Detekcja rowerów – telenowela trwa

W związku z trwającą …

W związku z trwającą przebudową skrzyżowania al. Grzecznarowskiego z obwodnicą południową ponownie zwracamy się o zastosowanie dla rowerów detekcji automatycznej.

 

Z niepokojem przyglądamy się kolejnej przebudowie skrzyżowania z sygnalizacją świetlną, na której zastosowano niezgodne z prawem przyciski na przejazdach dla rowerów.

 

Zgodnie z definicją zawartą w rozdziale 3.1. załącznika nr 3 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. Nr 220, poz. 2181 ze zm.) detektor to element wykrywający poszczególne grupy uczestników ruchu (pojazdy lub pieszych), którego działanie polega na wytworzeniu sygnału przy każdym wykryciu uczestnika ruchu znajdującego się w strefie detekcji. Sygnał wytwarzany jest automatycznie w przypadku pojazdów, a w sposób wymuszony bądź automatyczny w przypadku pieszych. Detektory dzielą się na ręczne (przyciski sterownicze) i działające samoczynnie (indukcyjne, magnetyczne, podczerwone, mikrofalowe, radarowe, laserowe, rezonansowe, akustyczne, radiowe, wideo, zbliżeniowe i podobne). Detektory dla pojazdów dzielą się ponadto pod względem instalacji na wbudowane w nawierzchnię i nadjezdniowe oraz na czynne (wysyłające wiązkę fal i obierające część wiązki odbitą od obiektu) i bierne (odbierające wiązkę fal wysyłaną przez obiekt).

Z przepisu art. 2 pkt 47 Prawa o Ruchu Drogowym jednoznacznie wynika, że rower jest pojazdem. Co za tym idzie – sygnał zielony dla rowerów, jak wskazuje przywołane rozporządzenie, musi być wytwarzany automatycznie. Wymuszone wytwarzanie sygnałów jest bowiem dozwolone jedynie w przypadku pieszych.

Urządzenia detekcyjne dla pojazdów (a więc m.in. rowerów) powinny ponadto spełniać wymagania określone w rozdziale 3.3.4. wspomnianego załącznika do rozporządzenia z dnia 3 lipca 2003 r. Rozdział poświęcony wymaganiom technicznym dla przycisków (3.3.5.1.) zatytułowany jest natomiast „Przyciski dla pieszych”, co jednoznacznie wskazuje, że ustawodawca ograniczył możliwość stosowania przycisków do wykrywania tylko tej grupy uczestników ruchu.

Powyższe stanowisko koresponduje ze stanowiskiem wyrażonym przez specjalistów z Zespołu ds. Dróg Rowerowych GDDKiA, którzy jednoznacznie stwierdzili, że wzbudzanie sygnalizacji świetlnej dla rowerów powinno być automatyczne a przyciski są nielegalne.

Jak każdy organ administracji publicznej, Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji jest obowiązany działać na podstawie i w granicach prawa. Oczekujemy zatem, że sygnalizacja na skrzyżowaniu Grzecznarowskiego/obwodnica południowa zostanie wykonana tak, by była zgodna z obowiązującym prawem.Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *