Rowerem do Skaryszewa

Otrzymaliśmy …

Otrzymaliśmy odpowiedź na nasze pismo [zobacz>>>] w sprawie infrastruktury rowerowej przy drodze krajowej nr 9.

Niestety wzdłuż obwodnicy Iłży nie powstaną rozwiązania dla rowerzystów jednak liczymy, że po jej wybudowaniu w śladzie obecnej DK9 w mieście Iłża powstaną udogodnienia dla ruchu rowerowego. Przykładem niech będzie dawna droga krajowa nr 17 w Garwolinie [zobacz>>>].

Cieszy natomiast fakt, że podjęte zostały już działania dotyczące powstania wydzielonej drogi dla rowerów od granicy Radomia do Skaryszewa.

Chociaż procedura pierwszego etapu (do miejscowości Makowiec) została zaskarżona to jesteśmy coraz bliżej rowerowego połączenia sąsiednich miast.

Sprawę będziemy monitorować i poruszać temat kontynuacji ciągu na odcinku Skaryszew – Iłża a poniżej zamieszczamy całą odpowiedź GDDKiA:

 

„Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie informuje, że dla zadania pn.: „Budowa obwodnicy miasta Iłży”, obecnie trwa procedura przetargowa na roboty rozbiórkowe obiektów budowlanych w ramach uzyskanego dnia 23.12.2013 r. pozwolenia na budowę.

Projekt wykonawczy odebrany dnia 30.11.2010 r., nie przewiduje w swoich rozwiązaniach projektowych ścieżek rowerowych.

Informujemy jednocześnie, że w bieżącym roku został przygotowany i przekazany przez tut. Oddział do Centrali GDDKiA Program Inwestycyjny dla zadania „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w ciągu DK 9 na odcinku Radom – Skaryszew”, w ramach którego planowana jest rozbudowa drogi krajowej nr 9 w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Radom -Skaryszew, od km 11+309 do km 16+050. Odcinek łączący istniejące ścieżki pieszo-rowerowe w Radomiu i Skaryszewie.

Ponadto Miasto Skaryszew przygotowało dokumentację projektową dla rozbudowy DK nr 9 polegająca na budowie ścieżki rowerowej na odcinku od km 11+309 do km 12+987, gdzie uzyskano decyzję ZRiD, która obecnie jest zaskarżona.

Odnośnie Państwa deklaracji chęci włączenia się w prace w zakresie infrastruktury rowerowej na ww. zadaniach, Oddział w Warszawie zawsze docenia konstruktywny wkład w prace projektowe.”

Droga dla rowerów przy DK11

Droga dla rowerów wzdłuż DK nr 11, okolice Koszalina. Fot. Marcin Hyła

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *