Jest odpowiedź w sprawie PiJ…

Dostaliśmy od …

Dostaliśmy od projektanta odpowiedź na nasze pismo (zobacz >>>) dotyczące nieprawidłowości projektowych przy budowie parkingu przydworcowego. W naszej ocenie odpowiedzi na poszczególne zarzuty są nie do przjęcia. Na szczęście przedstawiciel inwestora w rozmowie telefonicznej zapowiedział, że po odbiorze parkingu niezwłocznie przystąpi do wprowadzenia zaproponowanych przez nas zmian.

P.P.H.U. „GUARD”
Dotyczy budowy parkingu w systemie „Parkuj i jedź” w miejscowości Radom.

W odpowiedzi na zadane przez Bractwo Rowerowe pytania w piśmie do Kolei Mazowieckich Spółki z o.o., firma P.P.H.U.”GUARD”, jako Wykonawca dokumentacji projektowej na ww. lokalizacje wyjaśnia:

Ad 1 i 2. Kształt wiaty i stojaków do przypinania rowerów został zaprojektowany zgodnie z programem funkcjonalno – użytkowym stanowiącym integralną część umowy oraz specyfikacji przetargowej. Takie rozwiązania są stosowane w całej Polsce, jako standardowe. Odległość między stojakami wynosząca około 40 cm, jest również do wykorzystania, gdyż rowery mogą zachodzić na siebie, bez szkody dla ich posiadaczy. Jest to cecha charakterystyczna wielu systemowych wiat na rowery dostępnych na rynku, a zamontowanych w miejscach publicznych.

Ad 3, Parking dla samochodów osobowych nic jest miejscem „podróży rowerami”, został zaprojektowany przede wszystkim dla samochodów osobowych, a wiaty są elementem dodatkowym (wyposażeniem ponadnormatywnym parkingu). Wiaty zostały rozmieszczone równomiernie na całym parkingu. Dwie przy wjeździe głównym, a dwie bliżej wyjścia ewakuacyjnego od strony wschodniej, ze względu na dwa kierunki dojazdu.

Ad 4. Krawężniki są ogranicznikami dla samochodów osobowych, aby uniknąć ich wjazdu na miejsce przeznaczone dla rowerzystów, biorąc poci uwagę zwyczaje polskich kierowców.

Jednocześnie informujemy, że projekt parkingu został zaopiniowany przez rzeczoznawcę ds. bhp, bez uwag. Sam parking ma wszystkie odbiory, natomiast użyte materiały posiadają atesty i dopuszczenia do stosowania na polskim rynku.

P.P.H.U. „GUARD”
Mariusz Małasiewicz

P.P.H.U. „GUARD”
specjalista ds. projektowych
architekt
Małgorzata Gołąbek

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *