Nie ma Różanej bez kolców

W Radomiu coraz …

W Radomiu coraz bardziej widać potrzebę zatrudnienia osoby, która na etapie projektowania będzie czuwała nad uwzględnieniem potrzeb ruchu rowerowego, tzw. oficera rowerowego. Poniżej kolejny tego przykład.

W ramach Radomskiego Programu Drogowego utwardzane są ulice, które z racji klasy nie ma potrzeby wyposażać w twardą infrastrukturę rowerową. Jednak są to często ulice ślepe i należy zapewnić ich przejezdność na dwóch kołach. Z tym przypadkiem mamy do czynienia na Obozisku, gdzie kilka ulic dochodzi, ale nie łączy się z ul. Szarych Szeregów. Już przeprowadzony 4 lata temu remont ul. Śniadeckich zmusił mieszkańców do budowy nieformalnego najazdu na wysoki krawężnik, który umożliwił im dojazd do ul. Szarych Szeregów.

Radom. Ślepa ul. Śniadeckich

Niedługo problem braku łącznika może dotknąć też mieszkańców sąsiedniej ul. Różanej, ale również tych, którzy będą chcieli się przez nią dostać na niedawno wybudowaną kładkę. Właśnie ogłoszono przetarg na utwardzenie ulicy, który nie tylko nie przewiduje łącznika, ale również wprowadza przegrodę w postaci zapory uniemożliwiając tym samym przejazd rowerem.

Poniżej treść pisma skierowanego do MZDiK oraz nasza rysunek z propozycją rozwiązania.

Po zapoznaniu się z projektem budowy ul. Różanej wnosimy o wykonanie łącznika dla rowerów z przyszłą droga dla rowerów wzdłuż ul. Szarych Szeregów. Wnosimy również o dodanie tabliczek T-22 pod znakami D-4a i D-4b oraz rezygnację z zapory drogowej U-20b na rzecz słupków blokujących U-12c.


Radom. Łącznik rowerowy Różana - Szarych Szeregów