Konsultacje. Program ochrony środowiska miasta Radomia

W związku z …

W związku z ogłoszeniem przez Urząd Miejski w Radomiu konsultacji społecznych w sprawie Programu Ochrony Środowiska dla miasta Radomia poniżej przedstawiamy nasze uwagi do tego dokumentu.

Urząd Miejski w Radomiu
Wydział Współpracy z Organizacjami
Pozarządowymi i Konsultacji Społecznych   

ul. Żeromskiego 53
26-600 Radom  

Dotyczy konsultacji społecznych w sprawie „Program Ochrony Środowiska dla miasta Radomia na lata 2013-2016 z uwzględnieniem lat 2017-2020”

Po zapoznaniu się z dokumentem z przykrością stwierdzamy, że szczytny cel Programu – Rozwój społeczno-gospodarczy miasta Radomia  z poszanowaniem  zasad ochrony środowiska podstawą poprawy jakości środowiska i życia mieszkańców – nie znajduje potwierdzenia w najważniejszej części dokumentu tj. w harmonogramie finansowo-rzeczowym. Ponieważ nasze stowarzyszenie zajmuje się kwestami transportowymi pozwoliliśmy sobie na ocenę tej części dokumentu. Po dokonaniu obliczeń okazuje się, że 82% środków przewidzianych w działaniu: Ochrona przed hałasem i oddziaływaniem hałasu, będzie przeznaczonych na inwestycje drogowe a tylko 18% na inwestycje w komunikację miejską. Wszelkie dane naukowe potwierdzają, że rozbudowa układu drogowego przyczynia się do powstania ruchu wzbudzonego, którego konsekwencją jest dalsza degradacja środowiska.

Radom. Program ochrony środowiska - podział środków

W celu zmniejszenia wpływu motoryzacji indywidualnej na środowisko należy na ulicach przebiegających przez śródmieście zmniejszyć natężenie ruchu lub uspokoić ruch tak, aby mieszkanie w tym rejonie miasta było mniej uciążliwe. Należy dążyć do ograniczenia tranzytowego ruchu samochodowego (również wewnątrzmiejskiego) poprzez wyprowadzenie go z centrum i stworzenie sektorów dostępu uniemożliwiających swobodny przejazd pojazdów samochodowych między nimi innymi drogami niż trasami obwodowymi. 

Ponadto należy:

 • stworzyć strefy piesze oraz ograniczonego dostępu poprzez system automatycznych blokad słupkowych;
 • zredukować miejsca postojowe w centrum miasta z równoczesną budową zbiorczych parkingów na obrzeżach strefy centralnej oraz integracją ich z systemem transport publicznego oraz rowerowego;
 • ograniczyć prędkość pojazdów samochodowych poprzez fizyczne środki uspokojenia ruchu;
 • wprowadzić opłaty za wjazd do centrum w zależności od panującego zatłoczenia.

Działaniami prowadzonymi równolegle powinno być zwiększanie atrakcyjności publicznego transportu zbiorowego  –  większa dostępność, system węzłów przesiadkowych, większa częstotliwość oraz zachęcająca taryfa biletowa. Należy także tworzyć korzystne warunków dla komunikacji pieszej i rowerowej. Niestety takich działań nie znajdujemy w harmonogramie finansowo-rzeczowym.

W związku z powyższym wnosimy o dodanie następujących działań:

 • „Stworzenie dogodnych warunków do poruszania się pieszo: wyznaczenie wygodnych tras pieszych z osiedli do śródmieścia, zaniechanie likwidacji przejść, tworzenie skrótów pieszych, poprawy bezpieczeństwa.”;
 • „Budowa systemu automatycznej kontroli prędkości pojazdów samochodowych.”;
 • „Optymalizacja sieci połączeń autobusowych – stworzenie węzłów przesiadkowych, buspasów i priorytetu dla komunikacji miejskiej na skrzyżowaniach.”;
 • „Wprowadzenie alternatywnego systemu transportu zbiorowego np. komunikacji tramwajowej.”;
 • „Budowa podstawowego układu systemu tras rowerowych łączących główne osiedla z centrum.”;
 • „Budowa systemu roweru publicznego.”.

Ponadto wnosimy o dodanie następujących działań szczegółowych:

ul. 25 Czerwca
działania krótkookresowe: zamiany zewnętrznych pasów ruchu na buspasy i pasy rowerowe w jezdni.
działania długookresowe: wprowadzenie fizycznej przegrody uniemożliwiającej tranzyt międzydzielnicowy oraz przeniesienie ruchu na wschodnią obwodnicą śródmiejską (wzdłuż torów kolejowych).

ul. Traugutta
działanie: uspokojenie ruchu poprzez budowę wyniesionych skrzyżowań i przejść dla pieszych

ul. Kwiatkowskiego
działanie: wprowadzenie fizycznej przegrody uniemożliwiającej tranzyt międzydzielnicowy oraz budowa wyniesionych skrzyżowań i przejść dla pieszych. Obecnie ruch pojazdów odbywa się w odległości zaledwie jednego metra od okien budynków mieszkalnych!

Wnosimy również o uzupełnienie o następujące punkty ocenę efektów realizacji Programu:

 • wymiana pieców opalanych węglem na gazowe lub elektryczne [szt.];
 • spadek natężenia ruchu samochodów w śródmieściu [%];
 • wzrost udziału ruchu rowerowego w transporcie miejskim [%];
 • wzrost udziału ruchu pieszego w transporcie miejskim [%];
 • budowa parkingów dla samochodów na obrzeżach [szt.];
 • budowa dróg dla rowerów i innych udogodnień (m.in. kontrapasy, pasy rowerowe w jezdni) [km];
 • budowa parkingów rowerowych [szt.].

Bez uwzględnienia powyższych postulatów nie jest możliwe pozytywne zaopiniowanie Program Ochrony Środowiska dla miasta Radomia na lata 2013-2016 z uwzględnieniem lat 2017-2020 przez nasze stowarzyszenie.

[Rowerem na zakupy] Port Lotniczy Radom

Miło nam …

Miło nam poinformować, że Port Lotniczy w Radomiu włączył się do wspólnej akcji Bractwa Rowerowego i Gazety Wyborczej „Rowerem na zakupy” (zobacz >>>). W jej ramach namawiamy sklepy, punkty usługowe czy przychodnie do montażu prawidłowych stojaków rowerowych. Prawidłowych czyli takich, do których można przypiąć ramę roweru a nie tylko koło. Najczęściej takie stojaki mają kształt odwróconej litery U. W czwartek rozpoczął się montaż urządzeń przed budowanym obecnie terminalem Portu Lotniczego. Na razie stojaki ustawione są na terenie zielonym, ale w przyszłości powierzchnia ma zostać utwardzona. W sumie zamontowano 7 urządzeń umożliwiających zaparkowanie 14 rowerów. Stojaki zostaną ustawione również na ulicy Skaryszewskiej przy planowanej górce spotterskiej (górka to miejsce, z którego najlepiej można obserwować lądujące i startujące samoloty). W imieniu rowerzystów dziękujemy!

Do tegorocznej akcji „Rowerem na zakupy” przyłączyły się następujące placówki zapewniając w sumie 56 miejsc parkingowych:
– dworzec kolejowy, ul. Beliny-Prażmowskiego 6 – 18 miejsc parkingowych (zobacz >>>)
– multiDENT / MZDiK, ul. Traugutta 30/30A – 2 miejsca parkingowe (zobacz >>>)
– supermarket E.Leclerc, ul. Toruńska 1 – 16 miejsc parkingowych (zobacz >>>)
– Archiwum Państwowe, ul. Wernera 7 – 12 miejsc parkingowych (zobacz >>>)
– Katedra Radomska, ul. Sienkiewicza 13 – 8 miejsc parkingowych (zobacz >>>)
– Port Lotniczy Radom, ul. Lubelska – 14 miejsc parkingowych

W ciągu dwóch lat trwania wspólnej akcji Bractwa Rowerowego i Gazety Wyborczej rowerzyści w Radomiu zyskali 140 miejsc parkingowych! Kolejne w drodze…

Radom. Stojaki rowerowe przed terminalnem portu lotniczego. Airport Radom, bicycle parking rack

Radom. Stojaki rowerowe przed terminalnem portu lotniczego. Airport Radom, bicycle parking rack

[Interwencja] List do Bractwa Rowerowego

Poniżej przedstawiamy…

Poniżej przedstawiamy list jaki za pośrednictwem Echa Dnia dotarł do naszego stowarzyszenia. Autorka listu prosi nas o pomoc w walce o przywrócenie przejścia na skrzyżowaniu Limanowskiego / Chopina. Dziękujemy za zaufanie i jednocześnie obiecujemy, że zrobimy wszystko co w naszej mocy, żeby przywrócić zlikwidowaną zebrę. 

[…]Piszę do Pana z wielką prośbą o nagłośnienie i przywrócenie koniecznego i uzasadnionego przejścia na ul. Limanowskiego vis a vis lub w bliskiej odległości małej bramy wejściowej na cmentarz. Przed remontem ulic przejście było, obecnie jak Pan zapewne wie, jedno jest obok ulicy Maratońskiej, następne przy głównej bramie cmentarza. To bardzo daleko.Wiele osób przechodzi i przebiega między samochodami przy małej bramie cmentarza. To cud, że jeszcze nikt nie zginął. Dzień coraz krótszy,wcześniej robi się ciemno, przechodnie ubrani w mało widoczną odzież,jezdnia mokra, padają liście – czyli trudniejsze warunki jazdy.

Mam 70 lat, trudności z poruszaniem się, dysfunkcję narządów ruchu i z konieczności idąc z cmentarza 2-3 x  w miesiącu przechodząc nieprawidłowo w okolicach małej bramy. Jestem wyrazicielem znacznej grupy społeczeństwa, które chciałoby tego przejścia. Nie mam komputera, interentu, nie znam się na tej technice, dlatego pozwoliłam sobie na tą formę kontaktu z Panem.

Walcząc o potrzebne przejścia w naszym mieście proszę wziąć pod uwagę moją sugestię.

Kończąc serdecznie pozdrawiam Pana życząc sukcesów w życiu osobistym,zawodowym i skuteczności w działalności społecznej.

[imię i nazwisko do wiadomości redakcji]

Radom. List do Bractwa Rowerowego

Jazda z miasta! Do Jedlni-Letnisko

Na pożegnalną, …

Na pożegnalną, zamykającą sezon 2013, Jazdę z Miasta! zapraszają w niedzielę, 20 października Salon Rowerowy RODEX, Tygodnik „7 Dni” i Bractwo Rowerowe

Spotykamy się tradycyjnie o godz. 10 za mostem na Pacynce, w pobliżu Dąbrowy Kozłowskiej. By dotrzeć na miejsce, trzeba dostać się na ul. Zbrowskiego i minąć skrzyżowanie z Żółkiewskiego (ze światłami), dalej jechać ul. Energetyków i skręcić w prawo w Starą Wolę Gołębiowską. Starą Wolą dotrzemy aż do skrzyżowania z ul. Potkańskiego, gdzie skręcamy w lewo. Potkańskiego doprowadzi nas do granic miasta – mostu na Pacynce. Zaraz za mostem – jadąc w stronę Kozłowa – pilnujemy pierwszego asfaltowego zjazdu w prawo. Właśnie na tym mało uczęszczanym zjeździe się spotykamy. Czekamy kwadrans i o godz. 10.15 ruszamy.

Najpierw pojedziemy asfaltem w kierunku Komorników Kozłowskich. Przy tartaku skręcimy w prawo. Mało uczęszczana asfaltowa droga między lasem a polami doprowadzi nas do zielonego szlaku rowerowego. Skręcimy w lewo w „zielony” i będzie on wyznaczał nam marszrutę aż do starej strzelnicy. Tu znów skręt w lewo w zielony szlak rowerowy, który przy Rezerwacie Ciszek doprowadzi nas do Jastrzębiej Drogi. Przy „jastrzębiej” jest leśny parking, na którym zrobimy odpoczynek. Po nim wracamy na Jastrzębią Drogę, która pokrywa się z żółtym szlakiem rowerowy. Nim dojedziemy w okolice Zadobrza, potem Huty i Kieszka, i w końcu dotrzemy do trasy Radom – Kozienice. Stąd małą leśną ścieżką dojedziemy do Leśnego Ośrodka Edukacyjnego RDLP w Jedlni-Letnisko. Tu kres naszej wycieczki i ognisko z kiełbaskami oraz upominki od Salonu Rowerowego Rodex.

Poczęstunek w tym roku mamy dzięki firmom: Mirat, Piekarni Fogiel & Fogiel, napiekanki.pl, stek.net.pl, Ośrodkowi Szkolenia Kierowców Gepard. Dziękujemy!

Tak jak w ubiegłym roku, wsparcia przy organizacji tegorocznego cyklu Jazda z Miasta! udziela nam Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu i podległe jej nadleśnictwa.

By wziąć udział w naszej imprezie, trzeba wysłać SMS-a o treści (7dni.jazdapazdziernik.imienazwisko) na nr 7248. Koszt SMS-a to 2 zł netto (2,46 zł brutto). Po wysłaniu wiadomości otrzymacie państwo SMS-a zwrotnego, którego należy zachować do kontroli podczas wydawania posiłku na mecie. Koniecznie więc zabierzcie na Jazdę! telefon komórkowy. Wysłanie jednego SMS-a uprawnia do skorzystania przez jedną osobę z wycieczki oraz poczęstunku. Możecie państwo jednak z tego samego numeru telefonu zarejestrować na Jazdę!, np. kilku członków rodziny czy kilku znajomych. Na SMS-owe zgłoszenia czekamy do soboty, 19 października do godz. 10.

Jazda! odbędzie się, gdyby padał mały deszcz, zapowiadający się na przejściowy. Jeśli opady będą spore, wyjazd przełożymy na 27 października.

Radom. Jazda z miasta - Jedlnia-Letnisko 

[FILM] Kierowcy blokują pas rowerowy na Lubelskiej

W celu ułatwienia …

W celu ułatwienia wjazdu rowerzystom na kontrapas na ul. Kaszubskiej MZDiK wytyczyło pas rowerowy na ul. Lubelskiej. Niestety jest on notorycznie zastawiany przez kierowców wyjeżdżających z ulicy jednokierunkowej. Jest to tym bardziej dziwne, że po przeznaczeniu jednego z pasów na prawoskręt kierowcy mają ułatwiony wjazd na wiadukt.

Problem opisuje również Gazeta Wyborcza (zobacz >>>

[Rowerem na zakupy] Fundujemy stojaki przed Katedrą

Miło nam …

Miło nam poinformować, że przed Katedrą Radomską ustawiono stojaki rowerowe w kształcie odwróconej litery U. Tym samym parafia włączyła się do wspólnej akcji Bractwa Rowerowego i Gazety Wyborczej (zobacz >>>). W jej ramach namawiamy do montażu prawidłowych stojaków rowerowych. Prawidłowych czyli takich, do których można przypiąć ramę roweru a nie tylko koło. Najczęściej takie stojaki mają kształt odwróconej litery U.

Tym razem akcja była nietypowa ponieważ fundatorami stojaków zostało Bractwo Rowerowe i producent urządzeń. Ze zbiórki zorganizowanej wśród członków oraz sympatyków stowarzyszenia pozyskaliśmy sumę za którą udało się nam kupić 3 stojaki, czwarty został podarowany przez producenta pana Józefa Wydrę. Wspólnie z proboszczem ustaliliśmy, że jeden stojak zostanie zamontowany przy bocznym wejściu do katedry od strony ulicy Mickiewicza a pozostałe przy głównym od strony ulicy Sienkiewicza.

Do tegorocznej akcji „Rowerem na zakupy” przyłączyły się następujące placówki zapewniając w sumie 56 miejsc parkingowych:
– dworzec kolejowy, ul. Beliny-Prażmowskiego 6 – 18 miejsc parkingowych (zobacz >>>)
– multiDENT / MZDiK, ul. Traugutta 30/30A – 2 miejsca parkingowe (zobacz >>>)
– supermarket E.Leclerc, ul. Toruńska 1 – 16 miejsc parkingowych (zobacz >>>)
– Archiwum Państwowe, ul. Wernera 7 – 12 miejsc parkingowych (zobacz >>>)
– Katedra Radomska, ul. Sienkiewicza 13 – 8 miejsc parkingowych

W ciągu dwóch lat trwania wspólnej akcji Bractwa Rowerowego i Gazety Wyborczej rowerzyści w Radomiu zyskali 126 miejsc parkingowych! Kolejne w drodze…
Radom. Stojaki rowerowe przed Katedrą Radomską. Bicycle parking rack
Radom. Stojaki rowerowe przed Katedrą Radomską. Bicycle parking rack

Konsultacje. Plan transportowy dla Radomia

W nawiązaniu do …

W nawiązaniu do ogłoszonych przez MZDiK konsultacji społecznych dotyczących „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla miasta Radomia na lata 2013-2020″ poniżej przedstawiamy uwagi Bractwa Rowerowego do tego dokumentu.

Urząd Miejski w Radomiu
Wydział Współpracy z Organizacjami
Pozarządowymi i Konsultacji Społecznych

ul. Żeromskiego 53
26-600 Radom

Dotyczy konsultacji społecznych w sprawie Planu transportowego dla miasta Radomia

Uwagi ogólne

W dokumencie należałoby określić wstępne lokalizacje węzłów przesiadkowych, przede wszystkim w zakresie integracji transportu pozamiejskiego – miejskiego – indywidualnego. Należałoby także określić lokalizację projektowanych przystanków kolejowych, ich roli w strukturze transportowej miasta i regionu, a także postulowanego wykorzystania dla potrzeb kolei aglomeracyjnej. Wydaje się niezbędne wskazanie konieczności budowy kolejowych p.o. Radom Lubelska oraz Radom Os. Południe, które zostały pominięte w planach dotyczących przebudowy linii kolejowej numer 8. Dla przystanku Radom Lubelska należy przewidzieć możliwość zatrzymywania się pociągów jadących linią numer 8 i 26 z kolei na przystanku Radom Os. Południe linią numer 8 i 22. Należałoby wskazać na pozytywne aspekty budowy zintegrowanego przystanku kolejowo-autobusowego Radom Potkanów.

Uwagi szczegółowe

s. 7 […]Szlak rowerowy Muzeum Wsi Radomskiej – Kaptur (9km) – realizacja uzależniona od pozyskania funduszy zewnętrznych[…]

Projekt nie zrealizowany, do końca roku pozostało 3 miesiące

s. 23 […]Najważniejszymi generatorami ruchu z tytułu realizowania funkcji usługowych, są centra handlowe: M1, E.Leclerc, Echo i Selgros.[…]

Wydaje się, że obok w/w centrów zabrakło wymienienia Galerii Słonecznej.

s. 38 Tab. 8. Liczba uczelni wyższych i studentów w Radomiu – stan na 31 stycznia 2013 r. […]Kolegium Licencjackie UMCS w Radomiu[…]

W lutym 2013 radni województwa mazowieckiego przyjęli uchwał o zamiarze likwidacji dziewięciu placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Mazowieckiego. Wśród nich są radomskie Kolegium Nauczycielskie przy ulicy Pułaskiego objęte opieką naukowo-dydaktyczną UMCS w Lublinie i nauczycielskie Kolegium Języków Obcych na pl. Stare Miasto nadzorowane przez Uniwersytet Warszawski.

s. 45 […]Mapa zostanie opublikowana w czerwcu 2013 r[…]

Mapa jest już dostępna.

s. 55 Tab. 15. Lokalizacja największych pracodawców w Radomiu – wg stanu na dzień 2 grudnia 2011 r.

Autor pominął największych pracodawców w Radomiu zatrudniających w sumie ponad 4000 osób – Komendę Wojewódzką Policji, Komendę Miejską Policji, Urząd Miejski, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny, Radomski Szpital Specjalistyczny. Nie policzono również nauczycieli szkół.

s. 57 Tab. 17. Główne obiekty sportowe o znaczeniu ruchotwórczym w Radomiu – wg stanu na dzień 31 stycznia 2013 r.

Nie wymieniono m.in. Aquaparku na ulicy Chrobrego, oraz kilku dużych klubów fitness (ulice: Chrobrego, 1905 Roku, Witolda).

s. 69 Tab. 28. Prognozowana zmiana parametrów kształtujących obsługę komunikacyjną Radomia i gmin ościennych – wariant zachowawczy

Brak konsekwencji co do liczby samochodów w 2020 roku (około 120 tys.) patrz s. 37.

s. 71 Tab. 30. Porównanie parametrów finansowych komunikacji miejskiej w Radomiu oraz w innych miastach o podobnej wielkości w kraju – 2011 r.

Nie można porównywać Radomia do Częstochowy a tym bardziej do Gdyni, w miastach tych obok autobusów funkcjonują inne środki transportu – tramwaj, trolejbus, SKM.

s. 84 […]Efekt ten może zapewnić wytyczenie tzw. korytarzy wysokiej jakości obsługi komunikacyjnej[…]

Wydaje się zasadnym, aby w dokumencie tej rangi ściśle określić przebieg korytarzy wysokiej jakości obsługi komunikacyjnej. Ponadto uważamy, iż należałoby nie zamykać miastu drogi do wprowadzenia nowego systemu trakcyjnego i dokonać zapisu, iż należy przeprowadzić niezbędne analizy w zakresie wykorzystania na głównych szlakach transportowych tramwaju. Co może prowadzić do obniżenia kosztów funkcjonowania transportu miejskiego (przede wszystkim społecznych i środowiskowych) oraz rewitalizacji i przeciwdziałaniu rozpraszania zabudowy.

s. 85 […]poprawie geometrii skrzyżowań i ulic, umożliwiającej płynniejszy przejazd autobusów (w obszarach o zasadnym ograniczeniu prędkości sugeruje się budowę szykan dedykowanych wyłącznie samochodom osobowym, wymuszających zmniejszenie prędkości ich przejazdu)[…]

Polecamy uwadze akcję przeprowadzą przez zarząd transportu w Londynie, gdzie w celu usprawnienia komunikacji miejskiej zlikwidowano około 2000 zatok autobusowych. Przeprowadzone tam badania pokazały, że w efekcie ich likwidacji nastąpiło skrócenie czasu wejścia do autobusu jednej osoby o 0,5-1 s, nastąpiło również zmniejszenie czasu obsługi przystanku średnio od 2 do 4 sekund.

s. 108 […]określenie najistotniejszych przystanków węzłowych w przewozach wewnątrzmiejskich[…]

Wydaje się, że to powinien zrobić właśnie to ten Plan. Jeśli nie on to jaki inny dokument mógłby to zrobić?

s. 109 Tab. 43. Pożądany docelowy poziom realizacji usług w przekroju poszczególnych postulatów przewozowych w 2020 r. […]utrzymanie dotychczasowej dostępności transportu publicznego w obszarze śródmiejskim[…]

Uważamy, iż określenie obsługi komunikacyjnej śródmieścia za wystarczającą jest sprzeczne ze stanem faktycznym. Należy w dokumencie wprowadzić ogólne zapisy o:

 • optymalizacji sieci przystankowej w śródmieściu, zakładając zwiększanie dostępności komunikacyjnej, oraz przybliżanie przystanków w obrębach węzłów przesiadkowych;
 • skierowaniu większej ilości połączeń przez ścisłe śródmieście.

Należałoby wrócić do pomysłu budowy połączenia dla komunikacji miejskiej ulic Mickiewicza
z ulicą Pileckiego przy Urzędzie Miejskim. Dzięki temu znacząco ulegnie skróceniu czas podróży w relacji północ-południe. Warto również nakreślić ideę znaczącego polepszenia obsługi śródmieścia i Miasta Kazimierzowskiego poprzez uruchomienia węzła przesiadkowego przy Placu Kazimierza i ujednoliceniu marszruty komunikacji miejskiej na ulicy Lekarskiej.

Załączniki:
1. Prezentacja Obsługa komunikacyjna śródmieścia jako element urbanistyki operacyjnej na przykładzie Radomia;
2. Koncepcja przebiegu linii tramwajowej w Radomiu z zastosowaniem SIP.

Brest. TramwajZdjęcie: Olivier Schneider

Warszawska dokończona!

Po perturbacjach …

Po perturbacjach związanych z budową sądu (zobacz >>>) dokończono brakujący fragment drogi rowerowej na ulicy Warszawskiej. Tym samym rowerzyści mogą już dojechać po wydzielonej infrastrukturze do Galerii Słonecznej, a co za tym idzie i do centrum miasta. Niestety trasa rowerowa jest tylko po zachodniej stronie ulicy. Nadal czekamy również na wyznaczenie na tym ciągu przejazdu rowerowego przez ulicę Żółkiewskiego oraz dobudowanie brakującego fragmentu na Michałowie tak, aby choć jedno osiedle zostało w bezpieczny sposób skomunikowane ze śródmieściem.

Radom. Dobudowany brakujący fragment drogi rowerowej na ul. Warszawskiej

Wygraliśmy!

W ramach budżetu …

W ramach budżetu obywatelskiego (zobacz >>>) Bractwo Rowerowe złożyło sześć propozycji inwestycji do budżetu na rok 2014. Trzy z nich przeszły do etapu głosowania, były to:

 • Obszar ogólnomiejski: Ruch rowerowy pod prąd na 33 ulicach (zobacz >>>)
 • Borki: 21.19. Remont drogi rowerowej wokół zalewu na Borkach
 • XV-lecie: 7.16. Budowa drogi rowerowej wzdłuż Potoku Północnego

Miło nam ogłosić, że wygrał projekt z obszaru ogólnomiejskiego! Poparło go 1200 mieszkańców przyznając łącznie 5533 punkty. Wygrana cieszy szczególnie w kontekście zawirowań związanych z wytyczeniem kontrapasa na ul. Górnej i Kaszubskiej. Okazuje się, że mieszkańcy chcą podobnych rozwiązań na innych ulicach naszego miasta. Do końca roku 2014 na wymienionych niżej ulicach będzie można jeździć rowerem pod prąd. Organizacja ruchu oprze się wyłącznie na dodaniu do znaków tabliczki T-22 Nie dotyczy rowerów.

1.  Bogusławskiego (fragment)
2.  Brandta
3.  Chełmońskiego
4.  Dzika
5.  Grodzka (fragment)
6.  Jagielloński (fragment)
7.  Jaracza
8.  Jasińskiego
9.  Kaszubska
10.  Kelles-Krauza (fragment)
11.  Koszarowa
12.  Kościelna (fragment)
13.  Kośna
14.  Krótka
15.  Lubońskiego
16.  Ludwikowska
17.  Mała
18.  Mechaniczna
19.  Metalowa
20.  Nowogrodzka
21.  Planty (fragment)
22.  Pusta (fragment)
23.  Rynek
24.  Sierpniowa
25.  Solskiego
26.  Sowińskiego
27.  Stare Miasto (fragment)
28.  Struga (fragment)
29.  Strzelecka
30.  Wąska
31.  Wierzbicka (fragment)
32.  Zakręt (fragment)
33.  Żeromskiego (fragmenty)

Ponadto zostanie umożliwiona jazda rowerzystom na wprost z ulicy Kelles-Krauza w ulicę Kolberga i w przeciwnym kierunku.

Pozostałe wnioski zdobyły odpowiednio: 2324 i 2242 punktów.

Niniejszym chcemy gorąco podziękować wszystkim, którzy zagłosowali na nasze wnioski! Bez Was nie osiągnęlibyśmy tego! Pozdrawiamy! I niech się kręci! 

Radom. Budżet obywatelskiZdjęcie: Co za Dzień