Bike assembly area na radomskim lotnisku

Poniżej przedstawiamy…

Poniżej przedstawiamy pismo do Prezesa Zarządu Portu Lotniczego Radom:

Port Lotniczy Radom S.A.
ul. Żeromskiego 86
26-600 Radom

Dotyczy ułatwień dla rowerzystów na terenie portu lotniczego

W związku z postępującymi pracami związanymi z uruchomieniem Portu Lotniczego Radom zwracamy się z uprzejmą prośbą o montaż zadaszonych stojaków rowerowych przed wejściem do budynku terminala. Jeśli pracownicy portu będą korzystać z oddzielnego wejścia prosimy o montaż zadaszonych stojaków również przed nim.

Wnosimy, aby były to stojaki o kształcie odwróconej litery U. Konstrukcja tego typu pozwala nie tylko na oparcie roweru, ale również umożliwia przypięcie ramy najbezpieczniejszym zapięciem, czyli kłódką szeklową (u-lock). Do tego typu stojaka można przypiąć rowery dowolnego typu, o różnej wielkości ramy, szerokości opon oraz  o różnym kształcie kierownicy. Prawidłowe wymiary stojaka: długość 100 cm, wysokość 80 cm, średnica rury 8 cm. Zalecana odległość między stojakami to 1,5 m. Więcej informacji o solidnych stojakach rowerowych można znaleźć np. na stronie: www.zm.org.pl/?a=stojaki_faq. Zdecydowanie nie polecamy stojaków starego typu tzw. wyrwikółek. Urządzenia tego typu nie spełniają oczekiwań rowerzystów, ponieważ nie da się do nich przypiąć jednośladów w bezpieczny sposób – za ramę. Przypinanie rowerów za koło ułatwia kradzież przez jego odkręcenie oraz nie pozwala na stabilne załadowanie sakw. Może niszczyć rower poprzez krzywienie kół i uszkadzanie przerzutek.  Z racji swojej niefunkcjonalności rowerzyści często ignorują tego typu urządzenia, przypinając pojazdy do elementów małej architektury.

Ponadto wnosimy o wyznaczenie w zadaszonej części terminalna samoobsługowego punktu, gdzie można rozłożyć rower w celu przetransportowania go samolotem (bike assembly area). Tego typu punkty działają w wielu portach lotniczych ułatwiając podróż z rowerem. Oprócz wieszaka rowerowego podróżni mogą skorzystać z zestawu podstawowych narzędzi.

Jako stowarzyszenie wspierające rower jako środek codziennego transportu oferujemy pomoc w zakresie pracy nad wyborem odpowiednich urządzeń.

Lublin. Prawidłowe stojaki rowerowe przed terminalem Portu Lotniczego LublinParking rowerowy, Port Lotniczy Lublin
Źródło: Aleksander Wiącek, Porozumienie Rowerowy Lublin

Bike assembly area. Portland International Airport
Portland International Airport, bike assembly area
Źródło: www.portofportland.com/publications/PortCurrents/post/Pedal-Power-at-the-Port-of-Portland.aspx

Uwagi do budżetu obywatelskiego

Poniżej przedstawimy …

Poniżej przedstawimy stanowisko Bractwa Rowerowego dotyczące budżetu obywatelskiego.

Wydział Współpracy z Organizacjami
Pozarządowymi i Konsultacji Społecznych
Urzędu Miejskiego w Radomiu

ul. Żeromskiego 53
26-600 Radom

Dotyczy propozycji ogólnych zasad przeprowadzenia konsultacji społecznych

W nawiązaniu do zaproszenia (zobacz >>>) dotyczącego zasad przeprowadzenia konsultacji społecznych budżetu obywatelskiego przedstawiamy stanowisko Bractwa Rowerowego w powyższej kwestii:

 1. Wnioskujemy, aby zawsze podawano do publicznej wiadomości przyczyny negatywnej weryfikacji/odrzucenia danej inwestycji (dla obu etapów weryfikacji);
 2. W przypadku, gdy inwestycja znajduje się na granicy dwóch okręgów wyborczych lub znajduje się przy granicy i będzie służyć mieszkańcom obu okręgów proponujemy zwiększyć kwotę takiej inwestycji do 1 mln zł (suma kwot z dwóch okręgów);
 3. Proponujemy minimalizację kosztów głosowania na inwestycje w ramach budżetu obywatelskiego poprzez ograniczenie jej tylko do formy elektronicznej. Dla osób pozbawionych dostępu do Internetu, bądź z różnych przyczyn nie korzystających z komputera proponujemy następujące rozwiązanie: osoba taka powinna udać się do wyznaczonej komórki Urzędu Miasta, domu kultury bądź szkoły, gdzie wyznaczeni pracownicy tych placówek będą pomagać w oddaniu głosu;
 4. Proponujemy, aby można było przyznać więcej niż jeden punkt dla danej inwestycji, w ten sposób pełniej odzwierciedlając preferencje głosujących. Tak jak w propozycji Urzędu Miejskiego każdy obywatel ma do przyznania 5 punktów na listę okręgową i 5 na ogólnomiejską, ale może przyznać więcej niż jeden punkt dla danej inwestycji (od 1 do 5). To rozwiązanie będzie łatwiejsze do wprowadzenia, gdy głosowanie ograniczy się do formy elektronicznej. 

Radom. Ulica Warszawska, budowa brakującego połączenia dróg rowerowych

Wideoodpowiedź. Nocna komunikacja miejska

Przedstawiamy trzeci …

Przedstawiamy trzeci i ostatni fragment magazynu publicystycznego Telewizji Dami pt.: „Na Temat”. Gościem lutowego programu był Pan Kamil Tkaczyk, dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji. Podczas dyskusji padają m.in. odpowiedzi na temat funkcjonowania nocnej komunikacji autobusowej. Zapraszamy do oglądania!

Wideoodpowiedź. Pętle indukcyjne nie wykrywające jednośladów

Kontynuując …

Kontynuując nasz wątek przedstawiamy drugi fragment magazynu publicystycznego Telewizji Dami pt.: „Na Temat”. Gościem lutowego programu był Pan Kamil Tkaczyk, dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji. Podczas dyskusji padają odpowiedzi m.in. na nasze pytania dotyczące nie wykrywania przez pętle indukcyjne jednośladów (zobacz >>>). Zapraszamy do oglądania!

Wideoodpowiedź. Drogi rowerowe przy obwodnicy południowej

Poniżej przedstawiamy…

Poniżej przedstawiamy fragment magazynu publicystycznego Telewizji Dami pt.: „Na Temat”. Gościem lutowego programu był Pan Kamil Tkaczyk, dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji. Podczas dyskusji padają odpowiedzi m.in. na nasze pytania dotyczące ciągłości dróg rowerowych na obwodnicy południowej (zobacz >>>) oraz na temat wykorzystania ewentualnych środków pozyskanych z konkursu GAZELA na budowę brakujących fragmentów dróg rowerowych (zobacz >>>). Zapraszamy do oglądania!

Remont stacji Radom. Odpowiedź PKP PLK S.A.

Przedstawiamy …

Przedstawiamy odpowiedź PKP PLK na wspólne wystąpienie radomskich stowarzyszeń dotyczące remontu stacji Radom (zobacz >>>). Niestety remont nie przewiduje większości naszych propozycji. Szczególnie bulwersuje sprawa nieprzychylenia się do wniosku montażu ruchomych schodów w kierunku osiedle Ustronie, braku połączenia pomiędzy peronem I, parkingiem przydworcowym a budynkiem PKS-u oraz braku zadaszenia peronu I. Niemniej nie poddajemy się, sprawą zainteresujemy władze miasta oraz posłów.

Dla ułatwienia odbioru tekstu nad poszczególnymi odpowiedziami PKP PLK S.A. zamieszczamy nasze postulaty.

W nawiązaniu do pisma z dnia 27 grudnia 2012 r. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. przedkłada informacje dotyczące poruszonych tematów w zakresie prac modernizacyjnych na stacji Radom LOT F.

1. Wnosimy o montaż schodów ruchomych po południowej stronie stacji Radom przy wyjściu z tunelu w kierunku osiedla Ustronie. W tym samym miejscu wnosimy o montaż windy dla osób niepełnosprawnych  (windy  powinny zapewniać możliwość wjazdu elektrycznym wózkiem inwalidzkim oraz wprowadzania do nich rowerów). Obecnie zastosowane rozwiązanie  –  strome schody  –  jest niezmiernie uciążliwe dla  kilkudziesięciu  tysięcy ludzi przemieszczających się codziennie tunelem dworca. Niefunkcjonalne schody były niejednokrotnie opisywane w lokalnej prasie, np. Echo Dnia, 12 V 2008  „Przeszkoda dla wózków” (zobacz >>>), Echo Dnia 14 II 2012  „Kolejowa droga przez mękę na dworcu PKP w Radomiu” (zobacz >>>)

Ad. 1 W ramach modernizacji przejścia podziemnego, od strony ulicy Domagalskiego w Radomiu przeprowadzony będzie remont schodów. Zostanie zamontowana winda dla osób niepełnosprawnych z możliwością wjazdu wózka inwalidzkiego. Nie przewiduje się montażu ruchomych schodów.

2. Wnosimy o montaż wind umożliwiających dostanie się osobom niepełnosprawnym na poszczególne perony z poziomu tunelu  (windy  powinny zapewniać możliwość wjazdu elektrycznym wózkiem inwalidzkim oraz wprowadzania do nich rowerów). Obecnie zastosowane rozwiązanie nie dość, że wydłuża drogę to w wielu przypadkach uniemożliwia dostanie się do pociągu  –  osoba niepełnosprawna może wjechać wózkiem jedynie drogą techniczną i tylko na peron 1. Proponujemy, aby windy był zlokalizowane po jednej stronie wejść na perony. Po stronie przeciwnej wnosimy o wykonanie podjazdów dla  wózków dziecięcych, które jednocześnie pełniłyby funkcję prowadnic umożliwiających wprowadzenie na perony rowerów;  

Ad. 2 W ramach modernizacji peronów nr 1, 2, 3 i przejścia podziemnego, zamontowane będą windy dla osób niepełnosprawnych.
Winda osobowa na peron nr 1 zlokalizowana będzie po lewej stronie przejścia idąc od strony dworca kolejowego, natomiast windy osobowe na perony nr 2 i nr 3 zlokalizowane po prawej stronie przejścia.
Schody na peron nr 1 zlokalizowane po prawej stronie przejścia, natomiast na perony nr 2 i nr 3 schody zlokalizowane po obu stanach przejścia. Schody posiadają dwa spoczniki.

3. Wnosimy o zmianę wysokości peronów z niskich na wysokie (76 cm,  86 cm lub 96 cm nad PGS). Z uwagi na budynek dworca kolejowego wnosimy o rozważenie pomysłu, aby peron 1 był wykonany wg pomysłu: część przy budynku wysokość peronu jak obecnie, część przy torze 7 peron wysoki;

Ad. 3 Wysokość projektowanego peronu nr 1 przydworcowego wynosi 0,55 m, natomiast wysokość projektowanych peronów nr 2 i nr 3 wynosi 0,76 m.

4. Z uwagi na znaczne zawężenie przekroju tunelu  (ponad 30%)  wnosimy o likwidację znajdujących się tam punktów usługowych.  Tunel jest częścią  pieszego  ciągu komunikacyjnego łączącego największe osiedle w Radomiu z centrum miasta. W przypadku przyjazdu do stacji Radom pociągów o wysokiej frekwencji podróżnych w tunelu panuje ścisk, który zagraża ogólnemu bezpieczeństwu. Komunikację pieszą dodatkowo utrudniają reklamy (potykacze) rozstawiane, mimo braku pozwolenia, przez wynajmujących lokale;  

Ad. 4 Na czas remontu przejścia podziemnego, punkty usługowe będą zlikwidowane. Przejście podziemne na perony stanowi środek trwały Zakładu Linii Kolejowych w Skarżysku – Kamiennej.

5. Wnosimy o wykonanie zadaszenia peronów wg poniżej koncepcji: 

 • peron  1  –  zadaszenie na części długości peronu (od krańca wschodniego peronu  do zachodniego wyjścia z tunel na peron włącznie)
 • peron 2 – zadaszenie na całej długości peronu
 • peron 3 – zadaszenie na całej długości peronu

Wnosimy o zaprojektowanie i wykonanie zadaszenie nawiązującego do architektury zabytkowego budynku dworca kolejowego. Z uwagi na liczbę podróżnych oraz estetykę nie do przyjęcia są wiaty, gdyż nie zapewniają ciągłego przykrycia peronu;

Ad. 5 Projektowana długość peronu nr 1 przydworcowego jednokrawędziowego wynosi 300,00 m. Szerokość peronu nr 1 jest zmienna i wynosi 5,00 m oraz 8,00 m. Na peronie nie przewiduje się zabudowy wiaty peronowej.
Projektowana długość peronów nr 2 i nr 3 wynosi po 400 m. Szerokość peronu nr 2 wynosi 9,20 m, natomiast szerokość peronu nr 3 wynosi 8,70 m. Długość ciągłych wiat peronowych wynosi po 300 m. Wiaty obejmują całą szerokość peronu.

6. W związku z przygotowaniem terenu pod planowany przystanek osobowy pn. Radom ulica Żeromskiego, wnosimy  o takie zaprojektowanie układu torowego, aby mogły się tam zatrzymywać pociągi osobowe jadące zarówno z/w kierunku Warki jak i Dęblina.  Linia dęblińska obsługuje największe ramię aglomeracji radomskiej – po Pionki, skąd dojazdy do Radomia mają szczególnie duże znaczenie; 

Ad. 6 Projekt modernizacji linii kolejowej nr 8 w obecnej perspektywie realizacji nie przewiduje budowy przystanku osobowego,, ul Żeromskiego” w Radomiu. Układ torowy linii kolejowej nr 8 w lokalizacji planowanego przystanku został tak zaprojektowany, by w przyszłości istniała możliwość budowy peronu wyspowego.
Projekt modernizacji linii kolejowej nr 8 nie przewiduje w tej lokalizacji z przyczyn technicznych połączenia z linią kolejową nr 26 (Radom – Dęblin). Układ geometryczny linii kolejowej nr 26 w lokalizacji planowanego przystanku osobowego „ul. Żeromskiego” uniemożliwia wykonanie połączenia z linią kolejową nr 8.

7. W związku z przebudową i modernizacją peronów wnosimy o dostosowanie ich długości do długości wszystkich składów dalekobieżnych;
 
Ad. 7 Długość peronów jest zgodna z założeniami i obowiązującymi przepisami.

8. Wnosimy o wybudowanie  na  peronach  poczekalni peronowych wraz z zapleczem
komercyjnym (prasa, przekąski, automaty biletowe);
 
Ad. 8 Na peronach nr 2 i nr 3 stacji Radom nie przewiduje się budowy poczekalni peronowych.

9. Wnosimy o udrożnienie bezpośredniego dojścia przedłużeniem peronu 1 do parkingu
przydworcowego a dalej do dworca autobusowego;

Ad. 9 Projekt modernizacji linii kolejowej nr 8, nie przewiduje budowy dojścia do parkingu przydworcowego i dworca autobusowego na przedłużeniu peronu nr 1. Dojście do obiektów z terenu peronów stacji Radom zapewnione jest drogą bezpieczną ogólnodostępną.

10. Prosimy o dostosowanie przestrzeni stacji do potrzeb osób niewidomych i słabowidzących: oznaczenia poziome, oznaczenia krawędzi peronów, listwy prowadzące, grzybki ostrzegawcze, pinezki ostrzegawcze oraz powierzchnie ostrzegawcze; 

Ad. 10 Przewiduje się dostosowanie peronów do potrzeb osób niewidomych i słabo widzących.

11. Wnosimy o montaż nowoczesnych nośników dynamicznej  informacji pasażerskiej w tunelu przy wejściach na perony oraz na  peronach. Z uwagi na fakt, że z jednej krawędzi peronowej odjeżdżają w zbliżonym czasie dwa pociągi w przeciwnych kierunkach, postuluje się wyposażenie każdego z peronów w cztery pary elektronicznych tablic informacyjnych. Obecnie są to tylko dwie pary tablic, co powoduje zamieszanie informacyjne w sytuacjach wyżej opisanych.

Ad. 11 Projekt budowlany przewiduje zabudowę na terenie peronów i przejścia podziemnego dynamicznej informacji pasażerskiej w ilości zgodnej z potrzebami.

Jednocześnie informujemy, że opracowany jest projekt budowlany modernizacji linii kolejowej nr 8 w obrębie stacji Radom dla wszystkich branż. Projekt budowlany jest opracowany zgodnie z obowiązującymi przepisami i standardami, a także z wcześniejszymi uzgodnieniami różnych instytucji. Projekt uzyskał pozytywną opinię oraz posiada niezbędne uzgodnienia. Ogłoszony jest przetarg ograniczony na wybór wykonawcy robót.

Radom. Wyjście z tunelu dwrocowego w kierunku osiedla Ustronie. Schody ruchome potrzebne od zaraz

Zachęcamy prezydenta

Narodowy Fundusz …

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nabór (zobacz >>>) wniosków na dofinansowanie przedsięwzięć związanych z niskoemisyjnym transportem miejskim. To doskonała okazja, by budować trasy dla rowerzystów, co jest jednym z założeń tego konkursu. Poniżej przedstawimy pismo Bractwa Rowerowego do Prezydenta zachęcające magistrat do udziału w konkursie.

Szanowny Panie Prezydencie,

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nabór wniosków na dofinansowanie przedsięwzięć związanych z niskoemisyjnym transportem miejskim. To doskonała okazja, by budować trasy dla rowerzystów, co jest jednym z założeń tego konkursu.

Choć regulamin konkursu nie jest idealny, bo wymaga zakupu specjalistycznych autobusów zasilanych CNG, to i tak warto brać udział w tym konkursie.

W podobnej sytuacji znalazł się Gdańsk kilka lat temu. Był on pierwszym dużym polskim miastem, które zrealizowało kompleksowy program budowy tras rowerowych. Podstawowa część tego systemu, obejmująca budowę ponad 30 km dróg rowerowych oraz 70 kilometrów ulic uspokojonego ruchu była wdrażana w ramach bezzwrotnego grantu, jaki Gdańsk otrzymał z Funduszu Środowiska Globalnego w 2002 roku.

Dzięki „Gazeli” tym razem Radom stoi przed szansą znaczącej rozbudowy tras rowerowych. Prosimy więc o staranie się o środki pochodzące z Narodowo Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach: I konkursu programu priorytetowego p.n.: System zielonych inwestycji, Część 7) GAZELA – Niskoemisyjny transport miejski.

Fundusze te mogą być wykorzystane np. na:

 • budowę brakujących połączeń pomiędzy istniejącymi drogami rowerowymi (ul. Żółkiewskiego – ul. Warszawska (zobacz >>>); al. Grzecznarowskiego: na odcinku rondo Dmowskiego – ul. Słowackiego oraz al. Grzecznarowskiego – pl. Ołdakowskiego – ul. Broni (zobacz >>>);
 • wytyczenie pasów rowerowych na ulicy Lubelskiej, Słowackiego oraz Limanowskiego;
 • wytyczenie przejazdów (skrótów) rowerowych przez ul. 25 Czerwca na skrzyżowaniach z ulicą Kelles-Krauza i Żeromskiego (zobacz >>>);
 • budowę drogi rowerowej wzdłuż Potoku Północnego (zobacz >>>).

Jednocześnie przypominamy, że nowe fundusze europejskie, które będą do wykorzystania w latach 2014-2020 w dużej mierze także będą mogły być wykorzystane wspieranie nieskoemisyjnych środków transportu, w tym także i roweru. Bez przygotowania odpowiednio dużej puli projektów Radom nie będzie mógł starać się o te środki.

Radom. Droga rowerowa na ul. Dowkonta

Ustronie w awangardzie!

Osiedle Ustronie jako…

Osiedle Ustronie jako pierwsze w Radomiu i zapewne jako jedno z pierwszych w Polsce dopuściło jazdę rowerem pod prąd po uliczkach wewnętrznych. Szczególne słowa uznania należą się za to, że nie obawiano się konfliktów na linii rowerzyści – kierowcy na wąskich uliczkach wewnętrznych mierzących 2,75 m metra szerokości. Warto podkreślić, że na przykład w Belgii zarządcy ruchu mogą stosować takie rozwiązania na jezdniach liczących tylko 2,6 m (zobacz >>>). W sytuacji, gdy w jednym czasie po ulicy jedzie i rowerzysta i kierowca to na zasadzie uprzejmości jeden bądź drugi ustępuje pierwszeństwa.

Radom. Osiedle Ustronie, jednokierunkowa uliczka osiedlowa dwukierunkowa dla rowerzystów

Radom. Osiedle Ustronie, jednokierunkowa uliczka osiedlowa dwukierunkowa dla rowerzystów

Radom. Osiedle Ustronie, jednokierunkowa uliczka osiedlowa dwukierunkowa dla rowerzystów

Uwagi do Narodowego Programu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2013-2020

Na początku roku Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego przekazała do konsultacji społecznych projekt „Narodowego Programu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2013-2020”. Poniżej przedstawiamy stanowisko Bractwa Rowerowego w tej sprawie. 

Sekretariat Krajowej Rady Bezpieczeństwa
Ruchu Drogowego

ul. Chałubińskiego 4/6
00-928 Warszawa

Szanowni Państwo,

Z uwagą zapoznaliśmy się z projektem „Narodowego Programu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2013 – 2020”. Podkreślają  w nim Państwo, że szczególnie na zdarzenia drogowe narażeni są piesi i rowerzyści. Jako stowarzyszenie popierające działania zmierzające do poprawy bezpieczeństwa tej grupy użytkowników dróg, niejednokrotnie podejmowaliśmy działania zmierzające do zmiany tego stanu rzeczy. Niestety, szczytne cele przedstawiane w dokumentach  stworzonych  „na górze”  odbijają się o urzędniczą i policyjną  ignorancję  „na samym dole”. Cóż z tego, że zakładają Państwo spadek liczby ofiar wypadków, jeśli nasze stowarzyszenie na wniosek o próg, azyl bądź sygnalizację świetlną dostaje odpowiedź „za mało wypadków”? Z kolei jeśli na przejściu dochodzi do śmiertelnego potrącenia  pieszej  poruszającej się o kulach policjant  stwierdza, że „wtargnęła” tym samym usprawiedliwiając kierowcę i doprowadzając do jego demoralizacji?

W związku w powyższym proponujemy:

 • poprawę jakości audytów BRD projektów drogowych
  Obecnie można zaobserwować niepokojący wzrost liczby zdarzeń po oddaniu do użytku wyremontowanej infrastruktury. Przykładem niech będzie ul. 1905 Roku w Radomiu, gdzie wybudowano fatalnej jakości drogę dla rowerów, co skutkowało pięciokrotnym wzrostem liczby zdarzeń z udziałem rowerzystów.
 • wprowadzenie obowiązkowych szkoleń dla kadr zarządzających drogami
  Większość urzędników i policjantów, nie wie o nowoczesnych rozwiązaniach poprawiających bezpieczeństwo w ruchu drogowym, ewentualnie boi się je wprowadzać zasłaniając się np. pogorszeniem warunków ruchu samochodowego.

Uwagi szczegółowe:

s. 24
[…]Podstawowymi warunkami powodzenia w realizacji działań związanych z bezpieczeństwem
uczestników ruchu drogowego są działania legislacyjne i wsparcie wynikające z badań i wymiany doświadczeń.
Działania legislacyjne
• Nowelizacja aktów prawnych związanych z zagadnieniem kształtowania bezpiecznych zachowań uczestników ruchu drogowego.[…]

Wnosimy o zmianę przepisów wykonawczych do Prawa o Ruchu Drogowym. Nowelizacja ustawy z 21 maja 2011 roku wprowadza pojęcia (m.in. pasy rowerowe, śluzy dla rowerów), które nie mają odzwierciedlenia w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 3 lipca 2003 roku  „w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach”. Przepisy wykonawcze umożliwią lepszą organizację ruchu w celu promocji ruchu rowerowego oraz przyczynią się do poprawy bezpieczeństwa rowerzystów.

s. 26
[…]Biorąc pod uwagę dodatkowe okoliczności i przyczyny wypadków drogowych na polskich drogach w roku 2011 wyróżniono następujące problemy:
• wypadki w porze ograniczonej widoczności – 51% ofiar śmiertelnych, ryzyko wystąpienia wypadku w nocy jest o ponad 60% większe niż w ciągu dnia, a w przypadku pieszych na drogach zamiejskich aż 8 razy większe niż w ciągu dnia. Wyraźnie wzrasta w nocy także ryzyko wypadków najechania pojazdu na przeszkodę[…]

oraz

s. 33
[…]Struktura ofiar śmiertelnych w wypadkach, których przyczyną była nadmierna prędkość wskazuje, że tego rodzaju wypadki występują głównie (rys.6.1):
[…]
w porze dziennej rejestruje się 55% ofiar śmiertelnych, a 45% w porze nocnej; jednakże biorąc pod uwagę, że w porze nocnej, ruch stanowi około 28% ruchu dobowego, to właśnie w nocy istnieje większe ryzyko utraty życia[…]

W związku w powyższym wnosimy o zrównanie maksymalnej dopuszczalnej prędkości na terenie zabudowanym do 50 km/h w ciągu całej doby. Obecnie obowiązujący przepis różnicuje maksymalną dopuszczalną prędkość w zależności od pory dnia: 50 km/h w godzinach 5.00-23.00 i 60 km/h w godzinach 23.00-5.00 co jest ewenementem na skalę światową.

s. 37
[…]Podstawowymi warunkami powodzenia w realizacji działań związanych z prędkością są działania legislacyjne i wsparcie wynikające z badań i wymiany doświadczeń.
Działania legislacyjne
• Nowelizacja aktów prawnych odnoszących się do prędkości pojazdów, w tym modyfikacja trybu karania naruszeń w ruchu drogowym związanych z nadmierną prędkością[…]

Projekt rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków lokalizacji, sposobu oznakowania i dokonywania pomiarów przez urządzenia rejestrujące zakłada, że „§ 7. Urządzenie rejestrujące dokonujące pomiaru prędkości, na potrzeby prowadzonych postępowań w sprawach o wykroczenia, nie zapisuje za pomocą technik utrwalania obrazów naruszeń polegających na przekroczeniu przez kierujących pojazdami dopuszczalnej prędkości o 10 lub mniej km/h.”  W imię poprawy bezpieczeństwa proponujemy, aby została zmniejszona tolerancja przekroczenia dopuszczalnej prędkości. Dla przykładu w Niemczech i Holandii tolerancja przy pomiarach do 100 km/h wynosi 3 km/h, a dla prędkości powyżej: 3% z wartości zmierzonej prędkości.  Tolerancja plus 10 km/h spowoduje, że kierowcy z założenia będą jeździć przekraczając dopuszczalną prędkość. Wpłynie to znacząco na pogorszenie sytuacji tzw. niechronionych uczestników ruchu drogowego. Przy potrąceniu pieszego z prędkością 50 km/h prawdopodobieństwo, że poniesie on śmierć wynosi ponad 80% przy  60 km/h jest to już blisko 100%.

Rys. 1 Zależność między prędkością pojazdu a prawdopodobieństwem śmierci pieszego

 Zależność między prędkością pojazdu a prawdopodobieństwem śmierci pieszego

Źródło: www.krbrd.gov.pl

Według modelu wykładniczego opracowanego przez Nilssona szacuje się, że zmniejszenie średniej prędkości pojazdów o 5% powoduje spadek ogólnej liczby wypadków o 10%, a wypadków ze skutkiem śmiertelnym o 20%.

Rys. 2 Zależność między zmianami średniej prędkości jazdy a liczbą wypadków

 Zależność między zmianami średniej prędkości jazdy a liczbą wypadków

Źródło: www.krbrd.gov.pl

Z uwagi na powyższe proponuje się przyjęcie wartości tolerancji prędkości takich jak w Niemczech i Holandii.