Masa Krytyczna – Się kręci!

Zapraszamy na …

Zapraszamy na przejazd ulicami miasta. W tym miesiącu obchodzimy 6-lecie istnienia w Radomiu. Zbiórka tradycyjnie na placu Konstytucji 3 Maja o godz. 18.00 już 29 maja!

Pojedynczy rowerzysta zawsze będzie spychany na margines – dlatego pokażmy, że jest nas wielu! Odwróćmy proporcje uczestników ruchu jakie spotykamy na co dzień; 1 rowerzysta na 50 samochodów czyli na masie na jeden samochód niech przypada przynajmniej 10 rowerzystów.

Comiesięczne przejazdy mają na celu zwrócić uwagę na potrzeby cyklistów poprzez budowę bezpiecznej i wygodnej infrastruktury. Obecnie w Europie panuje odwrotna tendencja niż u nas, gdzie rowerzysta zamiast być traktowany priorytetowo jest tylko „istotą żywą”.

I Ty możesz wziąć w niej udział!

Wystarczy, że posiadasz sprawny rower i dysponujesz chwilą wolnego czasu w piątkowe popołudnie. Przyjeżdżają starsi i młodzi a nawet całe rodziny z dziećmi. Jedziemy tak aby każdy nadążył oraz przestrzegamy regulaminu dostępnego na stronie Masy.

Pomoże w zabezpieczeniu oraz umożliwi bezkolizyjny przejazd przez skrzyżowania radomska drogówka.

Trasa przejazdu:


Pokaż Majowa Masa 29.05.2009 na większej mapie


/firebwoy/

Droga rowerowa w ulicy Warszawskiej

Na

Na stronie MZDiK >>> został ogłoszony przetarg na remont ul. Warszawskiej od ronda do ul. Kusocińskiego. Na całej długości Miejska Pracownia Urbanistyczna zaprojektowała asfaltową drogę dla rowerów. Poniżej przedstawiamy propozycje usunięcia niedociągnięć w projekcie.

Dotyczy budowy drogi rowerowej w ul. Warszawskiej

W związku z ogłoszeniem przetargu na remont ul. Warszawskiej prosimy o uwzględnienie następujących uwag do przebiegu drogi rowerowej (czerwone, wypełnione pola – uwagi Bractwa Rowerowego):

– skrzyżowanie z ul. Rybną – na odcinku przy piętrowej kamienicy prosimy o wyznaczenie ciągu pieszo-rowerowego, wraz z przejazdem rowerowym przez ul. Rybną:


– wjazd bramowy na teren Automobilklubu
– z uwagi na znikomy ruch pieszych wnioskujemy o wyznaczenie drogi rowerowej wraz z przejazdem rowerowym na odcinku od wjazdu poprzez teren stacji paliw CPN do drugiego wjazdu bramowego. Z dokumentacji wynika, że jest wystarczająca ilość miejsca dla takiego rozwiązania (3,5 m):


zjazd w ul. Szarych Szeregów
– wyznaczanie przejazdu rowerowego po wschodniej stronie jezdni. Z uwagi na znikomy ruch pieszych wnioskujemy wytyczenie drogi rowerowej po obu stronach wiaduktu wraz z włączeniem w drogę rowerową wzdłuż ul. Szarych Szeregów. Z dokumentacji wynika, że jest wystarczająca ilość miejsca dla takiego rozwiązania (3.75 m). Wnioskujemy również o wybudowanie zjazdu w chodnik na osi ul. Wójtowskiej (połączenie z Politechniką Radomską):


– skrzyżowania z ul. Kusocińskiego – w nawiązaniu do budowy Centrum Słonecznego oraz planów remontu ul. Malczewskiego wnosimy o przedłużenie drogi rowerowej do granic opracowania:

PS.
W przyszłości – najlepiej podczas remontu ul. Szarych Szeregów – należy pomyśleć o umożliwieniu bezkolizyjnego przekroczenia rowerem ul. Warszawskiej z wykorzystaniem przejścia dla pieszych pod wiaduktem. Oczywiście należy również pomyśleć o remoncie, a w zasadzie o wybudowaniu od podstaw drogi rowerowej wzdłuż ul. Szarych Szeregów. Obecna nie spełnia żadnych norm, zarówno jeśli chodzi o parametry techniczne (minimalna szerokość dwukierunkowej drogi rowerowej musi wynosić 2 metry) jak i jakości:

Radom. 'Droga rowerwa' w ul. Szarych Szeregów

/PAW/

Łącznik przy ul. Chałubińskiego

Poniżej przedstawiamy kopię pisma do MZDiK w sprawie wytyczenia skrótu rowerowego przez park Planty.
Wnosimy o wykonanie dwukierunkowego łącznika rowerowego na przedłużeniu ul. Chałubińskiego w poprzek parku Planty wraz ze zjazdami w alejkę biegnącą wzdłuż ogrodzeń stadionu MOSiR oraz szkoły plastycznej. Proponujemy, aby droga rowerowa została włączona w ulicę Planty jako czwarty wlot skrzyżowania z ulicą Chałubińskiego. Pozwoli to na uniknięcie budowy przejazdów rowerowych.
Proponowane rozwiązanie wymaga podjęcia następujących czynności:
– wybudowanie asfaltowego pasa do jazdy rowerem,
– wprowadzenie tablic ‘Nie dotyczy rowerów’ przy znakach zakazu wjazdu,
– wprowadzenie znaku ‘Ustąp pierwszeństwa przejazdu’ przy nowym wlocie skrzyżowania,
– ustawienia słupków uniemożliwiających nielegalny przejazd pojazdom samochodowym.

Radom. Ul. Chałubińskiego, propozycja łącznika

Droga rowerowa jako czwarty wlot skrzyżowania od wielu lat funkcjonuje między innymi w Krakowie przy ul. Kasztelańskiej.
Kraków. Ul. Kasztelańska, droga rowerowa jako czwarty wlot skrzyżowania

Kraków. Ul. Kasztelańska, droga rowerowa jako czwarty wlot skrzyżowania

Zdjęcia: Marcin Hyła, Miasta dla rowerów www.rowery.org.pl
/PAW/

Kontrapasem!

Poniżej przedstawiamy…

Poniżej przedstawiamy treść kolejnego pisma do MZDiK, tym razem dotyczy wyznaczenia kontrapasa dla rowerzystów na dolnym odcinku ul. Żeromskiego oraz Traugutta. Miejsca wystarczy – podczas przebudowy odpowiednio poszerzono ulice. Według pierwotnego projektu jezdnia miała 5 m po przebudowie jest 6. Nasza propozycja pozostaje zatem w zgodzie z przepisami – 4,5 metra dla autobusów oraz 1,5 metra dla rowerzystów.

Dotyczy wprowadzenia przejazdu dla rowerzystów

Wnosimy dopuszczanie przejazdu rowerem w obu kierunkach w ul. Żeromskiego na odcinku ul. Rwańska – ul. Traugutta oraz w ul. Traugutta na odcinku ul. Żeromskiego – ul. Tochtermana.

Dolny odcinek ulicy Żeromskiego stanowi część głównego ciągu pieszo-rowerowego przecinającego śródmieście na osi wschód-zachód. Obecnie rowerzyści są pozbawieni możliwości legalnego przemieszczania się w jednym z kierunków.

Proponowane rozwiązanie wymaga podjęcia następujących czynności:
– wyznaczenie przejazdu rowerowego obok przejścia dla pieszych w ulicy Wałowej,
– wyznaczenie pasa do jazdy rowerem na placu Kazimierza pomiędzy jezdnią ulicy Wałowej a jezdnią ulicy Żeromskiego, wraz z obniżeniem krawężników,
– wprowadzenie tablic ‘Nie dotyczy rowerów’ przy znakach zakazu wjazdu i drogi jednokierunkowej w dolnych odcinkach ulic Żeromskiego i Traugutta (analogicznie jak obecnie w ulicy Rwańskiej).

Podjęciu wymienionych prac sprzyja trwający remont ulicy Wałowej, a także planowana przebudowa dolnego odcinka ulicy Traugutta.

Zproponowane przez nas rozwiązanie od lat funkcjonuje min. w Warszawie, Poznaniu czy Krakowie.

Warszawa. Kontrapas w ulicy Oboźnej
Zdjęcie: Zielone Mazowsze, www.zm.org.pl

Poznań. Kontrapas w ulicy Wronieckiej
Zdjęcie: Wikipedia, pl.wikipedia.org

Studium przypadku, Kraków ul. Kopernika >>>

 

/PAW/

Bractwo poprosiło, MZDiK wysłuchało – przyciski

Trzeba przyznać, że …

Trzeba przyznać, że współpraca pomiędzy naszym stowarzyszeniem a MZDiK jest coraz lepsza. W projekcie przebudowy ul. 1905 Roku projektant „zapomniał” o przyciskach dla rowerzystów przy przejazdach rowerowych. Według projektu rowerzysta, aby skorzystać z przejazdu musiałby (wg. PORD) zejść przed nim z roweru podejść do zewnętrznego słupka przy przejściu dla pieszych, następnie wrócić do przejazdu rowerowego, wsiąść na rower i dopiero przejechać. Po naszej interwencji MZDiK zainstalowało przyciski zarówno przy przejeździe rowerowym jak i przy wewnętrznych słupkach przejścia dla pieszych.

Radom. Ul. 1905 Roku, przyciski dla rowerzystów

Radom. Ul. 1905 Roku, przyciski dla rowerzystów

Oczywiście cały czas zabiegamy o to, żeby wyeliminować przyciski z przejazdów rowerowych >>>

/PAW/