Wydatki z budżetu miasta w roku 2017

Po raz trzeci w …

Po raz trzeci w historii miasta budżet Radomia przewidywał osobne środki na inwestycje rowerowe i piesze. W roku 2017 było to odpowiednio 1,46 mln zł i 1 mln zł. Poprosiliśmy zatem MZDiK o przedstawienie inwestycji oraz wydatków poniesionych w ramach działań pt.: usprawnienia ruchu rowerowego” oraz „usprawnienie ruchu pieszego” w rozbiciu na prace projektowe i prace budowlane. Poniżej przedstawiamy odpowiedź Zarządu:

I.
1. Budowa drogi dla rowerów wzdłuż ul. Okulickiego
– prace projektowe – 14.760,00 zł
– prace budowlane – 745.597,09 zł

2. Budowa drogi dla rowerów wzdłuż ul. NSZZ Solidarność i ul. Maratońskiej
– prace projektowe – 35.055,00 zł

3. Budowa drogi dla rowerów wzdłuż ul. Narutowicza i ul. Traugutta
– prace budowlane – 569.072,84 zł

4. Budowa drogi dla rowerów wzdłuż ulic: Jana Pawła II, Wyścigowa, Wapienna, Przytycka
– prace projektowe – 95.448,00 zł

Śródki, które nie zostały wydane w ramach działania: 67,07 zł

II.
1. Remont chodnika wzdłuż ul. Pustej
– prace budowlane – 242.597,82 zł

2. Remont chodnika wzdłuż ul. Warsztatowej
– prace budowlane – 193.538,81 zł

3. Remont chodnika wzdłuż ul. Witolda
– pracy budowlane – 151.470,81 zł

4. Remont chodnika wzdłuż ul .Wiejskiej
– pracy budowlane – 155.036,22 zł

5. Remont chodnika wzdłuż ul . Królowej Jadwigi
– pracy budowlane – 146.001,00 zł

6. Przebudowa chodnika łączącego ul. Domagalskiego z ul. Kolejowej
– prace budowlane – 110.572,08 zł

Śródki, które nie zostały wydane w ramach działania: 783,26 zł

Oczywiście nie są to jedyne inwestycje, które miasto zrealizowało w roku 2017 a które przyczyniły się do polepszenia sytuacji pieszych i rowerzystów. Przy okazji remontów oraz budów ulic powstawały chodniki, ciągi pieszo-rowerowe czy łączniki. Jedak największy wkład miał budżet obywatelski i realizacja naszych projektów na ulicy Szarych Szeregów, Kozienickiej, 11 Listopada, Kwiatkowskiego oraz Krakowskiej. Jednak biorąc nawet pod uwagę wszystkie projekty to nakłady są daleko za małe w stosunku do potrzeb. Jeśli Prezydent nie wpisze do budżetu miasta i do wieloletniej prognozy finansowej a Radni nie zagwarantują odpowiednio wysokich środków nie mamy co liczyć w najbliższym czasie na powstanie sieci dróg rowerowych oraz wygodnych chodników. Wg naszych wyliczeń w Radomiu potrzebujemy około 25 km tras rowerowych sieci podstawowej łączącej osiedla ze śródmieściem. Licząc, że 1 km drogi dla rowerów wraz z remontem przyległego chodnika to koszt ok. 800 tys. to potrzebujemy 20 mln zł. W rozbiciu na okres 5 lat daje to nam ok. 4 mln zł rocznie. Nie jest to suma nie do udźwignięcia przez miasto aspirujące do bycia smart city.

Radom. Kasa na drogi dla rowerów