Młodzianowska. Włączenie w rondo

Poniżej pismo wysłane…

Poniżej pismo wysłane do MZDiK w sprawie zmian na ul. Młodzianowskiej

W związku z tym, że mieliśmy wcześniej możliwości zapoznania się ze zmianami projektowymi dotyczącymi budowy ronda pod wiaduktem na ul. Młodzianowskiej niniejszym chcemy złożyć propozycję budowy łącznika rowerowego. Według obecnego projektu ruch rowerowy z osiedla Ustronie będzie kierowany kładką w stronę ul. Wierzbickiej poprzez ciąg pieszo-rowerowy na ul. Tartacznej. Projektant nie umożliwił dotarcia rowerem poprzez wiadukt w ul. Młodzianowskiej w kierunku centrum Radomia. Zmuszanie rowerzystów do nadkładania blisko 3 km, jazdy niebezpieczną ul. Wierzbicką a później niepełną infrastrukturą na ul. 1905 Roku w celu dotarcia do pasów dla rowerów na ul. Kościuszki stoi w sprzeczności z kształtowaniem dogodnych tras rowerowych. Ten błąd projektowy proponujemy po części zniwelować poprzez budowę ok 100 m odcinka asfaltowej drogi dla rowerów wzdłuż najazdu na kładkę i włączenia jej w rondo pod wiaduktem (wizualizacja w załączeniu). Dzięki temu rowerzyści korzystając z dróg odbarczających oraz tych w  Stefie Łucznik dojadą do ul. 1905 Roku a dalej poprzez pasy dla rowerów na ul. Kościuszki do śródmieścia. Włączenie drogi dla rowerów w rondo to rozwiązanie, które zostanie przez Państwa wdrożone na skrzyżowaniu o ruchu okrężnym im. Kisielewskiego w ramach Budżetu Obywatelskiego 2017.

Radom. Wiadukt w ul. Młodzianowskiej

Radom. Wiadukt w ul. Młodzianowskiej

Park Planty. Walczymy o przejście w osi głównej alei

Poniżej przedstawiamy…

Poniżej przedstawiamy pismo wysłane do Wydziału Inwestycji Urzędu Miejskiego w Radomiu w sprawie parku Planty. Zamieszczamy również odpowiedź Urzędu.

W nawiązaniu upublicznieniem planów dotyczących remontu parku Planty (zobacz >>>) zwracamy się z prośbą o przeniesienie przejścia znajdującego się po północnej stronie skrzyżowania Kościuszki / Planty w oś głównej alei parkowej. Zaproponowane obecnie rozwiązania polegające na przeznaczeniu 3 ukośnych alejek wyłącznie dla rowerzystów dyskryminują ruch pieszych, który w parku powinien mieć priorytet. Ponadto wnosimy o połączenie w jeden ciąg pasów rowerowych na ul. Kościuszki z drogą dla rowerów biegnącą z kierunku ul. 1905 Roku oraz o doprowadzenie ciągu rowerowego biegnącego wzdłuż głównej alei parkowej do ul. Traugutta. Propozycje rozwiązań poniżej.
Prosimy również o nie wydzielanie na alejce parkowej części przeznaczonej dla rowerzystów linią poziomą P-1 i P-2 a jedynie o zaznaczenie kierunku ich ruchu za pomocą znaku poziomego P-27.
Jednocześnie zwracamy uwagę, że na etapie tworzenia projektu nie był on konsultowany ze środowiskiem rowerzystów. Obowiązek taki wynika z Zarządzenia nr 4996/2014 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie tworzenia na terenie miasta Radomia korzystnych warunków dla promocji mobilności aktywnej i rozwoju komunikacji rowerowej.

Radom. Park Planty. Osiedle Planty

Radom. Park Planty. Osiedle Planty

 

Odpowiedź Wydziału Inwestycji Urzędu Miejskiego w Radomiu:

W nawiązaniu do otrzymanego e-maila z dnia 4 lipca 2016 roku w sprawie j/w uprzejmie informuję co następuje:

 1. Przeniesienie przejścia znajdującego się po północnej stronie skrzyżowania ul. Kościuszki i Planty w osi głównej alei parkowej wymaga zgody zarządcy drogi i stanowiska projektanta. W przypadku pozytywnego stanowiska niniejszą korektę można rozważyć w trakcie realizacji zadania.
 2. Przyjmujemy Państwa uwagę dotyczącą 3 ukośnych alejek i deklarujemy możliwość ich poszerzenia w trakcie realizacji robót również dla ruchu pieszego.
 3. Oznakowanie poziome alejki parkowej zostanie również poddane odrębnej analizie, a ewentualne zasadne korekty oznakowania są możliwe w trakcie realizacji prac.
 4. Zgodnie ze stanowiskiem zarządcy drogi dodatkowy przejazd rowerowy na odcinku ul. Traugutta na wysokości parku spowodowałyby zagrożenie bezpieczeństwa ze względu na istniejący na tym odcinku pas lewoskrętu oraz zatokę autobusową. Ponadto nadmieniam, że ul. Traugutta planowana jest do kompleksowej przebudowy w związku z realizacją projektu Wodociągów Miejskich, co wymagało będzie wykonania odrębnej dokumentacji projektowej i nowej organizacji ruchu w tym rejonie.

Jednocześnie informuję, że zadanie związane z przebudową głównej alejki parkowej w Parku Planty zostało wprowadzone do budżetu gminy pod koniec l półrocza bieżącego roku dzięki uzyskanym oszczędnościom na innych zadaniach, co z uwagi na bardzo krótki czas przygotowania i realizacji inwestycji wymagało bardzo pilnych działań umożliwiających wykonanie robót w bieżącym roku. Za powstałe niedogodności przepraszamy i deklarujemy pełną współpracę w tym zakresie.

Wygraliśmy! Budżet obywatelski 2017

W ramach budżetu …

W ramach budżetu obywatelskiego 2017 Bractwo Rowerowe złożyło 20 projektów, 7 z nich przeszło do etapu głosowania i aż 5 wygrało! Ponieważ każdy projekt składał się z kilku mniejszych w sumie będziemy mogli cieszyć się z:

 • drogi dla rowerów wzdłuż ul. Szarych Szeregów
 • drogi dla rowerów wzdłuż ul. 11 Listopada
 • ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Kozienickiej
 • łącznika dla rowerów ul. Czachowskiego – ul. Batorego
 • łącznika dla rowerów rondo Kisielewskiego – ul. Krakowska
 • łącznika dla rowerów ul. Placowa – ul. Kwiatkowskiego wraz z drogą dla rowerów do ronda Dmowskiego
 • wypożyczali rowerów towarowych
 • 200 stojaków U-kształtnych na terenie miasta

W sumie daliście nam 18026 punktów dzięki, który powstanie blisko 4 km dróg dla rowerów!
Niniejszym chcemy gorąco podziękować wszystkim, którzy zagłosowali na nasze wnioski!, bez Was nie osiągnęlibyśmy tego! Pozdrawiamy! I niech się kręci! 

Radom. Finał Budżetu Obywatelskiego 2017