List otwarty ws. linii kolejowej nr 22

Wraz ze …

Wraz ze stowarzyszeniem Radomskie Inwestycje, Klubem Miłośników Kolei Radom oraz inicjatywą Tiry na Tory wystosowaliśmy list otwarty do burmistrz Dęblina oraz prezydentów Lublina, Radomia, Tomaszowa Mazowieckiego i Łodzi ws. modernizacji linii kolejowej nr 22 na odcinku Radom – Tomaszów Mazowiecki. Treść publikujemy poniżej:

Burmistrz Dęblina Beata Siedlecka

Prezydent Lublina Krzysztof Żuk

Prezydent Łodzi Hanna Zdanowska

Prezydent Radomia Radosław Witkowski

Prezydent Tomaszowa Mazowieckiego Marcin Witko 

 

Szanowni Państwo!

Od wielu lat kolejowe przewozy pasażerskie w kraju dotyka zjawisko ograniczania popytu poprzez systematyczne zmniejszanie liczby połączeń. Jest to problem ogólnopolski jednak szczególnie zauważalny w połączeniach kolejowych omijających Warszawę. Jednym z nich jest niewykorzystywane najkrótsze połączenie wschodniej części kraju z jego centrum biegnące równoleżnikowo z Lublina poprzez Dęblin, Radom, Tomaszów Mazowiecki do Łodzi.

Wieloletnie zaniedbania w utrzymaniu infrastruktury kolejowej są najbardziej widoczne na kluczowym odcinku linii nr 22 z Radomia do Tomaszowa Mazowieckiego. Stan nawierzchni torowej, sieci trakcyjnej i liczne punktowe ograniczenia prędkości powodują, że uruchamianie pociągów staje się nieopłacalne zarówno dla przewoźników jak i nieatrakcyjne dla pasażerów pod względem komfortu a przede wszystkim zbyt długiego czasu przejazdu. Wielokrotnie na te nieprawidłowości zwracał także uwagę w swoich raportach Urząd Transportu Kolejowego.

Dzięki nieustannemu zaangażowaniu strony społecznej udało się wpisać linię nr 22 do rozporządzenia rady ministrów określającego ją jako linię o znaczeniu państwowym. Niestety nie udało się wpisać zgłaszanego postulatu modernizacji linii do Strategii Rozwoju Transportu 2020+ lekceważąc i zbywając głosy mieszkańców stwierdzeniem o jej regionalnym znaczeniu. Jak się okazuje nie uwzględniono tego także w zatwierdzonym niedawno kontrakcie terytorialnym dla województwa mazowieckiego i łódzkiego.

Wobec powyższego konieczne staje się szersze poparcie działań społecznych z Państwa strony w trwających konsultacjach projektu Krajowego Programu Kolejowego do 2023r. Należy jednogłośnie lobbować za modernizacją linii kolejowej nr 22 i przywróceniu pasażerskiego ruchu kolejowego między Łodzią, Radomiem i Lublinem. Jedynie regularne, częste i szybkie połączenia kolejowe mogą się przyczynić do rozwoju gospodarczego regionu. Należy wykorzystać wszelkie możliwości poprawy transportu szynowego m.in. w kontekście tworzonej tzw. Wyżyny Lotniczej, która będzie zwiększała zapotrzebowanie na transport osób i towarów.

Z poważaniem,

Michał Rejczak, Bractwo Rowerowe

Damian Maciąg, Radomskie Inwestycje

Andrzej Lewandowski, Klub Miłośników Kolei Radom

Piotr Skubisz, Tiry na Tory

Z Iłży za Wisłę

Zwróciliśmy się do …

Zwróciliśmy się do Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich z wnioskiem o budowę drogi dla rowerów od Iłży do Lipska, i dalej przez nowy most na Wiśle w kierunku Lublina.

 

W związku z planami przebudowy drogi wojewódzkiej nr 747 na odcinku Lipsko – Iłża wnioskujemy o uwzględnienie poniższych uwag:

1)   Budowę drogi dla rowerów na całej długości drogi objętej przebudową. Zgodnie z dobrą praktyką wnosimy aby nawierzchnia wykonana została z nawierzchni bitumicznej i uwzględniała potrzeby jej użytkowników co do geometrii, bezpieczeństwa i komfortu jazdy.

2)   Uwzględnienia podczas procesu projektowania przynajmniej dwukrotnej możliwości zapoznania się z opracowywanymi rozwiązaniami (najlepiej w formie elektronicznej) w zakresie ruchu rowerowego i złożenia uwag.

 

Przy odpowiednim wykonaniu dobrej infrastruktury rowerowej powyższa trasa ma szansę stać się dogodnym korytarzem dla rozwoju ruchu rowerowego dającego możliwość dojazdu z województwa lubelskiego przez nowy most w Kamieniu do południowej części regionu radomskiego. Jako dobry przykład warto wzorować się drogą dla rowerów przy drodze krajowej nr 11 na odcinku Koszalin – Mścice .

Droga dla rowerów na moście w miejscowości Kamień.

[Rowerem na zakupy] Osiedle 4 Pory Roku

Osiedle 4 Pory Roku …

Osiedle 4 Pory Roku stawiane przez firmę RO.SA.-INVEST Sp. z o.o. jest już drugim miejscem, gdzie w tym roku zostały ustawione prawidłowe stojaki rowerowe. Prawidłowe czyli takie do których można przypiąć nie tylko koło, ale również ramę roweru. Przed punktami usługowymi w budynku Wiosna na ul. Warsztatowej ustawionych zostało 9 stojaków w kształcie odwróconej litery U umożliwiające bezpieczne zaparkowanie aż 18 rowerów. Tym samy firma włączyła się do wspólnej akcji Bractwa Rowerowego i Gazety Wyborczej „Rowerem na zakupy”. W imieniu swoim i rowerzystów dziękujemy!

Do tegorocznej akcji przyłączyły się następujące instytucje zapewniając w sumie 28 miejsc parkingowych:
1. Restauracja La Spezia, ul. Sandomierska 1 – 10 miejsc parkingowych
2. Osiedle 4 Pory Roku, ul. Warsztatowa – 18 miejsc parkingowych

W ciągu czterech lat trwania wspólnej akcji Bractwa Rowerowego i Gazety Wyborczej rowerzyści w Radomiu zyskali już 340 miejsc parkingowych!

Radom. Osiedle 4 Pory Roku, stojaki rowerowe. Bike rack

Bezpieczniej na Poniatowskiego

Miło nam poinformować, że MZDiK spełnił kolejny postulat Bractwa Rowerowego. Trzy lata temu wystąpiliśmy do Zarządu z wnioskiem o poprawę bezpieczeństwa na skrzyżowaniu Poniatowskiego / Traugutta. Poprosiliśmy o zainstalowanie przy przejściu dodatkowych sygnałów dla kierujących w postaci migających pomarańczowych sylwetek pieszych (zobacz >>>). Argumentowaliśmy to tym, że przejście jest oddalone o około 70 metrów od sygnalizatora przy ulicy Traugutta. Tym samym kierowcy, którzy dostali zezwolenie na wjazd na skrzyżowanie a poruszają się na kierunku Traugutta – 1905 Roku po dojechaniu do przejścia przy hotelu i stacji paliw nie byli w stanie ocenić jak sygnał jest wyświetlany dla pieszych. Niestety w roku 2012 MZDiK nie przychylił się do tego rozwiązania tłumacząc, że wiąże się to z wymianą sterownika i brakiem środków finansowych (zobacz >>>). W tym roku jednak udało się wygospodarować pieniądze i dodatkowe sygnalizatory zostały ustawione i to po obu stronach skrzyżowania: od strony ul. Poniatowskiego oraz od strony ul. Prażmowskiego. Liczymy, że teraz potrąceń będzie zdecydowanie mniej. 

Według policyjnego Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji na przejściu przy ul. Poniatowskiego w latach 2007-2014 doszło to 14 potrąceń. Dwanaście było spowodowanych nieustąpieniem pierwszeństwa pieszym przez kierujących, zaś dwa wejściem pieszego na jezdnię przy czerwonym świetle. 

Radom. Nowe sygnalizatory na skrzyżowaniu Poniatowskiego/Traugutta

Radom. Nowe sygnalizatory na skrzyżowaniu Poniatowskiego/Traugutta

Radom. Nowe sygnalizatory na skrzyżowaniu Poniatowskiego/Traugutta

Radom. Nowe sygnalizatory na skrzyżowaniu Poniatowskiego/Traugutta