Park Obozisko a kładka nad ulicą Szarych Szeregów

Poniżej przedstawiamy pismo jakie skierowaliśmy do Wydziału Inwestycji Urzędu Miejskiego w Radomiu.

W związku z planami rewitalizacji Parku Obozisko oraz budową w roku 2016 kładki pieszo-rowerowej na ciągu Żwirowa – Radosna wnosimy o zmianę przebiegu alejek parkowych w taki sposób, aby zapewniały szybkie i komfortowe przemieszczanie się zarówno pieszych jak i rowerzystów na trasie Obozisko Parafia Matki Bożej Bolesnej, Automobilklub oraz cmentarz Parafii Prawosławnej pw. Św. Mikołaja.

Prosimy również o zwrócenie uwagi na ciąg Śniadeckich – Śniadeckich, który obecnie jest nieprzejezdny dla pojazdów samochodowych a który należy udostępnić dla rowerów (blokując wjazd innym użytkownikom za pomocą słupków). Poprowadzenie alejki przy szkole, tak jak zaproponował projektant, zmusza pieszych i rowerzystów do nadkładania drogi. Uprzejmie prosimy o wyznaczenie możliwie prostolinijnego przebiegu ciągów na tym odcinku. Trzeba pamiętać o tym, że park nie służy tylko do spacerowania, ale że prowadzą przez niego ciągi komunikacyjne. Projektant powinien wziąć pod uwagę, że pieszy i rowerzysta chcą sprawnie i w miarę szybko dotrzeć do celu podróży. W przeciwnym wypadku kończy się to przedeptami jak w parku im. Tadeusza Kościuszki.

Jednocześnie prosimy o takie zaprojektowanie alejki biegnącej od strony Zespołu Szkół Skórzano-Odzieżowych w kierunku kładki, aby przy skrzyżowania Parkowa / Żwirowa utworzyła czwarty wlot skrzyżowania. Takie rozwiązanie ułatwi włączanie się do ruchu oraz poruszanie się rowerzystów na trasie do i z kładki. Skrzyżowania w naszej ocenie powinno zostać wyniesione.

Wnioskujemy o wykonanie nawierzchni alejek z masy bitumicznej. Nawierzchnia taka jest tańsza zarówno w ułożeniu jak i w utrzymaniu, jednocześnie zapewnia najwyższy komfort poruszania wszystkim grupom użytkowników.

See full screen

Jak połączyć bulwary ze Starym Ogrodem?

Zbliża się termin oddania do użytku bulwarów nad rzeką Mleczną. Prace prawdopodobnie zostaną zakończone w połowie wakacji (zobacz >>>). Powstanie trasa dla rolek oraz droga dla rowerów na odcinku od ulicy Okulickiego do sadu na wysokości ulicy Planowej. 

Obecnie trwają rozważania w jaki sposób połączyć bulwary z parkiem Stary Ogród (dalej z Oboziskiem, a przez ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż Szarych Szeregów z osiedlem XV-lecia). Pod uwagę brany jest pomysł na jednostronny ciąg rowerowy wzdłuż ul. Okulickiego. My mamy na to inny pomysł, co ciekawe zbieżny z propozycją Miejskiej Pracowni Urbanistycznej. Z racji przewymiarowania ul. Okulickiego proponujemy zastosować w tym miejscu pasy dla rowerów. Byłoby to pierwsze takie rozwiązanie w Radomiu. W celu zabezpieczenia przed nagłym skręceniem rowerzystów w kierunku bulwarów oraz w kierunku Starego Ogrodu proponujemy wykonanie odgięcia trasy rowerowej tuż przed przejazdami rowerowymi.

Liczymy, że łącznik powstanie jeszcze w tym roku, w przeciwnym wypadku po raz kolejny nowa trasa rowerowa nie będzie połączona z już istniejącą. 

Radom. Połączenie bulwarów nad Mleczną ze Starym Ogrodem

[Rowerem na zakupy] Restauracja LaSpezia

Jak co roku ruszamy …

Jak co roku ruszamy ze wspólną akcją Bractwa Rowerowego i Gazety Wyborczej „Rowerem na zakupy”. Akcja promuje budowanie bezpiecznych parkingów rowerowych wyposażonych w stojaki o kształcie odwróconej litery U. Do tego typu urządzeń możemy przypiąć nie tylko koło, ale również ramę roweru. Jest to szczególnie ważne, gdyż obecnie prawie wszystkie rowery są wyposażone w szybkozamykacze przy kołach. Wystarczy jeden ruch ręką, żeby ukraść rower przypięty do stojaka znanego sprzed dawnych sklepów GS. Rower przypięty do urządzenia rekomendowanego przez organizacje rowerowe jest również bardziej stabilny (można zapakować sakwy czy włożyć w pojedynkę dziecko do fotelika), żeby go przypiąć nie trzeba się schylać a opierając o niego rower nie niszczymy tarcz hamulcowych.

Pierwszą placówką, która włączyła się w naszą akcję jest restauracja LaSpezia mieszcząca się na Ustroniu przy ul. Sandomierskiej 1. Tuż przed wejściem do budynku ustawionych zostało 5 stojaków umożliwiających bezpieczne zaparkowanie 10 rowerów. Warto podkreślić, że właściciel restauracji sam wyszedł z propozycją montażu i spytał nas o model i wymiary. Dodatkowo zaproponował montaż kamery nad parkingiem. W imieniu swoim i rowerzystów dziękujemy!

W ciągu czterech lat trwania wspólnej akcji Bractwa Rowerowego i Gazety Wyborczej rowerzyści w Radomiu zyskali już 322 miejsca parkingowe!

Radom. Rowerem na zakupy - La Spezia

Radom. Rowerem na zakupy - La Spezia

Radom. Rowerem na zakupy - La Spezia

Budżet Obywatelski 2016. Rowerem łączymy Radom

W tegorocznym …

W tegorocznym głosowaniu Budżetu Obywatelskiego po raz kolejny zgłosiliśmy kilka projektów rowerowych. W ubiegłych edycjach dzięki Waszym głosom udało się:

 • wprowadzić kontraruch rowerowy na ulicach jednokierunkowych
 • wybudować skrót rowerowy wzdłuż Potoku Północnego od Struga do Leśniczówki
 • wprowadzić liczne skróty i łączniki m.in. na Wałowej, Wierzbickiej czy Prusa
 • wybudować sygnalizację świetlną dla pieszych na ul. Warszawskiej
 • budowana jest droga dla rowerów na przedłużeniu parku Ustronie

W edycji 2016 również liczymy na Wasz głos dla poniższych projektów. Koniecznie powiadomcie o głosowaniu swoich znajomych, rodzinę i sąsiadów! 

1. Ścieżki rowerowe na osiedlu Ustronie

Radom. Budżet obywatelski 2016

Celem projektu jest stworzenie spójnej sieci asfaltowych dróg rowerowych na osiedlu Ustronie wraz z połączeniem ich z już istniejącymi trasami rowerowymi.
W jego skład wchodzi:

 • budowa obustronnej drogi rowerowej na ul. Jana Pawła II od nowego przebiegu ul. Młodzianowskiej do ronda Dmowskiego (ewentualnie wyznaczenie pasów rowerowych w jezdni)
 • budowa brakujących fragmentów drogi rowerowej wzdłuż al. Grzecznarowskiego po południowej stronie ulicy od ronda Dmowskiego do ul. Słowackiego wraz z włączeniem w istniejącą trasę rowerową w tej ulicy (MZDiK jest w posiadaniu dokumentacji projektowej co obniży koszty realizacji projektu).

Wydarzenie na Facebook’u: facebook.com/events/516128988539910

Radom. Budżet obywatelski 2016

 

2. Ścieżki rowerowe na XV-leciu

Radom. Budżet obywatelski 2016

Projekt zakłada połączenie osiedla Nad Potokiem z centrum miasta poprzez wydzieloną drogę rowerową biegnącą z dala od ruchu samochodowego.

W jego skład wchodzi:

 • budowa około 300 metrów drogi rowerowej wzdłuż potoku Północnego na odcinku od ul. Szklanej do ul. Zbrowskiego wraz z remontem dwóch mostów na wysokości ul. Grzybowskiej i Siennej oraz wyznaczeniem przejazdu rowerowego w ul. Zbrowskiego i podłączeniem do istniejącej drogi rowerowej w Parku Leśniczówka;
 • budowa około 300 metrów drogi rowerowej wzdłuż potoku Północnego na odcinku od ul. Miłej (wysokość bloku Bema 13) do ul. Chrobrego (wysokość kładki dla pieszych obok LO Konopnickiej) wraz z przejazdem pod mostem na ul. Chrobrego.

Wydarzenie na Facebook’u: facebook.com/events/352061941659920

Radom. Budżet obywatelski 2016

 

Jak głosować?

1. Przez internet
Aby oddać swój głos przez Internet zarejestruj się w systemie głosowania udzielając informacji takich jak imię i nazwisko, numer PESEL oraz miejsce zamieszkania, za pomocą tych informacji system będzie mógł przeprowadzić weryfikację głosujących. Jeśli jesteś już zarejestrowany zaloguj się, aby zagłosować.Po wprowadzeniu danych na wskazany adres e-mail dotrze wiadomość z linkiem weryfikacyjnym, który należy kliknąć (wiadomość powinna dotrzeć w ciągu 20 min w godzinach pracy urzędu lub do godziny 8.00 następnego dnia roboczego). Prosimy sprawdzić SPAM!Po oznaczeniu przyznanej liczby punktów należy nacisnąć przycisk  „Głosuj” dla wybranego projektuW przypadku zakończenia głosowania w obecnej edycji klikamy „zakończ głosowanie” (po kliknięciu zakończenia głosowania wyborca nie będzie już mógł ocenić pominiętych projektów)Mieszkańcy Miasta Radomia między 16 a 18 rokiem życia zobowiązani są załączyć skan/zdjęcie podpisanego oświadczenia rodzica.

2. Przez tradycyjną kartę do głosowania
W punktach stałych jak i mobilnych pracownicy upoważnieni do przetwarzania danych osobowych będą weryfikować torzsamość głosujących na podstawie dokumentu. Przy weryfikacji tożsamości zostanie zweryfikowany również nr PESEL (system weryfikacji PESEL), za pomocą którego zostanie wyeliminowana możliwość ponownego zagłosowania w obecnej edycji.

Miejsca w których można głosować tradycyjnie

 • Centrum Komunikacji Społecznej – ul. Żeromskiego 53 pokój 104 (7.30-15.30)
 • Centrum Organizacji Pozarządowych – ul. Struga 1 (7.30-19.00 do 30 czerwca); 7.30-15.30 do 10 sierpnia)
 • Biuro Rady Miejskiej – ul. Moniuszki 9 (7.30-15.30)
 • Biuro Obsługi Mieszkańca – ul. Kilińskiego 30 pokój 19 (7.30-16.00)

Oprócz tego wzorem lat ubiegłych będziemy wnioskowali o mobilną urnę na naszych imprezach.

Pielgrzymka rowerowa Radom – Częstochowa

Zapraszamy do udziału…

Zapraszamy do udziału w najstarszej pielgrzymce rowerowej wyruszającej z Radomia!

VII Radomska Pielgrzymka Rowerowa
Radom – Jasna Góra
8 – 11 lipca 2015 r.

Organizator, zapisy:
Maciej Kopyt, tel.: 785 068 312

Trasa (210 km):
Radom – Stąporków – Secemin – Jasna Góra

Patronat:
Prezydenta Radomia Radosław Witkowski

Regulamin, kupon zgłoszeniowy >>>
Trasa pielgrzymki na mapach Google >>>

Radom. Pielgrzykma rowerowa na Jasną Górę

Jazda z Miasta! do rezerwatu

W ubiegłym roku …

W ubiegłym roku deszcz pokrzyżował nam plany, w tym – musi się udać! 21 czerwca Jazda z Miasta! do rezerwatu Królewskie Źródło. Zapraszają Salon Rowerowy RODEX, Tygodnik 7 DNI i Bractwo Rowerowe  

Królewskie Źródło znajduje się na terenie Leśnego Kompleksu Promocyjnego Puszcza Kozienicka, ponad 30 km od Radomia. Kto chce wziąć udział w naszej wyprawie musi więc mieć świadomość sporego dystansu, jaki pokonany – w obie strony będzie to ok. 70 km.

Spotykamy się o godz. 10 za starym młynem na Pacynce, w pobliżu Dąbrowy Kozłowskiej. By dotrzeć na miejsce, trzeba dostać się na ul. Zbrowskiego i minąć skrzyżowanie z Żółkiewskiego (ze światłami), dalej jechać ul. Energetyków i skręcić w prawo w Starą Wolę Gołębiowską. Starą Wolą dotrzemy aż do skrzyżowania z ul. Potkańskiego, gdzie skręcamy w lewo. Potkańskiego doprowadzi nas do granic miasta – mostu na Pacynce. Zaraz za mostem jest stary, zniszczony młyn. Po minięciu budowli pilnujemy pierwszego skrzyżowania z drogą asfaltową. Skręcamy na nim w prawo. I to miejsce naszego spotykania. Czekamy kwadrans, o godz. 10.15 ruszamy.

Asfaltową drogą dojedziemy do szutru prowadzącego do otuliny Puszczy Kozienickiej. Doprowadzi nas do zielonego szlaku pieszego. Ten wyznaczy nam marszrutę aż do Leśnego Ośrodka Edukacyjnego w Jedlni-Letnisko. Następnie przetniemy trasę Radom – Kozienice i przez Kolonkę, żółtym szlakiem rowerowym, dotrzemy do Mysich Górek. Po pokonaniu wzniesienia przedostaniemy się do asfaltowej, rzadko uczęszczanej drogi Adolfin – Sokoły. W Sokołach odpoczynek i szutrem, przy ogródkach działkowych dotrzemy do Pionek. Ul. Partyzantów pojedziemy w pobliże byłego skansenu kolejki wąskotorowej. Tam „przesiadka” na czarny szlak rowerowy prowadzący do samego Królewskiego Źródła.

Trasa tej edycji Jazdy z Miasta! wymaga dobrej kondycji. Ze względu na dystans odradzamy zabieranie na wyprawę dzieci; odradzamy także jazdę na rowerach bez przerzutek.

Przypominamy, by wziąć na wyprawę przynajmniej jeden bidon z sokiem lub niegazowaną wodą mineralną. Każdy obowiązkowo powinien mieć łatki albo zapasową dętkę i pompkę.

Powrót z wycieczki na własną rękę.

Na polanie przed rezerwatem jak zwykle ognisko i upominki od sponsora – Salonu Rowerowego „Rodex”. Poczęstunek podczas tegorocznych edycji Jazdy! mamy dzięki Piekarni Rustykalnej, Zakładowi Masarskiemu „Czapla” i Salonowi Oświetleniowemu „Mirat”.

By wziąć udział w naszej imprezie, trzeba wysłać SMS o treści „jazda.czerwiec.imienazwisko” na nr 7248. Koszt SMS-a to 2 zł netto (2,46 zł brutto). Po wysłaniu wiadomości otrzymacie Państwo SMS zwrotny. Należy go zachować do kontroli podczas wydawania posiłków na mecie. Koniecznie więc zabierzcie na Jazdę! telefon komórkowy. Wysłanie jednego SMS-a uprawnia do skorzystania przez jedną osobę z wycieczki i poczęstunku. Można jednak z tego samego numeru telefonu zarejestrować na Jazdę!, np. kilku członków rodziny czy kilku znajomych. Na SMS-owe zgłoszenia czekamy do soboty, 20 czerwca do godz. 10.

Jazda z Miasta! nie odbędzie się, gdyby padał deszcz. Przełożymy ją wówczas na 28 czerwca.

Radom. Jazda z Miasta! do rezerwatu

Rower w miastach Europy. Gość z Niemiec

W ramach cyklu „Rower w miastach Europy” w ostatni poniedziałek mogliśmy obejrzeć prezentację Wojciecha Mędrzyckiego. Półtoragodzinne wystąpienie poświęcone było przede wszystkim miastu partnerskiemu Radomia – Magdeburgowi. Traktowało nie tylko o rowerach i drogach rowerowych, ale odniosło się ponadto do całości obszaru transportu i urbanistyki w Magdeburgu i wycinkowo Drezna. Później nastąpiły konsultacje w sprawie skrzyżowania Narutowicza/Traugutta podczas których pokazaliśmy projekt MZDiK, naszą koncepcję oraz przedstawiliśmy ankietę Urzędu Miejskiego. Spotkanie zakończyło się krótką dyskusją dlaczego lepiej wprowadzić rozwiązania Bractwa zamiast MZDiK. Na spotkaniu była możliwość oddana głosu do mobilnego punktu głosowania – wszystkie osoby będące na spotkaniu zagłosowały za rozwiązaniem naszego stowarzyszenia.

Radom. Rower w miastach Europy, Niemcy 2

Radom. Rower w miastach Europy, Niemcy 2

 

Konsultacje w/s ul. Traugutta. Pokaz zdjęć z cyklu Rower w miastach Europy

W najbliższy poniedziałek, 8 czerwca o godzinie 20 zapraszamy do pubu Nasza Szkapa (Dowkontta 2). Tym razem spotkanie w rozszerzonej formie. Oprócz pokazu zdjęć z cyklu Rowery w miastach Europy (Niemcy) przeprowadzimy konsultacje w sprawie zmian na skrzyżowaniu Traugutta / Narutowicza / Moniuszki. Na spotkanie zaprosiliśmy urzędników z mobilnym punktem do głosowania, po prezentacji koncepcji MZDiK oraz Bractwa będzie można oddać swój głos na któryś z wariantów. Nie ukrywamy, że liczymy na to, że będzie to nasz projekt (szczegóły >>>).

Radom. Pokaza zdjęć: Rower w miastach Europy - spotkanie VIII - NIEMCY II

Głosuję za zmianami na ul. Traugutta według koncepcji Bractwa!

Ruszyły konsultacje dotyczące zmian na ulicach Traugutta, Narutowicza i Moniuszki (szczegóły >>>). Według urzędników korekty mają na celu przede wszystkim poprawę bezpieczeństwa uczestników ruchu (w tym szczególnie pieszych i rowerzystów), ograniczenie występowania punktów kolizyjnych oraz likwidację występujących dotychczas w tym rejonie barier architektonicznych. Zgadzamy się z tymi założeniami lecz jak zawsze diabeł tkwi w szczegółach. Dlatego przygotowaliśmy uwagi do koncepcji i chcemy Was zachęcić do ich wysłania. W tym celu przygotowaliśmy już wypełniony formularz, który – jeśli zgadzacie się z naszymi propozycjami – wystarczy pobrać i wysłać na adres: konsultacje@umradom.pl

>>> WNIOSEK DO POBRANIA >>> (pdf, 1,92 MB)

Pamiętajcie: konsultacje potrwają do 12 czerwca 2015 roku!

Zapraszamy też do uczestnictwa i zapraszania znajomych do wydarzenia na Facebooku:

https://www.facebook.com/events/687811708020599/

Poniżej przedstawiamy treść wniosku:

1. Rozwiązania dla ruchu rowerowego można zrealizować mniejszymi nakładami i z większymi korzyściami. Z uwagi na skomplikowanie układu proponowanych przez MZDiK przejazdów projekt należy uprościć wraz ze zmniejszeniem liczby punktów kolizji o co najmniej 1 dla każdej relacji. Unikniemy przez to zbędnych konfliktów z kierowcami i pieszymi oraz skrócimy czas pokonania skrzyżowania. Ponadto moja propozycja uwzględnia istotną kwestię jazdy rowerzystów w prawo z ul. Moniuszki w ul. Narutowicza, jak również włączenie się do ruchu rowerzystów, którzy chcą skręcić z ul. Traugutta w lewo na skrzyżowaniu z ul. Narutowicza. Wpisuje się również w główną trasę łączącą Ustronie z centrum zgodnie ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Radom”. Ponadto jest zgodne z pierwotnymi planami przebudowy skrzyżowania Narutowicza – Traugutta – Piłsudskiego – Kościuszki. Wnoszę również o wyznaczenie krótkiego pasa rowerowego, który umożliwi rowerzystom jadącym od strony MOSiRu i skręcającym w kierunku ul. Traugutta zmianę pasa na zewnętrzny na ul. Traugutta tuż za skrzyżowaniem.

2. Lokalizacja proponowanego przystanku w kierunku śródmieścia jest optymalna, jednak w kierunku dworca kolejowego powinna ulec korekcie. Wyznaczenie go przed wjazdem na parking BGŻ oraz w sąsiedztwie drogi dla rowerów komplikuje sytuację ruchową w tym rejonie dla wszystkich uczestników ruchu – pieszych, rowerzystów, samochodów i samych autobusów linii 5, zwłaszcza w godzinach szczytu komunikacyjnego. Jednocześnie z przyczyn dostępności nie mogą zatrzymać się na nim autobusy linii jadących od katedry w kierunku dworca kolejowego – 3, 10, 14 i 19. Dlatego proszę o przesunięcie przystanku tuż za skrzyżowanie Traugutta – Mickiewicza – Waryńskiego (w miejsce obecnych kilku miejsc parkingowych). Moja propozycja jest zgodna zarówno z zasadami dotyczącymi lokowania przystanków za skrzyżowaniami jak i z zasadą odległości międzyprzystankowej w śródmieściach (przystanek Sienkiewicz / katedra oddalony jest o 400 metrów od ww. skrzyżowania). W zasadniczy sposób polepszy się również dostępność ulicy Waryńskiego, jak i zwiększy liczbę linii zatrzymujących się w tym rejonie, co również wpłynie na stworzenie nowych możliwości wyboru linii dla mieszkańców. Takie umiejscowienie przystanków jest zgodne z wieloletnimi postulatami społecznymi, jest również najbardziej optymalne pod kątem ruchowym i dostępności komunikacji.

3. Jako komplementarne z projektem poprawy sytuacji wszystkich uczestników ruchu postuluję wyznaczenie przejścia dla pieszych na kierunku Planty – Śródmieście w zamian za likwidowane przejście, co znacząco skróci drogę pieszym w kierunku śródmieścia z rejonu osi komunikacyjnej Plant i w przeciwieństwie do likwidowanego przejścia, stworzy znaczące ułatwienia dla mieszkańców. Na połączeniu chodnika biegnącego wzdłuż budynku Traugutta 31/33 z ul. Jaracza/Solskiego proponuję stworzenie łagodnej pochylni zamiast schodów na całej szerokości. Już dziś, większość pieszych korzysta z istniejącej pochylni zamiast schodów. Tym samym niepotrzebne będzie odgięcie drogi rowerowej na wysokości salonu PZU.

4. W ramach tego zadania zwracam uwagę na stan schodów i podjazdu dla wózków przy przejściu dla pieszych na skrzyżowaniu Narutowicza / Kościuszki. Wnoszę o likwidację w tym miejscu schodów na rzecz łagodnego spadku. Na przejściu wzdłuż ulicy Narutowicza proszę o obniżenie krawężników do wymaganej w Radomiu wysokości równej 0 cm. Z uwagi na charakter zabudowy śródmiejskiej proponuję zastosować czarne, stylizowane słupki zamiast ocynkowanych barierek, czy słupków biało-czerwonych.

W związku z powyższym wnioskuję o przyjęcie do prac projektowych wariantu przedstawionego na rysunku poniżej. Skrzyżowanie jest dużo czytelniejsze dla wszystkich użytkowników, zwiększa się też bezpieczeństwo, zwłaszcza niechronionych uczestników ruchu.

 Radom. Głosuję za zmianami na ul. Traugutta według koncepcji Bractwa Rowerowego

Większy rysunek >>>

Zobacz większą mapę