Rowerem na zakupy. Atrium Gama

Galeria

Galeria Atrium Gama z ul. Mireckiego 14 jest pierwszym miejscem, gdzie w 2016 roku zostały ustawione prawidłowe stojaki rowerowe w ramach akcji Rowerem na zakupy. Prawidłowe czyli takie do których można przypiąć nie tylko koło, ale również ramę roweru. Przed każdym z wejść ustawiono po 3 stojaki w kształcie odwróconej litery U umożliwiające bezpieczne zaparkowanie w sumie 12 rowerów. Warto dodać, że przed sklepem zamontowano również stację naprawy rowerów wyposażaną w pompkę oraz zestaw kluczy. W imieniu rowerzystów dziękujemy!

W ciągu pięciu lat trwania wspólnej akcji Bractwa Rowerowego i Gazety Wyborczej rowerzyści w Radomiu zyskali już 464 miejsca parkingowe oraz 3 stacje naprawy rowerów.
Radom. Galeria Atrium Gama, ul. Mireckiego

Radom. Galeria Atrium Gama, ul. Mireckiego
Radom. Galeria Atrium Gama, ul. Mireckiego

Ł jak Łowicka. Ł jak łącznik

Ślepa ulica Łowicka …

Ślepa ulica Łowicka na Borkach dzięki Radomskiemu Programowi drogowemu niedługo zyska asfaltową nawierzchnię. To doskonała okazja do budowy krótkiego, bo tylko 15 m łącznika rowerowego z parkingiem przed cmentarzem na ul. Limanowskiego. Projekt co prawda już jest gotowy, ale taka zmiana nie powinna być kłopotliwa. Wystarczy przysłowiowa taczka asfaltu, kilka krawężników, 6 słupków i jedna tabliczka T-22 „Nie dotyczy rowerów”.

Wkrótce, dzięki Programowi większość gruntowych do tej pory ulic będzie utwardzonych, wiele z nich to ślepe boczne uliczki, które jednak są przejezdne rowerem i stanowią dogodne skróty pozwalające omijać skrzyżowania o dużym natężeniu ruchu. Mamy już pozytywny przykład z niedawno oddanej ul. Mącznej, która kończy się mostkiem niedostępnym dla samochodów a gdzie Zarząd Dróg zawiesił tabliczkę T-22 „Nie dotyczy rowerów” pod znakiem D-4a „Droga bez przejazdu”. Liczymy na więcej takich tanich i efektywnych udogodnień – np. na ulicy Różanej czy Podhalańskiej.

Radom, Borki, ul. Łowicka. Łącznik rowerowy

Radom, Borki, ul. Łowicka. Łącznik rowerowy

Radom, Borki, ul. Mączna. Łącznik rowerowyul. Mączna
Źródło: Facebook Radomski Program Drogowy

Trasa rowerowa Południe – dworzec kolejowy. Odpowiedź kolejarzy

Wracamy do pomysłu …

Wracamy do pomysłu dotyczącego budowy drogi dla rowerów łączącej osiedle Południe z dworcem kolejowym (zobacz >>>)

Na naszą prośbę Prezydent Konrad Frysztak zobowiązał Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego w Radomiu do wysłania pisma do PKP S.A. dotyczącego propozycji budowy drogi dla rowerów od ul. Młodzianowskiej do dworca kolejowego w Radomiu na terenie należącym do PKP. Poniżej przedstawimy najistotniejszy fragment odpowiedzi kolejarzy. Najważniejsze, że nie powiedzieli przysłowiowego „Nie”. Równie ważne jest to, że opłata jednorazowa za trwałe zajęcie gruntu dla tej inwestycji (750 m) nie przekroczyłaby sumy 150 tys. zł. Teraz piłka jest po stronie Urzędu Miejskiego, jeśli jako miasto jesteśmy zainteresowani tą inwestycją – a powinniśmy – to oczekujemy przygotowania wstępnego projektu.

W nawiązaniu do pisma znak: In.1.7011.3.9.2016.LW z dnia 27.06.2016 r. w sprawie propozycji budowy drogi rowerowej od ul. Młodzianowskiej do dworca kolejowego w Radomiu, PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Warszawie informuje, iż zajęcie stanowiska w sprawie lokalizacji inwestycji na działkach będących własnością PKP S.A. będzie możliwe po przedstawieniu:

  • Projektu inwestycji sporządzonego na mapie sytuacyjno-wysokościowej z naniesionymi numerami działek oraz ich granicami;

W przypadku, jeśli inwestycja zlokalizowana będzie na działce stanowiącej teren zamknięty w myśl Decyzji Nr 3 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych dodatkowo należy przedstawić opinii PKP Polskie Linie Kolejowe S.A Zakład Linii Kolejowych w Skarżysku-Kamiennej (ul. Rejowska 29, 26-110 Skarżysko-Kamienna).

Jednocześnie, PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Warszawie informuje, iż zajęcie stanowiska w przedmiotowej sprawie będzie możliwe po przedłożeniu oświadczenia Inwestora o poniesieniu jednorazowej opłaty z tytułu trwałego zajęcia gruntu PKP S.A. w związku z lokalizacją drogi rowerowej, określonej wg stawki dla terenu miejskiego: 100,00 zł/m² + VAT (przy szerokości urządzenia powyżej 1 m).

Radom. Droga dla rowerów osiedla Południe - dworzec kolejowy