Zespół ds. Poprawy Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym

W zeszłym roku nasze …

W zeszłym roku nasze stowarzyszenie podjęło współpracę z Zespołem ds. Poprawy Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym działającym przy Urzędzie Miasta. W ostatnim czasie przedstawiliśmy następujące postulaty:

Budowa Centrum Słonecznego

• zaniechanie likwidacji dwóch przejść dla pieszych na ul. Kelles-Krauza i na ul. Struga na wysokości budynku NOT-u (jest to śródmieście, występują tutaj duże potoki pieszych, które nasilą się, po wybudowaniu Centrum Słonecznego – od strony ul. Kelles-Krauza będzie zlokalizowane główne wejście do galerii);

• wyznaczanie przejść dla pieszych w skrzyżowaniu ul. Betonowa / Kelles-Krauza;

• wyznaczenie czwartego (zachodniego) przejścia na skrzyżowaniu ul. Struga z ul. Chrobrego (w przypadku nie wyznaczenia w/w przejścia pieszy aby dostać się  Centrum Słonecznego na przystanek Betonowa/Kelles-Krauza będzie zmuszony pokonać trzy przejścia dla pieszych).

Pozostałe

• wyznaczanie 2 przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Wolność przy ul. Reja oraz 2 przejść wzdłuż ul. Reja przy kościele ewangelicko-augsburskim (mimo, że wymienione przejścia widnieją na dokumentach zamieszczonych na stronie BIP MZDiK – nie zostały wyznaczone);

• ustawienie słupków przy przystanku komunikacji miejskiej na ul. Poniatowskiego (kierowcy notorycznie łamią ustawę PORD Art. 49. 1. który mówi, że „zabrania się zatrzymania pojazdu: w odległości mniejszej niż 15 m od słupka lub tablicy oznaczającej przystanek, a na przystanku z zatoką – na całej jej długości”). Słupki należy ustawić w taki sposób, aby nie utrudniały wychodzenia z autobusów a jednocześnie będą uniemożliwiały parkowanie pojazdów na całej długości zatoki;

Nielegalnie parkowanie

• ustawienie azyli dla pieszych na istniejących przejściach na ul. 11 Listopada pomiędzy ul. Żwirki i Wigury a ul. Sportową;

• ustawienie azyli dla pieszych na istniejących przejściach na ul. Kozienickiej (od ronda do mostu nad linią kolejową);

• zniesienie tabliczki „nie dotyczy pojazdów prokuratury i policji” pod znakiem  B-36 na ul. Malczewskiego obok prokuratury (według informacji uzyskanych od MZDiK tabliczka została umieszczona na czas remontu podwórza prokuratury, który skończył się w 2007 roku)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *