Dalszy ciąg drogi rowerowej

Najlepszą obecnie drogą …

Najlepszą obecnie drogą rowerową w Radomiu jest ta położona przy ul. Maratońskiej. Niestety, zaczyna się kilkadziesiąt metrów za skrzyżowaniem z ulicą Limanowskiego a kończy na wysokości stacji paliw.

Dzięki akcji naszego stowarzyszenia, ścieżka doczeka się kontynuacji w kierunku śródmieścia podczas przebudowy ulicy 1905 Roku. Niedawno wystąpiliśmy również o jej przedłużenie w kierunku ulicy Kieleckiej oraz wybudowanie drogi rowerowej w ulicy NSZZ Solidarność wraz ze zjazdem w ulicę Wapienną.

ulica NSZZ Solidarność

Zaproponowany przez nas odcinek, łączy się ze szlakami rowerowymi do Wsoli i do zalewu w Domaniowie. Dokumentacja projektowa została wykonana przez Miejską Pracownię Urbanistyczną już w 2006 roku. Projekt należy tylko uzupełnić o przedłużenie w ulicy Maratońskiej i wykonanie dojazdu do ulicy Wapiennej.

Nasz wniosek w tej sprawie został zaopiniowany pozytywnie. Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji wystąpił już do MPU o przekazanie kompletu dokumentacji technicznej.

Obecnie na terenie Radomia nie ma ani jednej ścieżki wyprowadzającej bezpiecznie ruch rowerowy poza miasto. Mamy więc nadzieję, że zaproponowany przez nas odcinek będzie pierwszą tego typu trasą.

/MW/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *