Nie tylko rowery. Stawy kolmatacyjne na Borkach

Poniżej pismo…

Poniżej pismo złożone na ręce Pana Prezydenta Andrzeja Kosztowniaka i Przewodniczącego Rady Miejskiej Dariusza Wójcika.

Zwracamy się z prośbą o ponowne podjęcie przez Radę Miejską Miasta Radomia prac mających na celu objęcie odstojników (stawów kolmatacyjnych) zalewu na Borkach zlokalizowanych przy ulicy Suchej w Radomiu ochroną w formie użytku ekologicznego.

Obiekt ten, jak wykazały przeprowadzone inwentaryzacje (w tym ostatnia prowadzona w 2011 r. przez Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej, Oddział w Radomiu) charakteryzuje się niezwykle wysokimi jak na warunki miejskie walorami przyrodniczymi. Jest to także miejsce wypoczynku i rekreacji dla mieszkańców miasta. Ustanowienie użytku ekologicznego spowoduje bez wątpienia wzmocnienie świadczonych przez ten ekosystem usług, a jednocześnie nie będzie powodowało istotnych ograniczeń w spełnianiu przez ten obiekt swojej pierwotnej funkcji.

W związku z powyższym Bractwo Rowerowe w całości popiera inicjatywę objęcia stawów kolmatacyjnych jedną z form ochrony przyrody – w tym przypadku najmniej restrykcyjną jaką jest użytek ekologiczny. Dlatego też wnioskujemy o wznowienie przez Radę Miejską prac nad podjęciem stosownej uchwały w tej sprawie.    

Radom. Stawy kolmatacyjne na Borkach

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *