Inwestycje 2016

Zapowiada się bogaty …

Zapowiada się bogaty rok w inwestycje rowerowe. W ramach Budżetu Obywatelskiego, po 12 latach od budowy pierwszego fragmentu, zostanie w końcu dokończona trasa wzdłuż al. Grzecznarowskiego. W połączeniu z decyzją władz miasta o zmianach na skrzyżowaniu Traugutta / Narutowicza pozwoli to nam na dojechanie z Ustronia do centrum po dedykowanej rowerzystom infrastrukturze. Obecnie trwa wybór pracowni, która zaprojektuje brakujące odcinki po stronie Ustronia. Praktycznie jest gotowy projekt dla strony północnej osiedla, finansowany przez M1. Powstanie również długo oczekiwane przez mieszkańców połączenie Starej i Nowej Woli Gołębiowskiej, w przypadku tej inwestycji właśnie ruszył proces projektowy. W tym roku zostanie oddana również DDR wzdłuż Młodzianowskiej (tu wnosiliśmy o kilka nowych łączników, m.in. ze ślepą ul. Sandomierską) oraz kładka pieszo-rowerowa na Szarych Szeregów. W projekcie przebudowy skrzyżowania Żółkiewskiego – Zbrowskiego mają zostać ujęte przejazdy rowerowe i podłączenie z ciągiem pieszo-rowerowym na wiadukcie obok. Ponieważ nie dokończono ubiegłorocznej akcji ustawiania stojaków możemy liczyć na nowe w kilkudziesięciu miejscach (w pasie drogowym). Nie będziemy ukrywać, że liczymy również na powstanie pasów rowerowych np. na ulicy Lubelskiej czy Okulickiego. Poniżej omówimy poszczególne inwestycje:

1. Bulwary Mlecznej (ok. 1 km) – dokończenie inwestycji z poprzedniego roku, niestety na razie bez kluczowego odcinka łączącego się z drogą dla rowerów wokół zalewu na Borkach.

2. Ulica Czarnieckiego (ok. 100 m) – łącznik rowerowy pomiędzy dwoma fragmentami ulicy Zielonej, pozwoli na dotarcie mieszkańcom Wacyna i Janiszpola do centrum. Po cichu liczymy, że już niedługo po pasach rowerowych na ul. Okulickiego.

3. Ulica Energetyków (ok. 1,1 km) – jednostronny ciąg pieszo-rowerowy pomiędzy ulicami Stara i Nowa Wola Gołębiowska. Inwestycja w ramach Budżetu Obywatelskiego pozwoli na bezpieczne dotarcie m.in. dzieciom do Publicznej Szkoły Podstawowej nr 19.

4. Aleja Grzecznarowskiego (ok. 2,2 km) – w ramach Budżetu Obywatelskiego po stronie południowej powstaną 3 brakujące fragmenty:
– rondo Dmowskiego – skrzyżowanie z obwodnicą południową
– ulica Radomskiego – ul. Biała
– ulica Biała – ulica Słowackiego (do istniejącej drogi dla rowerów)
Po stronie północnej:
– skrzyżowanie z obwodnicą południową – ulica Staroopatowska

5. Ulica Młodzianowska (ok. 1,6 km) – w ramach budowy nowej ulicy Młodzianowskiej oraz wiaduktu nad torami linii kolejowej nr 8 powstanie droga dla rowerów wraz z kładką pieszo-rowerową. Po wybudowaniu ulicy Tartacznej oraz Sosnowej mieszkańcy Ustronia zyskają połączenie z Borkami oraz Halinowem. Po wyznaczeniu nowego przejazdu przez aleję Grzecznarowskiego przy Komforcie przez trasę wzdłuż Potoku Południowego do mieszkańców Ustronia dołączą mieszkańcy Glinic.

6. Ulica Młodzianowska (ok. 100 m) – w ramach budowy sygnalizacji świetlnej powstanie łącznik rowerowy pomiędzy dwoma fragmentami ulicy Sedlaka. Pozwoli to mieszkańcom przedzielonej „autostradą” dzielnicy, na wygodna i bezpieczną komunikację.

7. Ulica Narutowicza (ok. 150 m) – w ramach przebudowy skrzyżowania Narutowicza / Traugutta / Mickiewicza powstanie łącznik rowerowy pomiędzy ul. Moniuszki a ul. Jaracza. Długo oczekiwana inwestycja pozwoli na dojazd do śródmieścia mieszkańcom Ustronia. Tym samym pierwsze osiedle zyska bezpośrednie połączenie z deptakiem.

8. Ulica Szarych Szeregów (ok. 100 m) – pierwsza kładka dedykowana rowerzystom w Radomiu, połączy dwie części osiedla Obozisko i umożliwi m.in. bezkolizyjne dotarcie do parku oraz do targowiska Korej.

9. Ulica Warszawska (ok. 150 m) – w ramach inwestycji powstanie brakujące połączenie pomiędzy drogą dla rowerów wzdłuż ulicy Warszawskiej a ulicą Sobieskiego. Tym samym z osiedla Michałów będzie można dojechać m.in. do Galerii Słonecznej po dedykowanej rowerzystom infrastrukturze.

10. Ulica Żółkiewskiego (ok. 400 m) – w związku z budową marketu budowlanego będzie przebudowywane skrzyżowanie Żółkiewskiego / Zbrowskiego, powstanie wówczas połączenie z ciągiem pieszo-rowerowym przy nowym wiadukcie.