Wnioski do planu zagospodarowania alei Grzecznarowskiego

W związku z ukazaniem…

W związku z ukazaniem się obwieszczenia o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru węzłowego Grzecznarowskiego, Niemcewicza, Jarzynowa, Biała zgłosiliśmy następujące wnioski:

 1. Określenie parametrów al. Grzecznarowskiego dla klasy technicznej Z – zbiorczej. (może nie przejść bo w studium jest G)
 2. Wyznaczenie wydzielonych obustronnych, asfaltowych dwukierunkowych dróg dla rowerów wzdłuż al. Grzecznarowskiego – zgodnie ze „Studium”
 3. Wyznaczenie przejścia dla pieszych w poziomie terenu wraz z przejazdem dla rowerów przez al. Grzecznarowskiego na wysokości istniejącego chodnika wzdłuż rowu odwadniającego wraz z przeprowadzeniem drogi dla rowerów przez Park Ustronie od ulicy Jana Pawła II.
 4. Wyznaczenie przejścia dla pieszych w poziomie terenu przez al. Grzecznarowskiego w ciągu ulicy Kwiatkowskiego / Konopnickiej.
 5. Przewidzenie miejsca w pasie drogowym ulic Jana Pawła II oraz Grzecznarowskiego na zlokalizowanie torowiska tramwajowego.
 6. Wprowadzenie wskaźników maksymalnej liczby miejsc postojowych dla poszczególnych funkcji w tym dla zabudowy mieszkaniowej i usługowej, w tym możliwie niskie nieprzekraczalne wskaźniki liczby prywatnych naziemnych miejsc postojowych.
 7. Określenie minimalnej liczby miejsc postojowych dla rowerów dla poszczególnych funkcji.
 8. Wprowadzenie wskaźników dla ujednolicenia nośników reklamowych (wskazana jest definicja szyldu, określenie dopuszczalnego umiejscowienia szyldów na budynkach, zakaz umieszczania nośników na balkonach, oknach a także na słupkach systemu informacji przestrzennej, ograniczenie możliwości stosowania bilboardów, w tym reklam świetlnych).
 9. Nakaz stosowania technologii i materiałów zapewniających maksymalny komfort poruszania się pieszych – dopuszczalne materiały: bitumy, beton, kostka brukowa cięta, kostka betonowa niefazowana, mieszanki mineralno-żywiczne lub inne zapewniające równą powierzchnię.
 10. Przeznaczenie działek nr 156/38, 156/39, 164/4 (fragment), 29 (fragment), 42 (fragment) pod zieleń urządzoną parkową z zakazem zabudowy.
 11. Ze względów estetycznych wprowadzenie zakazu używania barier segmentowych na obszarze objętym planem zagospodarowania przestrzennego.

Radom. Postulowane przejście przez al. Grzecznarowskiego przy Komforcie

Zniszczone stojaki

Z związku z …

Z związku z dewastacją stojaków rowerowych przez parkujące samochody zwróciliśmy się do MZDiK z prośbą o ich naprawę lub wymianę. Wskazaliśmy następujące lokalizacje:
– ul. Lekarska (przychodnia)
– ul. Moniuszki (sklep mięsny)
– ul. Tochtermana (szpital)
– ul. Traugutta (PTTK)
– ul. Żeromskiego (sklep Megi) – ponowny montaż
– ul. Reja (skrzyżowanie z ul. Wolność)
– ul. Struga (skrzyżowanie z ul. Wąską)
– ul. Żeromskiego (skład win)

Jednocześnie po raz drugi zostaliśmy zmuszeni wystąpić o usunięcie nielegalnych reklam blokujących stojaki. Jeden z zakładów fotograficznych z uporem lepszej sprawy przypina się reklamy do stojaków m.in. na placu Kazimierza Wielkiego czy skrzyżowaniu Żeromskiego / Słowackiego. 

Radom. Zniszczony stojak na ul. Moniuszki

Radom. Zniszczone stojaki przez przychodnią na ul. Lekarskiej

Fundujemy stojaki dla cmentarza

Miło nam …

Miło nam poinformować, że na cmentarzu rzymskokatolickim na ulicy Limanowskiego ustawiono stojaki rowerowe w kształcie odwróconej litery U. Tym samym parafia która zarządza nekropolią włączyła się do wspólnej akcji Bractwa Rowerowego i Gazety Wyborczej (zobacz >>>). W jej ramach namawiamy różne instytucje do montażu prawidłowych stojaków rowerowych. Prawidłowych czyli takich, do których można przypiąć ramę roweru a nie tylko koło. Najczęściej takie stojaki mają kształt odwróconej litery U.

Tym razem akcja była nietypowa ponieważ fundatorami stojaków zostało Bractwo Rowerowe oraz producent urządzeń Pana Józef Wydra. Wspólnie z opiekunem cmentarza księdzem Piotrem Zamarią ustaliliśmy, że stojaki zostaną zamontowane przy wejściu głównym od strony ulicy Limanowskiego. Mamy również deklarację, że po wybudowaniu nowego budynku kancelarii od strony ulicy Dębowej tam też zostaną ustawione kolejne urządzenia.

Do tegorocznej akcji „Rowerem na zakupy” przyłączyły się następujące instytucje zapewniając w sumie 26 miejsc parkingowych:
– Teatr Powszechny, pl. Jagielloński 15 – 20 miejsc parkingowych (zobacz >>>)
– Cmentarz rzymskokatolicki, ul. Limanowskiego 72 – 6 miejsc parkingowych

W ciągu trzech lat trwania wspólnej akcji Bractwa Rowerowego i Gazety Wyborczej rowerzyści w Radomiu zyskali już 188 miejsca parkingowe! 

Radom. Stojaki rowerowe, cmentarzrzymskokatolicki, ul. Limanowskiego, cementary bicycle parking rack

Radom. Stojaki rowerowe, cmentarzrzymskokatolicki, ul. Limanowskiego, cementary bicycle parking rack

Ruszamy z Jazdą z miasta!

Zaczynamy cykl rowerowych wycieczek „Jazda z miasta!”. Już 27 kwietnia jedziemy do Muzeum Witolda Gombrowicza we Wsoli. Zapraszają Bezpłatny Tygodnik „7 Dni”, Salon Rowerowy Rodex i Bractwo Rowerowe

Nasze cele w tegorocznym cyklu to:

 • 27 kwietnia – Muzeum Gombrowicza;
 • 18 maja – Leśny Ośrodek Edukacyjny w Jedlni Letnisko (Święto Polskiej Niezapominajki);
 • 22 czerwca – Rezerwat Królewskie Źródła;
 • 20 lipca –  Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku;
 • 24 sierpnia – Przejazd, parking leśny vis’a’vis szkółki leśnej;
 • 21 września – Pionki, siedziba Nadleśnictwa Kozienice;
 • 19 października – leśny parking w pobliżu Zadobrza (skrzyżowanie Jastrzębiej Drogi i żółtego szlaku rowerowego).

Wycieczka do Muzeum Gombrowicza, tak jak w dwa lata temu i przed rokiem będzie miała mieszany, terenowo-szosowy charakter. Pierwsza część powiedzie ścieżkami Puszczy Kozienickiej, druga szosą przez Kozłów, Wojciechów i Owadów. Trasę najłatwiej będzie pokonać rowerem MTB, krosowym lub trekingowym. Rower miejski nie będzie tu najlepszym wyborem.

Spotykamy się o godz. 10 za starym młynem na Pacynce, w pobliżu Dąbrowy Kozłowskiej. Dojazd na miejsce zbiórki ulicami Zbrowskiego, Energetyków i Starą Wolę Gołębiowską. Starą Wolą dotrzemy do skrzyżowania z ul. Potkańskiego, gdzie skręcamy w lewo. Potkańskiego doprowadzi nas do granic miasta – mostu na Pacynce. Zaraz za mostem jest lekki podjazd i za nim skręcamy w prawo, w pierwszy asfaltowy zjazd prowadzący do Dąbrowy Kozłowskiej. Na tym zjeździe – zbiórka.

O godz. 10.15 ruszamy w trasę. Przez Kozłowskie Komorniki dojedziemy do zielonego szlaku rowerowego, wiodącego na Wielka Górę. Na „szczyt” tym razem wjeżdżać nie będziemy. Z „zielonego” skręcimy w lewo, w nowopowstałą, wygodną szutrówkę, łączącą Kozłów z Kieszkiem. Podążymy do Kozłowa na leśny parking. Tam nieco odpoczniemy i ruszymy szosą w stronę Wojciechowa. Z zachowaniem zasad ruchu drogowego, powoli i ostrożnie będziemy musieli przeciąć trasę Radom – Brzóza i po minięciu krzyżówki, przemieścić się przez Owadów aż do Wsoli – do Muzeum Gombrowicza.

W muzeum, jak zwykle – ognisko i upominki od sponsora Salonu Rowerowego Rodex.

By wziąć udział w naszej imprezie, trzeba wysłać sms o treści „7dni.jazdakwiecien.imienazwisko” na nr 7248. Koszt sms-a to 2 zł netto (2,46 zł brutto). Po wysłaniu wiadomości otrzymacie Państwo sms-a zwrotnego. Należy go zachować do kontroli podczas wydawania posiłków na mecie. Koniecznie więc zabierzcie na „Jazdę” telefon komórkowy. Wysłanie jednego sms-a uprawnia do skorzystania przez jedną osobę z wycieczki oraz poczęstunku. Można jednak z tego samego numeru telefonu zarejestrować na „Jazdę”, np. kilku członków rodziny czy kilku znajomych. Na sms-owe zgłoszenia czekamy do soboty, 26 kwietnia do godz.10.

„Jazda z miasta!” ruszy w ładną pogodę i nawet  gdyby padał bardzo mały deszcz, zapowiadający się na przejściowy. Jeśli opady będą spore, wyjazd odwołujemy.

Radom. Jazd z miasta!

Uwagi do Mapy zagrożeń

Poniżej przedstawiamy…

Poniżej przedstawiamy uwagi Bractwa Rowerowego zgłoszone w ramach konsultacji społecznych dotyczących opracowania „Mapy zagrożeń”.

Sytuacja tzw. niechronionych uczestników ruchu ulega w Radomiu stałemu pogorszeniu, a liczba przejść na których dochodzi do częstych potrąceń cały czas się wydłuża. W zawiązku z powyższym wnosimy o podjęcia radykalnych działań zmierzających do zmiany tego stanu rzeczy. Nie zgadzamy się na to, żeby jedynym sposobem na poprawę bezpieczeństwa była likwidacja przejść, dodawanie pomarańczowych obwódek wokół znaków lub pulsujących świateł obok przejść. Działania te nie przynoszą pożądanych efektów, gdyż na przejściach tak wyposażonych nadal dochodzi do potrąceń. Sztandarowe przykłady to zebry na ulicy 11 Listopada przy LO im. Stanisława Staszica, ulicy Narutowicza przy hali MOSiR oraz Jana Pawła II przy przedszkolu (sic!). Z kolei po likwidacji przejścia przy skrzyżowaniu 25 Czerwca / Curie-Skłodowska bezpieczeństwo uległo wręcz pogorszeniu – po jego zniesieniu doszło w tym miejscu do 4 potrąceń w tym jednego śmiertelnego. Pomimo tego, że bezpośrednim sprawcami wypadków są uczestnicy ruchu, to również zarządca drogi, policja i Straż Miejska są odpowiedzialni za bezpieczeństwo. Wina za zdarzenia drogowe obciąża pośrednio urzędników, którzy zasłaniając się płynnością ruchu (czemu tylko samochodowego?) nie chcą stosować sprawdzonych metod poprawy bezpieczeństwa. Wiedza o tym, które miejsca są niebezpieczne, nie jest tajemną. Wystarczy odrobina dobrej woli i zaangażowania, aby ją pozyskać – zarówno od mieszkańców, organizacji pozarządowych czy w końcu od służb wzywanych do zdarzeń. Wiedza na temat skutecznych środków zapobiegających wypadkom jest również ogólnodostępna – do dyspozycji jest szeroki wachlarz literatury i doświadczeń innych miast. Można stosować tanie i sprawdzone metody: progi wyspowe, wyniesione skrzyżowanie, meandrowanie jezdni, naprzemienne parkowanie czy w końcu sygnalizację świetlną.

Ponadto wnosimy, aby „Powiatowy Program Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego na lata 2015–2018” zwierał szczegółowe wytyczne poprawy bezpieczeństwa dla każdego z przejść wraz z harmonogramem prac związanych z ewentualną przebudową.  Wnosimy również o zapisanie w Programie konieczności powołania wzorem innych miasta specjalnej komórki MZDiK zajmującej się analizą zdarzeń drogowych oraz przyczyn ich powstawania. Pozwoliłoby to na wcześniejsze wykrywanie miejsc szczególnie niebezpiecznych i uruchomienie odpowiednich działań naprawczych.

Poniżej przedstawiamy spis przejść dla pieszych na których dochodzi do znacznej liczby zdarzeń drogowych z wnioskiem o umieszczenie ich na Mapie Zagrożeń. Dane pochodzą z Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (lata 2007-2013) i zostały pozyskane od Komendy Głównej Policji. Niestety z powodu błędów powstałych przy wypełnianiu Kart zdarzeń drogowych nie jest to pełen obraz zagrożeń występujących w danym miejscu. Dla przykładu poniższy spis nie zawiera m.in. 9 zdarzeń z ulicy Narutowicza czy 8 z ulicy Jana Pawła II. Powodem jest brak przypisania zdarzenia do konkretnego skrzyżowania czy numeru budynku co nie pozwala na poprawnie zidentyfikować miejsca kolizji.

Spis przejść dla pieszych na których dochodzi do znacznej liczby potrąceń

Skrzyżowanie (przejście) / Instytucja

Liczba zdarzeń

Wierzbicka / Gębarzewska / Czarnoleska

14

Limanowskiego / Przechodnia

13

Prażmowskiego / PKS

13

Poniatowskiego / Traugutta

12

Chrobrego / Jasińskiego

10

Chrobrego / Sowińskiego

10

1905 Roku / Tytoniowa

9

Prażmowskiego / Traugutta

9

11 Listopada / XILO

8

25 Czerwca / Żeromskiego

8

Narutowicza / Chałubińskiego

7

Struga / Niedziałkowskiego

7

Szarych Szeregów / Rodziny Winczewskich

7

Warszawska / Rondo

7

11 Listopada / Sportowa

6

25 Czerwca / Park Leśniczówka

6

Słowackiego / Kościelna

6

Zbrowskiego / Biedronka

6

Jana Pawła II / Gagarina

6

Wierzbicka / Żakowicka

5

Narutowicza / Sedlaka

5

Mieszka I / Królowej Jadwigi

4

Słowackiego / Giserska

4

Jana Pawła II / Przedszkole nr 14

4

25 Czerwca / Curie-Skłodowskiej

4

Narutowicza / Podwalna

3

                               Źródło: System Ewidencji Wypadków i Kolizji, 2007-2013

Niebezpieczne miejsca i sytuacje; problemy naruszania porządku publicznego:

1.  Anektowanie chodników i stref pieszych przez kierowców. Problem niezgodnej z prawem jazdy po chodnikach, parkowania samochodów w miejscach niedozwolonych (zbyt blisko przejść dla pieszych, skrzyżowań, z dala od krawędzi jezdni, pozostawianie mniej niż 1,5 m chodnika, utrudnianie ruchu pieszego). Problem jest nagminny, akceptowany społecznie i częstokroć tolerowany przez służby mundurowe (policja, straż miejska) (funkcjonariusze nie zauważają łamania prawa lub je ignorują).

Miejsca występowania: większość chodników położonych przy ulicach (np. ul. Żeromskiego / 25 Czerwca / Czachowskiego, Słowackiego, Młynarska, Sienkiewicza / Mickiewicza), strefy zamieszkania, w których zgodnie z prawem parkowanie dozwolone jest tylko w wyznaczonych miejscach (np. ul. Rwańska, Prusa).

2. Nieprzestrzeganie przez kierowców prawa dającego pierwszeństwo przejścia pieszym na przejściach dla pieszych. Problem jest nagminny. Szczególnie niebezpieczne w przypadkach ulic o znacznych przekrojach i łamanym ograniczeniu prędkości. Nieskuteczność działania w tym zakresie służb mundurowych. Miejsca występowania: całe miasto (np. ul. Żeromskiego / Młynarska, Beliny-Prażmowskiego, Słowackiego, Szarych Szeregów, 25-Czerwca, 1905 Roku, Wierzbicka).

3. Nieprzepuszczanie przez kierowców pieszych na przejściach dla pieszych z sygnalizacją świetlną. Podczas fazy światła zielonego przeznaczonego dla pieszych kierowcy skręcający nie zachowują ostrożności i nie przepuszczają pieszych przechodzących przez jezdnię. Problem złego wykalibrowania świateł, obecności zielonych strzałek, braku akcji policyjnych. Miejsce występowania: większość ulic z sygnalizacją świetlną i ułatwieniami prawoskrętu (np. ul.  Słowackiego / 25 Czerwca, Żeromskiego / 25 Czerwca).

4. Polityka transportowa miasta, powodująca marginalizację niekonfliktogennych środków transportu (pieszy, rowerowy), a przez to długofalowo przyczyniając się do spadku bezpieczeństwa w mieście. Przykłady: dysproporcja w nakładach inwestycyjnych i remontowych względem chodników i jezdni, długie czasy oczekiwania na przejściach wyposażonych w sygnalizację świetlną (np. 25 Czerwca / Kelles-Krauza, Słowackiego / 25 Czerwca), dyskryminująca konieczność ręcznego włączania świateł przez pieszych) (np. 25 Czerwca / Kelles-Krauza, Słowackiego / 25 Czerwca), mała ilość i dalsza likwidacja przejść dla pieszych w śródmieściu (np. rejon Galerii Słonecznej).

5. Niebezpieczna i niewygodna nawierzchnia chodników. Miejsca występowania: większość chodników miejskich. Wiele z chodników nie było przez wiele lat remontowanych, pomimo, że przyległe jezdnie są remontowane regularnie (np. ul. Młynarska, Lubelska, Limanowskiego). Deptak ul. Żeromskiego – wadliwie wykonany w przestarzałej technologii, niewygodny i niebezpieczny dla pieszych. 

6. Niska jakość systemu udogodnień rowerowych w mieście. Mała ilość stref uspokojonego ruchu. Sieć dróg rowerowych niespójna, brak możliwości przejeżdżania rowerem w miejscach celowych utrudnień dla ruchu samochodowego (np. brak skręt z ul. Moniuszki w ul. Narutowicza). Niebezpieczne wydzielone drogi rowerowe (np. ul. Kelles-Krauza), wysoki krawężnik na początku drogi rowerowej na ul. Chrobrego przy moście nad Potokiem Północnym.

7. Brak należytego utrzymania dróg rowerowych, w tym kontrapasów (np. ul. Górna). W zimie zalegający śnieg, na wiosnę piach.

8. Przekraczanie dopuszczalnej prędkości przez kierowców. Problemem jest nieskuteczność akcji policyjnych i Straży Miejskiej. Liberalne wykalibrowanie i mała ilość fotoradarów w mieście, karanie kierowców za łamanie ograniczania do 50 km/h dopiero po przekroczenie przez kierowócw prędkości o 30 km/h (raport NiK). Miejsce występowania: wszystkie ulice miejskie. Problem szczególnie dotkliwy na ulicach przelotowych o dużych przekrojach (np. ul. Żeromskiego/Lubelska, 25 Czerwca, Wierzbicka, 1905 Roku, Beliny-Prażmowskiego, Grzecznarowskiego, Poniatowskiego). Problem nasila się w godzinach nocnych, kiedy wyłączone są światła, jest mały ruch i mało kontroli. Problem szczególnie dotkliwy dla okolicznych mieszkańców – hałas – naruszenie porządku publicznego. 

9. Przekraczanie dozwolonej prędkości i nieustępowanie pierwszeństwa przejścia pieszym w strefach zamieszkania. Dozwolona max. Prędkość 20 km/h jest notorycznie łamana. Piesi nie są przepuszczani. Miejsce występowania: wszystkie strefy zamieszkania, np. ul. Rwańska, Szewska.

10. Agresywne i wulgarne zachowanie grup w przestrzeni publicznej. Mała ilość patroli pieszych na głównych ulicach miasta. Np. ul. Żeromskiego, dworzec PKP. Mała ilość i nieskuteczność interwencji.

Radom. Śmiertelne potrącenia na ul. Szarych Szeregów[Rowerem na zakupy] Teatr Powszechny

Początek wiosny i …

Początek wiosny i kolejna, po montażu stacji naprawy rowerów (zobacz >>>), niespodzianka. Teatr Powszechny im. Jana Kochanowskiego w Radomiu na naszą prośbę z zeszłego roku ufundował i zamontował stojaki rowerowe. Tym samym dołączył do wspólnej akcji Bractwa Rowerowego i Gazety Wyborczej „Rowerem na zakupy”. Widzowie podobnie jak to się dzieje w Łodzi, Szczecinie czy Krakowie po bilety czy na spektakl będą mogli się wybrać rowerem. W sumie zyskaliśmy aż 20 miejsc postojowych. Jest ich na tyle dużo, że będą mogli z nich korzystać również uczniowie pobliskiego Zespołu Szkół Medycznych, którzy do tej pory byli zmuszeni przypinać jednoślady do barierek.

W imieniu rowerzystów i swoim dziękujemy!

W ciągu trzech lat trwania wspólnej akcji Bractwa Rowerowego i Gazety Wyborczej rowerzyści w Radomiu zyskali już 182 miejsca parkingowe! 

Radom. Stojaki U kształtne przez Teatrem Powszechnym

Radom. Stojaki U kształtne przez Teatrem Powszechnym

[Film] Bubel 25 lecia czyli za co ci ludzie biorą pieniądze?

W zeszłym roku otwarto dla ruchu wiadukt w ulicy Wyścigowej nad budowaną obwodnicą południową. Niestety oddano do użytku również drogę dla rowerów. Na ciągu od strony basenu Neptun w kierunku ulicy Jana Pawła II projektant nie przewidział infrastruktury dla rowerzystów, za to zaprojektował ją po stronie przeciwnej zmuszając użytkowników do niepotrzebnego, wielokrotnego przekraczania jezdni. Dzięki temu liczba potencjalnych punktów kolizji na 80 metrowym odcinku z 2 wzrosła do 9! W tym miejscu nie powinno być żadnej infrastruktury rowerowej, rowerzyści powinni poruszać się na zasadach ogólnych po jezdni. Zastosowane rozwiązanie stoi w sprzeczności z dobrą praktyką, zdrowym rozsądkiem oraz w żaden sposób nie przyczynia się do promocji ruchu rowerowego, dodatkowo zwiększyło koszty inwestycji. Z czystym sumieniem możemy nazwać ją bublem 25 lecia. Warto nadmienić, że rozwiązanie zostało zaprojektowane nie przez dzieci z przedszkola a przez fachowców z dyplomami wyższych uczelni. Projekt zaś został zaopiniowany przez pracowników MZDiK, a pod względem wpływu na bezpieczeństwo przez policję…

Pod projektem podpisały się następujące osoby:

Policja
naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego KMP w Radomiu podinspektor Piotr Kostkiewicz 

MZDiK 
kierownik Działu Inżynierii Ruchu mgr inż. Mariusz Drabik 
zastępca dyrektora ds. dróg dr inż. Aleksander Bacciarelli
dyrektor mgr inż. Marek Czyż

Projekt
Ardanuy Ingenieria S.A., ul. Morelowa 2A, 03-192 Warszawa 

Projektant
Wiesław Ejsymont


Schemat przejazdu

Radom. Wiadukt na ul. Wyścgowej