Z Iłży za Wisłę

Zwróciliśmy się do …

Zwróciliśmy się do Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich z wnioskiem o budowę drogi dla rowerów od Iłży do Lipska, i dalej przez nowy most na Wiśle w kierunku Lublina.

 

W związku z planami przebudowy drogi wojewódzkiej nr 747 na odcinku Lipsko – Iłża wnioskujemy o uwzględnienie poniższych uwag:

1)   Budowę drogi dla rowerów na całej długości drogi objętej przebudową. Zgodnie z dobrą praktyką wnosimy aby nawierzchnia wykonana została z nawierzchni bitumicznej i uwzględniała potrzeby jej użytkowników co do geometrii, bezpieczeństwa i komfortu jazdy.

2)   Uwzględnienia podczas procesu projektowania przynajmniej dwukrotnej możliwości zapoznania się z opracowywanymi rozwiązaniami (najlepiej w formie elektronicznej) w zakresie ruchu rowerowego i złożenia uwag.

 

Przy odpowiednim wykonaniu dobrej infrastruktury rowerowej powyższa trasa ma szansę stać się dogodnym korytarzem dla rozwoju ruchu rowerowego dającego możliwość dojazdu z województwa lubelskiego przez nowy most w Kamieniu do południowej części regionu radomskiego. Jako dobry przykład warto wzorować się drogą dla rowerów przy drodze krajowej nr 11 na odcinku Koszalin – Mścice .

Droga dla rowerów na moście w miejscowości Kamień.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *