Budżet obywatelski. Budowa przystanków komunikacji miejskiej na placu Kazimierza

W ramach budżetu …

W ramach budżetu obywatelskiego (zobacz >>>) Bractwo Rowerowe złożyło sześć formularzy z propozycjami inwestycji i zadań do budżetu na rok 2014. Pierwszy pomysł poniżej, kolejne będziemy sukcesywnie prezentować na naszych stronach. 

Tytuł projektu
Budowa przystanków komunikacji miejskiej na placu Kazimierza

Lokalizacja projektu
plac Kazimierza

Opis projektu wraz uzasadnieniem
Celem projektu jest stworzenie węzła przesiadkowego komunikacji publicznej. Plac Kazimierza predysponowany jest do takiej funkcji, zważywszy iż krzyżują się na nim liczne, uczęszczane linie autobusowe. Lokalizacja przystanków w sąsiednich ulicach czyni układ nieczytelnym i niedogodnym dla pasażera.

Ważną korzyścią byłoby też polepszenie dostępności Miasta Kazimierzowskiego, co jest zbieżne z działaniami zmierzającymi do rewitalizacji tej dzielnicy.

Należy podkreślić, iż budowa przystanków nie wpłynie na zmniejszenie przepustowości placu jako węzła drogowego. Zgodnie z rysunkiem w załączniku możliwe jest wyznaczenie pasów zatrzymania autobusów kosztem częściowo trawników, a częściowo ponadwymiarowej szerokości pasów ruchu.

Radom. Plac Kaziemierza węzłem przesiadkowym

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *