Budżet Obywatelski 2018

Ruszył Budżet …

Ruszył Budżet Obywatelski 2018! Urząd Miejski zbiera wnioski, które po przeanalizowaniu możliwości realizacji trafią pod głosowanie. I tym razem nie mogło zabraknąć naszych projektów. Cały czas skupiamy się na najważniejszym – mimo wielu lat budowy infrastruktury dla rowerów nadal brakuje spójnej sieci tras umożliwiającej sprawne i bezpieczne poruszanie się po mieście. Nasze projekty wpisują się w rozbudowę systemu dróg dla rowerów zgodnie z założeniami dokumentów strategicznych Radomia dotyczących poprawy środowiska życia mieszkańców oraz funkcjonowania układu transportowego (m.in. Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Radomia, Strategii Rozwoju Miejskiego Radomskiego Obszaru Funkcjonalnego).

Okręg ogólnomiejski

Rower miejski – nowe stacje wypożyczeń
Projekt zakłada rozbudowę systemu roweru publicznego o kolejnych 5 stacji i 50 rowerów. Miasto wielkości Radomia docelowo powinno dysponować minimum 40 stacjami i 400 rowerami, po ewentualnej wygranej liczba stacji w systemie wzrośnie do 30 a rowerów do 300. Projekt zakłada ponadto wyposażenie 50 nowych rowerów w fotelik do przewozu dzieci.

Poznań. Rower publiczny z fotelikami. Zdjęcie: UM Poznań

Okręg nr 1

Ścieżki rowerowe w Śródmieściu. Etap II

Projekt zakłada budowę:
  • asfaltowej, dwukierunkowej drogi dla rowerów po północnej stronie Potoku Północnego od istniejącej trasy na ul. Struga do drogi rowerowej wzdłuż Osiedla Słonecznego;
  • połączenie pasów dla rowerów na ul. Kościuszki z drogą dla rowerów na ul. Kościuszki wraz z przeniesieniem przejścia w oś głównej alejki parku Planty i budową w tym miejscu przejazdu dla rowerów.

Radom. Budżet obywatelski 2018

Okręg nr 2
Ścieżki rowerowe na Ustroniu. Etap III

Projekt zakłada budowę asfaltowej, dwukierunkowej drogi dla rowerów po zachodniej stronie ul. Jana Pawła II od końca istniejącej trasy przy Publicznym Przedszkolu nr 14 do parkingu przed sklepem Carrefour oraz po wschodniej stronie od skrzyżowania z ul. Osiedlową do drogi dla rowerów wzdłuż al. Grzecznarowskiego. Projekt zakład również wyznaczenie przejścia i przejazdu dla rowerów przez ul. Osiedlową umożliwiającego dojazd m.in. do bloku Osiedlowa 2.

Radom. Budżet obywatelski 2018

Okręg nr 3.
Ścieżki rowerowe na Południu

Projekt zakłada budowę asfaltowej, dwukierunkowej drogi dla rowerów na ul. Wierzbickiej od istniejącej drogi dla rowerów na ul. Czarnoleskiej do istniejącej drogi dla rowerów wzdłuż ul. Toruńskiej wraz z wyznaczeniem przejazdów dla rowerów przez skrzyżowanie Wierzbicka / Toruńska.

Radom. Budżet obywatelski 2018

Okręg nr 4.
Ścieżki rowerowe na XV-leciu i Michałowie

Projekt zakłada budowę:
  • asfaltowej, dwukierunkowej drogi dla rowerów po zachodniej stronie ul. Chrobrego od istniejącej trasy wzdłuż ul. Chrobrego do skrzyżowania z Chrobrego / Struga;
  • asfaltowej, dwukierunkowej drogi dla rowerów po południowej stronie ul. Aleksandrowicza od istniejącej trasy wzdłuż ul. Mieszka I do pierwszego wjazdu na teren parkingu przed szpitalem na Józefowie.

Radom. Budżet obywatelski 2018

Radom. Budżet obywatelski 2018


Okręg nr 5.

Ścieżki rowerowe na Os. Nad Potokiem i Dzierzkowie

Projekt zakłada budowę:
  • asfaltowego, dwukierunkowego łącznika od drogi dla rowerów wzdłuż ul. Olsztyńskiej do przejazdu dla rowerów przez ul. Struga;
  • asfaltowego, dwukierunkowego łącznika dla rowerów ul. Odrodzenia – ul. Janowiecka;
  • asfaltowego, dwukierunkowego łącznika dla rowerów ul. Odrodzenia – ul. Szczecińska.

Radom. Budżet obywatelski 2018

 

Radom. Budżet obywatelski 2018

Radom. Budżet obywatelski 2018