Skrzyżowanie Młodzianowska / obwodnica południowa

Poniżej przedstawiamy…

Poniżej przedstawiamy kolejne pismo do MZDiK. Tym razem zwracamy uwagę na niebezpieczne rozwiązania zastosowane na skrzyżowaniu Młodzianowska / obwodnica południowa.

Dotyczy budowy obwodnicy południowej

W nawiązania do pisma MZDiK nr DR.4012.10.2011 z dnia 25.08.2011 roku, w którym zostaliśmy poinformowani, że uwagi do organizacji ruchu na obwodnicy południowej zostały przekazane do firm projektowych prosimy o przesłanie wykazu poprawek uwzględnionych przez projektantów.

Ponadto zwracamy uwagę, że na połączeniu obwodnicy południowej z projektowaną
ul. Młodzianowską nie ma zapewnionych warunków bezpieczeństwa z uwagi na widoczność. Zaprojektowana droga rowerowa jak i chodnik przebiegają tuż obok murów oporowych wiaduktu skutecznie ograniczając widoczność i pogarszając tym samym bezpieczeństwo niechronionych uczestników ruchu drogowego! Rowerzysta, aby zobaczyć co się dzieje na jezdni będzie musiał na nią wjechać. Jesteśmy zbulwersowani, że zarówno Inżynieria Ruchu MZDiK jak i Policja zatwierdziła tak przygotowany projekt. Drogę rowerową (chodnik) należałby przenieść za mur (ewentualnie mur odsunąć od skrzyżowania), aby rowerzysta po zatrzymaniu mógł ruszyć z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. Postulat ten jest zbieżny z wnioskiem dotyczącym projektu ul. Młodzianowskiej przesłanym do Państwa w dniu 9 stycznia 2012 roku (punkt 8) – zobacz >>>. Tym samym ponownie wnioskujemy, aby droga rowerowa (chodnik) na ul. Młodzianowskiej na odcinku Godowska – Armii Ludowej przebiegała po wschodniej stronie ulicy. Wartym rozważenia jest również pomysł zaprojektowania jednokierunkowych dróg dla rowerów po obu stronach ul. Młodzianowskiej, które na skrzyżowaniu z obwodnicą zostaną włączone w jezdnię – rowerzyści pokonywaliby skrzyżowanie o ruchu okrężnym na zasadach ogólnych.

Radom. Skrzyżowanie Młodzianowska / obwodnica południowa

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *