Pokaz zdjęć. Rower w miastach Europy – spotkanie IV – Niemcy

Bractwo Rowerowe …

Bractwo Rowerowe zaprasza na cykl pokazów „Rower w miastach Europy”. Przedstawiane zdjęcia i opowieści są plonem wyjazdów studyjnych odbytych zarówno przez członków Bractwa jak i przyjaciół stowarzyszenia do krajów europejskich. Tematyka to nie tylko ruch rowerowy, ale szerzej: urbanistyka – urządzenie przestrzeni miejskiej, organizacja ruchu, transport publiczny. Oczywiście będą także dygresje krajoznawcze, historyczne, kulturowe…

Czwartek, 22 stycznia, godzina 20:00
Nasza Szkapa, róg ulic Broni i Dowkontta (przy nowym łączniku rowerowym z Ustronia)

Odcinek IV: Niemcy

Transport rowerowy w zintegrowanej polityce przestrzennej Niemiec: Hanower, Berlin.

- Co to jest zintegrowana polityka przestrzenna i jakie ma w niej znaczenie ruch rowerowy?
– Dlaczego Niemcy stawiają na transport rowerowy?
– Co to jest miasto krótkich dróg?
– Jak projektuje się infrastrukturę rowerową w Hanowerze?
– Czy berlińczycy kochają swoje auta bardziej niż warszawiacy?
– Jak Berlin wypromował jazdę rowerem jako sposób codziennej komunikacji miejskiej?
– Jaki jest udział ruchu rowerowego w przejazdach po Berlinie i dlaczego tak wysoki?

Po spotkaniu dyskusja na temat planów zagospodarowania placu Jagiellońskiego w Radomiu

Pokaz zdjęć. Rower w miastach Europy - spotkanie IV - Niemcy

Spotkanie. Plan wprowadzania usprawnień w komunikacji rowerowej

Do połowy stycznia …

Do połowy stycznia potrwają ogłoszone przez MZDiK konsultacje społeczne, dotyczące planu wprowadzania usprawnień w komunikacji rowerowej w mieście w latach 2015-2018. Wpisując się w ten proces chcielibyśmy zaprosić mieszkańców miasta na otwarte spotkanie, w ramach którego przewidujemy prezentację zdjęć z rozpoznaniem sytuacji ruchu rowerowego w naszym mieście, wynikami ankiety rowerowej przeprowadzonej wśród mieszkańców oraz propozycjami rozwiązań jakie będzie zgłaszać Bractwo Rowerowe. Po prezentacji odbędzie się dyskusja z możliwością zgłaszania wniosków, które zostaną spisane i wysłane do Wydziału Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi i Konsultacji Społecznych Urzędu Miejskiego w Radomiu. Spotkanie odbędzie się we czwartek 15 stycznia o godzinie 20.00 w Naszej Szkapie na ulicy Poniatowskiego, róg ulicy Broni.

Radom. Łącznik rowerowy na ul. MoniuszkiWizualizacja wykonana na zdjęcia pochodzących ze strony mapy.google.pl