Proste badanie efektywności komunikacji miejskiej

Z okazji ‘Dnia bez samochodu’ w godzinach 15:15-16:30 przeprowadziliśmy badanie wymiany pasażerów na parze przystankowej Sienkiewicza/Moniuszki. Przypomnę, że do ich uruchomienia – w imię idei przywracania komunikacji w śródmieściu – zlikwidowano w sumie 8 miejsc parkingowych. Przystanek w kierunku wschodnim zastąpił dotychczasowy Sienkiewicza/Katedra, a przystanek w kierunku zachodnim jest dodatkowym na trasie linii 1.

Radom. Ul. Sienkiewicza, komunkacja miejska odzyskuje przestrzeń
Zdjęcia: Teta

W podanym przedziale czasowym z pary przystankowej skorzystało 123 pasażerów w ciągu 1h 15 min, co daje godzinową wymianę pasażerów na poziomie 98 osób. Należy spodziewać się wzrostu wymiany pasażerów zwłaszcza w kierunku zachodnim (po dłuższym okresie funkcjonowania i przyzwyczajeniu pasażerów).

W związku z przedstawionymi danymi należy zapytać przeciwników likwidacji miejsc parkingowych – jaka wymianę godzinową miałoby te 8 miejsc? Obserwując równocześnie rotacje na sąsiadujących z nowymi przystankami stanowiskach parkingowych, średnio na 8 miejsc wymiana pasażerów wyniosła 7 osób. Jest to CZTERNASTOKROTNIE MNIEJSZA wymiana.

Radom. Ul. Sienkiewicza, komunkacja miejska odzyskuje przestrzeń
Zdjęcia: Teta

W tym właśnie miejscu należałoby zwrócić także uwagę na błędnie zaplanowany przebieg trasy nowej linii 19. Dla porównania w identycznym przedziale czasu kursowania linii 19 (badanie przeprowadzone w zeszłym tygodniu) na przystanku Kilińskiego/Focha wymiana wyniosła 5 pasażerów, co daje 4 pasażerów na godzinę i jest prawie dwudziestopięciokrotnie mniejsza od wymiany pasażerów na Sienkiewicza/Moniuszki. Stąd też jawi się jako słuszny postulat skierowania w ulicę Kilińskiego linii obsługujących również duże osiedla.

Jak przedstawiała się wymiana w szczegółach?

Przystanek w kierunku wschodnim
Linia 1 (wsiadających/wysiadających)
15:14 – 4/5=9
15:29 – 6/5=11
15:44 – 2/2=4
15:59 – 3/3=6
16:14 – 4/3=7
16:29 – 3/0=3
Suma: 40

Linia 15
15:23 – 2/0=2
15:43 – 4/7=11
16:03 – 5/5=10
16:23 – 8/6=14
Suma: 37

Razem: 77 pasażerów

Przystanek w kierunku zachodnim
Linia 1 (wsiadających/wysiadających)
15:21 – 4/2=6
15:36 – 5/1=6
15:51 – 3/1=4
16:06 – 2/4=6
16:21 – 0/5=5
Suma: 27

Linia 15
15:22 – 1/1=2
15:42 – 2/4=6
16:02 – 4/3=7
16:22 – 2/2=4
Suma: 19

Razem: 46 pasażerów

/redoxygene/

 

Warto było!

W październiku 2007 …

W październiku 2007 napisaliśmy pismo odnośnie rozszerzenia zakresu robót podczas remontu kładki dla pieszych nad ulicą Jana Pawła II więcej >>>. Pismo odniosło skutek – przeprawa wzbogaciła się o pochylnię dla osób niepełnosprawnych. Dziś miałem przyjemność zobaczyć jak służy osobie poruszającej się na wózku. Warto było!

Radom. Kładka na ul. Jana Pawła II

/PAW/

Zamień samochód na rower czyli Masa Krytyczna

W ramach obchodów …

W ramach obchodów Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu zapraszamy wszystkich do zostawienia samochodu na parkingu i przyłączenia do Rowerowej Masy Krytycznej.

Tradycyjnie już w ostatni piątek miesiąca, czyli 25 września, zgromadzimy się na placu Konstytucji 3 Maja i wspólnie przejedziemy ulicami Radomia. Zamanifestujmy, że rowerzyści też mają prawa do swoich dróg w mieście. To właśnie brak odpowiedniej infrastruktury jest główną przyczyną wyboru samochodu zamiast roweru.

Zbiórka o godz. 18.00 – a odjazd 15 minut później. Przejedziemy następującymi ulicami:
Żeromskiego, Wałową, Podwalną, Tochtermana, Traugutta, Beliny-Prażmowskiego, Czachowskiego, Żeromskiego, Młynarską, Kolberga, Szklaną, Katowicką, Wodną, 25 Czerwca, Struga, Miłą, Kusocińskiego, Chrobrego, Struga, Kelles-Krauza, Staszica – do parkingu, Niedziałkowskiego, Skłodowskiej-Curie, 25 Czerwca, Sienkiewicza, Mickiewicza, Traugutta, Moniuszki, Sienkiewicza oraz Piłsudskiego do placu Konstytucji 3 Maja.

Przypominam o przestrzeganiu regulaminu:
1.Jedziemy wolno około 12km/h (odnosi się to szczególnie do tych na czele). Masa to nie wyścig ale pokojowa manifestacja.
2.Nie jeździmy pod prąd i po chodnikach.
3.Puszczamy samochody uprzywilejowane (karetki itp.), staramy się również puszczać autobusy komunikacji miejskiej.
4.Nie prowokujemy kierowców a jeśli oni próbują nas sprowokować nie odpowiadamy agresją.
5.Jeśli jakiś radiowóz nas eskortuje stosujemy się do poleceń policjantów (w granicach rozsądku).
6.Jeśli ktoś podczas Masy nie stosuje się do któregoś z podanych punktów regulaminu pouczamy go (bez przemocy).
7.Pamiętajcie o obowiązkowym wyposażaniu roweru: lampki, dzwonek oraz sprawne hamulce. Osoby bez jakiegokolwiek oświetlenia niech nie jadą – bezpieczeństwo to podstawa!
8.Bierzemy ze sobą trąbki, dzwonki oraz dobry humor 😉

Pomagają nam:
organizator ETZT – MZDiK w Radomiu;
zabezpieczenie – radomska drogówka.

Więcej na stronie:
www.MasaKrytyczna.wRadomiu.pl

oraz forum:
www.mtb.radom.com.pl

Radom. Masa Krytyczna

Radom. Masa Krytyczna

Zdjęcia: Raider

Łącznik Warszawska – Żółkiewskiego

Mimo pewnych …

Mimo pewnych zawirowań >>> trwa budowa drogi rowerowej w ul. Warszawskiej mając na uwadze uniknięcie błędu przy budowie trasy wzdłuż al. Chrobrego – wystosowaliśmy pismo z prośbą o wybudowanie łącznika pomiędzy trasą na ul. Warszawskiej a ciągiem pieszo-rowerowym na ul. Żółkiewskiego. Poniżej przedstawiamy jego treść.

Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Radomiu

Dotyczy budowy drogi rowerowej w ul. Warszawskiej

W związku z pracami trwającymi przy budowie drogi rowerowej w ulicy Warszawskiej  prosimy o uwzględnienie jej połączenia z istniejącym ciągiem pieszo-rowerowym po północnej stronie ulicy Żółkiewskiego oraz z ulicą Sobieskiego poprzez wybudowanie łącznika oraz wytyczenie przejazdu rowerowego. Dzięki takiemu rozwiązaniu mieszkańcy osiedla Michałów będą mieli bezpośredni dostęp do drogi rowerowej w ulicy Warszawskiej.

Nadmieniamy, że rozwój infrastruktury rowerowej wpisuje się w prowadzone przez Gminę działania na rzecz zrównoważonego transportu i jest zgodny z Programem ochrony środowiska dla Miasta Radomia przyjętym przez Radę Miejską w Radomiu uchwałą  731/2005 z dnia 19 grudnia 2005 r.

Radom. Warszawska/Żółkiewskiego

Radom.Ul. Warszawska

Radom.Ul. Warszawska

/PAW/

[FOTO] Warszawska – prace postępują

Prace na ul. Warszawskiej przebiegają zgodnie z harmonogramem, praktycznie na całej długości zachodniej strony ulicy jest już wyznaczona droga rowerowa. Praktycznie – prace nie są wykonywane na odcinku około 50 metrów przed ul. Rybną. W tym miejscu wykonano za to łuk i obniżono krawężnik pod przyszły przejazd rowerowy prowadzący na drugą stronę ulicy.

Radom. Budowa drogi rowerowej w ul. Warszawskiej

ul. Warszawska, rondo

Radom. Budowa drogi rowerowej w ul. Warszawskiej

ul. Warszawska

Radom. Budowa drogi rowerowej w ul. Warszawskiej

ul. Warszawska/Pułaskiego

Radom. Budowa drogi rowerowej w ul. Warszawskiej

ul. Warszawska

Radom. Budowa drogi rowerowej w ul. Warszawskiej

ul. Warszawska/Karczemnego

Radom. Budowa drogi rowerowej w ul. Warszawskiej

ul. Warszawska/Rybna

Radom. Budowa drogi rowerowej w ul. Warszawskiej

ul. Warszawska, garbrania

Radom. Budowa drogi rowerowej w ul. Warszawskiej

ul. Warszawska, Automobilklub Radomski

Radom. Budowa drogi rowerowej w ul. Warszawskiej

ul. Warszawska, skrzyżowanie z drogą rowerową w ul. Szarych Szeregów

/PAW/

Sukces programu ‚Rowerem do szkoły’

Pod koniec wakacji …

Pod koniec wakacji Urząd Miejski zakończył montaż stojaków rowerowych przed radomskimi szkołami w ramach programu ‚Rowerem do szkoły’. W sumie zamontowano 230 stojaków typu odwrócone U przed 19 placówkami. Stojaki cieszą się dużą popularnością wśród nauczycieli i uczniów. Szczególnie obleganym jest parking przy LO im. Jana Kochanowskiego codziennie parkuje tam kilkadziesiąt rowerów.

Radom. Stojaki rowerowe przed szkołami

Niestety nie ustrzeżono się błędów, jednym z najpoważniejszych jest montaż stojaków na trawie – LO im. Stanisława Konarskiego czy w miejscach do których ciężko przecisnąć się z rowerem z powodu zaparkowanych samochodów – Zespół Szkół Technicznych. Liczymy również na to, że stojaki zostaną zadaszone.

Radom. Stojaki rowerowe przed szkołami

Radom. Stojaki rowerowe przed szkołami

Niemniej cieszy nas to, że miasto po kilku latach starań Bractwa Rowerowego zaczęło zauważyć rowerzystów i budować odpowiednią infrastrukturę. Drobne niedociągnięcia na pewno da się łatwo usunąć. Dziękujemy!

/PAW/