Rowerowe lekcje w rowerowej szkole – bezpłatne warsztaty dla nauczycieli – 30.09.2014

Pakiety edukacyjne, …

Pakiety edukacyjne, prezentacja interaktywnych narzędzi internetowych oraz prezentacja praktycznych zajęć doskonalenia jazdy rowerem, to część programu warsztatów, które odbędą się we wtorek 30 września w Radomiu. W ramach ogólnopolskiego projektu Bractwo Rowerowe oraz Wrocławska Inicjatywa Rowerowa zapraszają na bezpłatne warsztaty dla nauczycieli „Rowerowe lekcje w rowerowej szkole”. Spotkanie odbędzie się w MOK „Amfiteatr” przy ul. Parkowej 1 w godz. 16:00-19:00. Zapraszamy do zapisów!

Program spotkania:

 1. Prezentacja głównych założeń projektu w kontekście współczesnych wyzwań edukacyjnych w zakresie bezpieczeństwa ruchu (rzeczywiste przyczyny wypadków a stereotypy, konieczność udoskonalenia systemu nauczania w szkołach).
 2. Prezentacja oferty projektu – co szkoła i nauczyciel mogą zyskać.
 3. Omówienie zasad konkursu „Rowerowa szkoła”, prezentacja interaktywnych narzędzi internetowych wykorzystywanych w projekcie (rejestracja szkoły, uczniów i zamieszczanie relacji z działań) oraz przykładów możliwych działań prorowerowych w szkołach (możliwość krótkich prezentacji liderów dokonań lokalnych liderów rowerowych).
 4. Szczegółowe omówienie pakietu edukacyjnego „Rowerowa szkoła”: prezentacja scenariuszy zajęć i materiałów edukacyjnych.
 5. Prezentacja interaktywnego narzędzia do przeprowadzenia audytu rowerowego szkoły (jak przeprowadzić audyt szkoły i uzyskać certyfikat szkoły przyjaznej rowerom).
 6. Prezentacja praktycznych zajęć doskonalenia jazdy rowerem.
 7. Pytania i odpowiedzi.

Czas trwania: 4 godziny lekcyjne. Udział w spotkaniu będzie potwierdzony certyfikatem. 

Spotkanie odbędzie się 30 września (wtorek) w Miejskim Ośrodku Kultury „Amfiteatr” w Radomiu przy ul. Parkowej 1 w godz. 16:00-19:00. 

Chęć uczestnictwa prosimy zgłaszać pisząc na adres: rowerowa.szkola.radom@gmail.com 

Kontakt:Tel. 506-977-545
rowerowa.szkola.radom@gmail.com 

Strona internetowa projektu: www.rowerowaszkola.pl

[Obwodnica południowa] Jeszcze nie gotowa a już do poprawki

Prace przy obwodnicy …

Prace przy obwodnicy południowej nieco ostatnio przyspieszyły lecz nie pokrywa się to z ich jakością. Położony zaledwie parę miesięcy temu asfalt na drodze rowerowej na odcinku Potkanowska – Tokarska nadaje się do wymiany. Nawierzchnia posiada liczne nierówności poprzeczne co prawdopodobnie jest skutkiem nieodpowiednich warunków jej kładzenia. W paru miejscach przez ubytki w nawierzchni zaczęła już wyrastać trawa. Nie poprawiono także błędów, które zgłaszaliśmy już rok temu m.in. uskoków przy przejazdach rowerowych.

Liczymy jednak, że inwestor czyli MZDiK zmusi wykonawcę do poprawek przed odbiorem technicznym.

Stan nawierzchni można zobaczyć na poniższym filmie – kamera umieszczona na kierownicy doskonale przekazuje drgania spowodowane nierówną nawierzchnią:

III Kongres Rozwoju Ruchu Rowerowego – zaproszenie

Serdecznie …

Serdecznie zapraszamy na III Kongres Rozwoju Ruchu Rowerowego pn. „Sukcesy i  wyzwania polskiej polityki rowerowej”, który odbędzie się w Warszawie w dniach 22–23.09.2014 r.

III Kongres Rozwoju Ruchu Rowerowego (poprzednie dwa odbyły się w Lublinie i Wrocławiu) jest pierwszą w Polsce tak wysokiej rangi imprezą poświęconą polityce rowerowej, prezentacji wielopłaszczyznowych korzyści płynącym z rozwoju ruchu rowerowego, a także ważnym zmianom w przepisach dotyczących  budowy infrastruktury rowerowej. Współorganizatorem imprezy jest Parlamentarna Grupa Rowerowa działająca przy Sejmie RP. Patronatem wydarzenie objął Pan Paweł  Orłowski – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju.

Kongres ma ambicję transferu do naszego kraju najlepszej praktyki w zakresie prowadzenia efektywnej polityki rozwoju ruchu rowerowego z UE, prezentacji polskich sukcesów w tej dziedzinie oraz zainicjowanie szerokiej, międzysektorowej współpracy na rzecz rozwoju ruchu rowerowego. Na Kongresie wystąpią prelegenci z Niemiec, Finlandii oraz Francji, a także przedstawiciele wiodących w Polsce samorządów.

Bardzo ważnym z tematów Kongresu będzie opracowywana właśnie przez Rząd  RP we współpracy z parlamentarzystami i środowiskiem organizacji rowerowych zrzeszonych w sieci „Miasta dla Rowerów” pro rowerowa nowelizacja przepisów związanych z ruchem rowerowym i powstawaniem infrastruktury dla rowerów (tj. kluczowych rozporządzeń: w sprawie znaków i sygnałów drogowych oraz w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach), która w zamyśle stworzy warunki prawne do budowania w Polsce nowoczesnej i bezpiecznej infrastruktury rowerowej.

Ambicją organizatorów jest, aby Kongres stał się sygnałem do ogólnopolskiej dyskusji nad strategią wsparcia rozwoju ruchu rowerowego ze strony instytucji państwowych oraz  impulsem do rozwoju polskiej myśli technicznej. Do wzięcia udziału w Kongresie zapraszani są zatem przedstawiciele wszystkich istotnych z punktu widzenia zagadnienia podmiotów, tj. urzędnicy i samorządowcy wszystkich szczebli, politycy, działacze organizacji pozarządowych, eksperci i naukowcy oraz biznes rowerowy.UWAGA

na konferencję w Sejmie obowiązują zapisy (ze względów bezpieczeństwa). Prosimy o wypełnienie ankiety
http://doodle.com/wuip7wvsni7ci8xm lub zgłoszenie mailem na adres r.lesisz@eko.org.pl, wpisując w tytule: „zgłoszenie na Kongres”, do dnia 18.09.2014.„Sukcesy i wyzwania polskiej polityki rowerowej”

III Kongres Rozwoju Ruchu Rowerowego

Warszawa, 22-23 września 2014 roku

Agenda

22.09.2014 (poniedziałek), ul. Wspólna 2/4, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

Paneliści:
 

 • Prof. Heiner Monheim, Uniwersytet Trier
 • Łukasz Puchalski, Pełnomocnik Ministra Infrastruktury i Rozwoju do spraw Rozwoju Ruchu Rowerowego, Pełnomocnik Prezydenta Warszawy ds. komunikacji rowerowej
 • Marcin Hyła, Stowarzyszenie Miasta dla Rowerów
 • Olivier Schneider, Francuska Federacja Użytkowników Rowerów, Europejska Federacja Cyklistów
 • Dr inż. Jeremi Rychlewski, Politechnika Poznańska
 • Mgr inż. Łukasz Franek, Politechnika Krakowska
 • Aleksander Buczyński, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
 • Dr Michał Beim, Instytut Sobieskiego
09:30-10:00 Briefing dla mediów
10:00-10:10 Otwarcie Kongresu i powitanie zebranych
10:10-10:25 Hyła: 10 lat standardów technicznych, postulaty Stowarzyszenia Miasta dla Rowerów
10:25-10:40 Przedstawiciel MIR: prezentacja projektów rozporządzeń w sprawie znaków i sygnałów drogowych i w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach
10:40-10:55 Buczyński: analiza wypadków i kolizji z udziałem rowerzystów   
10:55-11:10 Dyskusja   
11:10-11:25 Przerwa
11:25-12:00 Profesor Monheim: badania nad ruchem rowerowym w Niemczech   
12:00-12:15 Franek: prezentacja badań w zakresie śluz i kontraruchu rowerowego    
12:15-12:30 Rychlewski: zdanie eksperckie o sygnalizacji   
12:30-12:45 Dyskusja   
12:45-13:10 Przerwa   
13:10-13:20 Puchalski: oczekiwania samorządów   
13:20-13:30 Schneider: doświadczenia francuskie (CERTU)    
13:30-13:40 Beim: Oczekiwania rowerowych NGO   
13:40-13:50 Przedstawiciel MIR: Krajowa Polityka Miejska i Centra Doskonałości 
13:50-14:30 Dyskusja i zakończenie   

Wstęp wolny. Konieczność okazania dowodu osobistego na wejściu do MIR. Ilość miejsc ograniczona.

23.09.2014 (wtorek), ul. Wiejska 4/6/8, Sejm, Sala Kolumnowa

09:30-10:00 Briefing dla mediów
10:00-10:10 Otwarcie Kongresu i powitanie zebranych – Paweł Orłowski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju; Ewa Wolak, Przewodnicząca Parlamentarnej Grupy Rowerowej; Cezary Grochowski, Wrocławska Inicjatywa Rowerowa
10:10-10:20 Pokłosie referendum w Krakowie – Marcin Hyła, Miasta dla Rowerów
10:20-10:35 Standardy i koncepcja tras rowerowych dla Województwa Zachodniopomorskiego – Wanda Nowotarska, Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
10:35-10:50 Regionalne planowanie rowerowe w Małopolsce – Jacek Krupa, Członek Zarządu Województwa Małopolskiego
10:50-11:05 Założenia Dolnośląskiej Polityki Rowerowej 2014 – 2020 – Aleksandra Sieradzka-Stasiak, Instytut Rozwoju Terytorialnego
11:05-11:20 Kampania „Rowerowy Maj” – potencjał ruchu rowerowego w Polsce – Maciej Lisicki, zastępca Prezydenta Gdańska
11:20-12:00 Przerwa
12:00-12:40 Polityka rowerowa Niemiec – Prof. Heiner Monheim, Uniwersytet Trier (Niemcy)
12:40-13:20 Rozwój ruchu rowerowego w sezonie zimowym na przykładzie Finlandii – Pekka Tahkola, oficer rowerowy miasta Oulu (Finlandia)
13:20-13:40 Polityka rowerowa Francji – Olivier Schneider, Francuska Federacja Użytkowników Rowerów, Europejska Federacja Cyklistów
13:40-14:05 Przerwa
14:05-14:20 Nowelizacja rozporządzeń w sprawie znaków i sygnałów drogowych i w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach – Łukasz Puchalski, Pełnomocnik Ministra Infrastruktury i Rozwoju do spraw Rozwoju Ruchu  Rowerowego, Pełnomocnik Prezydenta Warszawy ds. komunikacji rowerowej
14:20-14:35 Oczekiwania samorządów wobec rozporządzeń – Daniel Chojnacki, oficer rowerowy Wrocławia
14:35-14:50 Oczekiwania samorządów wobec rozporządzeń – Remigiusz Kitliński, Pełnomocnik Prezydenta Miasta Gdańska ds. Komunikacji Rowerowej
14:50-15:05 Nie tylko samorządy: kolej a rowery – Dr Michał Beim, Instytut Sobieskiego
15:05-15:30 Dyskusja i zakończenie obrad

Wstęp wolny.

Konieczność uprzedniego zapisania się i okazania dowodu osobistego na wejściu do Sejmu. Ilość miejsc ograniczona.

Kontakt:
Wrocławska Inicjatywa Rowerowa

Radek Lesisz, tel. 609 97 66 76,
r.lesisz@eko.org.pl

Cezary Grochowski, tel. 691 94 64 26,
c.grochowski@eko.org.pl[Rowerem na zakupy] M1 wymienia stojaki

Miło nam …

Miło nam poinformować, że ruszyła wymiana stojaków przed centrum handlowym M1 na radomskim Ustroniu. Dotychczasowe stojaki wyrwikółki o kształcie sprężyny zostaną wymienione na U-kształtne. Tym samym sklep włączył się do wspólnej akcji Bractwa Rowerowego i Gazety Wyborczej. W sumie przed budynkiem ustawionych zostanie 12 stojaków umożliwiających zaparkowanie 24 rowerów. Warto podkreślić, że inwestor konsultował z nami każdy etap prac – od wyboru stojaków po sposób ich montażu. Tym samym M1 ma najlepszy parking rowerowy w Radomiu, nie tylko bezpieczny, ale dodatkowo zadaszony. W imieniu rowerzystów dziękujemy!

Do tegorocznej akcji „Rowerem na zakupy” przyłączyły się następujące instytucje zapewniając w sumie 140 miejsca parkingowe:
1. Teatr Powszechny, pl. Jagielloński 15 – 20 miejsc parkingowych (zobacz >>>)
2. Cmentarz rzymskokatolicki, ul. Limanowskiego 72 – 6 miejsc parkingowych (zobacz >>>)
3. Nowe Planty, ul. Kościuszki 3 – 6 miejsc parkingowych (zobacz >>>) 
4. Decathlon, al. Grzecznarowskiego 28 – 10 miejsc parkingowych (zobacz >>>) 
5. Szkoła Podstawowa nr 34, ul. Miła 18 – 6 miejsc parkingowych (zobacz >>>) 
6. Lidl, ul. 1905 Roku 26 – 16 miejsc parkingowych (zobacz >>>) 
7. Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia, ul. Traugutta 53 – 18 miejsc parkingowych (zobacz >>>) 
8. Centrum Specjalistycznej Opieki Ambulatoryjnej, ul. Reja 30 – 4 miejsca parkingowe (zobacz >>>) 
9. Lidl, ul. Struga 73a – 8 miejsc parkingowych (zobacz >>>) 
10. Lidl, ul. Wierzbicka 94 – 12 miejsc parkingowych (zobacz >>>) 
11. Impero, ul. Warszawska 218 – 4 miejsca parkingowe (zobacz >>>) 
12. Centrum Handlowe M1, al. Grzecznarowskiego 28 – 24 miejsca parkingowe

W ciągu trzech lat trwania wspólnej akcji Bractwa Rowerowego i Gazety Wyborczej rowerzyści w Radomiu zyskali już 296 miejsc parkingowych!

Radom. Stojaki rowerowe, M!, bicycle parking rack
Radom. Stojaki rowerowe, M1, bicycle parking rack

[Rowerem na zakupy] Impero

Miło nam …

Miło nam poinformować, że przed salonem Impero na ul. Warszawskiej ustawiono stojaki rowerowe w kształcie odwróconej litery U. Tym samym sklep włączył się do wspólnej akcji Bractwa Rowerowego i Gazety Wyborczej. W jej ramach namawiamy różne instytucje do montażu prawidłowych stojaków rowerowych. Prawidłowych czyli takich, do których można przypiąć ramę roweru a nie tylko koło. Najczęściej takie stojaki mają kształt odwróconej litery U. W sumie przed budynkiem ustawiono 2 stojaki umożliwiające zaparkowanie 4 rowerów. Warto podkreślić, że inwestora nie musieliśmy namawiać inicjatywa wyszła od niego samego. W imieniu rowerzystów dziękujemy!

Do tegorocznej akcji „Rowerem na zakupy” przyłączyły się następujące instytucje zapewniając w sumie 116 miejsca parkingowe:
– Teatr Powszechny, pl. Jagielloński 15 – 20 miejsc parkingowych (zobacz >>>)
– Cmentarz rzymskokatolicki, ul. Limanowskiego 72 – 6 miejsc parkingowych (zobacz >>>)
– Nowe Planty, ul. Kościuszki 3 – 6 miejsc parkingowych (zobacz >>>) 
– Decathlon, al. Grzecznarowskiego 28 – 10 miejsc parkingowych (zobacz >>>) 
– Szkoła Podstawowa nr 34, ul. Miła 18 – 6 miejsc parkingowych (zobacz >>>) 
– Lidl, ul. 1905 Roku 26 – 16 miejsc parkingowych (zobacz >>>) 
– Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia, ul. Traugutta 53 – 18 miejsc parkingowych (zobacz >>>) 
Centrum Specjalistycznej Opieki Ambulatoryjnej, ul. Reja 30 – 4 miejsca parkingowe (zobacz >>>) 
– Lidl, ul. Struga 73a – 8 miejsc parkingowych (zobacz >>>) 
– Lidl, ul. Wierzbicka 94 – 12 miejsc parkingowych (zobacz >>>) 
– Impero, ul. Warszawska 218 – 4 miejsca parkingowe

W ciągu trzech lat trwania wspólnej akcji Bractwa Rowerowego i Gazety Wyborczej rowerzyści w Radomiu zyskali już 272 miejsca parkingowe!
Radom. Stojaki rowerowe, Impero, bicycle parking rack

Radom. Stojaki rowerowe, Impero, bicycle parking rack

Ułatwienia rowerowe

Lada chwila Radom …

Lada chwila Radom będzie pierwszym miastem w Polsce, gdzie wszystkie ulice jednokierunkowe będą dwukierunkowe dla rowerzystów. To wszystko dzięki Waszym głosom oddanym na projekt Bractwa Rowerowego, który zgłosiliśmy do Budżetu Obywatelskiego. Teraz czas na kolejne niskokosztowe ułatwienia rowerowe dzięki, którym jazda rowerem po naszym mieście będzie jeszcze bardziej przyjemna, bezpieczniejsza a przede wszystkim szybsza. Poniżej przedstawimy zestaw propozycji o których realizację będziemy zabiegać w niedalekiej przyszłości. Jeśli macie inne pomysły – zapraszamy do współpracy!

Zdjęcia wykorzystane do stworzenia wizualizacji pochodzą z serwisu Google Street View.

1. Umożliwienie przejazdu rowerzystom na wprost przez skrzyżowanie Żeromskiego / 25 Czerwca

zer_wprost
2. Umożliwienie przejazdu rowerzystom na wprost przez skrzyżowanie Wałowa / Limanowskiego / Staromiejska (już w realizacji)

Radom. Przejazd rowerowy w poprzek ul. Limanowskiego

Radom. Przejazd rowerowy w poprzek ul. Limanowskiego

3. Połączenie istniejącej drogi dla rowerów na ul. Warszawskiej z osiedlem Michałów przez rondo NSZ

war_przejazd

4. Łącznik przy ślepej ul. Broni do drogi rowerowej na al. Grzecznarowskiego

broni_lacznik
5. Śluza rowerowa na skrzyżowaniu Narutowicza / Kościuszki

Radom. Śluza rowerowa ul. Narutowicza Google Strett View

6. Śluza rowerowa na skrzyżowaniu Słowackiego / 25 Czerwca

Radom. Śluza rowerowa ul. Słowackiego, Zdjęcie: Google Strett View

Radom. Śluza rowerowa ul. Słowackiego, Zdjęcie: Google Strett View

7. Pasy rowerowe na ul. Lubelskiej 

Radom. Pas rowerowy na ul. Lubelskiej

8. Pasy rowerowe na ul. Okulickiego

oku_pasy

9. Pasy rowerowe na ul. Limanowskiego

Radom. Pas rowerowy na ul. Limanowskiego

10. Pasy rowerowe na ul. Słowackiego

slo_pasy

11. Pasy rowerowe na wiadukcie w ul. Żeromskiego

Radom. Pas rowerowy wiadukt na ul. Lubelskiej

12. Pasy rowerowe na wiadukcie w ul. Słowackiego

slo_wiadukt