Bezpłatne parkowanie

Wspólna akcja Bractwa…

Wspólna akcja Bractwa Rowerowego i Zielonego Mazowsza! Zabiegamy o zniesienie opłat za parkowanie rowerów na parkingach zarządzanych przez Koleje Mazowieckie. Poniżej treść pisma:

Dotyczy: miejsc postojowych dla rowerów na parkingach Parkuj i Jedź.

1. Zwracamy się z wnioskiem o zniesienie opłat za parkowanie rowerów na parkingach Parkuj i Jedź zarządzanych przez Koleje Mazowieckie – KM sp. z o.o. Obecne ceny są niewspółmiernie wysokie w porównaniu do opłat za pozostawienie samochodu. Na jednym miejscu postojowym dla samochodów osobowych można zaparkować 10 rowerów, zatem cena za bilet jednorazowy dla rowerów powinna wynosić dziesiątą cześć obecnej opłaty za postój auta:

Radom. Niefunckjonalny parking rowerowy przy stacji kolejowej

Ponieważ opłaty proporcjonalne do zajętości terenu są niskie, racjonalnym wydaje się ich zniesienie. Dodatkowo, podczas obowiązywania promocji Rower gratis, bardziej opłaca się zabrać jednoślad do pociągu niż zostawić go na parkingu. Jest to szczególnie uciążliwe w wagonach firmy Bombardier, gdzie z powodu braku wieszaków rowerowych jednoślady stoją w miejscach rozkładanych siedzeń zajmując miejsce podróżnym.

Zniesienie opłat będzie również zgodne z polityką promowania kolei i rowerów jako wzajemnie wspierających się ekologicznych środków transportu. Promocja ruchu rowerowego a zwłaszcza kombinowanych przejazdów rowerowo-kolejowych jako konkurencji dla ruchu samochodowego leży w interesie kolei.

2. Zwracamy się z wnioskiem dotyczącym opracowania standardów projektowych miejsc postojowych dla rowerów na parkingach budowanych przez Koleje Mazowieckie – KM sp. z o.o. Dokument ten pozwoliłby zarówno uniknąć spektakularnych błędów z jakimi mamy do czynienia na parkingu w Radomiu, jak i pozwoliłby na wyeliminowanie kosztownych przebudów. Oczekujemy, że dokument taki powstanie przy współudziale stowarzyszeń skupiających rowerzystów. Jako podstawę opracowania można wykorzystać rozdział 10 Standardów projektowych i wykonawczych dla systemu rowerowego w m.st. Warszawie.

3. W nawiązaniu do wypowiedzi Pana Henryka Kalinowskiego, naczelnika wydziału nieruchomości i logistyki w Kolejach Mazowieckich: Podejmiemy stosowne rozmowy z projektantem parkingu celem wykonania drobnych modernizacji kształtu oraz usytuowania stojaków (tygodnik 7 Dni, 13.01.2012) zwracamy się z pytaniem: kiedy nastąpią zapowiadane korekty na parkingu w Radomiu?

Radom. Niefunckjonalny parking rowerowy przy stacji kolejowej

Radom. Niefunckjonalny parking rowerowy przy stacji kolejowej

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *