Azylu nie będzie. Za mało potrąceń

Poniżej przedstawiamy…

Poniżej przedstawiamy odpowiedź MZDiK na nasz wniosek (zobacz >>>) dotyczący montażu azylu dla pieszych na ul. Narutowicza. Zdaniem Zarządu azyl nie ma racji bytu ponieważ wiązało by się to ze zwężeniem pasów ruchu. W zwężeniu nie widzimy niczego złego tym bardziej, że ul. Narutowicza nie jest dociążona ruchem samochodowym. Ponadto MZDiK w piśmie stwierdza, że po pomalowaniu przejścia na kolor biało-czerwony doszło tylko do jednego potrącenia. Jak widzą kierowcy biało-czerwoną zebrę można przekonać się na tu >>>

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 28.03. 2012 r. w sprawie montażu azylu dla pieszych na przejściu zlokalizowanym na ul. Narutowicza przy ul. Chałubińskiego, Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Radomiu negatywnie ustosunkowuje się do w/w. Zdarzenia (poza jednym) wymienione w Państwa piśmie miały miejsce w okresie przed wprowadzeniem oznakowania poziomego biało-czerwonego oraz znaków pionowych D6 na tle folii fluorescencyjnej pomarańczowej. W chwili obecnej wydzielenie z jezdni powierzchni azylu o szerokości min. 2 m wiązałoby się z zawężeniem pasów ruchu poprzez korektę oznakowania poziomego (co jest niepożądane) lub poszerzeniem jezdni poprzez korektę geometrii. Zdaniem tut. Zarządu jednostkowe zdarzenie mające miejsce po zmianach organizacji ruchu nie stanowi o konieczności budowy azylu. Przy zachowaniu względów bezpieczeństwa i stosując się do przepisów Prawa o Ruchu Drogowym, dostrzegalność i widoczność w rejonie przejścia jest wystarczająca.

Radom. Przejście dla pieszych na ul. Narutowicza

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *