Mieszka I. Słupków na razie nie będzie

W połowie kwietnia …

W połowie kwietnia zwróciliśmy się do MZDiK z wnioskiem o montaż słupków oraz barier uniemożliwiających wjazd samochodów na drogę rowerową przy ul. Mieszka I na odcinku od skrzyżowanie z ulicą Perzanowską do skrzyżowania z ulicą Piastowską. Okazuje się bowiem, że nowa nawierzchnia ciągu rowerowego jest nagminnie niszczona przez poruszające się po nim nielegalnie pojazdy samochodowe.

Radom. Mieszka I, samochód na drodze rowerowejŹródło zdjęcia: Mistrzowie Parkowania w Radomiu

Niestety na razie ten stan będzie się utrzymywał, poniżej przedstawimy odpowiedź Zarządu Dróg:

W odpowiedzi na pismo przesłane drogą elektroniczną z dnia 19.04.2013r. dotyczące montażu słupków i barier przy ścieżce rowerowej wzdłuż ul. Mieszka I (od. od ul. Perzanowskiej do ul. Piastowskiej), Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Radomiu informuje, iż projekt przebudowy ul. Mieszka I nie przewidywał montażu ww. urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na przedmiotowym odcinku ulicy i z uwagi na ograniczone środki finansowe nie będą one zamontowane. Należy tutaj zaznaczyć, iż wyeliminowanie poruszania się pojazdów po ścieżce rowerowej nie może być rozwiązywane jedynie poprzez ustawianie fizycznych wygrodzeń, a wobec kierowców łamiących podstawowe przepisy Prawa o ruchu drogowym winny być podejmowane działania dyscyplinarne, za co odpowiedzialne są Straż Miejska lub Komenda Miejska Policji w Radomiu.

Z uwagi jednak na zaistniały problem, tutejszy Zarząd będzie na bieżąco monitorował sytuację ruchową na przedmiotowym odcinku ulicy, a w przypadku zauważenia zachowań kierowców opisanych w Pana piśmie zostaną podjęte właściwe środki zaradcze.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *