[FOTO] Budowa drogi rowerowej na osiedlu Południe

Krótka fotoleracja z …

Krótka fotoleracja z placu budowy 3 kilometrowej pętli rowerowej wokół osiedla Południe w Radomiu. Roboty postępują błyskawicznie, praktycznie wykonana jest już 1/2 prac, obecnie robotnicy zrywają stary chodnik na ulicy Czarnoleskiej, masę bitumiczną na drodze rowerowej ułożono praktycznie na całej długości ulicy Sycyńskiej. Do oddania inwestycji zostało 31 dni.

Wyniesiony przejazd rowerowy – zarówno przejście dla pieszych jaki i przejazd rowerowy biegną garbem szerokiego progu zwalniającego. Jest to szczególnie polecane rozwiązanie – zapewniające maksimum bezpieczeństwa. 

Wyniesiony przejazd rowerowy i przejście dla pieszych

Dodatkowo na pochwałę zasługuje brak krawężników zarówno poprzecznych jak i wzdłużnych – 0 nierówności, 100% gładkości!

Radom. Budowa drogi rowerowej na osiedlu Południe

Wzorowa separacja uczestników ruchu za pomocą różnicy wysokości drogi dla rowerów w stosunku do chodnika.

Radom. Budowa drogi rowerowej na osiedlu Południe

Obniżony krawężnik separujący przy przyszłym przejściu dla pieszych.

Radom. Budowa drogi rowerowej na osiedlu Południe

Droga rowerowa jako czwarty wlot skrzyżowania - wzorcowe rozwiązanie zapewniające dostęp rowerzystom z miejsc gdzie nie ma odpowiedniej infrastruktury. Na uwagę zasługują również prawidłowo zaprojektowane i wykonane wyłukowania.

Radom. Budowa drogi rowerowej na osiedlu Południe

Krawężniki na ulicy Zegara Słonecznego

Kolejne …

Kolejne niedociągnięcie budowlańców na terenie Centrum Słonecznego.

Uchwała nr 340/2008 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 26.05.2008 roku:
Przy wszystkich nowych realizacjach (w tym przebudowach):
1. Obniżanie krawężników przy przejściach dla pieszych do poziomu jezdni (0 cm)
2. Stosowanie łagodnego spadku chodnika przy zejściu na przejście przez jezdnię

Radom. Ulica Zegara Słonecznego i wysokie krawężniki

Radom. Ulica Zegara Słonecznego i wysokie krawężniki

Radom. Ulica Zegara Słonecznego i wysokie krawężniki

Udane warsztaty

W czwartek 12 maja 2011 roku na Wydziale Transportu i Elektrotechniki w Politechnice Radomskiej odbyło się szkolenie na temat zasad tworzenia miejskiej infrastruktury transportu rowerowego. Szkolenie odbyło się w ramach projektu Wrocławskiej Inicjatywy Rowerowej dofinansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W pierwszej części szkolenia miały miejsce dwa wykłady. Marcin Hyła, prezes stowarzyszenia Miasta dla Rowerów, przybliżył specyfikę rowerzysty jako uczestnika ruchu drogowego oraz roweru jako środka transportu miejskiego. Bartłomiej Lustofin, pracownik Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, dokonał przeglądu wymagań technicznych dla infrastruktury ruchu rowerowego. Po przerwie Marcin Hyła przedstawił zmiany w prawie o ruchu drogowym, wchodzące w życie w dniu 21 maja br. Szkolenie zakończyła część warsztatowa, podczas której zajęto się projektami infrastruktury ruchu rowerowego na kilku przykładach realizowanych i planowanych inwestycji w Radomiu.

Radom. Szkolenie zasady tworzenia dobrej infrastruktury rowerowej w mieście

Radom. Szkolenie zasady tworzenia dobrej infrastruktury rowerowej w mieście
Do udziału w szkoleniu zaproszono przedstawicieli organów administracji publicznej odpowiedzialnych za politykę transportową i infrastrukturę techniczną w kilkunastu miastach regionu kielecko-radomskiego, komendy miejskiej i komendy wojewódzkiej Policji w Radomiu oraz pracowników biur projektowych.

W szkoleniu wzięło udział 15 osób, w tym pracownicy urzędów miejskich Radomia i Skarżyska-Kamiennej, Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji, Miejskiej Pracowni Urbanistycznej i Biura Planowania Regionalnego w Radomiu oraz projektanci zatrudnieni w pracowniach projektowych. 

Materiały prezentowane na warsztatach:

Przejazd rowerowy – Dzień Papieski

Na prośbę …

Na prośbę organizatora informujemy:

Diecezjalny Instytut Akcji Katolickiej zaprasza wszystkich posiadaczy rowerów do udziału w

„PAPIESKIM” KOROWODZIE
inaugurującym
RADOMSKI DZIEŃ DZIĘKCZYNIENIA
4 czerwca 2011 r.

 1. Korowód wyruszy o godz. 10.00 spod lotniska na Sadkowie do Wyższego Seminarium Duchownego
 2. PAPAMOBILE, czyli replikę pojazdu, którym podróżował Jan Paweł II po Polsce w 1979 r., poprzedzać będzie grupa rowerzystów, za nimi zaś jechać będzie grupa motocyklistów
 3. Pojazd przejedzie „drogą papieską” – ulicami: Lubelską, Żeromskiego, 25 Czerwca, Sienkiewicza, Mickiewicza, Narutowicza, Limanowskiego, Starokrakowską i Młyńską
 4. Po drodze przewidziane są dwa postoje w miejscach, gdzie w 1991 r. zatrzymał się Papież:
  –    przy Pomniku Czerwca 1976 roku
  –    przed Katedrą Opieki NMP
 5. Papamobile pozostanie na placu seminaryjnym w czasie pozostałych uroczystości, na które złożą się m.in.: Msza św. pod przewodnictwem abp. Stanisława Nowaka z udziałem abp. Mieczysława Mokrzyckiego /osobistego sekretarza papieża Jana Pawła II/, koncerty muzyki chrześcijańskiej, apel przy pomniku bł. Jana Pawła II.

Zapraszamy wszystkich posiadaczy rowerów do udziału w tym niecodziennym wydarzeniu. Przekażmy tę informację naszym znajomym, aby jak najwięcej diecezjan przejechało przez miasto i w ten specyficzny sposób wyraziło dziękczynienie za beatyfikację bł. Jana Pawła II i jego wizytę w Radomiu 20 lat temu.

Karol Wojtyła na rowerze

Pomóż promować nowe PoRD!

Pomóż nam promować …

Pomóż nam promować nowe Prawo o Ruchu Drogowym i zmień zdjęcie swojego profilu na portalach społecznościowych na logo akcji uświadamiającej kierowcom najważniejszy aspekt nowego prawa. Hasło kampanii to „Nowe Prawo – Rowerzysta z Prawej„. Obejrzyj i rozpropaguj wśród znajomych także filmiki ilustrujące poprawne zasady zachowania się na drodze.

Święto Cykliczne 2011 – zapraszamy do współpracy!

Niebawem, bo już 12 czerwca odbędzie się Święto Cykliczne, którego głównym celem jest promocja roweru jako najlepszego środka transportu w mieście. Nawiązujemy do tradycji corocznych przejazdów rowerowych, które odbywały się w latach dziewięćdziesiątych w różnych miastach Polski. Chcemy jednak, aby Święto Cykliczne było czymś więcej niż Wielkim Przejazdem Rowerowym. Ma to być jednodniowy festiwal kultury rowerowej!

W tym roku organizacje i grupy współpracujące w ramach sieci >>>Miasta dla Rowerów zapraszają na Święto Cykliczne o wymiarze prawdziwie ogólnopolskim! Tysiące rowerzystów w >>>kilkunastu miastach Polski jednego dnia wyjadą na ulice aby pokazać swoją obecność w ruchu ulicznym, zamanifestować swoją radość z takiego sposobu poruszania się i zachęcić do jazdy na rowerze tych, którzy jeszcze tego nie robią.

Święto odbędzie się także w Radomiu, na ul. Żeromskiego przed Urzędem Miejskim. Przewidziane są konkursy, prezentacje zmian w Prawie o Ruchu Drogowym, oraz inne atrakcje.

Zapraszamy wszystkie osoby, które chcą włączyć się jeszcze w organizację Święta a także sponsorów o kontakt! 🙂

 

organizator
Michał Rejczak
tel. 729122962
michal.rejczak(małpa)gmail.com

www.swietocykliczne.pl

Czy gałęzie nam wiszą?

Prosimy odpowiednie …

Prosimy odpowiednie służby o zajęcie się zwisającymi do ziemi gałeziami w skrajni drogi rowerowej wzdłuż ulicy Grzecznarowskiego w okolicach ulicy PCK.

 Gałęzie w skrajni drogi rowerowej - Radom ul. Grzecznarowskiego

Niebezpieczeństwo polega na tym, że nadjeżdżający rowerzyści nie widzą się nawzajem i trzeba omijać to miejsce wjeżdżając na chodnik, a jest to bardzo ruchliwy dla rowerów i pieszych fragment drogi z krzyżującym się chodnikiem i drogą dla rowerów. Przypominamy, że skrajnia czyli wolne miejsce dla drogi rowerowej musi wynosić minimum 2,5 m wysokości i 0,2 m z każdej strony (podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430))

Niezbędna skrajnia dla drogi rowerowej - Radom, Grzecznarowskiego

Nielegalne parkowanie ciągle tolerowane

Na ulicy Traugutta …

Na ulicy Traugutta przy skrzyżowaniu z ul. Planty i Bogusławskiego notorycznie parkują samochody na obszarze wyłączonym z ruchu w okolicach przejść dla pieszych. Jest to niebezpieczne dla pieszych, ponieważ kierowcy zbliżający się do przejścia mają ograniczoną widoczność.

Na wniosek dotyczący zamontowania tam urządzeń, które fizycznie by to parkowanie uniemożliwiły, MZDiK odpowiada:

Odnośnie ustawienia na ul. Traugutta separatorów, które fizycznie uniemożliwią parkowanie pojazdów w rejonie przejść dla pieszych przy skrzyżowaniach z ul. Bogusławskiego i ul. Planty MZDiK informuje, że w chwili obecnej nie zachodzi konieczność stosowania takich wygrodzeń. Ponadto rozwiązanie to w znaczny sposób utrudniałoby zimowe utrzymanie ulic w tych miejscach. W celu wyeliminowania takich sytuacji(…) tut. Zarząd zwróci się Komendy Miejskiej Policji oraz Straży Miejskiej w Radomiu z prośbą o objęcie nadzorem ulicy Traugutta pod kątem przestrzegania przepisów Prawa o Ruchu Drogowym.”

Pracownikom MZDiK proponuję wybranie się w okolice tych przejść i sprawdzenie czy problem rzeczywiście nie występuje. Może zobaczą więcej niż zza urzędniczego biurka. Chyba, że dalej będą przerzucać odpowiedzialność na innych.

Argument o utrudnianiu odśnieżania nie powinien decydować o bezpieczeństwie pieszych przez cały rok. Co ciekawe separatory takie stosowane są od pewnego czasu w Warszawie. Ale tam może mniej śniegu pada…

PS.
Argumentacja o odśnieżaniu ciekawie wygląda jeśli porównamy ją z niedawną wypowiedzią rzecznika MZDiK na temat montażu progów zwalniających na Ustroniu >>>. Moralność Kalego?:

– W przepisach dotyczących montowania progów zwalniających nie ma żadnego odniesienia do zimowego utrzymania dróg. Wiadomo, że takie przeszkody utrudniają odśnieżanie, ale kierowcy pługopiaskarek zazwyczaj znają rozmieszczenie progów i w tych miejscach też odpowiednio zwalniają. To zarządca danej drogi podejmuje decyzję, czy zamontować progi i całorocznie poprawić bezpieczeństwo, czy tego nie robić tylko z powodu zimy. 

Warszawa. Obszar wyłączony z ruchu na ulicy Noakowskiego

Warszawa. Obszar wyłączony z ruchu na ulicy Noakowskiego

Warsztaty projektowe. Zapraszamy!

Wspólnie z Wrocławską Inicjatywą Rowerową organizujemy warsztaty projektowe dla projektantów i urzędników. Poniżej treść zaproszenie rozesłanego do potencjalnie zainteresownych.

Radom, 26 kwietnia 2011

Szanowni Państwo!

Mając na uwadze potrzebę podnoszenia jakości infrastruktury rowerowej, a także wiedzy na temat efektywnego przeznaczania środków publicznych na inwestycje drogowe,

Stowarzyszenie Wrocławska Inicjatywa Rowerowa zaprasza na warsztaty pt.

Zasady tworzenia dobrej infrastruktury rowerowej w mieście

Warsztaty poprowadzone zostaną przez specjalistów w dziedzinie projektowania infrastruktury rowerowej. Zorientowane są na przekazanie umiejętności praktycznych projektowania infrastruktury rowerowej i przeznaczone są dla projektantów, pracowników zarządów dróg i wydziałów drogowych, planistów oraz urbanistów.

Czas i miejsce:
12 maja, czwartek, godz. 10:00-16:00
Radom, Politechnika Radomska, Wydział Transportu, ul. Malczewskiego 29, sala 113
 
Program:
10:00-12:00 – Zasady tworzenia dobrej infrastruktury rowerowej w mieście (prezentacja)
12:00-12:30 – Przerwa na kawę
12:30-16:00 – Warsztat praktyczny w grupach (praca nad studium przypadku)

Prowadzenie:

 • Dr inż. Tadeusz Kopta (projektant systemów transportowych, ekspert Polskiego Klubu Ekologicznego i Ministerstwa Środowiska, na co dzień pracownik GDDKiA)
 • Marcin Hyła (koordynator sieci Miasta dla Rowerów)
 • Bartłomiej Lustofin (Miasta dla Rowerów, na co dzień pracownik GDDKiA)

Kontakt:
Zgłoszenia prosimy wysyłać na adres (e-mail): s.pawlowski@o2.pl

Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Uczestnicy warsztatów otrzymają poradnik dla projektantów pt. Zrozumieć rowerzystę. Poradnik projektowania infrastruktury przyjaznej dla rowerów.

Warsztat został dofinansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Radom. Seminarium rowerowe na Politechnice Radomskiej