Pielgrzymka rowerowa Radom – Częstochowa 2

W imieniu …

W imieniu organizatora zapraszamy do udziału!

VI Radomska Pielgrzymka Rowerowa
Radom – Jasna Góra
9 – 12 lipca 2014

Organizator, zapisy:
Maciej Kopyt, tel.: 785 068 312

Trasa (210 km):
Radom – Stąporków (nocleg) – Włoszczowa – Kurzelów (nocleg) – Gidle – Częstochowa (nocleg) – Jasna Góra

Powrót we własnym zakresie (np. pociąg) lub z grupą rowerową – jazda ciągła bez noclegów.

Patronat:
Prezydenta Radomia Andrzej Kosztowniak
Bractwo Rowerowe

Regulamin, kupon zgłoszeniowy >>>
Trasa pielgrzymki na mapach Google >>>

Radom. Pielgrzymka owerowa do Częstochowy[Rowerem na zakupy] Lidl wymienia stojaki!

Miło nam …

Miło nam poinformować, że przed remontowanym sklepem Lidla na ul. 1905 roku w miejscu stojaków wyrwikółek zamontowano 8 sztuk urządzeń w kształcie odwróconej litery U. Jest to efekt naszej ogólnopolskiej akcji sprzed dwóch lat (zobacz >>>). Tym samym placówka włączył się do wspólnej akcji Bractwa Rowerowego i Gazety Wyborczej. W jej ramach namawiamy różne instytucje do montażu prawidłowych stojaków rowerowych. Prawidłowych czyli takich, do których można przypiąć ramę roweru a nie tylko koło. Najczęściej takie stojaki mają kształt odwróconej litery U. W sumie przed budynkiem możemy bezpiecznie zaparkować 16 rowerów! W imieniu uczniów dziękujemy!

Do tegorocznej akcji „Rowerem na zakupy” przyłączyły się następujące instytucje zapewniając w sumie 58 miejsca parkingowe:
– Teatr Powszechny, pl. Jagielloński 15 – 20 miejsc parkingowych (zobacz >>>)
– Cmentarz rzymskokatolicki, ul. Limanowskiego 72 – 6 miejsc parkingowych (zobacz >>>)
– Nowe Planty, ul. Kościuszki 3 – 6 miejsc parkingowych (zobacz >>>) 
– Decathlon, al. Grzecznarowskiego 28 – 10 miejsc parkingowych (zobacz >>>) 
– Szkoła Podstawowa nr 34, ul. Miła 18 – 6 miejsc parkingowych (zobacz >>>) 
– Lidl, ul. 1905 Roku 26 – 16 miejsc parkingowych 

W ciągu trzech lat trwania wspólnej akcji Bractwa Rowerowego i Gazety Wyborczej rowerzyści w Radomiu zyskali już 226miejsca parkingowe!

Radom. Stojaki rowerowe, Lidl, bicycle parking rack 1905 Roku

Radom. Stojaki rowerowe, Lidl, bicycle parking rack 1905 Roku

[Rowerem na zakupy] Nowe Planty

Miło nam …

Miło nam poinformować, że przed niedawno powstałym budynkiem Nowe Planty na ulicy Kościuszki ustawiono stojaki rowerowe w kształcie odwróconej litery U. Tym samym firma Archi-Rad 2000, która jest deweloperem wznoszącym budynek włączyła się do wspólnej akcji Bractwa Rowerowego i Gazety Wyborczej. W jej ramach namawiamy różne instytucje do montażu prawidłowych stojaków rowerowych. Prawidłowych czyli takich, do których można przypiąć ramę roweru a nie tylko koło. Najczęściej takie stojaki mają kształt odwróconej litery U. W sumie przed budynkiem ustawiono 3 stojaki umożliwiające zaparkowanie 6 rowerów. W imieniu rowerzystów dziękujemy!

Do tegorocznej akcji „Rowerem na zakupy” przyłączyły się następujące instytucje zapewniając w sumie 32 miejsca parkingowe:
– Teatr Powszechny, pl. Jagielloński 15 – 20 miejsc parkingowych (zobacz >>>)
– Cmentarz rzymskokatolicki, ul. Limanowskiego 72 – 6 miejsc parkingowych (zobacz >>>)
– Nowe Planty, ul. Kościuszki 3 – 6 miejsc parkingowych

W ciągu trzech lat trwania wspólnej akcji Bractwa Rowerowego i Gazety Wyborczej rowerzyści w Radomiu zyskali już 194 miejsca parkingowe!

Radom. Stojaki rowerowe, ul. Kościuszki 3, bicycle parking rack Nowe Planty

Radom. Stojaki rowerowe, ul. Kościuszki 3, bicycle parking rack Nowe Planty

Ulica Uniwersytecka

Miejski Zarząd Dróg i…

Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji ogłosił w zeszłym miesiącu przetarg na wykonanie remontu ulicy Uniwersyteckiej na Wacynie (zobacz >>>). Niestety projekt nie był z nami konsultowany w efekcie czego na tej spokojnej wewnętrznej uliczce pojawi się wydzielona infrastruktura rowerowa w postaci ciągu pieszo-rowerowego. W dodatku rowerzyści jadący od strony nowego Szpitala Onkologicznego nie będą mieli możliwości zgodnego z prawem włączenia się do ruchu w ulicy Przytyckiej. Tak NIE projektuje się infrastruktury rowerowej! 

Radom. Ulica Uniwersytecka, fatalny projekt infrastruktury rowerowej

Jedyny plus jaki udało nam się zauważyć jest taki, że ciąg pieszo-rowerowy będzie wykonany z masy bitumicznej a nie z kostki betonowej.

Radom. Ulica Uniwersytecka, fatalny projekt infrastruktury rowerowej

Przejazd rowerowy przez ulicę Struga

W związku z …

W związku z oszczędnościami jakie pojawiły się podczas realizacji Budżetu Obywatelskiego 2014 Urząd Miejski postanowił zrealizować kolejne projekty, które zdobyły największą liczbą głosów. Jednym z nich jest nasz dotyczący budowy drogi rowerowej wzdłuż Potoku Północnego. Czuwając nad jak najlepszą realizacją zwróciliśmy się do MZDiK z następującym wnioskiem:

„W nawiązaniu do planów remontu chodnika i budowy drogi rowerowej pomiędzy ul. 25 Czerwca a ul. Struga prosimy o jednoczesne wyznaczenie przejazdu rowerowego przez ul. 25 Czerwca w ciągu drogi rowerowej w parku Leśniczówka oraz drugiego przez ul. Struga w osi istniejącej drogi rowerowej wzdłuż Potoku Północnego. Dla ulicy Struga proponujemy przejazd rowerowy odsunąć o około 30 metrów od przejścia. Główny ruch pieszy prowadzi do/z targu zatem nie ma potrzeby wyznać w tym miejscu również dodatkowego przejścia dla pieszych. Naszym zdaniem w celu eliminacji nieprawidłowych zachowań należy przy drodze rowerowej ustawić znak dla użytkowników jednośladów określających jego pierwszeństwo względem ruchu ogólnego ( A-7 „Ustąp pierwszeństwa przejazdu”).

Radom. Przejazd rowerowy przez ulicę Struga

Zarządzenia Prezydenta dotyczące rozwoju komunikacji rowerowej

Miło nam …

Miło nam poinformować, że Prezydent Radomia Andrzej Kosztowniak podpisał zarządzenie dzięki któremu inwestycje w infrastrukturę rowerową w naszym mieście będą bardziej przemyślane i w jeszcze większym stopniu będą spełniać oczekiwania coraz liczniejszej grupy użytkowników jednośladów. Zarządzenie powstało przy współpracy z Bractwem rowerowym, jego treść przedstawiamy poniżej.

ZARZĄDZENIE Nr 4996/2014
PREZYDENTA MIASTA RADOMIA
z dnia 14 maja 2014r

w sprawie tworzenia na terenie miasta Radomia korzystnych warunków dla
promocji mobilności aktywnej i rozwoju komunikacji rowerowej

Na podstawie art.30 ust.1 i art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz.U. z 2013r poz. 594 ) w związku z uchwałą Nr 371/2008 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 25.08.2008r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Miasta Radomia na lata 2008-2020 oraz Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Radom przyjętym uchwałą Nr 221/99 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 29 grudnia 1999r z późn. zm. w sprawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Radom, zarządza się co następuje:

§ 1.

Zobowiązuje się Wydziały Urzędu Miejskiego w Radomiu oraz jednostki organizacyjne miasta Radomia a także podmioty działające na ich zlecenie do działań mających na celu tworzenie i dalszy rozwój na terenie miasta Radomia korzystnych warunków dla rozwoju komunikacji rowerowej.

§ 2.

We wszystkich opracowywanych projektach inwestycji drogowych i komunalnych oraz w przypadku modernizacji bądź przebudowy ulic, placów i miejsc użyteczności publicznej, należy uwzględniać potrzeby ruchu rowerowego w szczególności w zakresie:
a) budowy wydzielonych dróg rowerowych lub ciągów pieszo-rowerowych,
b) wyznaczenia w jezdniach osobnych pasów dla rowerów (w tym kontrapasów), śluz rowerowych na skrzyżowaniach i bezpiecznych oznakowanych przejazdów przez jezdnie,
c) uspokajania ruchu ulicznego na drogach lokalnych i wewnętrznych dostosowując je do bezpiecznej jazdy rowerzystów na zasadach ogólnych,
d) lokalizowania przy obiektach użyteczności publicznej parkingów rowerowych lub stojaków dla rowerów,
e) budowy pochylni i rynien umożliwiające pokonywanie nierówności terenowych,
f) ułatwień dla rowerzystów poprzez rozwijanie tzw. „niewidzialnej infrastruktury rowerowej” czyli rozwiązań dedykowanych innym niż ruch rowerowy użytkownikom ale uwzględniającym bezpieczeństwo ruchu rowerowego tj. m.in. wyznaczanie stref Tempo 30, stref zamieszkania, budowa na ulicach lokalnych małych rond, progów zwalniających, podniesionych tarcz skrzyżowań, stosowanie w celu ograniczenia prędkości pojazdów silnikowych zwężeń pasów ruchu, rozbudowa
strefy płatnego parkowania i wprowadzenie ograniczeń w ruchu ciężkich pojazdów w określonych strefach czasowych na osiedlach i w centrum miasta, itp.
g) budowę poza pasami drogowymi dróg rowerowych lub ciągów pieszo-rowerowych umożliwiających połączenie układu rowerowego w spójną sieć komunikacyjną.

§ 3.

Budowa dróg i ułatwień komunikacyjnych dla ruchu rowerowego winna odbywać się zgodnie z istniejącymi przepisami prawa z uwzględnieniem tzw. „ dobrych praktyk ” w oparciu o sprawdzone rozwiązania zawarte w standardach infrastruktury rowerowej opracowanych i wdrażanych przez wiele miast Unii Europejskiej i Polski.

§ 4.

Przy planowaniu systemu dróg dla rowerów jak również przy przygotowywaniu konkretnych rozwiązań należy włączać do opiniowania grupy użytkowników rowerów, zorganizowane w stowarzyszenia posiadające w swoich celach promocję używania roweru w mieście.

§ 5.

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Wiceprezydentom Miasta Radomia, którym powierzone zostało prowadzenie w imieniu Prezydenta Radomia zadań z zakresu drogownictwa i komunikacji, infrastruktury, zagospodarowania przestrzennego oraz edukacji i ochrony środowiska.

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

PREZYDENT MIASTA
(-) Andrzej Kosztowniak

Bezpośredni link do Zarządzenia:
http://bip.radom.pl/ra/wladze-miasta/zarzadzenia-prezydenta/27368,Nr-49962014-w-sprawie-tworzenia-na-terenie-miasta-Radomia-korzystnych-warunkow-d.html

Rotterdam. Pasy rowerowe w jezdni

Szarych Szeregów. Nowa – stara trasa rowerowa

Około 20 lat temu …

Około 20 lat temu podczas budowy ulicy Szarych Szeregów przewidziano po jej wschodnie stronie powstanie drogi rowerowej. Świadczy o tym dwukolorowy chodnik i jego łagodne odgięcie za przystankiem tuż przy ulicy Wietrznej. Trasa rowerowa nigdy nie została oznakowana, powód był prozaiczny: część przeznaczona dla rowerów w kolorze czerwonym ma szerokość tylko 1 metra. To za mało, aby być w zgodzie z przepisami – dwukierunkowa droga dla rowerów (po przeciwnej stronie ulicy nie ma rowerówki ani nawet chodnika) musi mieć szerokość minimum 2 metrów. Mimo braku oznakowania praktycznie wszyscy rowerzyści nielegalnie poruszają się po chodniku. Nas takie zachowanie nie dziwi – wg serwisu korkowo.pl średnie prędkości na tej ulicy często są przekraczane o ponad 40-50 km/h. Przy takich prędkościach niewiele osób odważy się skorzystać z jezdni. W ostatnich dniach MZDiK wyszło naprzeciw oczekiwaniom rowerzystów i postanowiło zamienić chodnik na ciąg pieszo-rowerowy. W tym celu obniżono krawężnik tuż przy moście nad Potokiem Północnym, umożliwiając tym samym wjazd na trasę.

Radom. Wjazd na ciąg pieszo-rowerowy

Jednak w naszej ocenie rozwiązanie to nie jest dostateczne. Uważamy, że rowerzystom należy wytyczyć pas rowerowy wzdłuż prawoskrętu prowadzącego do budowanej hali mięsnej. Taki sam jaki wymalowano na ulicy Lubelskiej. Dzięki takiej organizacji ruchu użytkownicy dwóch kółek będą mogli szybciej ewakuować się z jezdni oraz nie będą musieli zwalniać przed rozpędzonymi samochodami, żeby skorzystać z obecnego obniżenia.

Radom. Ulica Szarych Szeregów wjazd na ciąg pieszo-rowerowy

Radom. Ulica Szarych Szeregów wjazd na ciąg pieszo-rowerowy

Mimo tego uważamy, że docelowo podczas najbliższego remontu, należy wybudować nowe drogi rowerowe oraz chodniki po obu stronach ulicy. Proponujemy również, aby do czasu budowy trasy wzdłuż Potoku Północnego, wykonano krótki łącznik umożliwiający przejazd pomiędzy ulicą Rodziny Winczewskich a nowym ciągiem pieszo-rowerowym. Rowerzyści i tak tamtędy jeżdżą więc warto obniżyć krawężnik i utwardzić wyjeżdżony odcinek.

Mimo tego uważamy, że docelowo podczas najbliższego remontu, należy wybudować nowe drogi rowerowe oraz chodniki po obu stronach ulicy. Proponujemy również, aby do czasu budowy drogi rowerowej wzdłuż Potoku Północnego, wykonano krótki łącznik umożliwiający przejazd rowerzystów pomiędzy ulicą Rodziny Winczewskich a nowym ciągiem pieszo-rowerowym.

Jazda z miasta! Święta Polskiej Niezapominajki

Na drugą w tym roku …

Na drugą w tym roku „Jazdę z miasta!” i obchody Święta Polskiej Niezapominajki do Jedlni Letnisko zapraszają w niedzielę, 18 maja Bezpłatny Tygodnik „7 Dni”, Salon Rowerowy Rodex, Bractwo Rowerowe i leśnicy

Zbiórka o godz. 10 przy siedzibie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu przy ul. 25 Czerwca. Ruszymy o 10.15. W asyście policjantów z drogówki przejedziemy ulicami: 25 czerwca, Struga, Zbrowskiego, Energetyków i Starą Wolą Gołębiowską do ul. Potkańskiego. Po jej „przecięciu” wjedziemy w ul. Podleśną i rozstaniemy się z policjantami. Na pierwszej krzyżówce skręcimy w prawo mało uczęszczaną leśną „asfaltówkę” i pojedziemy w kierunku szosy Radom – Kozienice, by znajdującym się, przy trasie mostem pokonać Pacynkę. Zaraz za mostem skierujemy się ponownie w las (w lewo), by dotrzeć do zielonego szlaku pieszego. Będzie on wyznaczał nam trasę aż do starej strzelnicy. Tam, nie skręcimy – jak prowadzi szlak w prawo, tylko pojedziemy prosto w stronę Kieszka. Gdy dotrzemy do szutrówki, którą biegnie żółty szlak rowerowy skręcimy w prawo i pomkniemy w kierunku drogi Radom – Kozienice. Tuż przed szosą odbijemy w prawo, w małą ścieżkę prowadzącą do Leśnego Ośrodka Edukacyjnego w Jedlni Letnisko.

Trasa drugiej edycji „Jazdy z miasta!” jest krótka i łatwa technicznie. Wszystko po to, byśmy szybko dotarli na obchody Święta Polskiej Niezapominajki. W Ośrodku jak zwykle ognisko i upominki od sponsora Salonu Rowerowego Rodex.

Podczas obchodów w namiocie Rodex będzie można obejrzeć sporo ciekawych, zaawansowanych technologicznie rowerów. Zaprezentujemy niemal wszystko, co w dziedzinie bicykli terenowych dzieje się na rynku – „trekkingi”, krossówki, rowery z pełnym zawieszeniem typu enduro oraz MTB XCM.

By wziąć udział w „Jeździe z miasta!” trzeba wysłać sms o treści „7dni.jazdamaj.imienazwisko” na nr 7248. Koszt sms-a to 2 zł netto (2,46 zł brutto). Po wysłaniu wiadomości otrzymacie Państwo sms-a zwrotnego. Należy go zachować do kontroli podczas wydawania posiłków na mecie. Koniecznie więc zabierzcie na „Jazdę” telefon komórkowy. Wysłanie jednego sms-a uprawnia do skorzystania przez jedną osobę z wycieczki oraz poczęstunku. Można jednak z tego samego numeru telefonu zarejestrować na „Jazdę”, np. kilku członków rodziny czy kilku znajomych. Na sms-owe zgłoszenia czekamy do soboty, 17 maja do godz.10.

„Jazda z miasta!” odbędzie się pod warunkiem niezłej pogody (nawet gdyby padał bardzo mały deszcz, zapowiadający się na przejściowy). Jeśli opady będą spore, wyjazd przełożymy na 25 maja.

Radom. Jazd z miasta!

Wnioski do planu zagospodarowania ulicy Wernera

W związku z ukazaniem…

W związku z ukazaniem się obwieszczenia o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Reja, Mireckiego, Wernera, Malczewskiego zgłaszamy następujące wnioski:

  1. Wyznaczenie obustronnych pasów ruchu dla rowerów wzdłuż ulicy Wernera – zgodnie ze „Studium”
  2. Utrzymanie wszystkich obecnych oraz wyznaczenie nowego przejścia dla pieszych w poziomie terenu przez ul. Wernera na wysokości archiwum państwowego.
  3. Obowiązek stosowania urządzeń wymuszających zmniejszenie prędkości pojazdów silnikowych w obszarze ograniczonym ulicami Reja, Mireckiego, Wernera, Malczewskiego.
  4. Wprowadzenie wskaźników maksymalnej liczby miejsc postojowych dla poszczególnych funkcji w tym dla zabudowy mieszkaniowej i usługowej, w tym możliwie niskie nieprzekraczalne wskaźniki liczby prywatnych naziemnych miejsc postojowych.
  5. Określenie minimalnej liczby miejsc postojowych dla rowerów dla poszczególnych funkcji.
  6. Wprowadzenie wskaźników dla ujednolicenia nośników reklamowych (wskazana jest definicja szyldu, określenie dopuszczalnego umiejscowienia szyldów na budynkach, zakaz umieszczania nośników na balkonach, oknach a także na słupkach systemu informacji przestrzennej, ograniczenie możliwości stosowania bilboardów, w tym reklam świetlnych).
  7. Nakaz stosowania technologii i materiałów zapewniających maksymalny komfort poruszania się pieszych – dopuszczalne materiały: bitumy, beton, kostka brukowa cięta, kostka betonowa niefazowana, mieszanki mineralno-żywiczne lub inne zapewniające równą powierzchnię.
  8. Zakaz stosowania nadziemnych (kładek) i podziemnych (tuneli) przejść dla pieszych.
  9. Ze względów estetycznych wprowadzenie zakazu używania barier segmentowych na obszarze objętym planem zagospodarowania przestrzennego.

Radom. Brakuje przejścia przy Archiwum Państwowym

Krajowa Polityka Miejska

Niedawno ministerstwo…

Niedawno ministerstwo infrastruktury i rozwoju opublikowało pierwszą wersję Krajowej Polityki Miejskiej. Dokument ten ma na celu wyznaczanie kierunków działań oraz stworzeniu instrumentów dla miast w zakresie zrównoważonego rozwoju. Jest to efekt przyjęcia w ubiegłym roku założeń do KPM, do których także zgłosiliśmy swoje uwagi.

W dużym stopniu zostały uwzględnione uwagi zgłoszone przez stowarzyszenie Miasta dla rowerów oraz grupy robocze na Kongresie Ruchów Miejskich dotyczące kwestii transportowych.

 

W zakresie polityki transportowej określono kierunki działań:

„Celem działań władz samorządowych powinno być osiągnięcie zrównoważonej mobilności w obszarze funkcjonalnym miasta, rozumianej jako odbywanie podróży w takiej ilości i o takiej długości, jak wynika to z zaspokajania potrzeb życiowych podróżujących z racjonalnym wykorzystaniem poszczególnych podsystemów transportu miejskiego. Racjonalność wykorzystania podsystemów oznacza dokonywanie takich wyborów przez podróżujących, które nie powodują w bilansie ogólnym nadmiernych strat czasu oraz nadmiernych kosztów – ponoszonych przez uczestników podróży, organizatorów transportu oraz całą społeczność (wyrażanych w tym ostatnim przypadku poprzez środowiskowe oraz społeczne koszty zewnętrzne). Konsekwentne i wielotorowo prowadzone działania umożliwiają osiągnięcie, przynajmniej w znaczącym stopniu, powyższego celu. Wymaga to jednak determinacji władz samorządowych, w tym skutecznej współpracy między JST, a także skutecznego współdziałania ze strony innych instytucji publicznych oraz wsparcia odzwierciedlonego w politykach krajowych. Zasadniczym priorytetem muszą być starania na rzecz zmiany zachowań komunikacyjnych, a zwłaszcza odwrócenia trendu polegającego na wzrastającym uzależnieniu od codziennego wykorzystywania samochodu osobowego przy przemieszczaniu się w obszarze miejskim.”

Stwierdza się: (…)Władze miast zdecydowanie powinny postawić na nowe podejście w tym zakresie [strefowanie prędkości – red.] i rozwiązania zakładające uspokojenie ruchu samochodowego (priorytet bezpieczeństwa ruchu nad szybkością przejazdu przez centrum czy dzielnice mieszkaniowe), preferujące ruch rowerowy i zachęcający do poruszania się pieszo.(…)

„Priorytet zyskiwać powinny inwestycje w system transportu publicznego.”

„Warunkiem niezbędnym do pomyślnego włączenia nowych środków transportu w system
komunikacyjny miast jest jego szeroka integracja w postaci organizacji multimodalnych węzłów przesiadkowych, zapewnienia łatwego dostępu do przystanków, integracji taryfowej i rozkładowej.”

„Zdecydowanie unikać należy jednak zawierania w zakresie [wspierania gospodarki niskoemisyjnej] takich inwestycji przedsięwzięć, które ułatwiając transport indywidualny de facto osłabiają konkurencyjność transportu publicznego.”

W zakresie kształtowania zachowań komunikacyjnych:

„Wprowadzanie rozwiązań promujących komunikację zbiorową powinno być wspierane poprzez działania prowadzące do postrzegania roweru jako samodzielnego środka transportu, co ma być realizowane przez tworzenie całościowej infrastruktury rowerowej w postaci m.in. wydzielonych dróg rowerowych, miejsc oraz urządzeń do parkowania rowerów. Wyznaczanie dróg rowerowych i charakter stosowanych rozwiązań technicznych powinny być ściśle związane z prognozowanymi natężeniami ruchu rowerowego oraz innego, który z tym ruchem będzie kolidował. O skuteczności zastosowanych rozwiązań decydować będzie kompleksowe podejście uwzględniające eliminację nawet drobnych aspektów mogących zniechęcać do korzystania z rowerów (np. przerwanie ciągłości trasy rowerowej zagrażające bezpieczeństwu rowerzystów czy brak możliwości pozostawienia roweru w obszarze o ogranicznym ryzyku kradzieży, np. objętym monitoringiem wizyjnym). Taryfy komunikacji publicznej w dużych ośrodkach miejskich i regionach powinny w sposób przemyślany i przyjazny odnosić się do możliwości przewozu rowerów. Równolegle rozwijane i integrowane z innymi gałęziami transportu powinny być systemy roweru publicznego(…)”

„W rozwiązaniach przestrzennych i komunikacyjnych bardzo ważne jest uwzględnianie potrzeb pieszych – zarówno w obszarach śródmiejskich, jak i poza nimi, zarówno w odniesieniu do krótkich tras (np. przy zmianie środka lokomocji), jak i długich dróg dojścia (np. do najbliższego przystanku transportu publicznego). Powinno się to objawiać poprzez skracanie do minimum dróg dojścia, instalowanie udogodnień i niwelowanie barier, synchronizację sygnalizacji świetlnej itp. Ruch pieszy musi być traktowany jako równoprawny sposób przemieszczania się.”

W zakresie planowania przestrzennego:

„Równie duży nacisk kłaść należy na zaplanowane przekształcanie przestrzeni miejskiej w obszarach śródmiejskich, aby w ten sposób wpływać na zachowania komunikacyjne mieszkańców. Osiągnie się to za pomocą takiego kształtowania przestrzeni, w której z jednej strony występują określone ograniczenia w indywidualnym ruchu samochodowym, a z drugiej strony wykorzystanie innych środków transportu (transport szynowy, infrastruktura rowerowa) umożliwia szybsze i wygodniejsze dotarcie do celu. Równocześnie konieczne jest tworzenie dogodnych, bezpiecznych i atrakcyjnych rozwiązań dla ruchu pieszego. W ten sposób eliminacja ruchu samochodowego z przestrzeni publicznej zwiększa zainteresowanie jej wykorzystywaniem, przyczyniając się do zwiększania atrakcyjności obszarów miejskich.”

Liczymy, że wraz z dokumentem pojawią się zmiany prawne umożliwiające realizację celów w nim zapisanych.

Całość dokumentu dostępna jest >>>tutaj.

Polecamy także poradnik przygotowany przez ministerstwo >>>”Organizacja przestrzeni ulic w obszarach śródmiejskich”.