[Wernera/Mireckiego] Szykują się zmiany

W listopadzie 2013 …

W listopadzie 2013 roku informowaliśmy o tym, że na skrzyżowaniu Wernera / Mireckiego / Szarych Szeregów w ciągu ostatnich lat doszło do 140 zdarzeń drogowych, które kosztowały podatników około 7 milionów złotych (zobacz >>>). W styczniu przygotowaliśmy koncepcję zmian polegającą na rezygnacja z sygnalizacji świetlnej na rzecz ronda półturbinowego (zobacz >>>). Nasze propozycje zostały przesłane do Zespołu ds. Poprawy Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym poniżej przedstawimy odpowiedź Zespołu:

W odpowiedzi na wniosek wniosek dotyczący poprawy bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ulic Mireckiego/Wernera/Szarych Szeregów informuje, że podjęte na posiedzeniu Zespołu ds. Poprawy Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym z dnia 28 stycznia 2014 rozwiązania zostaną w najbliższym czasie wprowadzone w życie. W pierwszej kolejności rozpoczną się kontrole prowadzone przez WRD KMP za pomocą pojazdu wyposażonego w kamerę w celu rejestracji pojazdów wjeżdżających na skrzyżowanie na czerwonym świetle. Następnie na ulicy Szarych Szeregów zostanie ustawiony znak drogowy D-51 do kontroli fotoradarowej. Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji przeanalizuje również możliwość wydłużenia sekwencji świateł w celu opóźnienia wlotów.

Radom. Wypadek na skrzyżowaniu Wernera / Mireckiego / Szarych Szeregów

Program ochrony powietrza dla strefy Radom

Wraz z końcem …

Wraz z końcem ubiegłego roku został przyjęty program ochrony powietrza dla strefy Radom. Część naszych uwag  została uwzględniona, m.in. rozwijanie systemu tras rowerowych, transportu zbiorowego a także komunikacji tramwajowej oraz polepszenia warunków poruszania się pieszo.

Treść programu oraz spis uwag z uzasadnieniem można pobrać tutaj.

Radom. Korek na ul. 25 Czerwca

Limanowskiego – kolejny głos!

Publikujemy kolejny …

Publikujemy kolejny list mieszkańca do MZDiK w/s ulicy Limanowskiego, który dotarł na naszą skrzynkę:

W związku z planowanym remontem ulicy Limanowskiego połączonym z wymianą sieci wodociągowo – kanalizacyjnej zgłaszam poniższe uwagi.

  1. Zawężenia przekroju jezdni do 1 X 2 z wydzielonymi lewoskrętami na skrzyżowaniach.
  2. Wyznaczenia pasów ruchu dla rowerów w jezdni zgodnie ze „Studium uwarunkowań”.
  3. Zwiększenia szerokości chodników oraz nowych nasadzeń zieleni.

Zgodnie z obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Radom ulica Limanowskiego określona jest w klasie technicznej zbiorczej, która nie powinna prowadzić ruchu tranzytowego międzydzielnicowego a tym bardziej zewnętrznego. Zapisy stwierdzają również powstanie wzdłuż tej ulicy trasy rowerowej, która jest ważnym odcinkiem w całym układzie tras rowerowych miasta. Natomiast zgodnie z danymi z policyjnego Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji jedynie na skrzyżowaniach doszło tam do 126 zdarzeń, w tym do 33 potrąceń pieszych w latach 2007-12. Uzasadniona jest zatem konieczna poprawa bezpieczeństwa, zwłaszcza niechronionych użytkowników ruchu: pieszych i rowerzystów.

Radom. Potrącenie pieszego na ul. Limanowskiego przy stacji Krwiodawstwa

Pracownicy Tytoniówki domagają się ułatwień rowerowych na Limanowskiego

Od jakiegoś czasu na …

Od jakiegoś czasu na łamach radomskich mediów pojawiają się informacje dotyczące planów remontu ulicy Limanowskiego (zobacz >>>). Do nas z kolei docierają głosy o konieczności wprowadzenia tam rozwiązań poprawiających bezpieczeństwo pieszych oraz rowerzystów. Stanowisko zajęło już stowarzyszenie Radomskie Inwestycje (zobacz >>>), my zaś poniżej przedstawiamy głos naszego czytelnika. Przy okazji przypominam jak wygląda parking rowerowy przed fabryką Imperial Tobacco Polska Manufacturing S.A. zlokalizowaną przy ul. Limanowskiego (zobacz >>>). Jest dla kogo tworzyć infrastrukturę!

Piszę w sprawie planowanej, w związku z wymianą sieci wodociągowej, przebudowy ul. Limanowskiego. Jestem mieszkańcem osiedla Borki, a pracuję na ul. Tytoniowej. Często do miejsca pracy docieram rowerem, podobnie jak kilkadziesiąt innych osób. Wiele z nich wykorzystuje w tym celu bardzo niebezpieczną dla rowerzystów ulicę Limanowskiego, gdzie kierowcy nagminnie przekraczają dozwoloną prędkość. W związku z powyższym oraz zapisami w „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Radom” zwracam się z prośbą o stworzenie na ulicy Limanowskiego bezpiecznej infrastruktury dla pieszych oraz rowerzystów.

Radom. Rowerzysta na ul. Limanowskiego

Radom. Rowerzysta na ul. Limanowskiego
Radom. Parking rowerowy przy Tytoniówce

Pierwsza jednokierunkowa z T-22 w tym roku!

Poniżej przedstawiamy…

Poniżej przedstawiamy wymianę korespondencji pomiędzy mieszkańcem Radomia a MZDiK.

W nawiązaniu do przyjęcia projektu Bractwa Rowerowego w Budżecie Obywatelskim na 2014 rok w zakresie przystosowania ulic jednokierunkowych do ruchu dwukierunkowego dla rowerów, zwracam się z uprzejmą prośbą o włączenie do projektu także fragmentu ulicy Urodzajnej. Dokładną lokalizację niniejszego odcinka przesyłam w załączniku. Zwracam się także o zmianę błędnego znaku przy zbiegu ul. Szczęśliwej i Zielonej. Obecnie zamontowany znak wskazuje, że na dalszym odcinku ul. Urodzajnej obowiązuje zakaz ruchu. W rzeczywistości obowiązuje tam „Zakaz wjazdu”.

W odpowiedzi na Pana pismo wysłane drogą elektroniczną dnia 01.01.2014r. Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Radomiu informuje, że dopuści ruch dwukierunkowy dia rowerzystów na jednokierunkowym odcinku ulicy Szczęśliwej W związku z powyższym zleci firmie zajmującej się utrzymaniem oznakowania pionowego na terenie miasta Radomia dowieszenie tabliczek T-22„nie dotyczy rowerów’ pod znakami B-2 „zakaz wjazdu” i D-3 „droga jednokierunkowa”. Ponadto informujemy, że dokonana zostanie korekta znaku F-5 „uprzedzenie o zakazić zlokalizowanego w rejonie skrzyżowania ulic Szczęśliwa/Zielona polegająca na zamianie znaku B-1 „zakaz ruchu” na znak B-2 „zakaz wjazdu” wraz z tabliczką T-22 i informacją „200 m” odnośnie odległości do znaku B-2.

W imieniu rowerzystów dziękujemy!

Radom. Ulica Urodzajne dwukierunkowa dla rowerzystów, T-22

Radom. Ulica Urodzajne dwukierunkowa dla rowerzystów, T-22

Radom. Ulica Urodzajne dwukierunkowa dla rowerzystów, T-22