Budżet 2016

W związku z podjęciem…

W związku z podjęciem prac związanych z opracowywaniem budżetu Radomia na rok 2016, zwróciliśmy się do Prezydenta Radomia z prośbą o zapisanie, wzorem innych miast, oddzielnej puli pieniędzy na infrastrukturę rowerową. Wnosimy przede wszytkim o przewidzenie w nim środków na wykonanie prac w znaczący sposób ułatwiających poruszanie się rowerem na głównych osiach transportowych:

1. Budowa brakujących fragmentów dróg dla rowerów wzdłuż ul. Chrobrego na odcinku ul. 11 Listopada – pl. Jagielloński

2. Wytyczenie pasów rowerowych w jezdniach:
– ul. Limanowskiego
– ul. Lubelska
– ul. Żeromskiego
– ul. Okulickiego
ul. Słowackiego wykonano w roku 2015
– ul. Struga
– ul. Narutowicza

3. Budowa łącznika rowerowego pomiędzy ul. Sobieskiego a drogą dla rowerów wzdłuż ul. Warszawskiej

4. Opracowanie dokumentacji projektowej zespołu kładek pieszo-rowerowych Szpitalna-Okulickiego oraz Żytnia-Staromiejska

5. Montaż 200 stojaków rowerowych w przestrzeni miejskiej

Radom. Pasy rowerowe na ul. Żeromskiego

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *