Lustro potrzebne od zaraz!

Poniżej przedstawiamy list jaki otrzymaliśmy od czytelnika.

Mieszkam na Michałowie. Codziennie po pracy wracam ścieżką rowerową przy Mieszka I po wschodniej stronie. Zdarza się prawie wpadam na samochody wyjeżdżające z ul. Brzustowskiej, bo widok jest ograniczony przez wysoki płot i budynek. Czy istniałaby możliwość złożenia petycji w sprawie założenia lustra jak to jest na Chrobrego/Starowolskiej.

Dziękujemy za zgłoszenie problemu. W czasie remontu ulicy Mieszka I nasze stowarzyszenie proponowało w tym miejscu zmianę projektu i wybudowanie wyniesionego przejazdu rowerowego i przejścia dla pieszych. Niestety na zmiany było już za późno. Wydaje się, że na chwilę obecną ustawienie lustra powinno choć częściowo poprawić sytuację.

Będziemy interweniować w tej sprawie. Jednocześnie zachęcam Was do tego samego! Jeśli widzicie rozwiązania, które zagrażają bezpieczeństwu lub utrudniają ruch rowerowy piszcie listy na adres: sekretariat@mzdik.pl oraz równocześnie na inzynieria@mzdik.pl. Jeśli podacie adres zamieszkania to otrzymacie odpowiedź pisemną. Trwa to, zgodnie z przepisami do 30 dni. Prosimy również o wysłanie kopii listu na adres: bractworowerowe@ats.pl. Razem zdziałamy więcej!

Radom. Mieszka I / Brzustowska, brak widoczności rowerzysta - samochody
Radom. Mieszka I / Brzustowska, brak widoczności rowerzysta - samochody

Drogą rowerową wzdłuż Mlecznej?

W związku z …

W związku z wyłożeniem do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Dolina rzeki Mlecznej – Aleksandrowicza – etap I”, na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 tekst jednolity ze zm.) wnieśliśmy następujące uwagi:

  • w Dziale III „Ustalenia szczegółowe” tekstu projektu planu miejscowego, w § 30 dla terenów lasów oznaczonych symbolami planu ZL1, ZL2 zostały wyznaczone funkcje podstawowe, uzupełniające i dopuszczalne. W ramach funkcji dopuszczalnych zostały wyznaczone „sport i rekreacja, w tym ciągi piesze i/lub rowerowe”. Jak widać z rysunku planu istniejące kompleksy leśne otoczone są użytkami rolnymi. Aby móc realizować wyznaczone funkcje dopuszczalne, należy do tych kompleksów leśnych dojść lub dojechać rowerem. Ustalenia szczegółowe dotyczące obszarów rolnych w § 29 dotyczących poszczególnych funkcji, w żadnej z nich (podstawowej, uzupełniającej i dopuszczalnej) nie przewidują ciągów pieszych i rowerowych. Dlatego wnosimy o wyznaczenie w przeznaczeniu dopuszczalnym realizację ciągów pieszych i rowerowych. 
  • wnosimy także o przewidzenie w projekcie planu miejscowego możliwości realizacji asfaltowej trasy rowerowej wzdłuż rzeki Mlecznej od ul. Mieszka I do ul. Warszawskiej (w przyszłości dalej w kierunku śródmieścia) wraz z łącznikiem rowerowym na linii ulica Królowej Jadwigi – most na ulicy Warszawskiej. Postulat zgodny ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Radom”, Rys. 2/7 Układ ścieżek rowerowych.
  • wnosimy także o przewidzenie w projekcie planu miejscowego przejazdów rowerowych pod mostami (w świetle konstrukcji) dla tras rowerowych wzdłuż rzeki Mlecznej wraz ze zjazdami z poprzecznych ciągów komunikacyjnych na trasę rowerową. Dzięki takiemu rozwiązaniu ruch rowerowy będzie bezkolizyjny w stosunku do samochodowego. Rowerzyści nie będą również zmuszeni do pokonywania różnic wysokości pomiędzy trasą rowerową a jezdnią. 

Przypominamy jednocześnie, że stosownie do przepisów art. 15 ust. 2 pkt 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w planie miejscowym określa się obowiązkowo przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania. Ponieważ realizacja ciągów pieszych i rowerowych lub pieszo-rowerowych będzie wymagała na fragmentach poszczególnych obszarów wykupu gruntów, niezbędnym staje się wyznaczenie zgodnie z ustawą linii rozgraniczenia tych ciągów. Na znacznym obszarze planu ciągi rowerowo-piesze mogą być wyznaczone śladem istniejących dróg polnych. Sama realizacja tych ciągów może się odbyć z wykorzystaniem środków unijnych.

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Radom”, Rys. 2/7 Układ ścieżek rowerowych. wnosimy także o przewidzenie w projekcie planu miejscowego przejazdów r

Jazda do Orońska wraz z głosowaniem na wnioski rowerowe

Na pierwszą z …

Na pierwszą z wakacyjnych Jazdę z Miasta! – do Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku – zapraszają w niedzielę, 20 lipca: Salon Rowerowy Rodex, Bezpłatny Tygodnik „7 Dni” i Bractwo Rowerowe

Dawno razem nie jeździliśmy… A to za sprawą czerwcowej aury, która – przypomnijmy – dwukrotnie spłatała nam figla. 22 czerwca musieliśmy zawracać w pół drogi z „płynącej” deszczem Puszczy Kozienickiej. Tydzień później w niedzielny poranek, kilka minut po godz. 9, kiedy każdy z uczestników rusza z domu na miejsce zbiórki, z nieba popłynęła ściana deszczu. Wprawdzie zebrało się nas nieco ponad 20 osób, jednak w obliczu ponad 70 zgłoszonych zdecydowaliśmy się odwołać imprezę.

Mamy nadzieje, że aura na tę Jazdę! będzie łaskawsza i w pierwszym terminie uda się zrealizować wycieczkę.

Spotykamy się o godz. 10 przed siedzibą Salonu Rowerowego Redex przy ul. Wierzbickiej 26/44. Ruszamy o godz. 10.15. Do pokonania będziemy mieli ok. 25 km, w zdecydowanej większości asfaltem.

W towarzystwie policjantów z drogówki, ul. Wierzbicką pojedziemy w stronę osiedla Południe. Przed Południem II odbijemy w ul. Warsztatową. Miniemy zakłady ITM i na rozjeździe dróg skręcimy w lewo. Następnie przekroczymy linię kolejową do Tomaszowa nad Pilicą, a po kilkuset metrach dotrzemy do linii kolejowej do Skarżyska. Przed nią odbijemy w prawo i pojedziemy przez Ludwinów.

Przy przejeździe kolejowym odbijemy lekko w prawo i pomkniemy prosto – aż droga się skończy, osiągając trakt Krychnowice – Kowala. Przekroczymy tory linii skarżyskiej. Za zieloną tablicą „Kowala Kolonia” czeka nas łagodny podjazd. Na wierzchołku wzniesienia – na horyzoncie – będzie można spostrzec pasmo wzgórz zwane Garbem Gielniowskim.

Za łukiem drogi przywita nas znak „Kowala” i ostry podjazd, który przyjdzie nam pokonać – 400 metrów do przodu i ponad 20 do góry. Na szczycie górki jest kościół św. Wojciecha, a vis’a’vis zaczyna się droga gruntowa. Tu odpoczniemy. Po chwili wytchnienia ruszymy szutrówką w las. Za lasem do Orońska już cały czas prosto. Miniemy Załawie, znowu przekroczymy linię kolejową do Skarżyska. Przez piękny krajobrazowo obszar dotrzemy do Orońska. Przetniemy „siódemkę” i pomkniemy dalej prosto do Centrum Rzeźby Polskiej.

W muzeum, jak zwykle na finał, ognisko i upominki od sponsora – Salonu Rowerowego Rodex. Poczęstunek podczas tegorocznych edycji Jazdy! mamy dzięki Piekarni Figiel & Figiel, hipermarketowi E. Leclerc oraz Salonowi Oświetleniowemu Mirat.

By wziąć udział w Jeździe z Miasta!, trzeba wysłać SMS-a o treści „jazda.lipiec.imienazwisko” na nr 7248. Koszt SMS-a to 2 zł netto (2,46 zł brutto). Po wysłaniu wiadomości otrzymacie Państwo SMS-a zwrotnego. Należy go zachować do kontroli podczas wydawania posiłków na mecie. Koniecznie więc zabierzcie na Jazdę! telefon komórkowy. Wysłanie jednego SMS-a uprawnia do skorzystania przez jedną osobę z wycieczki i poczęstunku. Można jednak z tego samego numeru telefonu zarejestrować na Jazdę!, np. kilku członków rodziny czy kilkoro znajomych. Na SMS-owe zgłoszenia czekamy do soboty, 19 lipca do godz.10.

Przypominamy, iż zachowują ważność SMS-owe zgłoszenia z czerwca!

Jazda z miasta! odbędzie się, gdyby padał bardzo mały deszcz zapowiadający się na przejściowy. Jeśli opady będą spore, wyjazd przełożymy na 27 lipca.

Powrót z imprezy – we własnym zakresie.

Zagłosuj na drogi rowerowe!

Przed Jazdą z Miasta! będzie można oddać głos na projekty zgłoszone do budżetu obywatelskiego 2015. W godz. 9.30-10.15 przed Salonem Rowerowym Rodex zostanie ustawiona urna. Po okazaniu dowodu osobistego będzie można zagłosować m.in. na remont drogi rowerowej wokół zalewu na Borkach czy na dokończenie brakujących fragmentów tras rowerowych w innych dzielnicach Radomia.

Radom. Jazd z miasta!

Ułatwienia rowerowe na Szarych Szeregów

Zarząd Dróg oddał …

Zarząd Dróg oddał właśnie do użytku ciąg pieszo-rowerowy na ul. Szarych Szeregów. Jest nam miło tym bardziej, że uwzględniono nasze uwagi co do wjazdu na niego – zarówno od strony ulicy Mireckiego jaki i od strony ulicy Rodziny Winczewskich (zobacz >>>). Niestety jednocześnie przy jezdni pojawił się znak B-11: zakaz wjazdu rowerów. Po pierwsze znak jest zbyteczny ponieważ dubluje znak C-13 + C-16: droga pieszo-rowerowa z której rowerzysta ma obowiązek korzystać po drugie… tu oddajmy głos czytelniczce, która napisała do nas list:

A jak się teraz dostać na drugą stronę wiaduktu między 11 Listopada a Szarych Szeregów? Po tym jak nieco przedłużona została ścieżka rowerowa na Szarych Szeregów postawiono znak zakazu jazdy po ulicy (w sumie zbędny), znak nie ma odwołania więc obowiązuje do najbliższego skrzyżowania, czyli kończy się za wiaduktem. Ścieżka rowerowa zaś wiedzie na górę wiaduktu a potem jedynie w lewo lub w prawo. Jadąc więc w stronę np. osiedla Gołębiów muszę dzięki znakowi nosić rower po schodach pod wiaduktem na Warszawskiej, bo ulicą na dole zgodnie z zakazem znaku nie mogę przejechać.

Słuszne uwaga! Na ten problem również my nie zwróciliśmy uwagi. Ten przykład pokazuje, że na rozwój infrastruktury rowerowej trzeba zawsze patrzeć kompleksowo biorąc pod uwagę jak dane rozwiązanie wpłynie na ruch rowerowy nie tylko w zasięgu wzroku, ale również o wiele dalej. W naszej ocenie w pierwszej kolejności trzeba zdjąć znak zakaz wjazdu rowerów. Wtedy zgodnie z przepisami będzie można jechać jezdnią w kierunku ul. Chrobrego. Zgodnie z przepisami, bo rowerzysta nie musi korzystać z drogi rowerowej jeśli nie prowadzi ona w kierunku w którym jedzie. Docelowo jednak trzeba wyznaczyć przejazd rowerowy górą wiaduktu w poprzek ulicy Warszawskiej.

Radom. Wjazd na ciąg pieszo-rowerowy na ul. Szarych Szeregów

Radom. Ułatwienie rowerowe na końcu ul. Rodziny Winczewskich