Konsultacje. Remontu parku Michałów

Z pewnym opóźnieniem przedstawimy uwagi naszego stowarzyszenia do koncepcji remontu parku Michałów.

W nawiązaniu do konsultacji planów dotyczących remontu parku Michałów zwracamy się z prośbą o uwzględnienie w projekcie poniższych uwag:

  1. Główna aleja parkowa oprócz funkcji rekreacyjnych pełni również funkcję ciągu komunikacyjnego, w związku z tym zarówno pieszy jak i rowerzysta oczekuje, że będzie to połączenie możliwie najkrótsze. Zaproponowane przez projektanta meandrowanie głównej alejki na wysokości stawu jest niepotrzebne i wydłuży czas przejścia (nasz propozycja przebiegu na czerwono). Nie beznaczenia jest też przejezdność alejki dla samochodów technicznych ZUK;
  2. Podobne oczekiwanie mamy w stosunku do alejki prowadzącej do wejścia na teren Publicznego Gimnazjum nr 8 im. Królowej Jadwigi. Tym bardziej, że jest to szkoła z oddziałami integracyjnymi i nadkładanie drogi przez dzieci niepełnosprawne nie jest wskazane (nasz propozycja przebiegu na czerwono). Nie bez znaczenia jest również umożliwienie dojazdu służbom ratunkowych od południowej strony szkoły;
  3. Wnosimy o umożliwienie wjazdu rowerami na alejki parkowe poprzez podłączenie ich bezpośrednio do jezdni ul. Królowej Jadwigi oraz jezdni ulic wewnętrznych. Wnosimy, aby było to połączenie bezkrawężnikowe i zaniżone do 0 cm (rozwiązanie znane z parku Ustronie);
  4. Wnosimy o likwidację schodów w pobliżu bloku Piastowska 13 prowadzących do park i zastąpienie ich łagodną pochylnią;
  5. Wnosimy o zaprojektowanie wyłukowań (min. 4 m) przy każdym ze skrzyżowań alejek parkowych. Dzięki temu nie będzie przedeptów oraz ułatwi się przejazd samochodów technicznych ZUK oraz służb ratunkowych;
  6. Z uwagi na natężenie ruchu pieszego oraz ze względu na obsługę samochodów technicznych ZUK wnosimy, aby główna aleja miała minimum 4 m szerokości a boczne minimum 3 m;
  7. Wnosimy o wykonanie wszystkich alejek parkowych z masy bitumicznej. Taka nawierzchni pozwoli na wygodne korzystanie z parku rodzicom spacerującym z wózkami, osobom niepełnosprawnym a także najmłodszym użytkownikom poruszającym się na rolkach, deskorolkach czy hulajnogach. Powierzchnia bitumiczna (czarna) jest tańsza od kostki betonowej, łatwiej ją również utrzymać w odpowiednim stanie, gdyż nie przerasta trawą;
  8. Projekt zagospodarowania terenu nie zawiera lokalizacji stojaków dla rowerów. Proponujemy ustawienie po 5 szt. przed każdym z placów zabaw, przy siłowni zewnętrznej, placu do workoutu oraz 2 szt. przy toaletach. Odradzamy ustawianie stojaków przy każdej ławce czy siedziskach, takie rozwiązanie nie sprawdziło się w pozostałych radomskich parkach

Radom. Plan parku Michałów

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *