Park Ustronie. Spółdzielnia za powiększeniem parku!

Kopia pisma, w którym…

Kopia pisma, w którym wnioskujemy o powiększenie parku Ustronie (zobacz >>>) oprócz Urzędu Miejskiego została wysłana również do Spółdzielni Mieszkaniowej. Poniżej przedstawiamy korespondencję jaką otrzymaliśmy od Zarządu SM Ustronie.

Zarząd SM USTRONIE w odpowiedzi na Państwa pismo znak Jn.1.7011.3.6.2013, w sprawie nieodpłatnego przeniesienia na rzecz Gminy Miasta Radomia prawa użytkowania wieczystego działki 305/12 o po w. 4622 m z przeznaczeniem na włączenie jej do obszaru projektowanego parku miejskiego, tzw. „Parku Ustronie”, informujemy, że Rada Nadzorcza Spółdzielni pozytywnie zaopiniowała nieodpłatne przekazanie przedmiotowej działki, które nastąpić może w formie zamiany za tereny należące do Gminy Miasta Radomia, szczegółowo opisane w załączniku do pisma.

Zarząd SM USTRONIE proponuje również nieodpłatne przekazanie w formie zamiany zajętych pod oczko wodne działek o nr nr 305/10, 328/5 i 290/12 o łącznej powierzchni 11503 m2 na rzecz Gminy Miasta Radomia w celu włączenia ich do planowanej budowy „Parku Ustronie” ze względu na bezpośrednie sąsiedztwo z planowanym parkiem, które po odpowiednim zagospodarowaniu stanowić będą w sposób naturalny ciąg rekreacyjno-parkowy.

Jednocześnie informujemy, że w związku z planowaną budową parku, do Spółdzielni wpłynęło pismo Bractwa Rowerowego, w którym przedstawiona została koncepcja budowy ścieżki rowerowej oraz ciągu pieszego, przebiegających od projektowanej ulicy Nowomłodzianowskiej poprzez teren parku między jednostkami A i B Spółdzielni, następnie przez ul. Jana Pawła obok oczka wodnego przy kościele Św. Rafała Kalinowskiego wzdłuż potoku poprzez tereny zielone Spółdzielni – działka nr 156/39 – jednostki C osiedla, do al. Grzecznarowskiego na wysokości sklepu Komfort w kierunku dzielnicy Glinice.

Wniosek Zarządu Spółdzielni w sprawie budowy ścieżki rowerowej i ciągu pieszego na działce nr 156/39 został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą Spółdzielni, jednakże wszelkie działania w tym kierunku zależne są od decyzji budowy ciągów na terenach miejskich przeznaczonych pod park min. na działce nr 305/11. W związku z powyższymi Spółdzielnia w załączeniu przesyła propozycje zamiany nieruchomości Spółdzielni za działki należące do Gminy Miasta Radomia, z przeznaczeniem na włączenie ich do dokumentacji projektowej utworzenia parku. Po uzyskaniu akceptacji proponowanej zamiany gruntów przez Gminę Miasta Radomia, Zarząd Spółdzielni złoży stosowny wniosek do Walnego Zgromadzenia Spółdzielni o nieodpłatne przekazanie w drodze zamiany działek wymienionych w piśmie. Dodatkowe informacje ze Strony Spółdzielni i szczegółowe uzgodnienia dotyczące przedmiotowej sprawy będą przedmiotem spotkania, które odbędzie się w dniu 17.04.2013r. w Wydziale Inwestycji Urzędu Miejskiego – zgodnie z pismem znak In.1.7011.3.8.2013AT .

Radom. Park Ustronie, brakujące przejście na al. Grzecznarowskiego

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *