziemy szczytem wzniesienia omijając oznakowaną część szlaku. Wrócimy na „zielony” dopiero po około kilometrze i pozwolimy, by nas doprowadził do leśnego parkingu u zbiegu Królewskiego Gościńca i Jastrzębiej Drogi. Tam odpoczynek. Po złapaniu oddechu Królewskim Gościńcem skierujemy się w stronę Kozłowa. Na parkingu leśnym znów nieco odpoczniemy i ruszymy szosą w stronę Wojciechowa. By przejazd usprawnić, zwróciliśmy się o pomoc i eskortę do policjantów z drogówki. Na wsparcie liczymy aż do skrzyżowania z trasą Radom – Brzóza. Po minięciu krzyżówki, z zachowaniem zasad ruchu drogowego, powoli i ostrożnie będziemy musieli – już samodzielnie – przemieścić się przez Owadów aż do Wsoli, do Muzeum Gombrowicza.

W muzeum, jak zwykle na finał, ognisko i upominki od sponsora – Salonu Rowerowego Rodex. Kiełbaski ufundowały: Zakład Przetwórstwa Mięsnego „Sadełko” oraz Biuro Prawno- Windykacyjne Experts Inkasso. Chleb dostarczył znany radomski piekarz – Jarosław Gajda, a tacki, sztućce, keczup i musztardę ufundowała firma Mirat.

W tym roku zmieniliśmy zasady rejestracji uczestników JzM!. Przypominamy: by wziąć udział w naszej imprezie, wystarczy wysłać SMS na nr 7248 o treści (7dni.jzm.imienazwisko). Koszt SMS-a to 2 zł netto (2,46 zł brutto). Po wysłaniu wiadomości otrzymacie państwo SMS zwrotny, który należy zachować do kontroli podczas wydawania posiłku na mecie. Jest więc konieczne, by zabrać na Jazdę z Miasta! telefon komórkowy. Wysłanie jednego SMS-a uprawnia do skorzystania przez jedną osobę z wycieczki oraz poczęstunku. Możecie państwo jednak z tego samego numeru telefonu zarejestrować na Jazdę! np. kilku członków rodziny czy kilku znajomych. Na państwa SMS-owe zgłoszenia czekamy do piątku, 22 czerwca do godz. 15.

Dochód z SMS-ów zostanie przeznaczony na cel charytatywny.

Wyprawa odbędzie się, gdyby padał mały deszcz. Jeśli opady będą spore, rezygnujemy z wyjazdu.

Radom. Jazda do Wsoli!