Traugutta. Najbardziej rowerowa ulica w Radomiu

Ulica Traugutta …

Ulica Traugutta wszystkim rowerzystom kojarzy się z kultowym sklepem Huragan. To tu dzisiejsi 30 latkowie (i starsi) przychodzili po swój pierwszy rower. Kojarzy się również z PTTK i z rajdami rowerowymi organizowanymi przez to Towarzystwo. Od niedawna ulica zyskuje również różnego rodzaju ułatwienia rowerowe. Pierwszym był kontrapas oraz zakaz ruchu nieobejmujący rowerzystów na odcinku przy ul. Żeromskiego, nieco później dołączyły stojaki w kształcie odwróconej litery U – nie tylko w pasie drogowym, ale również np. przed LO im. Czachowskiego. Z kolei w zeszłym tygodniu pojawiła się nowa organizacja ruchu w rejonie skrzyżowania z ulicą Narutowicza i Piłsudskiego:

[…]Do tej pory na tym odcinku Traugutta była wymalowana tylko linia osiowa. Przed korektą były tu jednak dość szerokie pasy ruchu, więc dokonaliśmy ich podziału. Dopuściliśmy również dla autobusów i rowerzystów przejazd przez skrzyżowanie z Piłsudskiego prawym pasem, informuje o tym nowy znak F-10 – mówi rzecznik prasowy MZDiK[…] (www.cozadzien.pl)

Radom. Ulica Traugutta, rower i autobus na wprost

Szkoda tylko, że przy okazji tej „korekty” powstała podwójna linia ciągła tuż za wysepką. Tym samym wyjeżdżając z Moniuszki nie da się już zawrócić w kierunku Narutowicza.

Radom. Brak zawrotki umożliwiającej skręt w ul. Narutowicza

Park Ustronie będzie większy!

Udało się nam …

Udało się nam przekonać urzędników do zmian granic Parku Ustronie, co prawda nie zaakceptowano naszej propozycji w całości niemniej park będzie większy. Jego powierzchnia zwiększy się z 2,5 ha do 4,1 ha. Nadal formalnie parkiem nie będą teren zielony wzdłuż Potoku Południowego od ul. Jana Pawła II do al. Grzecznarowskiego, niemniej ten obszar ma urządzić osiedle Ustronie. Co ważne, we ścisłej współpracy z władzami osiedla, tak aby projekt zagospodarowania był spójny. Poniżej przedstawiamy odpowiedź na nasze pismo (zobacz >>>) z kwietnia:

Urząd Miejski w Radomiu
Wydział Inwestycji

W odpowiedzi na pismo w sprawie prowadzonych prac projektowych dotyczących parku USTRONIE uprzejmie dziękujemy za przedstawione propozycje i uwagi do tworzonych założeń parku.

Nadmieniamy, że we współpracy i wspólnym uzgodnieniu ze Spółdzielnią Mieszkaniową USTRONIE zostało zaplanowane poszerzenie parku o działki o Nr 290/12, 305/10, 305/12, 328/5. Propozycja dotycząca poszerzenia granic parku o w/w działki została przedstawiona do zatwierdzenia przez Radę Miejską w Radomiu na sesję w dniu 1 lipca 2013 roku.

Jednocześnie informujemy, że Państwa propozycja dot. przebiegu ścieżki rowerowej w tym rejonie została przedstawiona do zaopiniowania przez MZDiK, który wyraził opinię pozytywną.

Dziękując za przedstawione propozycje informujemy, że dalsze prace projektowe będą również prowadzone we współpracy ze Spółdzielnią Mieszkaniową USTRONIE.

Radom. Park Ustronie

Zaproszenie. V Radomska Pielgrzymka Rowerowa

W imieniu …

W imieniu organizatora zapraszamy do udziału!

V Radomska Pielgrzymka Rowerowa
Radom – Jasna Góra
17-20 lipca 2012

Organizator, zapisy:
Maciej Kopyt, tel.: 785 068 312
parafia p.w. Świętego Wacława w Radomiu plac Stare Miasto 13

Trasa (210 km):
Radom – Stąporków (nocleg) – Włoszczowa – Kurzelów (nocleg) – Gidle – Częstochowa (nocleg) – Jasna Góra

Powrót we własnym zakresie (np. pociąg) lub z grupą rowerową – jazda ciągła bez noclegów.

Patronat:
Prezydenta Radomia Andrzej Kosztowniak
Bractwo Rowerowe

Regulamin, kupon zgłoszeniowy >>>
Trasa pielgrzymki na mapach Google >>>

Radom. Pielgrzymka rowerowa do Częstochowy

[FILM] 10 urodziny Masy Krytycznej w Radomiu

31 maja obchodziliśmy…

31 maja obchodziliśmy 10 urodziny Masy Krytycznej w Radomiu. To dzięki niej – a w zasadzie dzięki uczestnikom – w naszym mieście powstało tyle dróg rowerowych, stojaków czy innych ułatwień rowerowych. Bez Masy nie byłoby również Bractwa Rowerowego a zatem wielu pozytywnych rzeczy, które udało się nam do tej pory zrobić. Przed nami jeszcze wiele pracy, jeszcze nie wszystko działa tak jak powinno. Między innymi nadal żadne osiedle nie ma bezpiecznego połączenia ze śródmieściem, cały czas czekamy na dopuszczenie jazdy rowerem pod prąd na wszystkich ulicach jednokierunkowych. Prezydent mimo obietnicy złożonej 2 lata temu nadal nie podpisał Zarządzenia w zakresie opiniowania ze strony środowisk rowerowych planów systemu dróg dla rowerów (zobacz >>>). Jest jeszcze po co się spotykać przed fontannami w ostanie piątki miesiąca…

[Rowerem na zakupy] Stojaki przed dworcem kolejowym

Na początku remontu …

Na początku remontu dworca kolejowego w Radomiu zwróciliśmy się z prośbą do PKP SA Oddziału Gospodarowania Nieruchomościami o montaż przed budynkiem stojaków w kształcie odwróconej litery U. Dzięki bardzo dobrej współpracy pomiędzy Bractwem Rowerowym a kierownikiem budynku mogliśmy nie tylko wskazać odpowiedni kształt urządzeń, ale również wypowiedzieć się co do sposobu i miejscach montażu. W imieniu rowerzystów dziękujemy!

Do tegorocznej akcji „Rowerem na zakupy” przyłączyły się już następujące placówki:
– dworzec kolejowy, ul. Beliny Prażmowskiego 6 – 18 miejsc parkingowych
- multiDENT / MZDiK, ul. Traugutta 30 – 2 miejsca parkingowe (zobacz >>>)

W ciągu dwóch lat trwania wspólnej akcji Bractwa Rowerowego i Gazety Wyborczej rowerzyści w Radomiu zyskali 90 miejsc parkingowych!

Radom. Stojaki rowerowe przed dworcem kolejowym

Jazda z miasta! Tym razem do Wsoli

Na drugą w tym roku …

Na drugą w tym roku Jazdę z Miasta! – do Muzeum Witolda Gombrowicza we Wsoli – zapraszają w niedzielę, 23 czerwca bezpłatny tygodnik „7 Dni”, Salon Rowerowy Rodex i Bractwo Rowerowe

Muzeum Gombrowicza, po raz pierwszy odwiedziliśmy – z wielką przyjemnością – w ubiegłym roku. Stąd powtórka trasy. Tak, jak poprzednio pomieszamy terenowy (Puszcza Kozienicka) i szosowy (Kozłów, Wojciechów i Owadów do Wsoli) charakter wycieczki. Spotykamy się o godz. 10 za starym młynem na Pacynce, w pobliżu Dąbrowy Kozłowskiej.

By wziąć udział w naszej imprezie trzeba wysłać SMS o treści (7dni.jazdaczerwiec.imienazwisko) na nr 7248. Koszt SMS-a to 2 zł netto (2,46 zł brutto). Po wysłaniu wiadomości otrzymacie państwo SM-a zwrotnego, który należy zachować do kontroli podczas wydawania posiłku na mecie. Koniecznie więc zabierzcie na Jazdę! telefon komórkowy. Wysłanie jednego SMS-a uprawnia do skorzystania przez jedną osobę z wycieczki oraz poczęstunku. Możecie państwo jednak z tego samego numeru telefonu zarejestrować na Jazdę! np. kilku członków rodziny czy kilku znajomych. Na SMS-owe zgłoszenia czekamy do soboty, 22 czerwca do godz.10.
Jazda z miasta! Do Wsoli

Nasze plany na plan „Wierzbicka”

Poniżej przedstawiamy…

Poniżej przedstawiamy uwagi Bractwa Rowerowego dotyczące planu zagospodarowania przestrzennego zwanego ,,Wierzbicka”. Uwagi zostały złożone w Urzędzie Miejskim.

W związku z ukazaniem się obwieszczenia o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zwanego ,,Wierzbicka” obejmującego obszar pomiędzy ulicami: Limanowskiego, Sosnową, Tartaczną, Wierzbicką, Boczną i Starowiejską z wyłączeniem terenu objętego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przy ul. Starowiejskiej zgłaszamy następujące wnioski:

  1. Uwzględnienie budowy wydzielonej drogi rowerowej w ciągu ulic Sosnowa – Tartaczna zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Radom. Jest to istotna potencjalna trasa rowerowa łącząca zalew na Brokach z osiedlem Ustronie oraz z dworcem kolejowym. Z uwagi na projektowaną trasę rowerową na odcinku od projektowanego wiaduktu w ciągu ulic Młodzianowskiej do ulicy Wierzbickiej wnosimy, aby droga rowerowa Sosnowa – Tartaczna przebiegała po południowej stronie ulic.
  2. Uwzględnienie obustronnych wydzielonych dróg rowerowych w ciągu ulic Łukasika – Wierzbicka zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Radom.
  3. Uwzględnienie pasów ruchu dla rowerów w pasie drogowym ulicy Wjazdowej.
  4. Uwzględnienie pasów autobusowo-rowerowych w pasie drogowym ulicy Wierzbickiej i Limanowskiego.
  5. Ustalenie minimalnej liczby miejsc postojowych dla rowerów dla różnych obiektów.
  6. Dopuszczenie lokalizowania niezaznaczonych na rysunku planu tras rowerowych, powiązanych z systemem tras rowerowych poza obszarem objętym planem.
  7. Uwzględnienie dwustronnych chodników na każdej z ulicy wykonanych z gładkich nawierzchni (rezygnacja ze stosowania kostki betonowej fazowanej).
  8. W celu ograniczenia emisji hałasu drogowego oraz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego proponujemy określenie parametrów ulicy Wierzbickiej jako drogi klasy technicznej „Z” zbiorczej o przekroju dwujezdniowym po jednym pasie ruchu w każdym kierunku z dopuszczeniem poszerzenia na skrzyżowaniach dla relacji skrętnych oraz konieczność stosowania zieleni wysokiej.

Radom. Ulica Tartaczna

Park & Rower

Przypominamy: po alejkach parkowych w radomskich parkach można poruszać się rowerami. Pamiętajcie jednak, że podobnie jak na chodnikach, to piesi mają tutaj pierwszeństwo. Niemile widziane jest używanie dzwonków. W razie konieczności to rowerzysta musi zwolnić a czasem i się zatrzymać.

Radom. Regulamin parków wypoczynkowych

Niebezpieczny wjazd do Biedronki

Zwróciliśmy się do …

Zwróciliśmy się do MZDiK z prośbą, żeby wykonawca podłączenia wjazdu do nowego sklepu Biedronka od strony ul. Zagłoby uzupełnił szczelinę pomiędzy krawężnikiem a jezdnią. Jeśli nie zostanie to zrobione to istnieje duże prawdopodobieństwo, że rowerzyści wjeżdżający na parking, a da się to tylko zrobić pod kątem, będą się wywracać.

Radom. Szczelina na wjeżdzie do skelpu Biedronka