Nie baw się w duchy. Oświetl rower!

Zapraszamy na …

Zapraszamy na happening Bractwa Rowerowego i Straży Miejskiej: „Nie baw się w duchy. Oświetl rower!”. Piątek 31 października, Plac Konstytucji 3 Maja, godzina 15. Pierwszych 20 rowerzystek lub rowerzystów, którzy odpowiedzą na niezbyt trudne pytanie ze specjalnie przygotowanego quizu o ruchu rowerowym w Radomiu otrzyma nagrody – zestaw lampek. Mamy także nagrody pocieszenia! Oprócz gadżetów rozdamy również materiały edukacyjne na temat rowerów i bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Radom. Nie baw się w duchy. Oświetl rower!

Detekcja rowerów – telenowela trwa

W związku z trwającą …

W związku z trwającą przebudową skrzyżowania al. Grzecznarowskiego z obwodnicą południową ponownie zwracamy się o zastosowanie dla rowerów detekcji automatycznej.

 

Z niepokojem przyglądamy się kolejnej przebudowie skrzyżowania z sygnalizacją świetlną, na której zastosowano niezgodne z prawem przyciski na przejazdach dla rowerów.

 

Zgodnie z definicją zawartą w rozdziale 3.1. załącznika nr 3 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. Nr 220, poz. 2181 ze zm.) detektor to element wykrywający poszczególne grupy uczestników ruchu (pojazdy lub pieszych), którego działanie polega na wytworzeniu sygnału przy każdym wykryciu uczestnika ruchu znajdującego się w strefie detekcji. Sygnał wytwarzany jest automatycznie w przypadku pojazdów, a w sposób wymuszony bądź automatyczny w przypadku pieszych. Detektory dzielą się na ręczne (przyciski sterownicze) i działające samoczynnie (indukcyjne, magnetyczne, podczerwone, mikrofalowe, radarowe, laserowe, rezonansowe, akustyczne, radiowe, wideo, zbliżeniowe i podobne). Detektory dla pojazdów dzielą się ponadto pod względem instalacji na wbudowane w nawierzchnię i nadjezdniowe oraz na czynne (wysyłające wiązkę fal i obierające część wiązki odbitą od obiektu) i bierne (odbierające wiązkę fal wysyłaną przez obiekt).

Z przepisu art. 2 pkt 47 Prawa o Ruchu Drogowym jednoznacznie wynika, że rower jest pojazdem. Co za tym idzie – sygnał zielony dla rowerów, jak wskazuje przywołane rozporządzenie, musi być wytwarzany automatycznie. Wymuszone wytwarzanie sygnałów jest bowiem dozwolone jedynie w przypadku pieszych.

Urządzenia detekcyjne dla pojazdów (a więc m.in. rowerów) powinny ponadto spełniać wymagania określone w rozdziale 3.3.4. wspomnianego załącznika do rozporządzenia z dnia 3 lipca 2003 r. Rozdział poświęcony wymaganiom technicznym dla przycisków (3.3.5.1.) zatytułowany jest natomiast „Przyciski dla pieszych”, co jednoznacznie wskazuje, że ustawodawca ograniczył możliwość stosowania przycisków do wykrywania tylko tej grupy uczestników ruchu.

Powyższe stanowisko koresponduje ze stanowiskiem wyrażonym przez specjalistów z Zespołu ds. Dróg Rowerowych GDDKiA, którzy jednoznacznie stwierdzili, że wzbudzanie sygnalizacji świetlnej dla rowerów powinno być automatyczne a przyciski są nielegalne.

Jak każdy organ administracji publicznej, Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji jest obowiązany działać na podstawie i w granicach prawa. Oczekujemy zatem, że sygnalizacja na skrzyżowaniu Grzecznarowskiego/obwodnica południowa zostanie wykonana tak, by była zgodna z obowiązującym prawem.Rowerowy łącznik na Zielonej

Zwróciliśmy się do …

Zwróciliśmy się do MZDiK z wnioskiem o budowę łącznika rowerowego w ciągu ulicy Zielonej przez drogę krajową nr 7:

Zwracamy się z wnioskiem o budowę łącznika rowerowego w ciągu ulicy Zielonej wraz z przejazdem dla rowerów przez ulicę Czarnieckiego.

Postulowany łącznik ułatwi przemieszczanie się na kierunku z/do śródmieścia mieszkańcom osiedla Wacyn a także pozwoli na ominięcie dość obciążonych ruchem skrzyżowań z ul. Wernera i Okulickiego. Przybliżony możliwy przebieg przedstawiamy w załączeniu.

Zamieściliśmy go także na naszej mapie.

Brakujące przejazdy na Kozienickiej

Złożyliśmy wniosek do…

Złożyliśmy wniosek do MZDiK w sprawie brakujących przejazdów na ulicy Kozienickiej:

„Zwracamy się z wnioskiem o wyznaczenie przejazdów dla rowerów w ciągu drogi dla rowerów i pieszych w ulicy Kozienickiej na przecięciach z ulicą Lesiowską, Północną i Potkańskiego.

Wyznaczenie przejazdów pozwoli zachować ciągłość jazdy rowerem, spójność sieci i zwiększy czytelność zachowań dla wszystkich uczestników ruchu. Ponadto postulujemy o dopuszczenie ruchu rowerów oznakowaniem C16/T22 na chodniku od ul. Potkańskiego do najbliższego wjazdu bramowego. Jako rozwiązanie tymczasowe (do czasu powstania drogi rowerowej) umożliwi włączenie się do ruchu rowerzystom poruszającym się w kierunku Jedlni.”