Propozcyja zmian organizacji ruchu na XV-leciu

Poniżej przedstawimy …

Poniżej przedstawimy pismo wysłane do MZDiK a dotyczące zmian organizacji ruchu na XV-leciu. 

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dokonanie zmian w organizacji ruchu rowerowego w obrębie skrzyżowania Chrobrego / 11 Listopada zgodnie z poniższymi ilustracjami. Jednocześnie, po raz kolejny apelujemy o przestrzeganie Zarządzenie Nr 4996/2014 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie tworzenia na terenie miasta Radomia korzystnych warunków dla promocji mobilności aktywnej i rozwoju komunikacji rowerowej, które nakłada m.in. na MZDiK obowiązek konsultacji projektów drogowych ze stowarzyszeniami posiadającymi w swoich celach promocję używania roweru w mieście.

Uwagi szczegółowe:
– skrzyżowanie Chrobrego / 11 Listopada – drogi rowerowe na ulicy Chrobrego są
jednokierunkowe, aby rowerzysta jadący z kierunku osiedla Michałów mógł skorzystać z nowego przejazdu rowerowego na ul. 11 Listopada przy sklepie Aldik niezbędne jest wyznaczenie przejazdu rowerowego w poprzek ul. Chrobrego.

Radom. Skrzyżowanie wokoł sklepu Aldik

– skrzyżowanie 11 Listopada / Chrobrego – wnosimy o zniesie ciągu pieszo-rowerowego przy sklepie Aldik na rzecz łącznika rowerowego od przejazdu przez ul. 11 Listopada do parkingu przy tej placówce. Dzięki czemu do czasu budowy drogi rowerowej na całym odcinku ul. Chrobrego rowerzyści będą mieli zapewnione połączenie ze śródmieściem poprzez uspokojoną ul. Miłą.

Radom. Skrzyżowanie wokoł sklepu Aldik

Radom. Skrzyżowanie wokoł sklepu Aldik

- ul. 11 Listopada – po wybudowaniu łącznika z parkingiem wnosimy o zmianę oznakowania pionowego na zgodne z oznakowaniem poziomym

Radom. Skrzyżowanie wokoł sklepu Aldik

– ul. Sowińskiego – dodanie tabliczki T-22 „Nie dotyczy rowerów” pod znakiem D-3 „Droga jednokierunkowa”

Radom. Skrzyżowanie wokoł sklepu Aldik

– ul. Sowińskiego – zdjęcie tabliczki T-22 „Nie dotyczy rowerów” spod znaku B-43
„Strefa ograniczonej prędkości”

Radom. Skrzyżowanie wokoł sklepu Aldik

– skrzyżowanie Chrobrego / 11 Listopada – zapewnienie szerokości drogi dla rowerów
zgodnie z obowiązującymi przepisami

Radom. Skrzyżowanie wokoł sklepu Aldik

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *